Sunteți pe pagina 1din 3

Libertatea de exprimare este dreptul fundamental al omului de asi apue ce

gindeste.Este dreptul natural ,ce tine de esenta fiintei umane,la fel ca dreptul la
viata,la demnitate , fiind proprabil si cel mai important drept pentru
functionarea unei societati libere si democratice.

Dreptul la libera exprimare este, fără îndoială, cel mai pretios dar al
democratiei.

Aceste drept ne ajuta sa cunoastem si sa intelegem mai bine lumea in care


traim,prin liberul schimb al ideilor si informatilor cu semenii nostri. Una dintre
principalele libertăţi pe care știinţa dreptului constituţional o atribuie categoriei
drepturilor și libertăţilor social-politice este libertatea exprimării gândurilor și
părerilor personale, care înglobează cele mai importante drepturi de care se
poate bucura omul într-o societate democratică modernă – libertatea gândului,
libertatea cuvântului și libertatea prese. Libertatea de exprimare nu este
importantă numai ca drept în sine, ci și prin faptul că este esențială pentru
respectarea altor drepturi fundamentale . Fără libera exprimare nu există
schimb de idei, nu există dezbatere publică, nu există posibilitatea de ne
informa, de a alege, de a ne exprima artistic. Alegerile noastre cotidiene, modul
în care ne îmbrăcăm, muzica pe care o ascultăm, cărțile pe care le citim, media
din care ne informăm, toate sunt expresii ale dreptului la liberă exprimare.
Importanta libertati de exprimare este pusa in valoare si de Constitutia
Republici Moldova prin prevederea sa expresa din art 32 .

(1) Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum şi


libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil.
(2) Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau
dreptul altei persoane la viziune proprie.
(3) Sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a
poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau
religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică,
precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional.

Art. 32 alin. (1) dezvoltă semnificaţia titlului articolului, stipulând: oricărui


cetăţean îi este garantată libertatea gândirii, a opiniei, precum și libertatea
exprimă- rii în public prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil. Prima
parte a textului constituţional garantează oricărui cetăţean libertatea gândirii și
a opiniei, constituind, practic, o preluare a primei părţi din art. 31 alin. (1), care
garantează libertatea conștiinţei. Însă în primul caz, textul constituţional face o
diferenţiere, stabilind că libertăţile respective sunt garantate doar cetăţeanului
, și dacă textul constituţional ar fi aplicat direct și restrictiv, numai cetăţenii
Republicii Moldova ar avea dreptul la libertatea de gândire și de opinie.
Deoarece ambele procese – gândirea și opinia – sunt, în esenţa lor, intime, iar
libertăţile – ideale (influenţa exterioară fiind interzisă și, practic, imposibilă pe
căi legale), conchidem că este imposibilă o diferenţiere între garantarea
libertăţii gândirii și opiniei pentru cetăţenii Republicii Moldova și pentru străini.
Impunerea condiţiei de a fi cetăţean este valabilă pentru a doua parte a
textului constituţional, care consacră garantarea libertăţii de exprimare
propriu-zise. Astfel dacă cetăţenilor statului li se garantează libertatea de
exprimare în plenitudinea sa, în cazul unor cetăţeni străini sau apatrizi această
garanţie nu este operantă, deoarece interesele lor diferă, în genere, de cele ale
cetăţenilor statului, iar tratarea egală poate aduce ultimilor anumite prejudicii..
Libertatea de exprimare nu este un drept absolut, existând condiţii și limite
până la care poate fi exercitată, ceea ce permite menţinerea echilibrului între
drepturile individului și interesele generale ale societăţii democratice în
ansamblul lor, atunci când acestea pot intra în conflict . Art. 32 alin. (3) din
Constituţie prevede expres că în exercitarea libertăţii de exprimare sunt
interzise și pedepsite prin lege o serie de acţiuni și manifestări. Libertatea de
exprimare permite cetatenilor sa participe la viata politica, sociala si culturala,
dar aceasta libertate nu poate fi absoluta si este supusa unor limite juridice.

In opinia mea , într-o societate democratica orice persoana are dreptul la


libertatea de exprima . Acest drept oferă fiecărui individ ocazia de se manifesta
direct si de a isi expune punctul de vedere in raport cu societatea , mai ales cu
problemele si nemulțumirile legate de aceasta. In primul rand , pentru o
societate cât mai solida si unita trebuiesc luate in considerare si respectate
opiniile oamenilor , Astfel societatea democratica se mulează in funcție de
dorințele acesora devenind un stat echilibrat , linistit din punct de vedere al
revoltelor , marind sansa de a prospera intru-totul. Trebuie sa conștientizam ca
aceasta exprimare prezinta o limita. In acest mod , o exprimare care pune in
pericol existenta sistemului nu va fi tolerata. In concluzie libertatea este un bun
care permite omului să se bucure de toate celelalte bunuri ale sale
Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Relații Internaționale,Științe Politice și Administrative