Sunteți pe pagina 1din 2

SEMINARE DE PREGĂTIRE CONTINUĂ DISPONIBILE

ÎN ANUL 2019

Nr.
Cod Denumire TAXA
Ore
Seminar on-line gratuit, inclus în cotizația de membru
SPIC D 2019 8 -
titular
SPIC D 04 Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor (la sală) 8 400

SPIC D 06-2019 Standarde de evaluare (testare on-line) 12 350

SPIC D 08 Evaluarea activelor necorporale (la sală) 8 400

SPIC D 10 Evaluarea stocurilor (la sală) 8 400

SPIC D 21 Estimarea ratei de actualizare (la sală) 8 400

SPIC D 23 Evaluarea pentru raportare financiară (la sală) 8 400

SPIC D 24-2019 Abordarea prin venit. Recapitulativ EPI (testare on-line) 5 150

SPIC D 25-2019 Abordarea prin piaţă. Recapitulativ EPI (testare on-line) 5 150

Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor – MEI


SPIC D 27-2019 5 150
(testare on-line)

SPIC D 29 Introducere în analiza celei mai bune utilizări (la sală) 8 400

SPIC D 32 Introducere în analiza de piață (la sală) 8 400


Evaluarea maşinilor, echipamentelor şi instalaţiilor
SPIC D 34 8 400
pentru garantarea împrumuturilor (la sală)

SPIC D 37 Evaluarea proprietății imobiliare istorice (la sală) 8 400

Evaluarea terenurilor. Comparația directă și tehnici


SPIC D 43 12 600
alternative. Teorie și studii de caz (la sală)
Managementul riscurilor și oportunităților în activitatea
SPIC D 44 8 400
de evaluare (la sală)

SPIC D 45 Surse de cost. Instrumente de lucru (la sală) 8 400

Instrumente de productivitate în procesul de evaluare și


SPIC D 46 8 400
redactarea raportului de evaluare (la sală)

SPIC D 47 Evaluarea în cadrul procedurii insolvenței (la sală) 8 400

Verificarea la zi...a evaluării. Ediția actualizată 2019 (la


SPIC D 48 8 500
sală). Seminar de autor

SPIC D 49 Evaluarea proprietății imobiliare. Ediția 2019 (la sală) 12 600

Evaluarea proprietății imobiliare. Ediția 2019 (testare on-


SPIC D 50 12 500
line)
Identificarea cadastrală a proprietății imobiliare. Aplicații
SPIC D 51 6 350
(la sală)

SPIC D 58 Deprecierea activelor (la sală) 6 350

SPIC D 59 Metode de estimare a valorii de lichidare (la sală) 6 350

Analiza pieței imobiliare și analiza celei mai bune


SPIC D 60 8 400
utilizări. Aplicații (la sală)
Abordarea prin piață în evaluarea proprietății imobiliare.
SPIC D 61 8 400
Aplicații (la sală)
Abordarea prin venit în evaluarea proprietății imobiliare.
SPIC D 62 8 400
Aplicații (la sală)
Abordarea prin cost în evaluarea proprietății imobiliare.
SPIC D 63 8 400
Aplicații (la sală)
Standarde aplicabile în evaluarea proprietății imobiliare.
SPIC D 64 4 300
Practica profesională (la sală)
Evaluarea proprietăților imobiliare de tip comercial.
SPIC D 65 8 400
Studii de caz (la sală)
Expertiza tehnică judiciară efectuată de membrii ANEVAR
SPIC D 66 8 400
care deţin și calitatea de expert tehnic judiciar (la sală)
Estimarea deprecierii cumulate și a deprecierii defalcate
SPIC D 67 pe componente în evaluarea proprietăţii imobiliare. 8 400
Aplicaţii (la sală)
Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform noului
SPIC C 039 8 500
Cod Fiscal (la sală). Seminar de autor
Bazele managementului riscurilor și oportunităților în
SPIC C 045 4 300
activitatea de evaluare (la sală)

SPIC D 14** Pregătire aprofundată în evaluarea întreprinderii 20 1000

Pregătire aprofundată în evaluarea proprietăţilor


SPIC D 15** 20 1000
imobiliare

** Utile pentru examenul de acreditare