Sunteți pe pagina 1din 2

__________________________________ ...........................

EVALUARE - Științe ale naturii


1. Completează enunțurile:

În natură, apa se găsește în stare: .......................... , ................................................. și


............................................... .
...................................... este cea mai importantă componentă a aerului.
Topirea este fenomenul de transformare a apei din stare .....................................în
stare ............................................
Solul este..................................................................................................în care plantele îşi înfig rădăcinile şi
absorb .......................................şi ...........................................................................
Apa bună de băut se numeşte .....................................................
Drumul continuu pe care apa îl face în natură se numeşte...............................................................................
Căderea precipitaţiilor sub formă de zăpadă se numeşte....................................................
2. Putem obține aer curat prin următoarele acțiuni :
a) tăierea copacilor;
b) aerisirea încăperilor;
c) plantarea arborilor;
d) ruperea florilor;
e) secarea apelor;
f) înființarea mai multor parcuri / spații verzi în orașe.
3. Realizează corespondența între coloanele de mai jos:

mare
râu ape curgătoare
lac
ocean
fluviu ape stătătoare
pârâu

4.Completează tabelul marcând cu X.

Modalități de poluare Poluarea apei Poluarea aerului Poluarea solului


gazele de eșapament
Secarea
detergenții
Incendiile
Fumul
resturile menajere
6. Scrie trei sfaturi adresate copiilor de pe întreg Pământul pentru a păstra planeta sănătoasă .

__________________________________________________________________1.________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________2.___________________________________________________________________________
________________________________________________________3.__________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____

7. Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre cuvintele: hidrocentrală, oxigen, inepuizabile.

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Dezleagă ghicitorile!
a) Nu-i făină, dar se cerne b) Cine trece pe la poartă,
Nu-i covor , dar se aşterne. Şi câinii nu îl latră.

(...................................) (................................)

c) Un balaur roş, de pară,


A ieşit din nori afară! d) Brâu arcuit, vărgat,
(........................) Splendid colorat,
Pe cer luminat.
(..................................)