Sunteți pe pagina 1din 4

Digitally signed by *.bec.

ro
Date: 2019.11.11 05:53:33 EET
Reason: SICPV

ANEXA NR. 2A
P / BEJ

BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN


JUDEŢUL BUZĂU
Digitally signed by AUREL PUSCA
Date: 2019.11.11 05:58:35 EET
Reason: SICPV-Client
Location:

*)
PROCES - VERBAL
privind centralizarea voturilor pentru alegerea
PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
10 noiembrie 2019

Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale


a 382091
permanente (pct. a >/= pct. b1

Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne


b 183235
(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:

Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși


b1 161627
în listele electorale permanente

Numărul total al alegătorilor care au votat în altă secție de votare


b2 decât cea în care au fost arondați conform domiciliului, înscriși 20304
în lista electorală suplimentară

Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna


b3 1304
specială **), înscriși în extrasul din listele electorale

Numărul total al voturilor valabil exprimate


c (pct. c </= pct. b - pct. d), 179850
(pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g)

d Numărul total al voturilor nule 3385

Numărul buletinelor de vot primite


e 421612
(pct. e >/= pct. c + pct. d + pct. f)

f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate 238377

*) Conform art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
**) Conform art. 45 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

1/3
g. Numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare CANDIDAT

Numărul voturilor
Nr. Prenumele și numele candidatului *) valabil exprimate
crt. obţinute

1 KLAUS-WERNER IOHANNIS 53395

2 THEODOR PALEOLOGU 7686

3 ILIE-DAN BARNA 17582

4 HUNOR KELEMEN 549

5 VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ 62149

6 CĂTĂLIN-SORIN IVAN 705

7 NINEL PEIA 701

8 SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU 660

9 JOHN-ION BANU 678

10 MIRCEA DIACONU 24143

11 BOGDAN-DRAGOS-AURELIU MARIAN- 771


STANOEVICI

12 RAMONA-IOANA BRUYNSEELS 6522

13 VIOREL CATARAMĂ 1165

14 ALEXANDRU CUMPĂNAŞU 3144

15

*) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, stabilită conform art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.

2/3
h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a deciziilor
pronunțate:

3/3