Sunteți pe pagina 1din 1

SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA

31.12.2018

venituri
venituri ec financiare venituri cheltuieli rezultat
exploatare economice nonprofit nonprofit nonprofit
CT 704 NP
CT 706 CED
CT 708 ENTRANCE

calculul impozitului pe profit la 31.12.2018


curs 31.12.2018: 1euro = 4,6639
venituri din activitatea economica
venituri din activitatea non profit
total venituri:
10% din venituri neimpozabile
venituri economice scutite de impozit
impozit scutit

venituri economice
cheltuieli aferente veniturilor economice
profit contabil aferent activitatii economice
6589 alte cheltuieli nedeductibie

623 depasire protocol (77028,82+5137)x2% =5867,16


profit impozabil
impozit profit
impozit scutit
impozit datorat