Sunteți pe pagina 1din 5

by Cristache Ionut Gabriel, grupa 302

Introducere in domeniul investițiilor publice

Bugetul de stat este o listă de venituri și cheltuieli ale statului la nivelul ap centrale.

Se adoptă pe o perioadă de 1 an.

Investițiile sunt cheltuieli pe termen lung pt acumularea de bunuri de capital.

Bunurile de capital sunt active imobilizate de natura terenurilor, clădirilor fixe și industriale
echipamente utilaje.

Investițiile publice sunt totalitatea cheltuielilor efectuate la nivelul ap centrale sau locale și /sau prin
intermediul unui investitor privat în scopul acumulării de bunuri de capital în sectorul public prin
crearea, modernizarea sau înlocuirea de active imobilizate destinate obținerii de beneficii economice
sociale și de protecție a mediului .

Schema ...

Momente de timp

m – momentul luării deciziei de execurie

s – momentul începerii lucrărilor de execuție ale investiției publice

t – momentul intrării în exploatare a investiției publice.

v – momentul ieșirii ...

P – perioada de proiectare a investiției publice

D – perioada de execuție (construcție)

Def – durata eficienta de funcționare

I – cheltuieli cu investiții publice

V – veniturile obținute din exploatarea ip


by Cristache Ionut Gabriel, grupa 302
by Cristache Ionut Gabriel, grupa 302
by Cristache Ionut Gabriel, grupa 302
by Cristache Ionut Gabriel, grupa 302