Sunteți pe pagina 1din 7

Tema: Sisteme de radiopaging

§ Structura reţelei de radiopaging. Caracteristicile de bază.

Radiopaging- este un sistem mobil unilateral pentru transmiterea unor mesaje


scurte.
Sistem unilateral înseamnă că ME a abonatului, care se mai numeşte pager,
conţine doar partea de recepţie(n-are parte de emisie), iar BS conţine doar partea de
emisie(n-are parte de recepţie).
Canalul utilizat în sistemul de radiopaging este un canal duplex cu sistem de
transitere a informaţiei de la BS la ME.
SR(sisteme de radiopaging) pot tranmsite următoarele tipuri de mesaje:
 Mesaje sonore
 Succesiune de simboluri numerice
 Succesiune de simboluri alfanumerice
 Informaţie vizuală
 Combinaţie de mesaje menţionate anterior
ME(pager) au diferită structură şi diferită formă de prezentare a informaţiei.
O SR are următoare structură:
Convertor de cod
PSTN

T Codor C MD RR RR DM
LT

C Codor C

Unde: T Codor C MD DM
C – colector
Subsistemul reţelei Subsistemul radio
T – tastatura
MD – modulator
DM – demodulator
LT – linie de transmisiune
RR – radioreleu

Subsistemul reţelei realizează interfaţa între PSTN şi echipamentul ce formează


semnalul pentru transmisiune paging; cele mai importnate funcţii a subsistemului
reţelei sunt:
a. Verificarea autentificării abonatului (fiecare abonat are un cod special)
b. Returnarea semnalului de supervizare către reţeaua PSTN pentru a informa că
apelul a fost preluat şi prelucrat
c. Generarea semnalelor modulătoare
1
d. Utilizarea unor coduri conform standardelor internaţionale sau naţionale
Subsistemul radio are funcţia de recepţie a semnalului modulator, demodularea lui
şi generarea semnalului purtător. Semnalulu purtător este modulat cu semnalul
recepţionat de la subsistemul reţelei.
Serviciile de radiopaging se consideră „бедный родственник” a sistemului de
comunicaţii mobile din cauza că spectrul de servicii este foarte limitat şi nu poate fi
transmise decît mesaje scurte, însă SR sunt mult mai ieftine, ocupă o bandă de
frecvenţă mult mai îngustă, utilizarea canalului sipmlex, echipamentele ME şi BS
sunt mult mai simple, acumulatoarele ME servesc un timp mult mai îndelungat şi
costul echipamentelor ME şi BS este mult mai redus.
În dependenţa de modul în care se colectează, se prelucrează şi se transmite
mesajul SR utilizează următoarele moduri de operare:
1) Formarea de apleluri către un terminal comun, în acest caz un număr
telefonic format în PSTN este dirijat către terminalul comun pentru a fi
prelucrat în mesaj paging.
2) Formarea de apeluri folosind semnalezări speciale, de exemplu:
DTMF(Dual Tone Multiple Frequency) către un terminal comun, în acest
caz terminalul recepţionează biţii formaţi de abonaţi şi se adaugă biţii ce
indică adresa abonatului căutat şi este transmis către terminalul comun.
3) Formarea de apeluri către un operator uman, în acest caz operatorul preia
apelul şi formează mesaje la tastatură.
Din punct de vedere al teritoriului acoperit se pot deosebi serviciile paging:
 Locale – pe teritoriul unei întreprinderi
 Pe teritorii relativ de strînse deservite de o singură BS şi care acoperă
teritoriul unei localităţi sau o parte a acesteia
 Pe arii extinse – una sau cîteva BS acoperă teritoriul unei ţări sau o
parte a ei
Există sisteme care se numesc:
a. Paging in house – se utilizează în locuri de odihnă(plaje,
restaurante), utilizează mesajele vocale
b. Voice mail box

§ Performanţele sistemului de radiopaging

Cea mai mare performanţă a SR constă în faptul că banda de frecvenţă se


utilizează foarte efectiv, de obicei, un singur canal de transmisiune paging poate
deservi pînă la 10000 de abonaţi. În restul sistemelor de comunicaţii mobile pe un
canal maximum de 20000 abonaţi.
SR mai prezintă şi alte avantaje cum sunt:
a) Echipametul simplu
b) Mesajele pot fi transmise în timp real, cît şi la un moment stabilit
c) Mesajele pot fi repetate
d) Timpul necesar pentru transmitere este relativ scurt

2
e) Banda de frecvenţă este mult mai îngustă
Luînd în consideraţie faptul că SR au fost printre primele sisteme de comunicaţii
mobile şi au fost ieftine ele au căpătat o dezvoltare mare în primii ani.
În prezent SR sunt utilizate cel mai frecvent în Asia(China,Japonia) se consideră
că un abonat mobil să aibă şi un singur pager.
Avantajele menţionate din alt punct de vedere se consideră dazavantaje.

§ Benzile de frecvenţă utilizate în radiopaging

În legătură cu necesitatea realizării radiopaging în condiţiile diverse şi utilizarea


comună împreună cu alte sisteme de comunicaţie a benzii de frecvenţă se
recomandă utilizarea următoarelor benzi:
 26,1÷ 50MHz
 68÷88MHz
 146÷174MHz
 450÷470MHz
 806÷960MHz
Pentru alegerea unei benzi anumite de frecvenţe pentru radiopaging este necesar
de avut în vedere mai mulţi factori, cum ar fi:
a. Condiţiile de propagare
b. Disponibilitatea benzii de frecvenţe în regiunea dată
c. Nivelul de zgomot la recepţie, ce poate fo format de diferite sisteme
d. Valoarea anumită ale puterii de emisie şi nivelul estimat al traficului
Practic au fost estimate posibilităţile diferitor benzi de frecvenţă în radiopaging.
Din punct de vedere al construirii unei sisteme paging cu capacitate mare în care să
nu acţioneze nivelul de zgomot s-a constatat că cea mai convinabilă bandă este
banda de frecvenţă cuprinsă între 80÷160MHz. Mai protejate contra zgomotelor şi
pentru acoperirea unor arii mari sunt benzile de frecvenţă de la 450MHz şi în sus.
Pentru diferite benzi de frecvenţă se observă un nivel diferit de penitraţie în
interiorul clădirilor.
A fost găsit nivelul pierderilor:

F,[MHz] 150 250 400 800


L,[dB] 22 18 18 17

Capacitatea sistemei de paging este condiţionată de codul utilizat pentru


transmiterea mesajelor. Cel mai des sunt utilizate:
1) Codul secvenţional – Golay
2) Codul POCSAG (Post Office Code Standart Advisory Group)
Codul Golay a început să fie utilizat în 1973, permite realizarea sistemei cu
capacitatrea aproximativ de 4000 de adrese inidviduale.

3
Codul POCSAG a fost inventat în Marea Britanie la începutul anilor ’70, permite
realizarea sistemei cu capacitatea aproximativ de 1mln de adrese individuale.

§ Sistemul radiopaging ERMES – European Radio MEssage System

A fost dezvoltat de un grup de ţări europene în anii ‘85÷’90 ca un sistem pan-


european.
Acest serviciu prezintă o serie de facilităţi dintre care pot fi menţionate:
 Asigură servicii suplimentare ce pot fi introduse de utilizator
 Permite deplasarea abonatului şi recepţia informaţiei pe teritoriul controlat
de diverşi operatori între care există o înţelegere de deservire
 Permite să utilizeze spectru de frecvenţe efectiv
 Realizează compatibilitatea cu ISDN
Sistemul ERMES poate fi constituit din una sau mai multe reţele de operator,
fiecare reţea poate deservi o zonă specială sau aceste reţele pot fi suprapuse.
Structura de principiu a sistemei ERMES este următoare:
Mesaje tonale
OMC BS PE
Mesaje
automate

.....
.....
Mesaje
controlate de PNC PAC
operator BS PE
Mesaje PSTN
Mesajele
reţelei PC I6 I5 I3 I2 I1
I4
Alte reţele

Unde :
OMC – Operation and Mentenance Center
PNC – Pager Network Controller
PAC – Pager Area Controller
I1÷I6 – interfeţe

OMC – centru ce dirijează activitatea întregei reţele de paging, în caz de


necesitate efectuează dezvoltarea sau reparaţia reţelei.
PNC – controlul reţelei de paging – recepţionează toate tipurile de mesaje şi le
prelucrează la forma necesară de transmitere în reţea, este elementul de
interconectare cu alte reţele, serveşte ca element de dirijare operativă a reţelei.
PAC – primeşte mesajele de la PNC, repartizează mesajele primite de diverse arii
de transmietre, gestionează prioritatea mesajelor, transmite mesajele către staţiile de
bază concrete, supervizează funcţionalitatea BS.
BS – funcţia de bază constă în transmiterea mesajelor pe aria de acoperire.
4
PE – echipament de pager – recepţionează mesajele primite.

§ Configuraţia subsistemului radio a reţelei ERMES

Subsistemul radio al reţelei ERMES are diferite regiuni de lucru.


Sistemul ERMES face parte din categoria sistemelor de comunicaţii cu
reutilizarea frecvenţei pe baza unei structuri celulare de acoperire a teritoriului,
fiind constituit ca un sistem pan-european se subînţelegea că toată Europa va fi
acoperită cu sistemele de paging dirijate de deferiţi operatori din diverse ţări, pentru
a evita perturbaţiile diverşilor operatori au fost propuse spre utilizare 3 tipuri de
construire a sistemului paging.În sistemul ERMES se utilizează 16 purtătoare de
frecvenţă. Un operator poate primi pentru utilizare una sau mai multe frecvenţe.
Se pot realiza 3 tipuri de structuri ale reţelei:
1) Cu divizare în frecvenţă
2) Cu divizare în timp
3) Cu divizare în frecvenţă şi timpî

1) Cu divizare în frecvenţă – în acest caz grupul de frecvenţe purtătoare se


împarte în 3 subgrupe fiecare din ele fiind utilizate într-o celulă a grupei de
celule e reţelei ERMES, în acest caz se utilizează aceeaşi frecvenţă alocată
reţelei date.
2) Cu divizare în timp – în acest caz în toate celulele se utilizează toată banda de
frecvenţă acordată sistemei, însă în intervale diferite de timp, se utilizează
cînd traficul de transmisie nu este prea intens şi permite acoperirea teritoriilo
mari.
3) Cu divizare în frecvenţă şi timp – se utilizează conform următoarei tabele:

Δt1 Δt2 Δt3


A f1 f2 f3
00 01 02 .........B f2 i f3 ..........f1 58 59
C f3 f1 f2

§ Protocolul de transmitere a mesajelor paging


Preambul Cod Cod Antet( Mesaje(120)
3b)
Poate fi exprimat prin următoareoperator
(30dB) ţară
schemă:
(7b) (3b)
Sincro- Informaţie
nizarea Cod adiţională 5
(30db) arie (1÷7)
(6b)
0 1 2 3 4

A B C D E F G H 1 I K L M N O P

Sincronizare Sistem Adrese Mesaje

Tot timpul de funcţionare a reţelei ERMES este împărţit în secvenţe cu durata de


60min cu 60 cicluri. Fiecare ciclu are o durată de 1min şi conţine 5 subsecvenţe,
fiecare cu durata de 12sec. Fiecare subsecvenţă este împărţită în 16 pachete
numerotate cu literele (A, B, C, ...), iar fiecare pachet cu lungimea de 0,75sec
conţine 4 tipuri de informaţie: sinconizare, despre sistem, adrese, mesaje
propriuzise.
Pentru identificarea unui abonat în sistemul ERMES se utilizează un cod de
identitate radio cu următoare structură:

Cod Cod Cod Adresa Numărul


zonă ţară operator iniţială de grup
3 biţi 7 biţi 3 biţi 18 biţi 4 biţi
Pe fiecare
canal din toate celeIdentitatea
16 canaleoperator
posibile se efectuează activarea unei
Adresa grupe de
locală
utilizatori în intervale diferite de timp alocate pe perioada unei secvenţe egale cu 12
sec (subsecvenţa).
Procedura de activare a grupei pe canalele corespunzătoare se face în
corespundere cu următorul tabel:

1 A B C D E F G H 1 I K L M N O P A
3 P A B C D E F ...

6
5 O P A B C D E F ...
7 N O P A B C D E F ...
9 M N O P A B C D E F ...
11 L M N O P A B C D E F ...
13 K L M N O P A B C D E F ...
15 I K L M N O P A B C D E F ...
16 1 I K L M N O P A B C D E F ...
14 H 1 I K L M N O P A B C D E F ...
12 G H 1 I K L M N O P A B C D E F G
10 E G H 1 I K L M N O P A B C D E F
8 F E G H 1 I K L M N O P A B C D E
6 D E F G H 1 I K L M N O P A B C D
4 C D E F G H 1 I K L M N O P A B C
2 B C D E F G H 1 I K L M N O P A B
t

Apelarea grupurilor de abonaţi permite de a exclude recepţionare a unui abonat de


un mesaj de 2 ori de la 2 BS vecine.