Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR


CONCURSUL DE ADMITERE 2019
ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR
CICLUL/Forma de învăţământ:LICENTA/CU FRECVENTA (ZI)
LISTA generata de Comisia centrala de admitere pe universitate
LISTE FINALE SEPTEMBRIE 2019 - 17.09.2019

TABEL NOMINAL CU CANDIDATII ADMISI PE LOCURI BUGETATE IN ORDINE DESCRESCATOARE A MEDIILOR (INCLUD TOTI CANDIDATII SPECIALI ADMISI)
PROGRAMUL DE STUDII - Contabilitate si informatica de gestiune
=========================================================================================================================================================================================
NR. |LEGIT.|NUME |OPTIUNI |MEDII |MED_FIN|ADMIS |OBSERV |S|
----|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------|-------|-|
1 |4 |STOICA R. SANDU BOGDAN |CIG-RR,CIG |MBAC=6.53,Mate BAC=5.80,RBac=8.15,NA=5.65,CP=1.00 |6.53 |CIG-RR|RR |2|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESEDINTE COMISIA DE ADMITERE PE UNIVERSITATE SECRETAR COMISIA DE ADMITERE PE UNIVERSITATE


PROF. DR. ING. IOAN VASILE ABRUDAN PROF. DR. ING. MARIUS CRISTIAN LUCULESCU

PRESEDINTE COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE SECRETAR COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE


PROF. DR. GABRIEL BRATUCU LECTOR DR. OVIDIU TIEREAN