Sunteți pe pagina 1din 17

UNGUREANU MARIA

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE
UNGUREANU MARIA

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE
UNGUREANU MARIA

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE
UNGUREANU MARIA

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE
UNGUREANU MARIA

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE
UNGUREANU MARIA

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE
UNGUREANU MARIA

Date de tema:
Proprietatile primului strat:
ϕ := 5deg
c := 12kPa
kN
γ := 19
3
m

Proprietatile primului strat:


ϕm := 15deg
cm := 50kPa
kN
γm := 20
3
m
Proprietatile pilotului
d := 1.08m
d - diametrul pilotilor
beton C25/30
Ebeton := 30GPa

kN
γbeton := 25
3
m

Valoarea impingerii pamantului s-a determinat cu ajutorul programului Geostudio

E - impingerea pamantului
E := 408kN
N - valoarea fortei axiale in pilot din greutate proprie
H := 7m
pana la baza planului de alunecare
2
πd bc - latimea de calcul (pentru elemente fisate dispuse
N := ⋅ H⋅ γbeton = 160.315 ⋅ kN
4 pe un singur rand cu d>=0.8m
b c := d + 1m = 2.08 m xpa - distanta de la punctul de aplicatie al fortei
1 echivalente reactiunii pamantului pana la baza
xpa := ⋅ H = 1.75 m suprafetei de alunecare
4
H - grosimea primului strat (grosimea stratului care
aluneca)

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE
UNGUREANU MARIA

Metoda Ito-Matsui
2
kp := tan 45deg +  = 1.191
ϕ
 2
2
ka := tan 45deg −  = 0.84
ϕ
 2

kp⋅ tan( ϕ ) + kp− 1


A( x) := 
x 

 x − d

B( x) := exp  ⋅ kp ⋅ tan( ϕ) ⋅ tan


d π ϕ 
+ 
x− d 8 4 

A(x), B(x) - coeficienti pentru determinarea functiei de variatie a eforturilor cu adancimea si


distanta dintre piloti

1
2 ⋅ tan( ϕ) + kp +
kp
C := = 7.62
kp ⋅ tan( ϕ) + kp − 1

 B(x) − 2 ⋅ kp ⋅ tan( ϕ) − 1  x − d
p IM( z , x) := c⋅ x⋅ A( x) ⋅  + C − c⋅  x⋅ C − 2 ⋅  ...
 kp ⋅ tan( ϕ)  kp
 
γ⋅ z
+ ⋅ ( x⋅ A( x) ⋅ B ( x) − x + d)
kp

H = 7m
H
⌠ 1
PIM( x) :=  p IM( z , x) dz R( x) := E⋅ x⋅
⌡ m
0
6
2×10
Impingere/Rezistenta [kPa]

6
1.5×10

6
1×10

5
5×10
Presiune laterala
Forta laterala capabila
0
0 1 2 3 4 5

Interdistanta [m]

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE
UNGUREANU MARIA

Given
x := 2m
PIM( x) = R( x)

D interax := Find( x) = 2.063 m

( )
PIM D interax = 841.657 ⋅ kN

D 1 := D interax if D interax ≥ d + 1m

d + 1m otherwise

D 1 = 2.08 m

( )
D p := Round D 1 − d , 0.1m = 1 m

D := 2.1m
D - distanta intre piloti
D 1 - distanta optima interax piloti

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE
UNGUREANU MARIA

Calculul adâncimii de încastrare în terenul stabil

Se va considera un pilot elastic acţionat de forţele de reacţiune ale terenului. Variaţia


acestora din urmă se va considera conform diagramei simplificate din figura 1 (triunghi
dreptunghic la partea superioară şi triunghi isoscel la cea inferioară).

Nivelul planului de alunecare


M0
Α0 T0 Α0 p 01

Α' 0 z
p
z0

Β0 Β0 l0
l02/2
D0
l 02
l02/2
p02
C0 C0

Valorile maxime ale forţelor de reacţiune din diagramă, p01 şi p02 se consideră egale cu
împingerile pasive ale masivului minus împingerile active ale acestuia, aferente distanţei D1
dintre axele piloţilor, afectate cu un coeficient al condiţiilor de lucru de 0.8.
Rezultă, conform teoriei Rankine:

  φ  φ 
p01 = p01pasiv − p 01 activ = 0.8D 1  γ Htg 2  45 +  + 2c ⋅ tg 45 +  −
  2  2 
 

φ
2
 φ 
( ) (
0.8D1  γHtg 2  45 −  − 2c ⋅ tg  45 −  = 0.8D1 γHk p + 2c k p − 0.8D1 γHk a − 2c k a
 2 
)

Unde: D1 - distanţa dintre piloţi


γ - greutatea volumică a pământului de sub planul de alunecare
H - adâncimea planului de alunecare
φ, c parametrii rezistenţei la forfecare pentru pământul de sub planul de alunecare
Distanţa dintre piloţi se va adopta astfel încât D1 = D0 + 1.00 m, unde D0 este diametrul
pilotului.

Valoarea p02 se obţine în mod analog înlocuind H cu (H+l0-l0/2):

  l     l  
p02 = 0.8D1  γ  H + l 0 − 02  k p + 2c k p  − 0.8D1 γ  H + l 0 − 02 k a − 2c k 0 
  2    2 

P02 poate fi exprimat şi geometric, prin exprimarea în cele două triunghiuri a unghiului făcut
de diagramă cu verticala în punctul B0, rezultând:

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE
UNGUREANU MARIA

l0 p p (l − z0 )
p 02 = ⋅ 01 = 01 0
2 l 0 − l 02 2z 0

Din condiţia de echilibru a pilotului rezultă:

p01 (l 0 − l02 ) p 02l 02


− − T0 = 0 ---> (ecuaţia de proiecţie pe orizontală)
2 2
p01(l 0 − l02 ) 4l 0 − l02  l 
⋅ − M 0 − T0  l 0 − 02  = 0 --->(ecuaţia de momente în punctul D0)
2 6  2
M0 şi T0 sunt eforturile la nivelul planului de alunecare deduse din analiza de stabilitate.

Lucrarea de consolidare se va amplasa în secţiunea de împingere maximă (Emax) dedusă


din analiza de stabilitate. Rezultă că T0 = Emax , iar M0 este momentul dat de această
împingere faţă de punctul situat pe planul de alunecare (în analiza de stabilitate s-a
considerat că împingerile dintre fâşii acţionează la 1/3 din înălţimea fâşiei, deci M0 = Emax
x 1/3 înălţimea fâşiei în care s-a înregistrat Emax).

Introducând expresiile pentru p01 şi p02 deduse anterior în ecuaţiile de echilibru, rezultă:

2p01l 20 − 4p 01l0 l 02 + p01l 202 − 4T0l 0 + 4T0 l02 = 0


4p01l 20 − 5p 01l 0 l02 + p 01 l02
2
− 12T0 l0 + 6T0l 02 − 12 M0 = 0

Scăzând aceste două ecuaţii se obţine:

2p01l 20 − p 01l0 l 2 − 8T0 l0 + 2T0 l 02 − 12M 0 = 0

De aici rezultă l02 ca fiind:

2p01l 20 − 8T0 l0 − 12M 0


l 02 =
p 01 l0 − 2T0

12M 0 + 6T0 l 0 − p01l20


l 01 = z0 =
p01l 0 − 2T0
Introducând în ecuaţia de echilibru pe orizontală valoarea l02, rezultă o ecuaţie de gradul 4 în
l0:

p 301 l 40 − 6p201T0 l30 + 12p01T02 l 20 − 24T0 l0 (p 01M 0 + 2T02 ) − 24M 0 (3M 0p01 + T02 ) = 0

Cu l0 astfel obţinut se determină z0 şi apoi cota zm la care T = 0

p01 p01 (z 0 − z )
p = p 01 − z =
z0 z0

T = T0 −
z
(p 01 + p) = T0 − p 01 (2z 0z − z 2 )
2 2z 0

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE
UNGUREANU MARIA

Pentru z = zm:

T0 −
p01
(2z 0z m − z 2m ) = 0
2z 0

Pentru zm

2z0 T0
z m = z0 − z 20 −
p01
Momentul maxim:

z2m
(2p 01 + p ) = M 0 + T0 z m − p01 zm (3z0 − z m )
2
M max = M 0 + T0 zm −
6 6z 0
Pentru calculul momentului capabil al secţiunii inelare a pilotului:

π(D 4e − D 4i )
Mcap = Rc
32D e
Dacă Mmax > Mcap este necesară redimensionarea pilotului
D = 2.1 m
2
 ϕm 
kp2 := tan 45deg +  = 1.698
 2 
2
 ϕm 
ka2 := tan 45deg −  = 0.589
 2 

T0 := E = 408⋅ kN

1
M0 := T0 ⋅ ⋅ H = 952⋅ kN⋅ m
3

( ) ( )
p 01 := 0.8 ⋅ D ⋅ γm⋅ H⋅ kp2 + 2 ⋅ cm⋅ kp2 − 0.8 ⋅ D ⋅ γm⋅ H⋅ ka2 − 2 ⋅ cm⋅ ka2 = 608.832 ⋅
kN
m

p ( x) := p 01 ⋅ x m − 6 ⋅ p 01 ⋅ T0⋅ x ⋅ m + 12⋅ p 01⋅ T0 ⋅ x ⋅ m − 24⋅ T0 ⋅ x⋅ m⋅  p01⋅ M0 + 2 ⋅ T0


3 4 4 2 3 3 2 2 2 2
  ...
+ −24⋅ M0 ⋅  3⋅ M0 ⋅ p 01 + T0
2
  

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE
UNGUREANU MARIA

Vectorul coeficientilor, începând cu termenul


liber:

 −24⋅ M ⋅  3 ⋅ M ⋅ p + T 2 
 0 0 01 0    −4.353 × 1010 
  2  
−24⋅ T0⋅  p 01⋅ M0 + 2 ⋅ T0  ⋅ m 9 
 −8.936 × 10 
  
v :=  2 2 9  ⋅ kN3⋅ m
12⋅ p 01⋅ T0 ⋅ m =  1.216 × 10 
   −9.074 108 
 2
−6 ⋅ p 01 ⋅ T0 ⋅ m
3   ×

   2.257 × 108 
 3 4
p 01 ⋅ m   
 

Solutiile ecuatiei p(x)=0 (rădăcinile


polinomului):

 −2.28 
0.398 + 3.9i 
solutii := polyroots( v) = 
 0.398 − 3.9i 
 5.505 
 

( (
l0 := Round max solutii , solutii
0 last( solutii ) ) , 0.1)⋅m = 5.5 m
lpilot := l0 + H = 12.5 m

2
12⋅ M 0 + 6 ⋅ T0 ⋅ l 0 − p01⋅ l0
z0 := = 2.555 m
p 01⋅ l 0 − 2 ⋅ T0

2
2 ⋅ z 0 ⋅ T0
zm := z0 − z0 − = 0.793 m
p 01

2
(
p 01⋅ zm ⋅ 3.z0 − zm ) 6
Mmax := M 0 + T0 ⋅ zm − = 1.104 × 10 J
6 ⋅ z0

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE
UNGUREANU MARIA

Calculul eforturilor si deformatiilor cu ajutorul metodei Winkler

4
π⋅ d 4
I := = 0.067⋅ m
64
kN
K := 5000
4
m
b c = 2.08 m

5
Ebeton⋅ I
λ := = 2.864 m
K⋅ b c

D fasie := H + l 0 = 12.5 m

D fasie
= 4.365
λ

Pentru determinarea adâncimii relative se va împărti fita pilotului în 25 de fasii


În cazul piloţilor la care z max barat > 5, în locul fişei
reale , D, din prima coloană a tabelului 4.4, respectiv 4.3,
se foloseşte fişă de calcul Dc = 5λ

Pentru valori intermediare ale lui z max barat si ale


raportului z/D se interpolează liniar.

D fasie
zmax := = 4.365
λ

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE
UNGUREANU MARIA

Calculul deformatiilor si al eforturilor in sectiunea curenta a pilotului cand se cunosc forta


transversala P cr si momentul incovoietor M0 care actioneaza la nivelul terenului se face cu
relatiile urmatoare:

y=Pcr*λ 3/EpIp*Ay+M0*λ2/EpIp*By
θ=Pcr*λ 2/EpIp*Aθ+M0*λ/EpIp*Bθ
M=Pcr*λ*Am +M0*Bm
T=P cr*At +M0/λ*Bt,
in care A y, By, Aθ, Bθ, Am , Bm , At, Bt - coeficienti adimensionali de influenta, dati in tabelele 4.3
si 4.4 in functie de fisa redusa, z maxbarat si de adancimea relativa.
λ - lungimea conventionala a pilotului, in metri:
5
Ep ⋅ Ip
λ=
K⋅ b c
Ep - momentul de elasticitate al materialului din care este confectionat corpul pilotului, in kPa.
Ip - momentul de inertie al sectiunii transversale a pilotului, in m 4.

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE
UNGUREANU MARIA

Armarea pilotului

Mmax := 952kN⋅ m

Tmax := 408kN
2
π⋅ d 2
Apilot := = 0.916 m
4

2
Asmin := 0.0025m 18ϕ25

Se va arma pilotul longitudinal cu 18ϕ25


da := 25mm
nrbare := 18
2
da −3 2
Asef := π⋅ ⋅ nrbare = 8.836 × 10 m
4

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE
UNGUREANU MARIA

CONSOLIDAREA UNUI
VERSANT INSTABIL PRIN
PILOTAJE