Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic

Data:
Instituția:IP Gim. ”Nicolae Testemițanu”
Obiectul: Științe
Clasa: a V-a
Subiectul: Sunetele din natură. Plimbare de studiu
Tipul lecției: lecție de formare a capacităților de dobândire a cunoștințelor;
Timpul: 45 min
Profesor: Moraru Larisa

Unități de competență:

3.1 Explicarea relației cauzale în producerea fenomenelor din natură.


3.2. Desfășurarea unui demers investigativ pentru determinarea caracteristicilor fenomenelor
din natură.

Obiectivele lecției:
La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil:
O1 – să identifice diverse sunete din natură.

O2 – să explice cauza sunetelor produse din natură.

O3 – să dezvolte deprinderi practice de investigare a fenomenelor din natură.

O4 – să utilizeze grija și respect față de mediul înconjurător.

Strategii didactice:
- Forme de organizare: Excursie.
- Metode și procedee: Observația, Instructajul, Conversația
- Mijloace didactice: Fișe de observație
- Forme de evaluare: Autoevaluarea

Bibliografie:
Curriculul 2019

Desfășurarea lecției
Etapele Timp Ob. Conținutul infomațional Tehnologii Evaluare
lecției didactice
Evocare 3 min Momentul organizatoric
Profesorul stabileşte tema, durata, traseul,
obiectivele, sarcinile; Instructajul
Repetă cu elevii regulile de comportare în
natură.
Realizarea 35 Deplasarea la locul prestabilit
sensului min Terenul din jurul școlii. Observața
Explicaţia profesorului cu referire la tema
O1 plimbării
O2 Sunetele din natură. Fișa de Scrisă
O3 Realizarea explorărilor/investigaţiilor de observație
O4 către elevi (individual sau sub îndrumarea
profesorului)
Pe parcursul orei elevii vor înregistra sunetele
produse de natură.
Concluziile
Întoarcerea în clasă.
Reflecția 12 Convorbirea de sinteză. Conversațiia Orală
min