Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că ........................................................


student/ă la Universitatea de Arhitectura și Urbanism “Ion Mincu”, anul IV,
grupa................ , număr matricol ...................................... a luat parte la
activitatea .................................................................................. din data de
.............................

Indrumator,

Semnatura,