Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Propunător : prof. DAMIAN DAN LAURENTIU


Data :
Unitatea de învăţământ: SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MEREI
Clasa : a V-a
Disciplina : Religie ortodoxă
Unitatea de învăţare: Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului
Subiectul lecţiei: Decalogul: importanta lui în viaţa omului (datoriile faţă de aproapele)
Tipul lecţiei : mixtă
Durata: 50`
Competentele specifice:
C1.3 – identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date (biblie, religios, literar, plastic, istoric);
C2.2 – selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viaţă, din perspectiva unor criterii date;;
C3.1 – evidenţierea unor elemente definitorii ale propriei identităţi religioase;
C3.2 – identificarea unor responsabilităţi faţă de sine şi de comunitate, după repere date, prin raportare la valorile moral-religioase;
Competentele derivate:
C1.3.1 - explicarea semnificatiei creştine a poruncilor divine;
C2.2.1 - identificarea poruncii din Decalog despre care este vorba in fiecare din situatiile date;
C3.1.1 - argumentarea necesităţii respectării tuturor poruncilor pentru viaţa individuală şi de grup (pentru societate/ identitate religioasă);
C3.2.1 - identificarea, în viaţa personală, de situaţii de respectare/ nerespectare a unor porunci;

Strategia didactică
1. Metode şi procedee : conversaţia, exerciţiul, explicaţia, lectura, metoda „Mai multe capete la un loc”, jocul didactic „Tablele Legii”
2. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, prezentare PPT, manualul de religie pentru clasa a V-a, coli de flipchart;
Resurse bibliografice :
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Cucos, Constantin, Educatia religioasa, Ed. „Polirom”, Iasi, 1999
3. Alexa, Cristian, Bîzoi, Marius, Ciucă, Sorina, Ionită, Dragoş, Sova, Mirela, Manual de religie, clasa a V-a.

1
SCENARIUL DIDACTIC

Mijloace
Nr. Etapele Metode de Forme de
Cp. Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului
crt. Lecţiei şi procedee învăţă- organi-zare
mânt
1 2 3 4 5 6 7 8
- Salutul;
Momentul - Rostirea rugăciunii – Tatal nostru; Activitate
1. organiza- 2' - Notarea absenţelor; Exerciţiul frontală
toric - Pregatirea clasei pentru începerea activităţii didactice;

- Se verifică ,,Decalogul: importanţa lui în viaţa omului”


C
(dotoriile fatţă. de Dumnezeu) Metoda
2. Verificarea 1.3.1 - Profesorul va grupa elevii în echipe de câte patru; activă Fişa de
cunoştin- 8' - Fiecare elev din echipă işi va alege un număr cuprins între 1 şi 4; „Mai multe lucru nr.1
C
ţelor 2.2.1
- Prof. împarte fiecărei echipe câte o coală şi un marker; capete la Activitate
anterioare - Prof. solicită elevilor să lucreze exerciţiul din fişa nr.1; un loc” frontala şi
C - Elevii gândesc în echipă, se consultă, stabilesc răspunsul corect şi îl individuală
3.1.1
notează pe coala de hârtie;
- Prof. va striga un nr cuprins între 1 şi 4. Coala de
- Elevii din fiecare echipă, care sunt purtătorii numărului anunţat, se vor conversaţia hârtie
ridica în picioare şi vor prezenta câte un exemplu din viaţa cotidiană.
- Prof. stabileşte corectitudinea fiecărui răspuns;
-
Pregătirea
elevilor - Prof. cere elevilor sa enumere câteva din regulile clasei şi să remarce cui lectura
3. pentru 2' îi sunt adresate acestea. Activitate
receptarea - elevii ascultă cu atenţie şi răspund: conversaţia frontală
noilor „Aceste reguli sunt faţă de cei care ne înconjoară, de colegi şi euristică
cunoştinţe profesori”

2
Precizarea - Profesorul anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei: expunerea Activitate
4. titlului şi a 1' „Decalogul: importanţa lui în viaţa omului” frontală
competenţe- (datoriile faţă de aproapele),
lor lecţiei şi prezintă competenţele lecţiei.

C
1.3.1 - Profesorul citeşte câte o poruncă din prezentarea PPT. conver-
Cartea de
Comuni- - După citirea fiecărui fragment, prof. se opreşte şi le explică elevilor saţia Activitate
C religie
5. carea porunca, pe care o notează apoi pe tablă; frontală si
2.2.1 18' lectura ptr.clasa
noilor - După fiecare poruncă notată, prof. răspunde întrebărilor suplimentare individuală
explicativă a V-a
cunoştinţe C adresate de către elevi;
3.1.1 Prezentar
- Prof. ii roagă pe elevi să-si noteze pe caiete cele expuse la tablă. explicaţia e ppt
C - Profesorul împarte fiecarui elev câte o fişă de lucru (fişa nr.2); Fişa de Fişa de
1.3.1
Fixarea şi 10' - Elevii primesc fisa şi o lucrează individual; lucru lucru nr.2
6. sistemati- C - Prof. cere elevilor să rezolve fişa şi apoi corectează eventualele greşeli Activitate
2.2.1 apărute; Explicaţia
zarea Conversaţia individuala
cunoştin- C
ţelor 3.1.1

C
3.2.1

- Profesorul îi invită pe elevi să participe la un moment de meditaţie


C
Aprecierea, 3.1.1 7' Intitulat „ Mi-e drag celălat când ...” Conversaţia
7. asocierea şi - Prof. ascultă variantele gasite de elevi. Activitate
generaliza-
C - La final prof. prezintă elevilor şi variantele găsite de el (anexa nr.2 ) frontală
3.2.1
rea Ex: Mi-e drag când vorbeşte frumos cu mine... Meditaţia
Mi-e drag când are răbdare să mă asculte... când nu mă judecă, şi
mă iubeste aşa cum sunt.
Mi-e drag celălalt când mă ajută, când renunţă la ceva pentru mine.

3
Precizarea 1' - Se anunţă şi se explică tema pentru acasă. Expunerea Cartea Activitate
8. şi de religie frontală
explicarea
temei pentru
acasă

9. Încheierea 1' - Rostirea rugăciunii; Exerciţiul Activitate


activităţii - Salutul; frontală

4
OGLINDA TABLEI

Decalogul: importanţa lui în viaţa omului


(datoriile faţă de aproapele)

5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.


6. Să nu ucizi.
7. Să nu fii desfrânat.
8. Să nu furi.
9. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
10. Să nu doreşti nimic din câte are aproapele tău.

Invăţături morale:
Implinind aceste şase porunci, Ii arătăm lui Dumnezeu cât de mult respectăm sfaturile Sale şi cât
de mult il iubim pe aproapele nostru.
Retineti!
Faptele bune nu mor niciodată!

5
Fişa nr. 1

Completează tabelul de mai jos cu exemple din viaţa cotidiană,


după modelul dat :

Porunca Exemplul concret


1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, - mă rog în fiecare seară lui
să nu ai alţi dumnezei în afară de Dumnezeu;
Mine. -

2. Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un


fel de asemănare a vreunui lucru,
să nu te închini lor, nici să le
slujeşti.

3. Să nu iei numele Domnului


Dumnezeu în deşert.

4. Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca


să o sfinţeşti.

6
Fişa nr. 2

Completează tabelul de mai jos cu exemple din viaţa cotidiană,


după modelul dat :

Porunca Exemplul concret


5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama - mă rog lui Dumnezeu pentru
ta. părinţii mei;
-

6. Să nu ucizi.

7. Să nu fii desfrânat.

8. Să nu furi.

9. Să nu mărturiseşti strâmb
împotriva aproapelui tău.

10. Să nu pofteşti nimic din câte are


aproapele tău.

7
8

S-ar putea să vă placă și