Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Politehnică Bucureşti

Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

PROIECT
Proiectarea dispozitivelor II

Student:CURCAN Magda-Florentina
Grupa: 642 CB

2018-2019
1
Cuprins:

1. Determinarea forţelor de strângere.


2. Calculul de rezistenţă.
3. Măsuri de protecţia muncii şi întreţinere.
4. Bibliografie.

2
1.Determinarea forţelor de strângere

Schiţa operaţiei care se prelucrează

Determinarea forţelor de reglare


G  m  g  24,7 kg  9,81m / s 2  242,3 N
G  242,3 N

F x  0 : R1  G  0  R1  G  0
R  242,3 N

F x  0 : R1  G  0  R1  G  0
R  242,3 N

forţa de reglare necesară


3
S R1  k  G  0
unde: k = coeficient de siguranţă
k = 2……2,5
adopt k = 2 
 S R1  2  G  2  242,3  484,6 N
S R1  484,6 N

Determinarea forţelor în regim tranzitoriu


Nu este cazul deoarece acestea apar în momentul când piesa se mişcă.
Determinarea forţelor în regim de prelucrare
Ipoteze de calcul:
Ipoteza 1: Piesa să nu se desprindă de pe reazem
Ipoteza 2: Piesa să nu alunece de pe reazem
Ipoteza 3: Piesa să nu se răstoarne
Ipoteza 1: Piesa să nu se desprindă de pe reazem
RS RS
SP  k  P   k P
VR
R R  RS R
RS ( R  1)
RS

RR
se adoptă  10
RS
1 k  P 2  495,5
 SP  k P    90,1N
VR
11 11 11
se adoptă k = 2
P  C F  D xF  f yF
 k F  60  (4,1)1  (0,2) 0,8  0,73  49,55daN  495,5N forta de gaurire
D = 4,1mm
f = 0,16……0,20mm/rot
aleg f = 0,2mm/rot
CF = 60; xF = 1; yF = 0,8
kF = k1 ∙ k2 ∙ k3 ∙ k4 = 1 ∙ 0,97 ∙ 1 ∙ 0,75 = 0,73
CV  D zV
vc  mv yV  kV  m / min 
T s
CV = 5;
D = 4,1mm;
zV = 0,4;
T = 18 min;
mV = 0,4;
f = 0,2mm/rot;
yV=0,5
kV = kmv ∙ kTv ∙ klv ∙ ksv = 1 ∙ 1 ∙ 0,7 ∙ 0,8 = 0,56
5  (4,1) 0, 25
vc  0, 4  0,56  24,25m / min
18  (0,2) 0,5

RR RR 1 10
S PVS 1  k  P   k P  k P  2  495,5   900,9 N
R R  RS  R  1 11
RR 1  S  1
 RR  10

4
S PVS 1  900,9 N
Ipoteza 2: Piesa să nu alunece de pe reazem
Nu este cazul

Ipoteza 3: Piesa să nu se răstoarne


Nu este cazul

În concluzie forţa de strângere va avea valoarea dată de expresia:


S R  max(S P1 , S P2 , S P3 )
S R  900,9 N

Selectarea variantei optime

criterii de selecţie
C1: costul de execuţie: minim;
C2: costul de întreţinere: minim;
C3: costul de înlocuire: minim;
C4: rigiditatea reazemului: maxim;
C5: fiabilitatea în funcţionare: maxim;
C6: mărimea forţei de strângere: minim;
C7: stabilitatea piesei pe reazem: mare

stabilim o scară normală de atribuite

Atribuite Valoare
foarte mare 9
mare 7
mediu 5
mic 3
foarte mic 1
Tabelul 1.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
(1)
5 5 3 9 7 5 9

(2)
5 5 3 5 5 5 9

5
Tabelul 2.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
(1)
0 0 0 1 1 0 0 2

(2)
0 0 0 0,33 0,71 0 0 1,04

Ponderi 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 1


Tabelul 3.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
(1)
0 0 0 0,2 0,2 0 0 0,4

(2)
0 0 0 0,06 0,14 0 0 0,2

Tabelul 4.

Dintre simbolurile cu 3 grade de libertate a rezultat ca optim simbolul:


(1)

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
(3)
5 7 5 5 5 7 7

(4)
9 9 7 9 7 7 7

(5)
3 5 9 7 5 5 5

(6) 5 7 5 5 5 7 7

6
Tabelul 5.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 ∑
(3)
0,44 0,22 0,44 0,55 0,71 0 1 3,36

(4)
0 0 0,22 1 1 0 1 3,22

(5)
0,66 0,44 0 0,77 0,71 0,28 0,71 3,57

(6)
0,44 0,22 0,44 0,55 0,71 0 1 3,36

Ponderi 0,15 0,15 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 1

Tabelul 6.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
(3)
0,066 0,033 0,044 0,11 0,142 0 0,1 0,495

(4)
0 0 0,022 0,2 0,2 0 0,1 0,522

(5)
0,099 0,066 0 0,154 0,142 0,028 0,071 0,560

(6)
0,066 0,033 0,044 0,11 0,142 0 0,1 0,495

Tabelul 7.

Dintre simbolurile cu 2 grade de libertate a rezultat ca optim simbolul:


7
(5)

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
(8)
5 7 3 5 9 5 5

(9)
7 9 3 5 7 5 7

(10)
5 7 3 5 9 5 5

(11)
7 9 3 5 7 5 7

Tabelul 8.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
(8)
5 7 3 5 9 5 5 3,21

(9)
7 9 3 5 7 5 7 2,77

(10)
5 7 3 5 9 5 5 3,21

(11)
7 9 3 5 7 5 7 2,77

Ponderi 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 1

8
Tabelul 9

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
(8)
0,028 0,022 0 0,2 0,2 0 0,142 0,592

(9)
0 0 0 0,2 0,154 0 0,2 0,554

(10)
0,028 0,022 0 0,2 0,2 0 0,142 0,592

(11)
0 0 0 0,2 0,154 0 0,2 0,554

Tabelul 10.

Dintre simbolurile cu 1 grad de libertate a rezultat ca optim simbolul:

(8)

9
2.Calcule de rezistenţă
 verificarea tijei motorului la solicitarea de tracţiune
F
t 
A
F  P A
P  4atm  F  4 101325  A 10 6 N

A    40 2    82  4825,48mm 2 
6 6
 F  4 101325 A 10  4 101325 4825,48 *10  1801N

1801
t = =63,697 N / mm 2
  32

 a  410 N / mm 2 (materialul tijei este 10MoCr50)


t

cum  t   a  tija motorului rezistă la solicitarea de tracţiune.


t

 verificarea bolţurilor

 verificarea la solicitarea de strivire


F F 1801
s     5,30 N / mm 2
A 2    r  (r  G ) 2    3  (3  15)
 as  0,3   C  0,3  290  87 N / mm 2 
unde: F – forţa de aşchiere
 C  29daN / mm 2  290daN / mm 2 (pentru OL 50)
 s  5,30 N / mm 2  87 N / mm 2   as  bolţurile rezistă la solicitarea de strivire.

 verificarea la solicitarea de forfecare


F F 1801
f     127,39 N / mm 2
A 2    r 2
2    3 2

4 4
 a  (0,5......0,6)   C  0,6  290  174 N / mm 2
f

 f  127,39 N / mm 2  174 N / mm 2   a  bolţurile rezistă la solicitarea de forfecare.


f

10
3. Măsuri de protecţia muncii şi întreţinere

Măsuri de protecţia muncii ce trebuiesc avute în vedere la utilizarea dispozitivului de găurit, pentru
preîntâmpinarea apariţiei accidentelor de muncă sunt următoarele:
 operatorul va realiza orientarea, aşezarea şi fixarea piesei în dispozitiv în conformitate
cu instrucţiunile de lucru existente în procedura specifică;
 înainte de începerea lucrului operatorul are obligaţia de a verifica buna funcţionare a
dispozitivului, respectiv verificarea fixării dispozitivului de masa maşinii de prelucrat;
 se interzice lovirea elementelor dispozitivului cu corpuri dure care ar putea duce la
deteriorarea dispozitivului;
 în timpul funcţionării se interzice introducerea mâinilor în zona de prelucrare.
Măsuri de întreţinere a dispozitivului de găurit sunt următoarele:
 părţile nefuncţionale ale dispozitivului se vor proteja anticorosiv;
 elementele dispozitivului aflate în mişcare relativă, unele faţă de altele, şi supuse
frecării se vor unge periodic pentru reducerea considerabilă a uzurii şi creşterea
perioadei de utilizare;
 se va verifica periodic precizia de prelucrare a dispozitivului pentru a preîntâmpina
apariţia rebuturilor;
 după terminarea programei de producţie dispozitivul se va conserva conform cu
normele în vigoare.

4.Bibliografie:
 Îndrumar Calitatea proiectării mecanice.

11