Sunteți pe pagina 1din 1

Seria: ROWH Nr factura: 209901875721

Data (Z, L, A) 01-07-2019

Factura
Furnizor: Dante International S.A. Cumparator(denumire, forma juridica)
Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002 Țene Emil Gabriel
C.I.F.: RO 14399840
Capital social subscris si varsat: 1.310.243
Cont: RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637 Sediul str. Stefan cel Mare nr. 19 Maldaeni
Banca: Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului -
Bucuresti -
BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC) Judetul Teleorman
RO38 BRDE 450S V883 7600 4500 Contul -
Sediul: 148 Virtutii, E47, Sector 6, Bucuresti 060787 Banca -
Tel: +40 21 200 52 00, fax: +40 21 200 52 25

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pret unitar Cota Valoarea Valoarea
crt. (fara T.V.A.) T.V.A. -lei- T.V.A.
-lei- -%- -lei-
0 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(6x5)

1 Solid State Drive (SSD) Intel 535 Series, 240GB, buc -1 449,99 20 -449,99 -90,00
SATA 3, 2.5'' [SSDSC2BW240H601]
- storno fact nr: 403188951 / din data 31-03-2016

2 Discount conform promotie: Promo SSD Intel 535 buc -1 -108,33 20 108,33 21,67
[DISCOUNT]
- storno fact nr: 403188951 / din data 31-03-2016

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila
Restituire numerar

Semnatura si Date privind expeditia ..................................... Total din 20% -341,66 -68,33
stampila care accize: Total -341,66 -68,33
Numele delegatului Țene Emil Gabriel
furnizorului
B.I./C.I. seria .... nr........... eliberat(a) ..............
Semnatura de Total de plata
Mijlocul de transport ............. nr. .................... primire (col 6+col 7)
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
-409,99
data de ........................... ora ..............................
Semnaturile ........................................................

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)