Sunteți pe pagina 1din 12

1.Ce este un rambleu de cale ferată?

A) Un RAMBLEU este o umplutură de formă regulată executată din pământ sau alte materiale de masă peste nivelul
natural al terenului, servind la realizarea platformei căii;
B) RAMBLEU este săpătură deschisă, de formă regulată executată sub nivelul terenului natural, pentru realizarea platformei
unei căi ferate;
C) Un RAMBLEU este un pasaj subteran care traversează liniile de cale ferată;

2. Prin "talonarea unui macaz" se înţelege:


A) atacarea macazului în fals pe la vârf;
B) atacarea macazului în abatere pe la călcâi;
C) atacarea macazului în fals, pe la călcâi;

3. Marca de siguranţă se consideră ocupată atunci când:


A) trenul staţionează în linie curentă.
B) este depăşită spre macaz de materialul rulant staţionat, afectând gabaritul de libera trecere pe linia vecină.
C) nu este vizibilă din cauza zăpezii pe timp de iarnă, zăpada afectând gabaritul de libera trecere pe linia vecină.

4. Ecartamentul normal al căii ferate este distanţa dintre feţele interioare ale şinelor, măsurată în aliniament, la 14 mm sub planul de
rulare al acestora şi trebuie să fie de:
A) 1520 mm
B) 1435 mm
C) 1300 mm

5. Corelaţi corespunzător liniile CF cu definiţia corectă a acestora.

Premiză Linia CF Pereche Definitia


i1) Linie abătută r1) porţiunea de linie cuprinsă între doua semnale de intrare din sensuri opuse a doua
i2) Linie curentă staţii vecine;
i3) Linie directă r2) linie situată în incinta staţiei aflată în prelungirea liniei curentă, fără abatere la intrare
sau ieşire;
r3) linie de circulaţie care se ramifică prin aparatele de cale din linie directă;
r4) linie înfundată construită în scopul de a opri un tren scăpat sau vagoane fugite pe
secţii de circulaţie cu pante mari;
r5) linie pe care se desfăşoară operaţiuni de transport feroviar care nu sunt administrate
de Compania Naţionala de Căi Ferate CFR – SA;

Raspunsuri :
A) (i1-r3) (i2-r1) (i3-r2)
B) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r3)
C) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r1)

6. Corelaţi corespunzător gabaritele cu definiţia acestora.

Premiză Gabarite Pereche Definitia


i1) Gabaritul de libera trecere r1) conturul geometric transversal limită, în afara căruia nu trebuie să iasă nici un punct
i2) Gabaritul de material rulant al materialului rulant sau încărcăturii;
i3) Gabaritul CFR de vagon r2) gabaritul de material rulant în care trebuie să se înscrie atât vagonul cât şi încărcătura
i4) sa;
r3) conturul geometric transversal limită, în interiorul căruia în afară de materialul rulant
nu se admite să pătrundă nici o parte a construcţiilor sau instalaţiilor;
r4) conturul geometric transversal limita, în interiorul căruia se admit mărfurile şi
materiale depozitate lângă linii;
r5) conturul geometric transversal limită in care trebuie sa se inscrie numai utilajele
pentru intretinerea caii si a liniei de contact

A) (i1-r4) (i2-r3) (i3-r1)


B) (i1-r3) (i2-r1) (i3-r2)
C) (i1-r2) (i2-r5) (i3-r3)

1
7. Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002/2001 se aplică pentru:
A) Toate liniile ferate din România, inclusiv pentru calea îngustă şi pentru viteze max. de circ. de peste 160km/h;
B) Toate liniile ferate din Uniunea Europeană şi pentru viteze maxime de circulaţie de până la 130km/h;
C) Liniile de cale ferată din România care au ecartament normal – 1435 mm şi pentru viteze maxime de circulaţie de
până la 160km/h;
8. Gabaritul de liberă trecere este conturul geometric transversal limită, în plan vertical perpendicular pe axa longitudinală a căii, în
interiorul căruia, afară de materialul rulant, nu se admite să pătrundă nici o parte a construcţiilor, cum sunt: poduri, tuneluri, pasaje
superioare, pasarele şi alte construcţii tehnologice sau a instalaţiilor fixe (semnale, coloane şi altele) şi nici alte materiale sau obiecte
depozitate de-a lungul liniei curente sau în staţii.
Adevărat / Fals
9. Gabaritul de material rulant este conturul geometric transversal limită aşezat în poziţie mediană într-un plan vertical perpendicular
pe axul longitudinal al vehiculului feroviar, în afara căruia nu trebuie să iasă nici un punct al materialului rulant sau al încărcăturii,
atât în staţionare cât şi în mişcare, în aliniament şi în curbă.
Adevărat / Fals
10. Gabaritul CFR de vagon - de încărcare - este gabaritul de material rulant admis pe liniile infrastructurii feroviare publice române,
în care trebuie să se înscrie atât vagonul cât şi încarcătura sa.
Adevărat / Fals
11. Linia curentă este porţiunea de linie cuprinsă între semnalele de ieşire a două staţii vecine.
Adevărat / Fals
12. Ce este un accident grav?
A) orice coliziune sau deraiere de trenuri, ducând la decesul a cel puţin trei persoane sau la vătămarea gravă a 5 sau mai multe
persoane ori producând pagube importante ale materialului rulant, infrastructurii sau mediului şi orice alt accident similar cu un
impact evident asupra reglementării siguranţei feroviare sau asupra gestionării siguranţei;
B) orice coliziune sau deraiere de trenuri, ducând la decesul a cel puţin o persoană sau la vătămarea gravă a 5 sau mai multe
persoane ori producând pagube importante ale materialului rulant, infrastructurii sau mediului şi orice alt accident similar cu
un impact evident asupra reglementării sig. feroviare sau asupra gestionării siguranţei;
C) orice coliziune sau deraiere de trenuri, ducând la decesul a cel puţin o persoană sau la vătămarea gravă a 3 sau mai multe persoane
ori producând pagube importante ale materialului rulant, infrastructurii sau mediului şi orice alt accident similar cu un impact evident
asupra reglementării siguranţei feroviare sau asupra gestionării siguranţei;
13. Ce este un "incident"?
A) orice eveniment, altul decât un accident sau un accident grav, asociat cu exploatarea trenurilor şi afectând siguranţa în
exploatare;
B) orice fapt care a dus la vătămarea violentă a organismului sau intoxicaţia acută profesională dacă a avut loc pe infrastuctura
feroviară;
C) orice eveniment petrecut pe infrastructura feroviară asociat cu exploatarea trenurilor şi afectând siguranţa în exploatare
14. Care cauze nu se încadrează ca accidente sau incidente deşi situaţiile respective au condus la închiderea circulaţiei feroviare în
mod accidental?
A) naturale, respectiv inundaţii, alunecări de teren, înzăpeziri, căderi de stânci, de copaci sau de alte obstacole neprevăzute,
cutremure, incendii de vegetaţie;
B) efectuarea serviciului în legătură directă cu siguranţa circulaţiei, după depăşirea duratei de lucru reglementată;
C) manipularea neregulamentară a instalaţiilor de centralizare, semnalizare şi comandă care pot afecta siguranţa feroviară;
15. În ce condiţii se poate ordona examinarea medicală/psihologică peste rând a personalului cu responsabilităţi în siguranţa
circulaţiei?
A) dacă persoana respectivă are un comportament necorespunzător la locul de muncă, a produs accidente de circulaţie, prezintă
afecţiuni care influenţează capacitatea de muncă şi/sau a beneficiat de concedii medicale de cel mult 30 de zile; B) dacă persoana
respectivă are un comportament necorespunzător la locul de muncă, a produs accidente de circulaţie, prezintă afecţiuni care
influenţează capacitatea de muncă şi/sau a beneficiat de concedii medicale prelungite de peste 45 de zile;
C) dacă persoana respectivă are un comportament necorespunzător la locul de muncă, a produs accidente de circulaţie, prezintă
afecţiuni care influenţează capacitatea de muncă şi/sau a beneficiat de concedii medicale prelungite de cel mult 15 zile;
16. În cazul în care persoana cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei a fost declarată INAPT sau APT cu restricţii ca urmare a
examinărilor medicale şi psihologice are dreptul de a depune contestaţie:
A) în termen de 30 de zile la direcţia de specialitate din cadrul MLPTL prin persoana juridică angajatoare, la
solicitarea scrisă a persoanei fizice care contestă;
B) în termen de 45 de zile la direcţia de specialitate din cadrul MLPTL prin persoana juridică angajatoare, la solicitarea scrisă
a persoanei fizice care contestă;
C) în termen de 60 de zile la direcţia de specialitate din cadrul MLPTL prin persoana juridică angajatoare, la solicitarea scrisă
a persoanei fizice care contestă;

17. De câte ori au dreptul să se prezinte, în baza aceluiaşi stagiu în vederea autorizării, la un nou examen de autorizare, candidaţii care
au obţinut calificativul "necorespunzător" la primul examen de autorizare?
A) o singură dată;
B) de două ori;
C) de trei ori;
18.În ce termen pot fi contestate rezultatele examenului de autorizare?
A) cinci zile lucrătoare de la data afişării rezultatului examenului;
B) trei zile lucrătoare de la data afişării rezultatului examenului;
C) două zile lucrătoare de la data afişării rezultatului examenului;
19. În ce caz se poate suspenda autorizaţia personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei?
A) La întreruperea activităţii pe o perioadă mai mică de 6 luni, conducerea operatorului economic solicitând acest lucru;
B) La cumularea unui număr de 2 zile de absenţe nemotivate, conducerea operatorului economic solicitând acest lucru;
C) Pe durata cercetării cauzelor care au stat la baza producerii de accidente sau incidente feroviare, comisia de cercetare
solicitând acest lucru;
20. Pentru care personal se aplică sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă în cazul constatării consumului
de alcool?
A) personalului, la care nu i s-a putut face proba de sânge din motive obiective, dar la testarea cu fiola alcoolscop
reactivul s-a înverzit pe întreaga înălţime şi care din constatarea consemnată în procesul – verbal rezultă în mod evident că se
află sub influenţa băuturilor alcoolice;
B) personalului care la testarea cu fiola alcoolscop, la prezentare sau în timpul serviciului, reactivul s-a colorat în verde
(indiferent de înălţime) însă după efectuarea probei de sânge s-a primit comunicarea laboratorului de analiză cu menţiunea "ALCOOL
ÎN SÂNGE SUB 0,5‰";
C) personalului căruia din motive obiective nu i s-a recoltat proba de sânge, iar la testarea cu fiola alcoolscop reactivul nu s-a
colorat în verde complet, pe baza procesului – verbal de constatare unde s-au consemnat şi cauzele neluării probei de sânge;
21. Pentru care personal se aplică sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă în cazul constatării consumului
de alcool?
A) personalului căruia i s-a luat proba de sânge la prezentarea şi în timpul serviciului pentru care s-a primit
comunicarea laboratorului de analiză cu menţiunea "ALCOOL ÎN SÂNGE 0,5‰" sau mai mult;
B) personalului care a introdus băuturi alcoolice în incinta unităţii sau la locul de muncă, fără a fi consumate;
C) personalului căruia din motive obiective nu i s-a recoltat proba de sânge, iar la proba cu alcoolscopul respectivul nu s-a
colorat în verde complet, pe baza procesului – verbal de constatare unde s-au consemnat şi cauzele neluării probei de sânge;
22. În cazul depistării consumului de alcool, pentru care fapte se aplică alte sancţiuni disciplinare în afara sancţiunii de desfacere
disciplinară a contractului individual de muncă:
A) personalului căruia i s-a luat proba de sânge la prezentarea şi în timpul serviciului pentru care s-a primit comunicarea
laboratorului de analiză cu menţiunea "ALCOOL ÎN SÂNGE 0,5‰" sau mai mult;
B) personalului care la proba cu alcoolscopul la prezentare sau în timpul serviciului reactivul s-a colorat în verde
(indiferent de înălţime) pentru care însă s-a primit comunicarea laboratorului de analiză cu menţiunea "ALCOOL ÎN
SÂNGE SUB 0,5‰".
C) personalului care a mai fost sancţionat pentru consum de băuturi alcoolice, pe baza menţiunii din procesul – verbal de
constatare a probei cu alcoolscopul şi a actelor din evidenţa de personal;
23. În cazul depistarii consumului de alcool, pentru care fapte se aplică alte sancţiuni disciplinare în afara sancţiunii de desfacere
disciplinară a contractului individual de muncă:
A) personalului care a refuzat proba cu alcoolscopul sau recoltarea probei de sânge, pe baza procesului verbal de constatare;
B) personalului căruia din motive obiective nu i s-a recoltat proba de sânge, iar la proba cu alcoolscopul respectivul nu
s-a colorat în verde complet, pe baza procesului – verbal de constatare unde s-au consemnat şi cauzele neluării probei de sânge
C) personalului care a fost surprins asupra faptului consumând băuturi alcoolice în timpul serviciului (indiferent de cantitate);
24. Cum se clasifica incidentele feroviare în funcţie de activitatea în care s-au produs?
A) în trei grupe: grupa A - incidente produse în circulaţia trenurilor, grupa B - incidente produse în activitatea de
manevră şi grupa C - alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară;
B) în trei categorii: incidente de categoria I- incidente produse la manevră, categoria a II-a- incidente produse în circulaţie,
categoria a III-a- incidente produse pe linii industriale;
C) în două grupe: grupa A-incidente principale în circulaţia trenurilor şi grupa B-incidente secundare la manevră şi alte
incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară;
25. Care din următoarele fapte se încadrează la "Grupa - C" – alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară?
A) primiri sau intrări de trenuri în staţie pe linie ocupată sau închisă cu atacarea macazului care dă acces la linia ocupată sau
închisă, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice; primiri de trenuri cu marca de siguranţă ocupată la intrare;
B) atacarea în fals a macazurilor la manevră;
C) executarea serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare aflat sub influenţa
consumului de băuturi alcoolice sau a substanţelor halucinogene;
26. Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată, care a luat la cunoştinţă despre
producerea unui accident sau a unui incident în linie curentă este obligat să sesizeze de îndată:
A) prin raport de eveniment pe şeful secţiei de linii sau pe înlocuitorul acestuia;
B) telefonic pe şeful de divizie sau pe înlocuitorul acestuia;
C) prin raport de eveniment pe şeful staţiei celei mai apropiate sau pe înlocuitorul acestuia;
27. Care este limita de vârstă de la care controlul periodic medical şi psihologice al personalului cu responsabilităţi în siguranţa
circulaţiei se face cu frecvenţă mai mare?
A) 35 de ani;
B) 45 de ani;
C) 40 de ani;
28. Controlul medical, pentru grupa de vârstă cuprinsă între 18-45 ani şi pentru toate funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa
circulaţiei, se va efectua la:
A) un an;
B) 2 ani;
C) 3 ani;
29. Controlul medical, pentru grupa de vârstă de peste 45 ani şi pentru toate funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, se va
efectua la?
A) un an;
B) 2 ani;
C) 3 ani
30.Controlul psihologic, pentru grupa de vârstă cuprinsă între 18-45 ani şi pentru toate funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa
circulaţiei, se va efectua la:
A) 2 ani;
B) 3 ani;
C) 5 ani;
31. Controlul psihologic, pentru grupa de vârstă peste 45 ani şi pentru toate funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, se va
efectua la:
A) 2 ani;
B) 3 ani;
C) 5 ani;
32. Din cine este compusă comisia de autorizare a personalului propriu unităţilor feroviare care desfăşoară activităţi cu
responsabilităţi în SC?
A) un reprezentant de specialitate al Inspectoratului de Stat Feroviar din cadrul AFER în calitate de preşedinte şi câte un
reprezentant al CENAFER şi al unităţii proprii în calitate de membrii;
B) un reprezentant de specialitate al CENAFER în calitate de preşedinte şi câte un reprezentant al AFER şi al unităţii
proprii în calitate de membrii;
C) un reprezentant din cadrul AFER şi un reprezentant al CENAFER în calitate de membrii şi un reprezentant al unităţii
proprii în calitate de preşedinte;
33. În ce caz se poate retrage autorizaţia personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi îşi încetează definitiv valabilitatea?
A) Personalul autorizat devine "inapt" din punct de vedere medical şi/sau psihologic pentru funcţia în care a fost autorizat;
B) Personalul autorizat are avizul medical şi/sau psihologic expirat pentru funcţia în care a fost autorizat până la prezentarea avizului
"apt";
C) Personalul a fost declarat necorespunzător cu ocazia evaluărilor profesionale periodice;
34. Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată, care a luat la cunoştinţă despre
producerea unui accident sau a unui incident feroviar produs în incinta unei subunităţi, este obligat să anunţe de îndată:
A) conducerea acelei subunităţi sau a punctului de lucru;
B) pe şeful staţiei, sau pe înlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale
administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, care deserveşte subunitatea respectivă;
C) serviciul naţional de urgenţă 112;
35. Controlul medical şi psihologic pentru personalul din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei este:
A) obligatoriu la termenele stabilite prin reglementări;
B) facultativ, conform opţiunii personale;
C) obligatoriu în fiecare an calendaristic;
36. În care din cazurile de mai jos se impune reautorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei?
A) la reluarea activităţii personalului care a întrerupt activitatea mai mult de 3 luni consecutiv;
B) la reluarea activităţii personalului care a întrerupt activitatea mai mult de 6 luni consecutive;
C) la reluarea activităţii personalului care a întrerupt activitatea mai mult de 12 luni consecutiv;
37.Unde se depun eventualele contestaţii a rezultatelor examenului de autorizare?
A) la AFER;
B) la CENAFER;
C) la unitatea de care aparţine persoana examinată;
38. În ce caz se poate suspenda autorizaţia personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei?
A) La întreruperea activităţii pe o perioadă mai mică de 6 luni;
B) Personalul autorizat care are avizul medical şi/sau psihologic expirat pentru funcţia în care a fost autorizat până la
prezentarea avizului "apt";
C) La cumularea unui număr de 2 zile de absenţe nemotivate
39. Personalului care concură la siguranţa circulaţiei i se interzice să introducă sau să consume în unitate substanţe halucinogene sau
să se prezinte la lucru sub influenţa acestora.
Adevărat / Fals
40. Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face în cazurile când persoana încadrată în muncă se prezintă la serviciu şi dă
semne că a consumat băuturi alcoolice.
Adevărat / Fals
41. Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face în cazurile când persoana încadrată în muncă in timpul serviciului da semne
ca a consumat băuturi alcoolice.
Adevărat / Fals
42. Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face în cazurile când persoana încadrată în muncă este surprinsă asupra faptului,
consumând băuturi alcoolice în timpul serviciului, indiferent cantitatea consumată.
Adevărat / Fals
43. Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face în cazurile când persoana încadrată în muncă a comis abateri care au produs
incidente sau accidente feroviare.
Adevărat / Fals
44. Ce se înţelege prin semnal?
A) Prin semnal se înţelege numai culoarea indicată de instalaţia sau mijlocul prevăzut în regulamentul de semnalizare;
B) Prin semnal se înţelege instalaţia sau mijlocul prevăzut în regulamentul de semnalizare, cu ajutorul căruia se transmit
sau se primesc ordine şi indicaţii de către personalul care asigură desfăşurarea traficului feroviar;
C) Prin semnal se înţeleg numai sunetele prevăzute în regulamentul de semnalizare, cu ajutorul căruia se transmit indicaţii pentru
circulaţia trenurilor;
45. Tipul de semnalizare utilizat în prezent pe infrastructura feroviară din România este:
A) semnalizarea cu una, două şi trei trepte de viteză;
B) semnalizarea cu două şi patru trepte de viteză;
C) semnalizarea cu două trepte de viteză şi semnalizarea cu trepte multiple de viteză;
46. Care este semnalul "PERICOL" dat cu fluierul, claxonul sau trompeta locomotivei?
A) două sunete scurte;
B) trei sunete scurte, repetate;
C) un sunet scurt, unul lung şi unul scurt;
47. Ce limitează marca de siguranţă?
A) Zona până la care se pot staţiona vehicule pe o linie fără a le pune în pericol pe cele care circulă pe linia vecină;
B) Vârful macazului cel mai apropiat;
C) Locul unde se amplasează semnalele liniilor alăturate;
48. Care este semnificaţia culorii de bază "verde"?
A) permite circulaţia trenurilor cu orice viteză;
B) permite circulaţia trenurilor cu viteză stabilită;
C) liber cu viteza stabilită, semnalul următor este pe liber cu viteză stabilită;
49. Care este semnificaţia culorii de bază "albastru"?
A) permite mişcările de manevră în incinta staţiei;
B) ordonă oprirea pentru mişcările de manevră;
C) ordonă oprirea pentru circulaţia trenurilor;
50. Ce semnificaţie are culoarea de bază alb lunar?
A) ordonă oprirea pentru mişcările de manevră;
B) permite mişcările de manevră sau circulaţia trenurilor, cu viteza prevăzută în reglementările specifice;
C) interzice mişcările de manevră sau circulaţia trenurilor;
51. Ce semnificaţie are culoarea de bază galben?
A) permite circulaţia trenurilor cu viteza redusă avertizând oprirea la semnalul următor;
B) permite circulaţia trenurilor ordonă reducerea vitezei în vederea opririi la semnalul următor sau continuarea
mersului în cazul când semnalul următor nu indică oprirea;
C) liber cu viteza stabilită, ATENŢIE! semnalul următor ordonă oprirea;
52. Care este semnalul "ATENŢIE" sau "PORNIRE" dat cu fluierul, claxonul sau trompeta locomotivei?
A) un sunet lung;
B) două sunete lungi;
C) un sunet scurt, unul lung şi unul scurt, repetate;
53. Ce este marca de siguranţă?
A) Marca de siguranţă este o tăbliţă indicatoare care este vopsită în alb, cu capetele negre, montată la nivelul solului;
B) Marca de siguranţă este un bloc de beton sau un cupon de şină care este vopsit în alb, cu capetele negre.
C) Marca de siguranţă este o tăbliţă indicatoare montată pe catargul semnalelor din incinta staţiei;
54. Care este semnificaţia culorii de bază roşu?
A) ordonă oprirea;
B) ordonă oprirea numai pentru mişcările de manevră şi triere;
C) opreşte fără a depăşi semnalul;
55. Ce reprezintă viteza redusă?
A) viteza maximă admisă pentru trecerea peste schimbătoarele de cale în abatere;
B) viteza maximă admisă peste o restricţie de viteza;
C) viteza maximă prevăzută in livret sau ordin de circulaţie pentru trenul şi porţiunea respectiva de cale ferata;
56. Ce reprezintă viteza stabilită?
A) viteza data de indicatoarele luminoase de viteza cu cifre de culoare galbenă;
B) viteza max.de circ.admisă şi prevăzută în livret sau prin ordin de circulaţie,pentru trenul şi porţiunea de linie respectivă;
C) viteza maximă data de indicatoarele luminoase de viteza cu cifre de culoare albă;
57. Cum se dă ziua semnalul "OPRIRE" cu instrumente portative date de agenţi?
A) Se mişcă steguleţul galben în arc de cerc deasupra capului şi în acelaşi timp se dă un sunet lung cu fluierul de mână;
B) se mişcă steguleţul galben în cerc înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau două sunete lungi cu fluierul de mână;
C) se mişcă steguleţul galben, în cerc, înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu fluierul de mână;
58. "Galben" permite circulaţia trenurilor şi ordonă reducerea vitezei în vederea opririi la semnalul următor sau continuarea mersului
dacă semnalul următor nu indică oprirea.
Adevărat / Fals
59. "Verde" interzice circulaţia trenurilor cu viteza stabilită.
Adevărat / Fals
60. "Albastru" permite mişcările de manevră.
Adevărat / Fals
61. "Alb-lunar", permite mişcările de manevră sau circulaţia trenurilor, cu viteza prevăzută în reglementările specifice.
Adevărat / Fals
62. "Verde" permite circulaţia trenurilor cu viteza stabilită.
Adevărat / Fals
63. Se numeşte tren un grup de vehicule feroviare legate regulamentar între ele şi de vehiculul feroviar de tracţiune, semnalizat cu
semnale de cap şi fine de tren şi deservit de cel puţin doi agenţi, din care unul este mecanicul vehiculului feroviar de tracţiune.
Adevărat/ Fals
64. Circulaţia trenurilor se efectuează de regulă, pe firul din stânga al căii duble sau multiple.
Adevărat / Fals
65. Cum se numerotează liniile de garare ale unei staţii de căi ferate?
A) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia cea mai îndepărtată de clădirea staţiei, pentru liniile directe cifrele aparţinând
alfabetului roman iar pentru restul liniilor cu cifre arabe;
B) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia cea mai apropiată de clădirea staţiei, pentru liniile directe cifrele
aparţinând alfabetului roman iar pentru restul liniilor cu cifre arabe;
C) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia cea mai indepărtată de clădirea staţiei, pentru liniile directe cifrele aparţinând
alfabetului arab iar pentru restul liniilor cu cifre romane;
66. Fiecărui tren pus în circulaţie i se atribuie un număr după cum urmează:
A) În sensul de la Bucureşti - nr. cu soţ; în sensul spre Bucureşti – nr. fără soţ;
B) În sensul de la Bucureşti - nr. fără soţ; în sensul spre Bucureşti – nr. cu soţ;
C) Indiferent de sens de mers de la sau spre Bucureşti - nr. fără soţ;
67. Punctele de secţionare sunt: staţiile, haltele de mişcare, posturile de mişcare în linie curentă şi semnalele luminoase de trecere ale
blocului de linie automat.
Adevărat / Fals
68. Cum se numerotează macazurile din staţiile de căi ferate?
A) cu numere fără soţ în capătul dinspre Bucureşti al staţiei şi cu numere cu soţ în capătul staţiei opus, în ordine
crescătoare, începând cu macazul cel mai îndepărtat;
B) cu numere cu soţ în capătul dinspre Bucureşti al staţiei şi cu numere fără soţ în capătul staţiei opus, în ordine crescătoare,
începând cu macazul cel mai îndepărtat;
C) cu numere cu soţ în capătul dinspre Bucureşti al staţiei şi cu numere fără soţ în capătul staţiei opus, în ordine crescătoare,
începând cu macazul cel mai apropiat;
69. Fiecărui tren pus în circulaţie trebuie să i se atribuie un număr şi anume: în sensul de la Bucureşti, număr fără soţ iar în sensul spre
Bucureşti, număr cu soţ.
Adevărat / Fals
70. Pentru stabilirea priorităţii în circulaţie, fiecărui tren i se atribuie un rang.
Adevărat / Fals
71. Fiecare tren trebuie să circule după un mers dinainte stabilit.
Adevărat / Fals
72. Corelaţi corespunzător noţiunile de mai jos
Premiză:Elem.comp.ale sist.ferov
i1) Liniile de cale ferata Pereche:Caracteristicile si functii ale elementelor componente
i2) Vehicule feroviare r1) se împart in: linii de circulaţie si linii cu destinaţie speciala si fac parte din
i3) Cladirile de serviciu infrastructura caii ferate
i4) Mijloacele de înţelegere r2) sunt înscrise in parcul unui OTF, iar cele care au fost deraiate, accidentate sau
cu defecte nu se introduc sau nu se menţin în circulaţia trenurilor
r3) sunt considerate mijloace prin care se stabilesc legături rapide si sigure intre
personalul care ia parte la circulaţia trenurilor
r4) si dotările aferente acestora sunt elemente ale infrastructurii feroviare
r5) este un ordin care trebuie sa fie îndeplinit imediat prin toate mijloacele
posibile de către personalul angajat la CF
r6) porţiunea de linie dintre doua staţii, măsurata între semnalul de ieşire al uneia
şi semnalul de intrare al alteia se numeşte –linie curentă
A) (i1-r6) (i2-r1) (i3-r2) (i4-r5)
B) (i1-r1) (i2-r2) (i3-r4) (i4-r3)
C) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r1) (i4-r6)
73.Aplicarea si respectarea de către toţi operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar a actelor normative şi a
reglementărilor specifice sistemului de transport pe calea ferată realizează siguranţa feroviară.
Adevărat / Fals
74. Faptele sau situaţiile care au avut ca urmare perturbarea activităţii de transport feroviar, datorita distrugerii si sustragerii de piese
sau materiale de la vehicule sau infrastructura feroviara, de către terţe persoane fizice, se încadrează ca accident grav.
Adevărat / Fals
75. Faptele sau situaţiile care au avut ca urmare perturbarea activităţii de transport feroviar, datorita distrugerii si sustragerii de piese
sau materiale de la vehicule sau infrastructura feroviara, de către terţe persoane fizice, se încadrează ca incident.
Adevărat / Fals
76. Analizele de siguranţa circulaţiei, care reprezintă o componentă a sistemului de management al siguranţei circulaţiei, se vor
programa periodic la subunităţile de cale ferată.
Adevărat / Fals
77. Analizele de siguranţa circulaţiei, reprezintă o componentă a sistemului de management al siguranţei circulaţiei pentru reteaua de
cale ferata.
Adevărat / Fals
78. Limitele incintei unei staţii CF, sunt date de:
A) Semnalele de intrare ale staţiei sau indicatoarele permanente ale acesteia;
B) Semnalul de ieşire şi semnalul de intrare al staţiei sau indicatoarele permanente ale acesteia;
C) Semnalele de ieşire ale staţiei sau indicatoarele permanente ale acesteia;
79.Linie situată în incinta staţiei aflată în prelungirea liniei curente, fără abatere la intrare sau ieşire se numeşte:
A) Linie directă
B) Linie abătută
C) Linie de evitare
80.Capătul X al unei staţii de CF, este considerat:
A) Capătul staţiei spre Bucureşti
B) Capătul staţiei opus direcţiei spre Bucureşti
C) Capătul staţiei dinspre nordul geografic
81.Capătul Y al unei staţii de CF, este considerat:
A) Capătul staţiei spre Bucureşti
B) Capătul staţiei spre sudul geografic
C) Capătul staţiei opus direcţiei spre Bucureşti
82. Liniile curente simple, duble sau multiple se numerotează, astfel:
A) Cu litere mari în ordine alfabetică;
B) Cu cifre romane;
C) Cu litere mici în ordine alfabetica;
83. Trenurile de serviciu puse în circulaţie pentru restabilirea circulaţiei trenurilor, vor circula peste orice rang.
Adevărat / Fals
84. Planul tehnic de exploatare al fiecărei staţii CF:
A) stabileşte generalităţi despre modul de aplicare a unor prevederi din instrucţii şi ordine în vigoare
B) stabileşte în amănunt modul de executare a serviciului în legătură cu circulaţia şi manevra trenurilor
C) stabileşte modul de aplicare a unor prevederi din instrucţii, în funcţie de dotarea tehnica, sistemele de circulaţie şi
specificul de lucru al fiecărei staţii
85. Procesul de instiintare a personalului cu functii de conducere si a celor cu atributii de instruire, indrumare si control cu privire la
producerea unui accident/incident pe infrastructura feroviara publica, se numeste:
A) Avizare
B) Analiza de siguranta circulatiei
C) Notă de relaţii
86.După, destinaţia lor semnalele fixe se clasifică în:
A) Semafoare, semnale luminoase si semnale mecanice
B) Semafoare si semnale luminoase
C) Semnale pentru circulaţie, pentru manevra si triere, repetitoare şi de avarie
87.După construcţia lor semnalele fixe se clasifică în:
A) semnale luminoase şi semnale mobile
B) Semafoare şi semnale luminoase
C) Semnale de avarie, repetitoare, pentru manevra şi triere, pentru circulatia trenurilor
88. Tipul de semnalizare cu trepte multiple de viteza-TMV, se refera numai, la:
A) semnalizarea pentru circulatia trenurilor
B) semnalizarea pentru executarea manevrelor
C) Semnalizarea pentru trierea trenurilor
89. Viteza maximă de circulaţie a trenurilor admisă şi prevăzută în livretul de mers sau prin ordinul de circulaţie, pentru trenul şi
porţiunea de linie respectivă, este:
A) Viteza comercială;
B) Viteza stabilită;
C) Viteza redusă;
90.Semnalizarea cu trepte multiple de viteza-TMV respectă următoarele principii:
A) Semnalizarea de distantare şi semnalizarea de apropiere
B) Semnalizarea de departare si presemnalizare de viteza
C) Semnalizarea de distantare si semnalizarea de viteza
91.Semnalizarea cu trepte multiple de viteza-TMV se referă numai la semnalizarea pentru circulaţia trenurilor.
Adevărat / Fals
92.Indicatia verde-clipitor poate fi una dintre indicaţiile luminoase ale semnalului în semnalizarea luminoasa cu TMV.
Adevărat / Fals
93.Semnalul acustic "pornire", este acelasi cu semnalul "atentie" dat cu fluierul, trompeta sau claxonul locomotivei, adica: un sunet
lung.
Adevărat / Fals
94.Culorile de bază folosite la semnalizare, în legătură cu circulaţia trenurilor şi executarea mişcărilor de manevră, sunt următoarele:
A) Roşu, roşu clipitor, galben, galben clipitor, verde, albastru, alb-lunar.
B) Roşu, galben, verde, albastru, alb-lunar.
C) Roşu, galben, verde, albastru, alb-lunar, alb clipitor, verde clipitor.

95. Executarea serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare fără a fi autorizat în funcţie, este un
incident care se încadrează în:
A) Grupa A
B) Grupa B
C) Grupa C
96. Pe ce perioadă se întocmeşte planul de mers al trenurilor?
A) Planul de mers al trenurilor se întocmeşte pe perioada de 6 luni.
B) Planul de mers al trenurilor se întocmeşte pe perioada de un an.
C) Planul de mers al trenurilor se întocmeşte pe perioada de 9 luni.
97. Candidaţii care nu au promovat a doua examinare în vederea autorizării, se pot prezenta la a treia examinare după o perioadă de:
A) 6 luni de la a doua examinare, numai după efectuarea unui nou stagiu în vederea autorizării.
B) 3 luni de la a doua examinare, numai după efectuarea unui nou stagiu în vederea autorizării.
C) 2 luni de la a doua examinare, numai după efectuarea unei noi instruiri teoretice.
98. Pentru personalul căruia i-a fost retrasă autorizaţia, eliberarea unei noi autorizaţii de acelaşi tip, se va face:
A) după minimum 12 luni de la data retragerii acesteia fără efectuarea unui nou stagiu în vederea autorizării.
B) după minimum 6 luni de la data retragerii acesteia şi efectuarea unui nou stagiu în vederea autorizării.
C) după minimum 12 luni de la data retragerii acesteia şi efectuarea unui nou stagiu în vederea autorizării.
99.Corelaţi corect "liniile" din coloana din stânga cu definiţiile acestora din coloana din dreapta.
Premiză Liniile Pereche Definitii
i1) Linie abatuta
i2) Linie curenta r1) portiunea de linie cuprinsa intre doua semnale de intrare din sesnsuri opuse a
i3) Linie directa doua statii vecine
r2) linie situata in incinta statiei aflata in prelungirea liniei curenta, fara abatere
la intrare sau iesire
r3) linie de circulatie care se ramifica prin aparatele de cale din linie directă
r4) linie infundata construita in scopul de a opri un tren scapat sau vagoane
fugite pe sectii de circulatie cu pante mari
r5) linie pe care se desfasoara operatiuni de transport feroviar care nu sunt
administrate de Compania Nationala de Cai Ferate CFR - SA
A) (i1-r3); (i2-r1); (i3-r2)
B) (i1-r2); (i2-r1); (i3-r3)
C) (i1-r2); (i2-r3); (i3-r1)
100.Pentru cine sunt obligatorii prevederile"Regulamentului pentru circ. trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare"?
A) numai pentru operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar de călători.
B) pentru toţi operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar.
C) numai pentru operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar de marfă.
101.Se interzice personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, aflat în serviciu, să părăsească postul fără aprobarea obţinută
conform reglementărilor specifice în vigoare.
Adevărat / Fals
102. Menţinerea salariaţilor în serviciu peste programul normal de lucru stabilit se face conform reglementărilor din Planul Tehnic de
Exploatare al staţiei.
Adevărat / Fals
103. În timpul serviciului se interzice personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei să doarmă sau să se aşeze în poziţii
favorabile somnului şi să aibă alte preocupări decât cele legate strict de serviciu.
Adevărat / Fals
104. În timpul serviciului, daca nu sunt trenuri in circulatie se permite personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei să
doarmă sau să se aşeze în poziţii favorabile somnului.
Adevărat / Fals
105. Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei este obligat ca la terminarea programului să nu părăsească postul până la
sosirea schimbului, acolo unde se lucrează fără întrerupere, iar în caz de neprezentare a acestuia, să anunţe conducerea
subunităţii/unităţii pentru a lua măsurile necesare.
Adevărat / Fals
106. Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei este obligat ca la terminarea programului să nu părăsească postul până la
sosirea schimbului, iar în caz de neprezentare a acestuia, să anunţe conducerea subunităţii/unităţii si apoi sa plece acasa.
Adevărat / Fals
107. Se interzice salariaţilor să presteze serviciul în locul altor salariaţi, la solicitarea acestora, fără aprobarea scrisă, anticipată a
conducerii subunităţii/unităţii.
Adevărat / Fals
108. Regulamentul pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005 conţine reglementările în baza cărora se
execută circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare pe liniile infrastructurii feroviare din România, precum şi pe liniile ferate
industriale cu acces la aceasta, în condiţii de siguranţa circulaţiei şi securitate a transporturilor.
Adevărat / Fals
109. Prevederile Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005 - sunt obligatorii pentru toţi
operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar.
Adevărat / Fals
110. Se interzice personalului liber de serviciu să intervină în executarea serviciului în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra
vehiculelor feroviare, precum şi imixtiunea în executarea sarcinilor între salariaţii de serviciu, în afara cazurilor excepţionale în care
prin intervenţia respectivă s-ar evita un pericol.
Adevărat / Fals
111. Se permite personalului liber de serviciu să intervină în executarea serviciului în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra
vehiculelor feroviare şi imixtiunea în executarea sarcinilor între salariaţii de serviciu, numai dacă acesta este autorizat şi cunoaşte
prevederile din PTE.
Adevărat / Fals
112. Ce condiţii trebuie să îndeplinească personalul care întreţine şi/sau manipulează instalaţii, aparate şi dispozitive de siguranţa
circulaţiei?
A) să aibă varsta minimă de 20 de ani.
B) să fie instruit şi autorizat în acest scop şi să deţină asupra sa autorizaţia necesară desfăşurării acestei activităţi.
C) să fie apt medical sau psihologic pentru manipularea instalaţiilor sau dispozitivelor de siguranţa circulaţiei.
113. Cum trebuie sa fie aşezate mărfurile şi materialele descărcate?
A) în aşa fel încât să nu afecteze funcţionarea instalaţiilor de alimentare cu combustibil.
B) în aşa fel încât să nu afecteze circulaţia, activitatea şi securitatea personalului.
C) în aşa fel încât să fie respectat gabaritul de liberă trecere, să nu afecteze vizibilitatea semnalelor, funcţionarea
instalaţiilor SCB, TC şi IFTE, activitatea şi securitatea personalului.
114.Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care desfăşoară pe proprie răspundere activităţi în legătură cu circulaţia
trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă atestare profesională de specialitate,
să deţină avizul medical şi cel psihologic de aptitudine, precum şi autorizaţiile necesare exercitării/executării funcţiei/activităţii şi/sau
manipulării instalaţiilor de siguranţa circulaţiei.
Adevărat / Fals
115. Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care desfăşoară pe proprie răspundere activităţi în legătură cu circulaţia
trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare, trebuie să deţină autorizaţia necesare exercitării funcţiei, eliberată de unitatea angajatoare.
Adevărat / Fals
116. Semnalele servesc la urmărirea şi monitorizarea circulaţiei trenurilor şi a activităţii de manevră.
Adevărat / Fals
117. Rezultatul verificării stării personalului la prezentarea la serviciu se consemnează in scris.
Adevărat / Fals
118. Semnalizarea cu două trepte de viteză şi semnalizarea cu trepte multiple de viteză se completează, după caz, cu semnalizarea
direcţiei, nr. liniei, ieşirii pe firul din stânga al căii duble, a lipsei distanţei de frânare şi a valorii vitezei.
Adevărat / Fals
119. Semnalele de circulaţie şi semnalele de manevră trebuie să fie amplasate pe partea dreaptă a căii, în sensul de mers al trenurilor
sau cel mult deasupra axei căii.
Adevărat / Fals
120. Semnalele de circulaţie şi semnalele de manevră trebuie să fie amplasate în mod obligatoriu pe partea stângă a căii sau cel mult
deasupra căii.
Adevărat / Fals
121. Prezenţa personalului cu o funcţie ierarhic superioară nu scuteşte personalul de serviciu de răspunderea îndeplinirii obligaţiilor
sale.
Adevărat / Fals
122. Dispoziţiile privind executarea serviciului primite de la personalul cu o funcţie ierarhic superioară se execută integral şi la timp,
cu excepţia celor care pun în pericol siguranţa circulaţiei, a călătorilor, a bunurilor încredinţate la transport, precum şi a celor care
contravin normelor specifice de protecţie a muncii pentru transporturile pe calea ferată iar pentru îndeplinirea unei dispoziţii,
executantul poartă răspunderea împreună cu organul ierarhic superior care a dat dispoziţia.
Adevărat / Fals
123. Administratorul şi gestionarii infrastructurii feroviare, operatorii de transport feroviar şi operatorii de manevră feroviară au
obligaţia să organizeze şi să asigure verificarea la intrarea în serviciu a personalului propriu care desfăşoară activităţi sau operaţiuni în
legătură cu circulaţia trenurilor şi/sau manevra vehiculelor feroviare.
Adevărat / Fals

124. Siguranţa feroviară este conceptul potrivit căruia operaţiunile de transport pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul
trebuie să se desfăşoare:
A) fără pericol pentru persoane, pentru bunurile şi mărfurile încredinţate la transport, pentru vehiculele feroviare,
pentru infrastructură, precum şi pentru mediul înconjurător;
B) conform graficului de circulaţie;
C) conform unui program stabilit de către conducerea operatorului economic;
125. În Grupa A sunt incidente:
A) produse în activitatea de manevră;
B) produse în circulaţia trenurilor;
C) produse în legătură cu remorcarea şi frânarea trenurilor;
126. În Grupa B sunt incidente:
A) produse în activitatea de manevră;
B) produse în circulaţia trenurilor;
C) produse în legătură cu remorcarea şi frânarea trenurilor;
127. În Grupa C sunt incidente:
A) produse în activitatea de manevră;
B) alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară;
C) produse în circulaţia trenurilor;
128. Regulamentul de exploatare tehnică se aplică numai pentru liniile de cale ferată din România care au ecartamentul normal – 1435
mm – şi pentru viteze maxime de circulaţie de până la 120 km/oră.
Adevărat / Fals
129. Autorizaţia/autorizaţiile, după caz se suspendă şi îşi încetează temporar valabilitatea atunci când, pe durata cercetării cauzelor
care au stat la baza producerii de accidente sau evenimente feroviare, comisia de cercetare solicită acest lucru – până la termenul
dispus de comisia de cercetare.
Adevărat / Fals
130. Autorizaţia/autorizaţiile, după caz se suspendă şi îşi încetează temporar valabilitatea atunci când personalul autorizat care
conform deciziei comisiei medicale/psihologice de siguranţa circulaţiei eliberează un aviz "inapt temporar" din punct de vedere
medical şi/sau psihologic pentru funcţia în care a fost autorizat – până la obţinerea avizului din partea comisiei medicale/psihologice a
avizului "apt".
Adevărat / Fals
131. Prin suspendarea autorizaţiei, personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei i se interzice pe durata stabilită dreptul de a
efectua pe proprie răspundere activităţile specifice înscrise în autorizaţie.
Adevărat / Fals
132. Pentru perioada suspendării autorizaţiei/autorizaţiilor, unitatea feroviară poate solicita autorizarea într-o altă funcţie a posesorului
autorizaţiei suspendate.
Adevărat / Fals
133. Pentru perioada suspendării autorizaţiei/autorizaţiilor, unitatea feroviară nu mai poate solicita autorizarea într-o altă funcţie a
posesorului autorizaţiei suspendate.
Adevărat / Fals
134. Neprezentarea la controlul medical/psihologic periodic la termenele precizate atrage retragerea temporară de la exercitarea
funcţiei a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei de către conducătorul persoanei juridice angajatoare în baza
comunicării primite de la comisia teritorială de siguranţa circulaţiei.
Adevărat / Fals
135. Autorizaţia/autorizaţiile, după caz se suspendă şi îşi încetează temporar valabilitatea atunci când personalul autorizat are avizul
medical şi/sau psihologic expirat pentru funcţia în care a fost autorizat – până la prezentarea avizului "apt".
Adevărat / Fals
136. Accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice este interzis.
Adevărat / Fals

137. Sustragerea de componente ale căii ferate, de bunuri din vagoanele care sunt în compunerea unui tren aflat în circulaţie sau
programat pentru circulaţie constituie infracţiunea de furt calificat şi se pedepseşte cu închisoare.
Adevărat / Fals
138. În mod excepţional, în caz de pericol, semnalele de oprire, atât pentru circulaţie, cât şi pentru manevră se pot da de oricine şi cu
orice obiect, sau numai cu mâna.
Adevărat / Fals
139. Semnalul de ieşire permite sau interzice trecerea unui tren, dintr-o zonă în altă zonă a staţiei
Adevărat / Fals
140. Care din imaginile următoare reprezintă modul de transmitere a semnalului opreşte?

141. Indicaţia semnalului este un ordin care trebuie să fie îndeplinit imediat, necondiţionat, prin toate mijloacele posibile de către
personalul care asigură desfăşurarea traficului feroviar.
Adevărat / Fals
142. Semnalele servesc la transmiterea informaţiilor către publicul călător.
Adevărat / Fals
143. Semnalele acustice se dau cu fluierul, trompeta, claxonul vehiculului feroviar sau fluierul de mână
Adevărat / Fals
144. Fiecare tren trebuie să poarte un număr şi să circule după un mers dinainte stabilit
Adevărat / Fals
145. Corelaţi corespunzător culorile de bază utilizate la semnalizare cu indicaţia acestora.
Premiză Culoarea Pereche Indicatia
i1)Roşu r1) permite mişcările de manevră sau circulaţia trenurilor, cu viteza prevăzută în
i2)Verde reglementările specifice
i3)Alb-lunar r2) ordonă oprirea
r3) ordonă aprirea pentru mişcările de manevră
r4) permite circulaţia trenurilor şi ordonă reducerea vitezei în vederea opririi la
semnalul următor sau continuarea mersului dacă semnalul următor nu indică
oprirea
r5) permite circulaţia trenurilor cu viteza stabilită

A) (i1-r1) (i2-r5) (i3-r3)


B) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r3)
C) (i1-r2) (i2-r5) (i3-r1)
146. Ce reprezintă semnalul dat de agentul din imagine?
Ziua - se mişcă steguleţul galben în arc de cerc deasupra capului şi în acelaşi timp se dă un sunet lung cu fluierul de mână
Noaptea - se mişcă lanterna cu lumină albă în arc de cerc deasupra capului şi în acelaşi timp se dă un sunet lung cu fluierul de mână

A) Opreşte!
B) Înainte!
C) Încet!

147. Ce reprezintă semnalul dat de agentul din imagine?


Ziua - se mişcă steguleţul galben în arc de cerc, jos, înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau două sunete lungi cu fluierul de mână
Noaptea - se mişcă lanterna cu lumină albă în arc de cerc, jos înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau două sunete lungi cu fluierul
de mână
A) Opreşte!
B) Încet!
C) Înapoi!

148. Este obligatoriu ca semnalele date cu instrumente portative şi acustice să se transmită în acelaşi timp şi să se repete până la
perceperea şi executarea lor.
Adevărat / Fals
149. Ce reprezintă semnal dat de agentul din imagine?
Ziua - se mişcă steguleţul galben, în cerc, înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu fluierul de mână
Noaptea - se mişcă lanterna cu lumină albă, în cerc, înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu fluierul
de mână
A) Opreşte!
B) Înainte!
C) Înapoi!

150. Infrastructura feroviară reprezintă ansamblul elementelor necesare circulaţiei trenurilor şi manevrei vehiculelor feroviare,
clădirile staţiilor de cale ferată, cu dotările aferente, precum şi celelalte clădiri tehnologice destinate desfăşurării operaţiunilor de
transport feroviar
Adevărat / Fals
151. Suprastructura căii este alcătuită din prisma de piatră spartă, traversele, şinele de cale ferată, aparatele de cale şi clădirile de
exploatare ale staţiei.
Adevărat / Fals
152. MARCA DE SIGURANŢĂ reprezintă elementul de semnalizare amplasat între două linii alăturate, care stabileşte limita zonei de
staţionare a vehiculelor feroviare pe o linie, fără ca acestea să afecteze gabaritul de liberă trecere pe linia vecină.
Adevărat / Fals
153.Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face în timpul serviciului dacă persoana dă semne că a consumat băuturi
alcoolice.
Adevărat / Fals
154.Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face când persoana este surprinsă asupra faptului consumând băuturi alcoolice în
timpul serviciului.
Adevărat / Fals
155.Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face când persoana a comis abateri care au produs accidente sau incidente
feroviare.
Adevărat / Fals
156.Ce semnifică culoarea roşu în legătură cu circulaţia trenurilor la semnalizarea cu două trepte de viteză?
A) Permite trecerea cu viteză redusă
B) Ordonă oprirea
C) Ordonă oprirea la semnalul următor

S-ar putea să vă placă și