Sunteți pe pagina 1din 8

Date generale:

Unitatea de învățămnt:
Disciplina: Modul 2 –Lăcătușărie generală PROIECT DIDACTIC
Profesor:
Unitatea de învăţare: Găurirea și prelucrarea găurilor
Tema: Operația de găurire
Tipul lecţiei: Recapitulare
Durata: 50 minute
Clasa: a IX-a inv. profesional
Domeniul: mecanică;
Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Data:

URÎ2: Realizarea pieselor prin operații de lăcătușărie generală


URI2: 2.1.10
- Găurirea (SDV/uri, mașini de găurit, tehnologii de execuție, metode de control, cauzele apariției rebuturilor, norme de securitate și sănătate în muncă;
- Prelucrarea găurilor prin alezare, teșire, lărgire, adâncire (SDV/uri, tehnologii de execuție, metode de control, norme de securitate și sănătate în muncă)

OBIECTIVE:
a) Obiective pedagogice
- Să dezvolte atenția concentrată și spiritul de observație;
- Să formeze deprinderi de investigație; .
b) Obiective operaţionale
O1- să revizuiască cunoștințele anterioare (SDV/uri utilizate, tipuri de mașini de găurit, tehnologia de execuție, prelucrarea găurilor, NTSM și protecția mediului) – atitudini;
O2 – să prezinte ordinea logică a operațiilor de găurire – deprinderi;
O3- să formuleze idei despre modul de alegere a SDV/urilor, a utilajelor pentru realizarea pieselor prin operația de găurire – cunoaștere;
RESURSE: tabla, fișe de documentare, fișe de lucru, caiete de notițe, utilaje, mijloace de măsurat și verificat;
METODE: conversaţia euristică, brainstorming, turul galeriei;

MODALITĂTI DE ÎNVĂŢARE:
- utilizarea surselor de informare;
- stimularea creativității
ACTIVITATE:
Activități bazate pe comunicare și relaționare;
Învățarea prin descoperire:
Activități de lucru în grup;
EVALUARE:
activitate practică – prezentarea rezultatelor activității ”turul galerie”

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
CONŢINUTUL
ETAPELE OBIECTIVELE ACTIVITATEA
INFORMAŢIONAL ACTIVITATEA ELEVULUI
LECŢIEI OPERAȚIONALE PROFESORULUI
ŞI APLICATIV
Activitatea profesorului şi Activitatea elevilor de observare, de
2 min Obiectivele operaționale Conţinuturile relativ detaliate
strategiile folosite pe etape notare în caiet, de participare.
Secvența Moment organizatoric Prezența,moment Comunică absenții, se pregătesc pentru
introductivă organizatoric, pregătirea și lecție
3 min captarea atenției;

Evocarea O1- să revizuiască cunoștințele - tipuri de burghie; Verifică cunoștințele din - frontal, răspund cerințelor obiectivului
10 min anterioare (SDV/uri utilizate, - mașini de găurit; lecțiile anterioare (conversație O1;
tipuri de mașini de găurit, - dispozitive utilizate la găurire; euristică)
tehnologia de execuție, - tehnologia găuririi;
prelucrarea găurilor, NTSM și - operații de prelucrare a găurilor;
protecția mediului) – atitudini;
- controlul alezajelor;

Realizarea O2 – să prezinte ordinea logică a Grupa nr 1 – conform fișei - Organizează cele 3 grupe; - Cooperare pentru realizarea sarcinii de
sensului operațiilor de găurire – (identifică tipuri de lichid de răcire, - Prezintă sarcina de lucru lucru, elevii cooperează, formulează
30 min deprinderi; părți constructive ale burghielor, pentru fiecare grupă, răspunsuri, notează pe foaia de lucru;
O3- să formuleze idei despre mișcări de așchiere); distribuie, foi, fișe, culori; - Elevii care au rolul de raportor se
modul de alegere a SDV/urilor, a
Grupa nr 2 – conform fișei (părți - Precizează că un elev din plasează lângă produsul realizat și/l
utilajelor pentru realizarea
pieselor prin operația de găurire – componente și principiul de fiecare grupă va avea rolul de prezintă;
cunoaștere; funcționare al mașinii de găurit ”ghid” sau ”raportor”; - Ceilalți ascultă, notează, pentru a face
manuale, dispozitiv de prindere, - Expunerea produselor, într- turul galeriei;
mandrina, NTSM); un loc bine stabilit, gen galerie - Notează completările, sugestiile,
Grupa nr 3 – conform fișei de arta; observațiile pe foaia de prezentare;
(prelucrări pe mașini de găurit, părți - ”Turul galeriei”, prezintă,
componente și principiul de compara, completează;
funcționare al mașinii de găurit
electrice, cauzele apariției rebuturilor
la operația de găurire).
Reflecția Evaluare Tot – produsele, modul de lucru, Reexaminarea, evaluarea Răspund, completează, comunică;
5 min comunicare, rezultate rezultatelor;
Numele membrilor grupei

Grupa nr 1

1. Precizați semnificația simbolurilor ”n” și ”sa”

2. Pe baza schiței de mai jos identificați tipurile de burghie și părțile componente

Tipuri de lichid de răcire


pentru operația de găurire
Barem de corectare grupa nr 1
1.
n- mișcarea principală de așchiere/mișcarea de rotație - în rot/min;
sa – mișcarea de avans axială – mm/rot;
2. Burghie elicoidale
a – partea activă (așchietoare);
b – partea pasivă – de fixare;
1- Tăișuri principale;
2- Tăiș transversal;
3- Canale de evacuare a așchiilor;
4- Fațete;
5- Coada;
6- Antrenorul;

3. Alegerea lichidului de răcire:


- Petrol sau apă cu săpun pentru oțeluri;
- Soluție de sodă – pentru metale moi;
- Petrol sau curent de aer pentru fonte;
Grupa nr 2

Numele membrilor grupei

1. În figura următoare este prezentată mașina de găurit portabilă cu acționare manuală –


coarba – precizați părțile componente și principiul de funcționare

1.

2. Precizați denumirea dispozitivului de prindere al burghiului în capul axului principal al mașinii


de găurit din figura următoare. Explicați modul de lucru.

Enumerați minim 3 norme de protecția muncii nerespectate care rezultă din figura următoare:
Barem de corectare grupa nr 2
1.
1 – mandrină;
2- mâner de sprijin;
3- mâner de acționare
Coarba execută găuri de mică precizie și de diametre mici, în metale moi.
Este formată dintr-o tijă cotită de metal, la un capăt cu un dispozitiv de prindere al
burghiului, iar la celălalt cu un suport de apăsare cu mâna.
2. Mandrina – se utilizează la prinderea sculelor cu coadă cilindrică; Cu ajutorul cheii se
rotește manșonul care strânge cele 3 fălci ale mandrinei, între care s-a introdus coada
burghiului.

3.

- Sculele și piesele trebuie fixate numai în timp ce mașina este oprita


- Muncitorul trebuie să folosească ochelari;
- Podea alunecoasă – NU- la instalația electrica nu se lucrează fără echipament
adecvat;
Grupa nr 3

Numele membrilor grupei

1.

În figura următoare este prezentată o mașină electrică de găurit. Precizați părțile ei constructive

3
5

1
7

2 .În figura următoare sunt prezentate câteva prelucrări pe mașina de găurit. Identificați care
prelucrări sunt pentru adâncire, lărgire, alezare. Explicați.

3.

Cauze care duc la


rebuturi la găurire
Barem de corectare grupa nr 3
PCT 1

1- Întrerupător;
2- Carcasa;
3- Mandrina
4- Motor electric;
5- Ventilator;
6- Cordon de racordare
7- Mâner ;

PCT 2

Adâncirea este operația tehnologica cu care se prelucrează suprafețele frontale ale găurilor la o
anumită formă și dimensiune cu scule numite adâncitoare (fig a) adâncitoarele pentru prelucrarea
locașurilor tronconice se mai numesc si teșitoare (fig b);

Lărgirea este op tehn prin care se execută lărgirea găurilor și se obține o suprafață netedă, cu scule
numite lărgitoare (c) . Se deosebesc de burghie prin faptul că au mai mulți dinți și sunt lipsite de
muchii tăietoare

Alezarea este op tehnologica prin care se execută finisarea găurii, după găurire cu scule numite
alezoare (d). alezorul are o formă asemănătoare cu burghiul, cu deosebire că are mai mulți dinți iar
vârful este drept, nu conic ca la burghie.

PCT 3

- Trasarea greșită a centrelor găurilor;


- Uzura sau ascuțirea greșită a sculei:
- Prinderea incorectă a sculei sau a piesei
- Nefolosirea lichidului de răcire;
- Alegerea unui regim de așchiere necorespunzător;
- Ruperea burghielor în alezaj;

S-ar putea să vă placă și