Sunteți pe pagina 1din 90

Ion Creangă – Bibliografie

OPERE COMPLETE

1890

Scrieri / Ion Creangă ; cu o prefaţă de A.D. Xenopol ; biografie de Gr. I. Alexandrescu. - ediţie
princeps. – Iaşi : Tipografia H. Goldner, 1890-1892
BAR I 70558
BMB 859.0/C84

1902

Opere complete / Ion Creangă ; cu o prefaţă [de Ilarie Chendi şi Şt. O. Iosif]. - Bucureşti : Minerva,
1902. - XII + 392 p. - (Biblioteca scriitorilor români ).
Cu un indice.
BMB II 56947.
BAR II 103467

1903

Opere complecte / Ion Creangă ; Cu o biografie de d. Grig. I. Alexandrescu şi cu portretul şi o


prefaţă autografa a autorului. - [Ediţia a doua]. Partea I-VI. - Bucureşti: Editura Librăriei Leon
Alcalay, 1902-1903. - 6 vol. (legate în două). - (Biblioteca pentru toţi)
BAR I 123678

Opere complecte / Ion Creangă ; Cu o biografie de Grig[orie] I. Alexandrescu şi cu portretul şi o


prefaţă autografă a autorului. - Partea I-VI (ediţia a-II-a). - Bucureşti: Editura Carol Muller, [1903]. -
5 vol. (Biblioteca pentru toţi [No.]: 28-33)
BAR I 102973

1906

Opere complete / Ion Creangă. - ediţie nouă revăzută. - Bucureşti : Minerva, 1906. - XV + 445 p. -
(Biblioteca scriitorilor români ).
Cu o prefaţă nouă şi un indice.
BMB II 35408.
BAR II 103466

1
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

1908

Opere complecte / Ion Creangă ; Cu o biografie de Grig. I. Alexandrescu şi cu portretul şi o prefaţă


autografa a autorului. Partea I-II, IV, V-VI. - Bucureşti: Leon Alcalay, [1908]. - 3 vol. - (Biblioteca
pentru toţi [No.]: 28, 29, 31)
BAR I 102972

1909

Opere complecte / Ion Creangă ; Cu o prefaţă [de Gh. T. Kirileanu şi Il. Chendi] şi un indice. -
Ediţie nouă revazută. - Bucureşti: Minerva, 1909. - 463 p. - (Biblioteca scriitorilor români)
BAR II 103527

1915

Opere complete / Ion Creangă ; cu o prefaţă şi un indice de G.T. Kirileanu şi Il. Chendi. - Ediţia a
4-a. – Bucureşti : Minerva, 1915. - 442 p.
BMB 859.0/C 84 ; II 56946
BAR II 103526

1916

Opere complete / Ion Creangă ; cu o prefaţă şi un indice de Gh. Kirileanu şi Ilarie Chendi. – Ediţia a
5-a. - Bucureşti : Minerva, 1916. - 334 p.
BMB 859.0/C 84 ; II 17962.
BAR II 40688

1920

Opere complete : cu două stampe / Ion Creangă ; [Prefaţă de T. Pamfile]. - Chişinău : Editura
Societăţii "Glasul Ţării", 1920. - 272 p.: il.
BMB 821rum/C84.
BAR II 55504

2
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

1924

Opere complete / Ion Creangă ; cu o prefaţă de D. Marmeliuc.- [s. l.] : Librăria "Ostaşul român",
1924. - XIV + 410 p.
BMB 859.0/C 84 ; III 5771.
BAR II 78780

Opere complete / Ion Creangă; cu o biografie de Grig. I. Alexandrescu şi o prefaţă autografă a


autorului
Bucureşti : “Universala” Alcalay & Co, s.a.. - 1924 - (Biblioteca pentru toţi)
Volumul 1. - 109 p.: portr.
Volumul 2: Moş Nichifor Coţcariul. - 96 p.
Volumul 3: Povestea lui Stan Păţitul. - 60 p.
BAR I 293300

1928

Opere complecte / Ion Creangă ; Precedate de un studiu biografic şi bibliografic de E. Lovinescu. -


Bucureşti, 1928. - 3 vol. - (Biblioteca Clasicilor Români)
BAR I 96144

1929

Opere complete. Vol. I. Amintire din copilărie / Ion Creangă ; precedate de un studiu biografic şi
bibliografic de E. Lovinescu...însotite de fotografii şi desene. - Ediţia a II-a. – Bucureşti : S.
Bevenisti, 1929. - 190 p. - (Biblioteca Clasicilor Români)
BAR I 165846

1930

Recollections / Ion Creangă ; Translated from the Roumanian by Lucy Byng ; With a Preface by
Marcu Beza. - London & Toronto : J.M. Dent, [1930]. - 255 p.
BAR I 103143

1932

Opere complete / Ion Creangă; Cu o prefaţă şi o listă de cuvinte / Ion Creangă ; Ediţie revazută de
G.T. Kirileanu. - Bucureşti, 1932. - 314 p. - (Clasicii Români)
BAR II 116843
3
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

1934

Opere complete / Ion Creangă; Ediţie revazută de G.T. Kirileanu. - Bucureşti : Cartea românească,
[1934]. - 314 p. - (Clasicii români ).
Cu o prefaţă şi o listă de cuvinte.
BMB 859.0/C 84 ; II 17953.
BAR II 129407

1936

Opere complete / Ion Creangă ; Cu o introducere de Constantin Botez. Prefaţă şi lista de cuvinte de
G.T. Kirileanu şi H. Chendi
Bucureşti, 1936, 315 p.
BAR II 140840

1937

Opere complete / Ion Creangă ; Cu o introducere de Constantin Botez ; Prefaţă şi listă de cuvinte de
G.T. Kirileanu şi Il. Chendi. - Bucureşti, [1937]. - 315 p.
BAR II 147691

1938

Opere complete / Ion Creangă ; cu o introducere de Constantin Botez; prefaţă şi lista de cuvinte de
G. T. Kirileanu şi Il. Chendi.- Bucureşti: Cartea Românească, 1938. - 316 p.
BAR II 156647

1939
Opere complecte/ Ion Creangă ; Cu o biografie de Grig. I. Alexandrescu şi cu portretul şi o prefaţă
autografă a autorului. – Bucureşti : Editura Librăriei “Universala” Alcalay, [1939-1940). - 4 vol. -
(Biblioteca pentru toţi, Nr. 28-31)
BAR I 652172

1940

Opere complete / Ion Creangă ; cu o introducere de Constantin Botez ; prefaţă şi listă de cuvinte de
G. T. Kirileanu şi Il. Chendi. - Bucureşti : Cartea românească, 1938. - 316 p.
BMB 859.0/C 84 ; II 17963.
4
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Opere complete / Ion Creangă ; cu un studiu bibliografic, analize, note şi un glosar de Lucian
Predescu. - Bucureşti : Cugetarea-Georgescu Delafras, 1940. - 353 p. – (Clasicii români)
BMB 859.0/C 84 ; II 17954.
BAR II 174565

Opere complete : Popa Duhu, Ion Roată şi Vodă Cuza / Ion Creangă. – Ediţia a XI-a
Bucureşti: Editura Librăriei “Universala” Alcalay, 1940. - 1 vol. - (Biblioteca pentru toţi, No. 32-33)
BAR I 499478

1941

Opere complecte / Ion Creangă ; Cu o introducere de Constantin Botez ; Prefaţă şi lista de cuvinte
de G.T. Kirileanu şi Il. Chendi. - Bucureşti, 1941. - 325 p.
BAR II 176443

1942

Opere complecte / Ion Creangă ; Cu o introducere de Constantin Botez ; Prefaţă şi lista de cuvinte
de G.T. Kirileanu şi Il. Chendi. - Bucureşti, 1942. - 325 p.
BAR II 186951

Opere complete / Ion Creangă ; Cu un studiu bio-bibliografic, analize, note şi un glosar de Lucian
Predescu. - Ediţia a II-a. Bucureşti, [1942]. - 352 p. - (Scriitorii clasici români - Cugetarea. Cu
comentarii)
BAR II 185702

1943

Opere complecte / Ion Creangă ; Cu o introducere de Constantin Botez. Prefaţă şi lista de cuvinte de
G.T. Kirileanu şi Il. Chendi. - Bucureşti, 1943. - 325 p.
BAR II 194983

1947

Opere complecte / Ion Creangă ; Cu o introducere de Constantin Botez ;Prefaţă şi lista de cuvinte de
G.T. Kirileanu şi Il. Chendi. – Bucureşti : “Cartea Românească”, 1947. - 328 p.
BAR II 234804

5
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

OPERE

1931

Contes populaires de Roumaine : [Poveşti] / Ion Creangă ; Traduction et notes par Stanciu-Stoian
et Ade de Chateauvieu ; lebel avec une preface de monsieur N. Iorga. - Paris : Maisonneuve, 1931. -
XVII + 251 p. - (Les littératures populaires de toutes les nationes ; 1).
BMB 859.0/C 84 ; III 22037.

1933

Czarodziejskie opowiesci (Povestiri) / Ion Creangă ; Z przedmova prof. N. Iorgi. Przelozyla z


rumunskiego Konstancja Maylowna ; ; Cu prefaţă de N. Iorga ; Traducere din româna de
Konstancja Mayzlowna. - Warszawa, 1933. - 129 p.
BAR II 116940

Poveşti : Lectura particulară pentru clasele II, VII şi VIII secundare / Ion Creangă ; Publicate cu
note şi vocabular de G. Pascu. - Bucureşti, 1933. - 349 p.
BAR I 122089

1935

Poveşti / Ion Creangă. - Bucureşti : Atelierele "Adevărul", 1935. - 120 p.


BMB 859.0/C 84 ; II 17965.

1936

Poveşti / Ion Creangă ; Ediţie complectă cu ilustraţiuni de Stoica D. - Bucureşti, 1936. - 341 p.
BAR II 133945

1937

Poveşti / Ion Creangă ; Ediţia complectă cu ilustraţiuni de Stoica D. - Bucureşti, 1937. - 341 p.
BAR II 148035

Poveşti / Ion Creangă. - Constanta, 1937. - 64 p. - (Biblioteca Asociatiei Culturale “Cartea sub
icoană”, Nr. 12)
BAR I 147337

6
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

1938
Amintiri din copilărie/ Ion Creangă ; Ediţie complectă cu ilustraţiuni de Stoica D. - Bucureşti,
1938. - 191 p.
BAR II 157146

1939

Opere / Ion Creangă ; ediţie critică cu note, variante şi glosar de G. T. Kirileanu. - Bucureşti :
Fundaţia pentru literatură şi artă “Regele Carol II, 1939. - 351 p. + 27 planşe. - (Scriitori români
moderni)
BMB 859.0/C 84 ; II 17952.
BAR II 274423

Poveşti / Ion Creangă ; ediţie adevărată de Giorge Pascu. - Bucureşti : Imprimeria Naţională, 1939. -
212 p. - (Biblioteca scriitorilor moldoveni ).
BMB 859.0/C 84 ; II 17958.
BAR I 156392

1940

Poveşti / Ion Creangă ; ediţie îngrijită de Liviu Rebreanu ; ilustraţii de Tr. Kiriakoff. - Bucureşti :
Editura Municipiului Bucureşti, 1940. - 312 p. : il. şi un portr. – (Ediţie omagială a Municipiului
Bucureşti. Luna Bucureştilor, 1940)
BMB 859.0/C 84 ; III 514.

1942

Poveşti / Ion Creangă ; Desene de Ioana Jurgea


Bucureşti, 1942, 225 p.
BAR II 186988

Poveşti / Ion Creangă ; Ediţie îngrijită, cu un studiu introductiv şi note de prof. Avram P. Todor.
Bucureşti, 1942, 276 p. (Biblioteca “Naţională” Literatura Româna)
BAR I 185399

1943

Poveşti / Ion Creangă. - Ediţia a 2-a / îngrijită, cu un studiu introductiv şi note de Avram P. Todor. -
[Bucureşti]: Editura Naţională Gh. Mecu, 1943. - 280 p. - (Biblioteca “Naţionala”)
BMB 859.0/C 84 ; II 17961
BAR I 194772

7
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Poveşti / Ion Creangă ; Ediţie complectă cu ilustraţiuni de Stoica D. - Bucureşti, 1943. - 341 p.
BAR II 195167

Poveşti: Punguţa cu doi bani. Fata babei şi fata Moşneagului. Ivan Turbincă. Povestea unui om
leneş. Poveste (Prostia omenească). Soacra cu trei nurori / Ion Creangă - Bucureşti, 1943. - 60 p.
(Cartea noastra. Biblioteca de Popularizare Nr. 1)
BAR I 190371

Poveşti şi anecdote. Capra cu trei iezi. Povestea lui Stan Păţitul. Cinci pâini. Moş Ion Roată şi
Unirea. Moş Ion Roată şi Vodă Cuza / Ion Creangă. - Bucureşti, 1943. - 61 p. Cartea noastră.
Biblioteca de Popularizare Nr. 2)
BAR I 190370

1945

Poveşti / Ion Creangă ; Ediţie îngrijită, cu un studiu introductiv şi note de Avram P. Todor. - Ediţia a
III-a. - Bucureşti: Editura “Naţională Mecu”, 1945. - 280 p. - (Biblioteca “Naţională” Literatura
româna)
BAR I 211210

1953

Opere / Ion Creangă ; Ediţie îngrijită, prefaţă şi glosar de G. Călinescu. - Bucureşti : Editura de stat
pentru literatură şi artă, 1953. - 320 p. : 1 portr. + 4 f. facs. + erată. - (Clasicii români ). BMB
859.0/C 84 ; II 788.
BAR II 298270

Povestiri / Ion Creangă. - Bucureşti : Editura de stat pentru literatură şi artă, 1953. - 72 p. - (Albina ).
BMB 859.0/C 84 ; I 319.

1954

Poveşti şi Povestiri / Ion Creangă. - Bucureşti : Editura de stat pentru literatură şi artă, 1954. - 280 p.
+ 1 f. portr. - (Biblioteca pentru toţi ).
BMB 859.0/C 84 ; I 443.

1962

Poveşti / Ion Creangă ; ilustraţii de Noel Roni. - [Bucureşti]: Editura tineretului, 1962. - 207 p. : il.
şi portr. + 14 f. pl.
BMB 859.0/C 84 ; IV 2830.
BAR II 443276
8
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

1963

Opere = Oeuvres / Ion Creangă ; [Ediţie bilingvă îngrijită şi prefaţată de acad. G. Călinescu ;
traducere în limba franceză de Yves Augé şi Elena Vianu sub îngrijirea lui Simone Roland]. - Ediţie
bibliofilă. - Bucureşti : Meridiane, 1963. - 703 p.
BMB 821rum/C84 ; I 9807.

Povestiri. Ion Creangă ; ilustraţii de Nöel Roni. Bucureşti : Editura tineretului, 1963. 84 p. : il. + 1 f.
portr.
BMB 859.0/C 84 ; IV 3039.

1964

Poveşti ; Amintiri ; Povestiri / Ion Creangă. - [Bucureşti] : Editura pentru literatură, 1964. - 366 p.
BMB 859.0/C 84 ; II 22346.

1965

Opere / Ion Creangă ; [Prefaţă de G. Calinescu. Traducere de Yves Auge şi Elena Vianu]. - Ediţia a
II-a. - Bucureşti: Editura Meridiane, 1965. - 700 p.
BAR I 480420

Poveşti, amintiri, povestiri / Ion Creangă. - Bucureşti : Editura pentru literatură, 1965. - 344 p.
BMB 859.0/C 84 ; II 25104.

1967
Poveşti, amintiri, povestiri / Ion Creangă ; prefaţă de Al. Piru. - Ediţia a 2-a. - [Bucureşti] : Editura
pentru literatură, 1967. - XXX + 346 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 6).
BMB 859.0/C 84 ; I 11455.

1968
Poveşti, povestiri / Ion Creangă ; text stabilit de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş ; pref. de
Eugenia Oprescu. - [Bucureşti] : Editura tineretului, 1968. - 327 p. - (Biblioteca şcolarului ; 24).
BMB 859.0/C 84.

1969

9
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Poveşti, amintiri, povestiri / Ion Creangă ; pref. de Al. Piru. – Ediţia a 3-a. - [Bucureşti] : Editura
pentru literatură, 1969. - XXX + 364 p. - (Biblioteca pentru toţi. Serie nouă ; 6)
BMB I 12981.

1970
Opere / Ion Creangă ; Ediţie îngrijită, note şi variante, glosar şi bibliografie de Iorgu Iordan şi
Elisabeta Brâncuş ; Studiu Introductiv de Iorgu Iordan. - Bucureşti : Minerva, 1970. -2 vol. -
(Scriitori români ).
BMB 821.135.1/C84.
BAR II 550357

Opere / Ion Creangă. - Ediţie bibliofilă. - Bucureşti: Minerva, 1972. -519 p.


Reproduce volumul: Ion Creangă, Opere I-II, “Minerva”, 1970
BAR I 568565

Poveşti şi povestiri / Ion Creangă. - [Bucureşti] : Editura Ion Creangă, 1970. - 112 p. : ilustr. (Prima
mea bibliotecă ).
BMB I 13389.

1972

Opere / Ion Creangă. - Ediţie bibliofilă. - Bucureşti : Minerva, 1972. - 519 p. + 1 f. portr.
Reproduce volumul : Ion Creangă, Opere I-II, "Minerva", 1970.
BMB 859.0/C 84 ; I 14539.

Poveşti, povestiri, amintiri / Ion Creangă ; ediţie îngrijită şi glosar de G. T. Kirileanu. - [Bucureşti]
: Editura Ion Creangă, 1972. - 296 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; IV 4261.

Poveşti şi povestiri / Ion Creangă. - Bucureşti : Minerva, 1972. - 223 p. - (Biblioteca şcolarului ).
Texte reproduse după Ion Creangă, Opere. Vol. I-II, ediţie îngrijită de Iorgu Iordan şi Elisabeta
Brâncuş. Editura Minerva, 1970.
BMB 859.0/C 84 ; II 34466.

1974

Poveşti / Ion Creangă. - Bucureşti : Minerva, 1974. - 152 p.


BMB 859.0/C 84 ; II 40354.
BAR II 584316

Poveşti / Ion Creangă ; postfaţă şi bibliografie de Adrian Isac. - Bucureşti : "Minerva", 1974. - 232
p. - (Arcade )
BMB 859.0/C 84 ; I 15200.
10
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

BAR I 584367

Poveşti şi povestiri / Ion Creangă. – Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Editura Ion Creangă, 1974. - 96 p. :
il. - (Prima mea bibliotecă ; 22)
BMB 859.0/C 84 ; I 15137.

1975

Poveşti, amintiri, povestiri / Ion Creangă ; ediţie îngrijită şi repere istorico-literare alcătuite de
Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş. - Bucureşti : Minerva, 1975. - 352 p. - (Patrimoniu ).
Ediţia reproduce textul după Opere, vol. 1-2, Bucureşti, Editura Minerva, 1970.
BMB 859.0/C 84 ; II 39670.

Poveşti, povestiri, amintiri / Ion Creangă ; cuvînt înainte de Dominica Filimon. - Bucureşti :
Editura Ion Creangă, 1975. - 336 p. : il. + 1 f. ilustr. - (Biblioteca pentru toţi copiii ; 37). Ilustr. în
forzaţ.
BMB 859.0/C 84 ; II 39620.

1976

Povestiri / Ion Creangă ; postfaţă şi bibliografie de George Munteanu. - Bucureşti : Minerva, 1976. -
136 p.
Volumul reproduce texte după ediţia Ion Creangă : Opere II. Ediţie îngrijită, note şi variante, glosar
şi bibliografie de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş. Bucureşti, Editura Minerva ("Scriitori români"),
1970.
BMB 859.0/C 84 ; I 16006.

1978

Poveşti, amintiri, povestiri / Ion Creangă ; [Ediţie îngrijită şi repere istorico-literare alcătuite de
Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş]. – Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Minerva, 1978. - 359 p. - (Patrimoniu
).
Volumul reproduce textul după Opere, vol. I-II, Bucureşti, Editura Minerva, 1970.
BMB 859.0/C 84 ; II 44075.

1979

11
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Poveşti, povestiri, amintiri / Ion Creangă ; ed. îngrijită şi glosar de Gh. T. Kirileanu. – Ediţia a 2-a.
- [Bucureşti] : Editura Ion Creangă, 1979. - 296 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; III 18060.

1980

Povestiri ; Poveşti ; Amintiri / Ion Creangă. Iaşi : Junimea, 1983. - 234 p. : ilustr. color ; facs.
Volumul reproduce textul ediţiei : Poveşti, amintiri, povestiri. Bucureşti : Editura "Eminescu", 1980.
BMB 859.0/C 84 ; III 20018.

Poveşti, amintiri, povestiri / Ion Creangă. - Bucureşti : Editura Eminescu, 1980. - 360 p. -
(Biblioteca Eminescu ).
BMB 859.0/C 84 ; II 47841

Poveşti, amintiri, povestiri / Ion Creangă ; prefaţă şi tabel cronologic de A. Piru. Ediţia a 4-a B. P.
T. - Bucureşti : Minerva, 1980. - XXIX + 329 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 6).
Volumul reproduce textul ediţiei Opere, vol. I-II, ediţie îngrijită de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş
; Editura Minerva, 1970.
BMB 859.0/C 84 ; I 17474

1981

Poveşti, povestiri, amintiri / Ion Creangă ; Cuvânt înainte de Dominica Filimon. - Bucureşti :
Editura Ion Creangă, 1981. - 320 p. : il. + 1 f. pl. color - (Biblioteca pentru toţi copiii ; 37). BMB
859.0/C 84 ; II 49307.

1982

Poveşti, amintiri / Ion Creangă ; postfaţă şi bibliografie de Paul Cornea. - Bucureşti : Minerva,
1982. - 264 p. - (Arcade ).
Volumul reproduce textul după ediţia Opere, vol. I, Ediţie îngrijită, note şi variante, glosar şi
bibliografie de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brîncuş, Bucureşti, Editura Minerva, 1970, Colecţia
"Scriitori români".
BMB 821rum/C84 ; II 50679.

1983

12
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Poveşti, amintiri, povestiri / Ion Creangă ; ed. îngrijită şi repere istorico-literare alcătuite de Iorgu
Iordan şi Elisabeta Brâncuş. - Bucureşti : Minerva, 1983. - 351 p. - (Patrimoniu ).
BMB 859.0/C 84 ; II 51788.

1989

Opere / Ion Creangă ; introducere de Iorgu Iordan. - Chişinău : Literatura artistică, 1989. – 2 2 vol.
(376 p., 432 p.) - (Clasicii noştri ).
BMB 859.0/C 84.
BAR II 716822

Poveşti, amintiri, povestiri / Ion Creangă. - Bucureşti : Cartea românească, 1989. - 384 p. - (Mari
scriitori români ).
Volumul reproduce textul după ediţia : Ion Creangă. Opere. Ed. îngrijită de Iorgu Iordan şi Elisabeta
Brâncuş, Editura Minerva, 1972.
BMB 859.0/C 84 ; II 60415.

Poveşti, Amintiri, Povestiri / Ion Creangă ; pref. şi tabel cronologic de Al. Piru. - Bucureşti :
Minerva, 1989. - XL, 305 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 6).
BMB 859.0/C 84 ; I 20259.

1990

Povestiri ; Poveşti ; Amintiri / Ion Creangă ; postfaţă de Elvira Sorohan. - Iaşi : Junimea, 1990. -
471 p.
Vol. reproduce textul ed. : Povestiri, poveşti, amintiri. Iaşi : Editura Junimea, 1983
BMB 859.0/C 84 ; I 20548.

Poveşti şi povestiri / Ion Creangă ; Volum ilustrat de Emil Grama. - Timişoara : Facla, 1990. - 141
p. : il. color
BMB 859.0/C 84 ; III 23870.

1991

Poveşti / Ion Creangă ; prefaţă, note, indice cronologic şI bibliografie de Mircea Coloşenco; texte
stabilite de Laurenţiu Avram, Mircea Coloşenco, Brânduşa Mihăescu, Sande Vârjoghe; coperta de
Liliana Negoescu. - [Bucureşti]: Muzeul Literaturii Române; [Galaţi]: Porto-Franco, 1991 -
(Biblioteca şcolarului; 2).
Reproduce textul ediţiei 1890
BMB 859.0/C 84.

Poveşti / Ion Creangă. - Bucureşti : Prometeu, 1991. - 144 p.


13
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

BMB 859.0/C 84 ; II 62609.


BAR II 732195

1992

Poveşti, amintiri, povestiri / Ion Creangă. - Chişinău : Hyperion, 1992. - 272 p. - (Aleea clasicilor ).
BMB 859.0/C 84 ; II 63397.

1993

Opere / Ion Creangă ; ediţie de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş. - Bucureşti : Editura Fundaţiei
Culturale Române, 1993. - 338 p. - (Fundamente ).
BMB 859.0/C 84 ; III 25403.

1996

Opere / Ion Creangă ; Ediţie îngrijită de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş.- Ediţia a 2-a. - Bucureşti
: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996. - 346 p. - (Fundamente ).
BMB 859.0/C 84 ; III 26552.

[Opere] / Ion Creangă ; Prezentări, interpretări şi tabel cronologic de prof. Elisabeta Lăsconi. -
Bucureşti : Naţional, 1996. - 2 vol. - (Patrimoniu ).
BMB 859.0/C 84.

2000

Opere / Ion Creangă ; Studiu introductiv şi cronologie de Nicolae Mecu. - Bucureşti : Naţional,
2000. - XL, 632 p. - (Opere ale literaturii române ; 11).
Glosar p. 515-539.
BMB 859.0/C84 ; I 23173.

Opere / Ion Creangă; Ediţie critică, note şi variante, glosar de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş ;
Introducere de Eugen Simion. Ediţie revăzută şi adăugită. - Bucureşti : Univers enciclopedic, 2000. -
CXIX; 1396 p. - (Opere fundamentale ).
Editat în colaborare cu Academia Română.Fundaţia Naţională pentru Ştiiţă şi Artă.
BMB 859.0/C 84 ; I 23062.

2002

14
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Basme = Märchen / Ion Creangă ; Ediţie Matei Albastru. - Bucureşti : România Press, 2002. - 2 vol.
BMB 821rum/C84.

Poveşti / Ion Creangă; cu un cuvânt înainte de acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga; cu ilustraţii de Th.
Kiriakoff. - Bucureşti : C.N.I. Coresi, 2002. - 284 p.
Ediţie anastatică după ediţia Ion Creangă, Poveşti.Ediţie îngrijită de Liviu Rebreanu, cu ilustraţii de
Th. Kiriakoff, Editura Municipiului Bucureşti, 1940
BMB 821rum/C84

OPERE ALESE

1949

Opere alese / Ion Creangă ; Studiu introductiv de Petru Dumitriu.


Bucureşti: Editura de Stat, 1949, 340 p. (Clasicii români)
BAR II 216746

1955

Oeuvres choisies ; Souvenirs d'enfance / Ion Creangă ; Contes et recits du roumain par Elena
Vianu. - Bucureşti : Le livre, 1955. - 377 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; IV 145.

1959

Pagini alese / Ion Creangă ; ediţie îngrijită de G. T. Kirileanu ; prefaţă de Zoe Dumitrescu-
Buşulenga. - [Bucureşti] : Editura de stat pentru literatură şi artă, 1959. - XVI + 304 p. + 1 f. portr.
BMB 859.0/C 84 ; I 442.

1997

Pagini alese : [însoţite de comentarii] / Ion Creangă ; [comentarii de prof.dr.Constanţa Bărboi]. -


Bucureşti : Junior, 1997. - 176 p.
Bibliografie p. 173-175.
BMB 859.0/C 84 ; II 70310.

2002

15
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Pagini alese şi comentarii : pentru elevii claselor IV-XII, învăţători, institutori, profesori şi
studenţi / Ion Creangă ; De prof. dr. Constanţa Bărboi. - Bucureşti : Meteora Press, [2002]. - 224 p. -
. (Cartea elevului ).
Bibliogr. selectivă p. 219-222.
BMB 821rum/C84 ; II 77077.

OPERE SEPARATE

1877

Moş Nichifor Coţcariul : Poveste glumeaţă / Ion Creangă. - Iaşi, 1877. - 35 p.


BAR I 187174

1887

Doue istorioare prea frumoase din viaţa lui Cuza-Vodă: [Moş Ion Roată şi Cuza Vodă :
Anecdota / Ion Creangă. Hora lui Cuza-Vodă : versuri / D. Bolintineanu. O avansare. Epizod din
viaţa lui Cuza Vodă / M. Schwarzfeld]. - Craiova, 1887. - 31 p.
BAR I 103098

1890

Doue istorioare prea frumoase din viaţa lui Cuza-Vodă: [Moş Ion Roată şi Cuza Vodă :
Anecdota / Ion Creangă], [O avansare. Epizod din viaţa lui Cuza-Vodă / M. Schwarzfeld]. - Craiova,
1890. - 31 p.
BAR I 411410

1892

Amintiri din copilărie şi anecdote / Ion Creangă ; Cu ilustraţiuni de Teodor Buicliu. - Jassy, 1892. -
201 p.
BAR I 76198

Două istorioare prea frumoase din viaţa lui Cuza-Vodă: [Moş Ion Roată şi Cuza Vodă. Anecdotă
/ Ion Creangă]. [O avansare. Epizod din viaţa lui Cuza-Vodă / M. Schwarzfeld]. - Craiova, 1892. - 31
p.
16
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

BAR I 411411

1893

Doua istorioare prea frumoase din viaţa lui Cuza-Vodă: [Moş Ion Roată şi Cuza Vodă. Anecdotă
/ Ion Creangă]. [ O avansare. Epizod din viaţa lui Cuza Vodă / M. Schwarzfeld]. - Craiova, 1893. -
31 p.
BAR I 411493

1894

Doua istorioare prea frumoase din viaţa lui Cuza-Vodă: [Moş Ion Roată şi Cuza Vodă. Anecdota
/ Ion Creangă]. [O avansare. Epizod din viaţa lui Cuza Vodă / M. Schwarzfeld]. - Craiova, 1894. - 31
p.
BAR I 411491

1895

Capra cu trei iezi : Poveste / Ion Creangă. - Brasov, 1895. - 20 p. - (Din literatura poporala)
BAR I 164604

1896

Doue istorioare prea frumoase din viaţa lui Cuza-Vodă: [Moş Ion Roată şi Cuza Vodă :
Anecdota / Ion Creangă]. [O avansare. Epizod din viaţa lui Cuza Vodă / M. Schwarzfeld]. – Craiova
: Editura Librăriei şi Tipografiei Române Filip Lazar, 1896. - 31 p.
BAR I 411539

1909

The Story of a Sluggard. A moldavian folk-story / Ion Creangă ; Translation by Leila Hamilton] - In:
[Bell Salter, Rev. T. M.]: The ring of Bells. An odd volume. - Devon, 1909. - 24 p.
BAR II 434677

1910
Harap Alb / Ion Creangă ; Herausgegeben, ubersetzt und erlautert von Prof. Dr. G. Weigang. -
Leipzig, 1910. - 143 p.
17
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

BAR I 20192

Povestea lui Stan Păţitul şi Povestea unui om leneş / compuse de Ion Creangă ; Publicate de C.V.
Popescu. – Chisinev : Tipografia şi Litografia F.P. Kasevskago, 1910. - 20 p.
BAR II 517142

1911

Povestea lui Harap Alb / Ion Creangă. – Sibiu : Editura “Asociaţiunii”, 1911. - 107 p. - (Biblioteca
poporala a Asociaţiunii. Anul I., nr. 4-5)
BAR I 103035

1912

Din Povestirile lui Ion Creangă / Ion Creangă. - Târgovişte, 1912. - 55 p. - (“Cartea Sateanului” No.
1)
BAR I 28008

Povestea lui Stan Păţitul / Ion Creangă. – Sibiiu : Editura “Asociaţiunii”, 1912. - 46 p. - (Biblioteca
poporala a Asociaţiunii. Anul II, nr. 21)
BAR I 116498

1913

Capra cu trei iezi : Poveste / Ion Creangă. - Ediţia a II-a. - Brasso, 1913. - 20 p. - (Din literatura
poporală)
BAR I 147369

1914

Harap Alb şi Ivan Turbincă / Ion Creangă.- Sibiiu : Editura “Asociaţiunii”, 1914. - 132 p.
BAR I 486329

1918

Amintiri din copilărie / Ion Creangă. – Iaşi : Editura Societăţii Tinerimea Româna, 1918. - 78 p. -
18
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

(Biblioteca Societăţii Tinerimea Româna, no. 1)


BAR II 467967

1919

Soacra cu trei nurori şi Punguţa cu doi bani / Ion Creangă. - Cahul, 1919. - 17 p. - (Biblioteca Soc.
culturale V. Stroescu no. 1)
BAR I 49824

1921

Old Nichifor the Impostor / Ion Creangă ; In Roumanian storier translated from the original
Roumanian by Lucy Byng. – London - New York, 1921. - 287 p.
BAR I 75250

1922

Harap Alb / Ion Creangă. - Bucureşti, 1922. - 63 p. - (Pagini alese din Scriitorii Români, No. 81-81
BAR II 65811

1924

Popa Duhu / Ion Creangă. - Bucureşti, 1924. -30 p. - (Pagini alese din scriitorii români, No. 166)
BAR II 59897

1925

Povestea lui Stan Păţitul / Ion Creangă. - [Bucureşti] : Cartea Românească, [1925]. - 31 p. - (Pagini
alese din scriitorii români, No. 47)
BAR II 633684

1928

Die Ziege mit den drei Zicklein - Bratescu-Voineşti (Joan), Die Wachtel. Aus dem Rumanischen
ubersetzt von Anita Dimo-Pavelesco. - Wien-Leipzig, London, 1928. - 31 p. - (Bunte Sesambucher
Rumanische Volksmarchen 128)
BAR II 91408

19
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

1930

I. Ion Roată şi Unirea. II. Ion Roată şi Vodă-Cuza / Ion Creangă. - Chişinău, [1930]. - 16 p. -
(Asociaţiunea culturala “Astra” banaţeană. Biblioteca populară. Nr. 10)
BAR I 103042

1931

Creangă povestind copiilor : Un puiu de urs, sau cum a prăpădit ţiganul nasul. Şoarecele şiret şi
lacom. Ivan Turbincă. Punguţa cu doi bani. Povestea unui om leneş... / Ion Creangă. - Ediţia a II-
a. - Bucureşti: Socec, [1931]. - 177 p. - (Colecţia clasicilor români şi straini pentru copii şi tineret)
BAR I 110972

Ricordi d’infanzia / Ion Creangă ; Prima traduzione dal romeno di A. Silvestri-Giorgi ; Prefazione di
R. Corso. - Firenze, [1931]. - 163 p. - (Narratori modemi. Serie “Scrittori romeni”)
BAR I 105639

1932

Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; ilustrată cu 10 xilografii de Maria Manolescu Bruteanu. -
Ediţie bibliofilă. - Bucureşti : Cartea românească, 1932. - 122 p. + 10 f. ilustr.
BMB 821rum/C84 ; IV 1438.

1933

Ivan Turbincă / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1933 - 33 p.


BAR II 122565

Povestea porcului / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1933 - 38 p.


BAR II 122618

1934

Capra cu trei iezi / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1934. - 29 p.


BAR II 129681

Danilă Prepeleac / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1934. - 40 p.


BAR II 129684

20
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Făt-Frumos Fiul Iepei / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1934. - 41 p.


BAR II 129680

Fata Babei şi Fata Moşneagului / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1934. - 31 p.
BAR II 129683

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1934. - 24 p.


BAR II 129682

1935

Acul şi barosul ; Ursul păcălit de vulpe ; Inul şi cămaşa / Ion Creangă. - Bucureşti : Cartea
românească, 1935. - 27 p.
BMB 859.0/C 84 ; III 7493.

Fata babei şi fata moşneagului / Ion Creangă ; ilustraţii de Stoica D. - Bucureşti : Cartea
românească, [1935]. - 31 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; III 5860.

Ivan Turbincă / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1935. - 33 p.


BAR II 134046

Povestea lui Stan Păţitul / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1935. - 52 p.
BAR II 134076

Povestea porcului / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1935. - 38 p.


BAR II 134045

Povestea unui om leneş. Cinci pâini. Prostia omenească / Ion Creangă ; Ilustrate de Stoica D. -
Bucureşti, 1935. - 39 p.
BAR II 134044

Soacra cu trei nurori / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1935. - 29 p.


BAR II 1935

1936

Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; ilustraţiuni de Stoica D. - Ediţie completă. - Bucureşti : Cartea
românească, [1936]. - 191 p. : portr. şi ilustr.
BMB 859.0/C 84 ; III 5770.
Danilă Prepeleac/ Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1936. - 40 p.
BAR II 134042

21
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Harap Alb / Ion Creangă; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1936. - 84 p.


BAR II 134041

1938

Soacra cu trei nurori ; Dănilă Prepeleac ; Capra cu trei iezi / Ion Creangă. - Sibiu : Editura
Asociaţiunii "Astra", 1938. - 55 p. - (Biblioteca poporală a asociaţiunii "Astra" ; 249).
BAR I 156157
BMB 859.0/C 84 ; I 8623.

Povestea lui Harap Alb / Ion Creangă ; Cu o prefaţă de Sorin B. Rareş. - Bucureşti, 1938. - 77 p. -
(Colecţia Clasica Eşanu)
BAR I 156300

1939

Amintiri din copilărie [şi de mai târziu] / Ion Creangă ; ediţie adevărată de Giorge Pascu. -
Bucureşti : Imprimeria Naţională, 1939. - 134 p. - (Biblioteca scriitorilor moldoveni ; 2). BMB
859.0/C 84 ; II 17966.

Capra cu trei iezi / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1939. - 29 p.


BAR II 163829
Danilă Prepeleac / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1939. - 40 p.
BAR II 163832

Ivan Turbincă / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1939. - 33 p.


BAR II 163830

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1939. - 24 p.


BAR II 163831

1940

Făt-Frumos Fiul Epei / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1940. - 41 p.


BAR II 174201

Harap Alb / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1940. - 84 p.


BAR II 174206

Povestea lui Stan Păţitul / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1940. - 52 p.
BAR II 174203

Povestea Porcului / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1940. - 38 p.


22
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

BAR II 174202

1941

Amintiri din copilărie / Ion Creangă. - Bucureşti : Imprimeria Centrală, 1941. - 138 p. - (Biblioteca
Sentinela ; 10).
BMB 859.0/C 84 ; II 17964.

Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; Ediţie completă cu ilustraţiuni de Stoica D. - Bucureşti, 1941.
- 177 p.
BAR II 176094

Poveşti / Ion Creangă ; Ediţie complectă cu ilustraţiuni de Stoica D.- Bucureşti, 1941. - 341 p.
BAR II 178292

1942

Amintiri / Ion Creangă ; Cu desene de Ioana Jurgea. - Bucureşti, 1942. - 136 p.


BAR II 186989

Amintiri din copilărie / Ion Creangă. – Bucureşti : “Librăria Românească”, 1942. - 112 p.
BAR I 190283

Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; Ediţie îngrijită, cu un studiu introductiv şi note de prof.
Avram P. Todor. – Bucureşti, 1942. - 159 p. - (Biblioteca “Naţională” Literatura română)
BAR I 185400

Capra cu trei iezi / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1942. - 29 p.


BAR II 178462

Capra cu trei iezi / Ion Creangă ; Imagini de Aurel Petrescu. - Bucureşti, 1942. - 20 p.
BAR I 185431

Fata Babei şi Fata Moşneagului / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1942. - 31 p.
BAR II 186162

Făt-Frumos Fiul Epei / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1942. - 41 p.


BAR II 186819

Ivan Turbincă : Poveste / Ion Creangă. - Bucureşti, 1942. - 16 p.


BAR II 178618

Povestea lui Stan Păţitul / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1942. - 52 p.
23
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

BAR II 186818

Povestea porcului / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1942. - 38 p.


BAR II 186817

Povestea unui om leneş. Cinci pâini. Prostia omenească / Ion Creangă ; Ilustrate de Stoica D. -
Bucureşti, 1942. - 39 p.
BAR II 178461

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1942. - 24 p.


BAR II 178573

Soacra cu trei nurori / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1942. -29 p.
BAR II 178460

1943

Acul şi barosul. Ursul păcălit de vulpe. Inul şi cameşa / Ion Creangă ; Ilustrate de Stoica D.
Bucureşti, 1943. - 27 p.
BAR II 189503

Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; Ediţie completă cu ilustraţiuni de Stoica D. Bucureşti, 1943. -
177 p.
BAR II 189143

Amintiri din copilărie / Ion Creangă. – Ediţia a 2-a. - [Bucureşti] : Editura Naţională Gh. Mecu,
1943. - 160 p.
Antetitlu : Biblioteca Naţională.
BMB 859.0/C 84 ; II 17959.

Amintiri din copilărie / Ion Creangă. - Bucureşti : Editura Romus Cioflec, 1943. - 104 p. - (Cartea
noastră. Bibliotecă de popularizare ; 3).
BMB 859.0/C 84 ; II 47724

Capra cu trei iezi / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1943. - 29 p.


BAR II 189462

Dănilă Prepeleac / Ion Creangă. - Bucureşti : Cartea românească, [1943]. - 40 p.


BMB 859.0/C 84 ; III 7360.

Harap Alb / Ion Creangă ; ilustrat de Stoica, D. - Bucureşti : Cartea românească, [1943]. - 84 p. :
ilustr.
BMB 859.0/C 84 ; III 6622.

24
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Ivan Turbincă / Ion Creangă. - Bucureşti : Cartea românească, [1943]. - 33 p.


BMB 859.0/C 84 ; III 7361.

Povestea unui om leneş. Cinci pâini. Prostia omenească / Ion Creangă ; Ilustrate de Stoica D.
Bucureşti, 1943, 39 p.
BAR II 189459

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1943. - 23 p.


BAR II 189498

Soacra cu trei nurori / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti, 1943. - 29 p.


BAR II 189352

1946

Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; Ediţia completă alcatuită şi îngrijită de M. Toneghin; Cu
ilustraţiuni de Stoica D. - Bucureşti: “Cartea Românească”, 1946. - 153 p.
BAR II 199715

Fata babei şi fata Moşneagului / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti: “Cartea
Românească”, 1946. - 32 p.
BAR II 234757

Povestea lui Stan Păţitul / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti: “Cartea Românească”,
1946. - 47 p.
BAR II 207349

1947

Acul şi barosul. Ursul păcălit de vulpe. Inul şi cameşa / Ion Creangă ; Ilustrate de Stoica D. –
Bucureşti : “Cartea Românească”, 1947. -27 p.
BAR II 233750

Amintiri din copilărie / Ion Creangă.- Ediţia a 3-a. - [Bucureşti] : Editura Naţională Gh. Mecu, 1947.
- 160 p.
Antetitlu : Biblioteca Naţională.
BMB 859.0/C 84 ; II 17960.

Capra cu trei iezi / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti: “Cartea Românească”, 1947. - 28
p.
BAR II 267023

Dănilă Prepeleac / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti: “Cartea Românească”, 1947. - 40
25
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

p.
BAR II 233749

Făt-Frumos Fiul Epei / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti: “Cartea Românească”, 1947.
- 42 p.
BAR II 233754

Harap-Alb / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti: “Cartea Românească”, 1947. - 72 p.


BAR II 233755

Ivan Turbincă / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. - Bucureşti: “Cartea Românească”, 1947. - 32 p.
BAR II 233752

Povestea porcului / Ion Creangă ; ilustrat de Stoica D. - Bucureşti : Cartea românească, [1947]. - 36
p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; III 6623.

Povestea unui om leneş. Cinci pâini. Prostia omenească / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. -
Bucureşti: “Cartea Românească”, 1947. - 37 p.
BAR II 207351

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. – Bucureşti : “Cartea Românească”, 1947. -
24 p.
BAR II 233751

Soacra cu trei nurori / Ion Creangă ; Ilustrat de Stoica D. – Bucureşti : “Cartea Românească”, 1947.
- 31 p.
BAR II 233753

Recordacoes de infância / Ion Creangă ; Traduzidas do romeno por Victor Buescu e Antonio R.
Mausinho ; Com um prefacio de Jean Boutiere. – Lisboa : “Livraria Sâ da Costa”, 1947. - 301 p.
BAR I 205285

Souvenirs d’enfance / Ion Creangă ; Traduit du roumain par Yves Auger. - Paris: “Didier”, 1947. -
185 p. - (Les oeuvres representatives des lettres etrangeres. Litterature roumaine)
BAR II 205374

1950

Amintiri din copilărie / Ion Creangă. - Bucureşti: Ed. Tineretului, 1950. - 117 p.
BAR II 218187

26
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Amintiri din copilărie / Ion Creangă. – Vârset : Fratie şi Unitate, 1950. - 145 p.
BAR II 340295

Capra cu trei iezi / Ion Creangă. – Bucureşti : Editura Tineretului (Literatura pentru copii), 1950. -
21 p.
BAR I 223007

Harap-Alb : Basm / Ion Creangă. – Bucureşti : Editura Tineretului, 1950. - 80 p.


BAR II 218486

Gyermekkorom emlekei / Ion Creangă ; Forditotta: R. Berde Maria es Kiss Jeno. – Bukarest : Allami
Konyvkiada, 1950. - 142 p.
BAR I 225478

1951

Erinnerungen aus der Kindhert / Ion Creangă ; Ubertragurg... von Harald Krasser ; Zeichnungen
von Josef Bene. - Bukarest: Staatsverlag, 1951 - 108 p.
BAR I 233694

Gyermekkorom emlekei / Ion Creangă ; Forditotta: R. Berde Maria es Kiss Jeno. Masodik Kiadas.
(Amintiri din copilărie). Bukarest : Allami Konyvkiado, 1951. - 142 p.
BAR I 233669

1952
Amintiri / Ion Creangă ; cu o prefaţă de Mihail Sadoveanu. - Bucureşti : Editura de stat pentru
literatură şi artă, 1952. - 100 p. + 1 f. portr. - (Biblioteca pentru toţi ).
BMB 859.0/C 84 ; 859.0/C 84.

1952

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă ; Ilustraţii de M. Cordescu. – Bucureşti : Editura Tineretului,
1952. - 24 p. - (Pentru copiii de vârsta preşcolară)
BAR II 271188

Valogatott munkai / Ion Creangă ; Forditotta: R. Berde Maria, Kiss Jeno, Suto Andras. -
Bukarest : Szepirodalmi Konyvkiado, 1952. - 375 p.
BAR I 293963

Valogatott munkai : (opere alese)/ Ion Creangă ; Forditotta R. Berde Maria, Kiss Jeno, Suto Andras.

27
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

– Bukarest : “Allami Irodalmi ese Muveszeti Kiado”, 1952. - 376 p. - (Halado Hagyomanyaink)
BAR I 271468

Der weisse Mohr und andere Marchen und Erzahlungen / Ion Creangă ; Mit einem Vorwort von
Mitu Grosu. Aus dem Rumanischen von Harald Krasser.- Bukarest : Staatsverlag fur Kunst und
Literatur, 1952. - 363 p.
BAR I 250626

1953

Fata babei şi fata moşneagului / Ion Creangă. – Bucureşti : Editura Tineretului, 1953. - 32 p.
BAR II 296962

Feher Szerecsen : (Harap Alb) / Ion Creangă ; Forditotta: Suto Andras; Ilusztralta: Coca Creţoiu. –
Bukarest : I.M. Sz., 1953. - 72 p.
BAR II 296553

Der Weisse Mohr / Ion Creangă ; Zeichnungen von Coca Creţoiu. – Bukarest : Jugendverlag, 1953. -
86 p.
BAR II 296547

1954

Capra cu trei iezi / Ion Creangă ; Ilustraţii: Dem. – Bucureşti : Editura Tineretului, 1954. - 31 p.
BAR I 293326

A kecske es a harom gido : (Capra cu trei iezi) / Ion Creangă ; Forditotta: Suto Andras ; Illusztralta:
Dem. - Bukarest: Ifjusagi Konyvkiado, 1954. - 16 p.
BAR II 298102

A kecske es a harom gido : (Capra cu trei iezi) / Ion Creangă ; Forditotta: Suto Andras. Illusztralta:
Dem. - Bukarest: Ifjusagi Konyvkiado, 1954. - 31 p.
BAR I 293327

Prinz Stuttensohn = [Harap Alb]. Marchen und Geschichten / Ion Creangă ; [Aus dem Rumanischen
ubertragen von Harald Krasser. - Berlin: Aufbau-Verlag, 1954. - 295 p.
BAR I 360052
1955

1955 Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; [Ilustraţii de Coca Creţoiu]. - [Bucureşti]: Editura
ami Tineretului, 1955. - 96 p. - (Biblioteca şcolarului)
BAR I 362422

28
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

1955 Amintiri din copilărie. Povestiri şi Poveşti / Ion Creangă; [Ilustraţii de Al. Alexe]. –
ami Bucureşti : E.S.P.L.A., 1955. - 399 p. - (Biblioteca ţăranului muncitor)
BAR I 364299

1955 Punguţa cu doi bani; ilustraţii de Marcela Codrescu. - Bucureşti: Editura tineretului, 1955. -
pun 28 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; I 30
BAR I 362678

1955 Ursul păcălit de vulpe / Ion Creangă; ilustraţii de D. Ghinokastra. - Bucureşti: Editura
urs tineretului, 1955. - 12 p.
BMB 859.0/C 84 ; III 159
BAR II 363702

1955 Gyermekkorom emlekei : Elbeszelesek : [Amintiri din copilărie] / Ion Creangă ; [Forditotta:
gye R. Berde Maria es Kiss Jeno]. – Bukarest : Allami Irodalmi es Muveszeti Kiado, [1955]. -114
p. - (Kincses Konyvtar)
BAR I 362620

1955 Novelle / Ion Creangă ; Traduzione e introduzione a cura di Anna Colombo. – Torino :
nov Unione Tipografico-Editrice Torinese, [1955]. – 275. - (Collana di traduzioni. I Grandi
Scrittori Stranieri. 186)
BAR I 371085

1955 Uspomene = [Amintiri] / Ion Creangă ; [Preveo Zdravko Baiuci]. - [Bukurest] : Drjavno
usp Izdavaciko Preduzece za Knijevnost I Umetnost, [1955]. - 144 p.
BAR I 362585

1956

1956 Acul şi barosul / Ion Creangă ; ilustraţii de V. Apostolatu. - Bucureşti : Editura tineretului,
1956. - 15 p. : ilustr.
BMB 859.0/C 84 ; I 21.

1956 Acul şi barosul / Ion Creangă ; ilustraţii de Ileana Popescu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti :
Editura tineretului, 1956. - 15 p. : ilustr.
BMB 859.0/C 84 ; I 33.

1956 Amintiri din copilărie. Povestiri şi Poveşti / Ion Creangă ; [Ilustraţii de Al. Alexe]. -
ami Bucureşti: E.S.P.L.A., 1956. - 399 p.
BAR I 371046

1956 Danilă Prepeleac / Ion Creangă ; Ilustrat de Roni Noel. - [Bucureşti]: Ed. Tineretului, 1956. -
dan 34 p.
29
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

BAR II 343776

1956 Fata babei şi fata moşneagului / Ion Creangă ; Ilustraţii: V. Apostoloiu. - Ediţia a II-a. -
fata [Bucureşti]: Ed. Tineretului, 1956. - 31 p.
BAR I 371227

1956 Harap Alb / Ion Creangă. – Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Editura tineretului, 1956. - 71 p. -
(Biblioteca şcolarului ).
BMB 859.0/C 84 ; II 787.

1956 Beli Arapin. Baika : [Harap Alb] / Ion Creangă ; [Korite izradila: Coca Cretoiu. Preveo:
beli Milan Dobrici]. - [Bucureşti]: Omladinsko Izdavaciko Preduzece, 1956. - 64 p.
BAR I 371024

1956 Feher szerecsen = [Harap Alb] / Ion Creangă ; Forditotta: Suto Andras. Masodik Kiadas. [A
feh fedolapot Coca Cretoiu Keszitette]. - Bukarest: Ifjusagi Konyvkiado, 1956. -79 p. - (Tanulok
Konyvtara)
BAR I 367125

1956 Igla i cekic : [Prevod] = . [Acul şi barosul] / Ion Creangă ; Ilustrovao: V. Apostoloju. -
igla [Bukurest] : Omladinsko Izdavaciko Preduzece, 1956 - 13 p.
BAR I 341651

1956 Izbrannie proizvedeniia. Vospominaniia detstva. Skazki. Poveşti = [Opere alese. Amintiri
izb din copilărie. Poveşti. Povestiri] / Ion Creangă ; [Perevod s rumînskogo M. Iu. Olsufieva.
Ilustraţii A. Demiana]. – Buharest : Izdatelstvo na Inostrannîh Iazîkan, 1956, 355 p.
BAR II 342443

1956 Kindheitserinnerungen = [Amintiri din copilărie] / Ion Creangă ; Illustriert von Coca
kin Cretzoiu; [Aus dem Rumanischen ubertragen von Renate Molitoris. Nachdichtung der Verse
von Alfred Margul Sperber]. - Bukarest: Jugendverlag, 1956. - 128 p.
BAR II 370796

1956 Die Nadel und der Schmiedehammer = [Acul şi barosul] / Ion Creangă ; Aus dem
die Rumanischen von Renate Molitoris. Illustriert von Victor Apostoloiu. - [Bukarest] :
Jugendverlag, 1956. - 14 p.
BAR I 372725

1956 Recollections from Childhood = [Amintiri din copilărie] / Ion Creangă ; [Translated by A.L.
rec Lloyd]. - London: Lawrence & Wishart, 1956. -124 p.
BAR I 380154

1956 Spomini = [Amintiri] / Ion Creangă ; [Pereklad. Peredmova Mihaila Sadoveanu]. - [Buharest]
spo : Derjavne Vidavnittvo dlea Literaturi I Mistettva, [1956]. - 155 p.
BAR I 367038

30
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

1956 Valogatott munkai. [Forditas] = [Opere alese] / Ion Creangă. - Marosvasarhely: Allami
val Irodalmi es Muveszeti Kiado, 1956. - 308 p. - (Roman Klasszikusok)
BAR II 340562

1957

1957 Poveşti / Ion Creangă ; ilustraţii de C. Piliuţă. - Bucureşti: Editura tineretului, 1957. - 60 p.:
pov il. – (Înşir-te mărgărite. Cartea Şcolarilor mici)
BMB 859.0/C 84 ; III 229
BAR II 348461

1958

Fata babei şi fata moşneagului / Ion Creangă ; ilustraţii de Ioana Constantinescu. a 3-a: Bucureşti :
Editura tineretului, 1958. 24 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; I 284.
1959

Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; ilustraţii de Eugen Taru. - Bucureşti : Editura tineretului, 1959.
- 128 p. : portr. şi ilustr. - (Clasicii români ).
BMB 859.0/C 84 ; IV 136.

Capra cu trei iezi / Ion Creangă ; ilustraţii : Dem. - [Bucureşti] : Editura tineretului, 1959. - 8 p. + 7
f. ilustr.
BMB 859.0/C 84 ; I 64.

Moş Ion Roată şi Unirea / Ion Creangă. - Bucureşti : Editura tineretului, 1959. - 10 p. : il. BMB
859.0/C 84 ; III 167.

1960

Amintiri din copilărie ; Poveşti şi Povestiri / Ion Creangă ; antologie, prefaţă şi note de Zoe
Dumitrescu-Buşulenga. - Bucureşti : Editura tineretului, 1960. - 228 p. - (Biblioteca şcolarului).
BMB 859.0/C 84 ; II 801.

Amintiri, poveşti, povestiri / Ion Creangă ; ediţie îngrijită de G. T. Kirileanu ; prefaţă de Alexandru
Piru. - Bucureşti : Editura de stat pentru literatură şi artă, 1960. - 298 p. + 1 portr. - (Biblioteca pentru
toţi ).
BMB 859.0/C 84 ; I 487.

Inul şi cămeşa / Ion Creangă ; ilustraţii şi coperta de Adriana Mihăilescu. - Bucureşti : Editura
tineretului, 1960. - 15 p. : il.
31
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

BMB 859.0/C 84 ; I 5443.

1960 Punguţa cu doi bani / Ion Creangă ; ilustraţii de ioana Olteş. - [Bucureşti]: Editura
pun tineretului, 1960. - 14 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; II 187
BAR II 417592

1961

Fata babei şi fata moşneagului / Ion Creangă ; ilustraţii de Ioana Constantinescu. – Ediţia a 4-a. -
Bucureşti : Editura tineretului, 1961. - 22 p. : fig.
BMB 859.0/C 84 ; I 5426.

Povestea lui Stan Păţitul şi alte poveşti şi povestiri / Ion Creangă. - Bucureşti : Editura pentru
literatură, 1961. - 268 p.
BMB 859.0/C 84 ; II 10061.

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă. - Bucureşti, 1961.


BMB 859.0/C 84.

Ursul păcălit de vulpe / Ion Creangă ; ilustraţii de D. Ghinokastra. - [Bucureşti] : Editura tineretului,
1961. - 12 p.
BMB 859.0/C 84 ; III 7646.
BAR II 428246

1962

Amintiri din copilărie ; Poveşti şi povestiri / Ion Creangă ; prefaţă şi note de Zoe Dumitrescu-
Buşulenga ; [portret de Rony Noel] ; antologie întocmită de Virgiliu Ene. - [Bucureşti] : Editura
tineretului, 1962. - 232 p. : portr. - (Biblioteca şcolarului ; 30).
Antologie întocmită de Virgiliu Ene după ediţia îngrijită de G. T. Kirileanu, E.S.P.L.A., 1957. BMB
859.0/C 84 ; I 9366.

Amintiri din copilărie şi Povestea lui Harap Alb / Ion Creangă ; pref. de Ion Rotaru. - [Bucureşti] :
Editura pentru literatură, 1962. - XVII + 181 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; II 20231.

Capra cu trei iezi / Ion Creangă ; ilustraţii : Dem. - [Bucureşti] : Editura tineretului, 1962. - 8 p. + 16
p. ilustr.
BMB 859.0/C 84 ; I 9327.

Dănilă Prepeleac / Ion Creangă ; ilustraţii de Nöel Roni. - Bucureşti : Editura tineretului, 1962. - 24
p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; III 9030.
32
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Harap Alb / Ion Creangă ; ilustraţii de Nöel Roni. [Bucureşti] : Editura tineretului, 1962. - 80 p. : il.,
portr. + 5 p. ilustr.
BMB 859.0/C 84 ; III 8710.

1962 Pupăza din tei; Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; ilustraţii de Eugen Taru. -
pup [Bucureşti]: Editura tineretului, 1962. - 72 p. - (Traista cu poveşti)
BMB 859.0/C 84 ; I 9562
BAR I 444709

1963

Fata babei şi fata moşneagului / Ion Creangă. - Bucureşti : Editura tineretului, 1963. - 48 p. : ilustr.
BMB 859.0/C 84 ; I 9703.

1964

Amintiri din copilărie ; Poveşti şi povestiri / Ion Creangă ; prefaţă şi note de Zoe Dumitrescu-
Buşulenga ; antologie întocmită de Virgiliu Ene. – Ediţia a 2-a. - [Bucureşti] : Editura tineretului,
1964. - 264 p. : portr. - (Biblioteca şcolarului ; 30)
Antologie întocmită de Virgiliu Ene după ediţia îngrijită de G. T. Kirileanu, E.S.P.L.A., 1957.
859.0/C 84 ; I 9923.

Capra cu trei iezi / Ion Creangă ; ilustraţii de Deac Ion. - [Bucureşti] : Editura tineretului, [1964]. -
16 p. : il. + 15 p. : Anexa: facs. 15 p.
BMB 859.0/C 84 ; II 25103.

Caprele Irinucăi : (Fragmente din "Amintiri din copilărie") / Ion Creangă. - Bucureşti : Editura
tineretului, 1964. - 56 p. : il. - (Traista cu poveşti ).
BMB 859.0/C 84 ; I 10256.

Dănilă Prepeleac / Ion Creangă ; ilustraţii de Gh. Adoc. - Bucureşti : Editura tineretului, 1964. - 48 p.
: ilustr.
BMB 859.0/C 84 ; I 10205.

Documente / Ion Creangă ; ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Gheorghe Ungureanu. - [Bucureşti]
: Editura pentru literatură, 1964. - LXXXIV + 319 p. + 27 f. il., portr. şi facs ; 24 p. - (Studii şi
documente ).
BMB 859.0/C 84 ; III 10387.

1965

33
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Capra cu trei iezi / Ion Creangă ; Ilustraţii de Deac Ion. - [Bucureşti]: Editura tineretului, [1965]. - 8
p.
BAR II 482553

Dănilă Prepeleac : [Poveşti] / Ion Creangă ; ediţie îngrijită de G. T. Kirileanu ; pref. de Ion Hangiu.
- [Bucureşti] : Editura tineretului, 1965. - 200 p. : portr. - (Biblioteca şcolarului. Clasele V-VIII ;
108).
BMB 859.0/C 84 ; I 10747.
BAR I 482929

Dănilă Prepeleac / Ion Creangă. - Bucureşti, 1965.


BMB 859.0/C 84 ; I 10747.

Fata babei şi fata moşneagului / Ion Creangă ; ilustraţiile de Albin Stănescu. - [Bucureşti] : Editura
tineretului, 1965. - 4 p. + 8 f. ilustr.
BMB 859.0/C 84 ; II 25015.

Harap Alb / Ion Creangă ; ilustraţii de Nöel Roni. - [Bucureşti] : Editura tineretului, [1965]. - 84 p. :
ilustr.
BMB 859.0/C 84 ; III 10561

Moş Ion Roată şi Unirea ; Moş Ion Roată şi Vodă Cuza / Ion Creangă ; il. de Vasile Celmare. -
[Bucureşti] : Editura tineretului, 1965. - 29 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; IV 10720.

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă ; [Ilustraţii: Dumitru Dobrica]. - [Bucureşti] : Editura tineretului,
[1965]. - 4 p.
BAR II 484683

Pupăza din tei ; Amintiri din copilărie / Ion Creangă : ilustraţii de Eugen Taru. - [Bucureşti] :
Editura tineretului, 1965. - 72 p. - (Traista cu poveşti )
BMB 859.0/C 84 ; I 10836.
BAR I 495578

Ursul păcălit de vulpe / Ion Creangă ; ilustraţii de D. Ghinokastra. - Bucureşti : Editura tineretului,
[1965]. - 10 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; III 10856.

Ursul păcălit de vulpe / Ion Creangă ; Ilustraţii de D. Ghinokastra. - [Bucureşti] : Ed. tineretului,
[1965]. - 6 p.
BAR II 496200

A Kecske es a harom gido : [Capra cu trei iezi] / Ion Creangă ; Forditotta: Suto Andras ;
34
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Illusztralta: Deak Ion. – Bukarest : Ifjusagi Konyvkiado, [1965]. - 15 p.


BAR II 484685

A venassony leanya es a venemer leanya : [Fata babei şi fata Moşneagului] / Ion Creangă ;
Forditotta: Vigh Karoly. Illusztralta: Albin Stanescu. – Bukarest : Ifjusagi Konyvkiado, [1965]. -
8 p.
BAR II 482559

Babina Kci I dedina Kci : [Fata babei şi fata Moşneagului] / Ion Creangă ; Ilustraţije Albin
Stanescu. - Bukurest: Omladinsko Izdavacko Preduzece, 1965. - 8 p.
BAR II 482020

Das Marchen vom weissen Mohren, und andere Marchen : [Poveşti] / Ion Creangă ; [Aus dem
Rumanischen Ubersetzung von Harald Krasser. Mit Illustrationen]. – Leipzig : Philipp Reclam
jun., [1965]. - 152 p. - (Universal Reclam Bibliothek)
BAR I 547725

Das Sackel mit den zwei Groschen : [Punguţa cu doi bani] / Ion Creangă; [Deutsch von Harald
Krasser. Illustrationen: Dumitru Dobrica.]. - Bukarest: Jugendverlag, [1965]. - 4 p.
BAR II 495221

Die Geiss mit den drei Geisslein : [Capra cu trei iezi] / Ion Creangă; Deutsch von Harald
Krasser; Illustrationen: Deak Ion. – Bukarest : Jugendverlag, [1965]. - 16 p.
BAR II 495661

Die Tochter der Alten und die Tochter des Greises / Ion Creangă ; [Deutsche Ubertragung:
Harald Krasser] ; Mit Illustrationen von Albin Stanescu. – Bukarest : Jugendverlag, [1965]. - 9 p.
BAR II 482554

Kukuriku, nagy bojar! : [ Punguţa cu doi bani] / Ion Creangă ; Forditotta: Suto Andras.
Illusztralta : Dobrica Dumitru. – Bukarest : Ifjusagi Konyvkiado, [1965]. - 4 p.
BAR II 495222

Skazki : [Poveştiri] / Ion Creangă ; [Perevod. Risunski: Noel Roni]. – Buharest : Izdatelstvo
Molodeji, [1965]. - 203 p.
BAR III 479791

1966
Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; text stabilit de G. T. Kirileanu ; pref. de Corneliu
Bărbulescu. - [Bucureşti] : Editura tineretului, 1966. - 232 p. : portr. - (Biblioteca şcolarului.
Clasele V-VIII ; 134).
Textele reproduse după : Ion Creangă, Opere, Bucureşti, E.S.P.L.A., 1957.
BMB 859.0/C 84 ; I 11138.

35
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Caprele Irinucăi : (Fragmente din "Amintiri din copilărie") / Ion Creangă. - Bucureşti :
Editura tineretului, 1966. - 56 p. : il. - (Traista cu poveşti ).
BMB 859.0/C 84 ; I 11147.

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă ; il. de Dumitru Dobrică. - Bucureşti : Editura tineretului,
[1966]. - 18 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; II 26233.
BAR II 512141

1967

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă; ilustraţii de Dumitru Dobrică. - Bucureşti : Editura
tineretului, 1967. - 19 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; II 26943.
BAR II 519589

1968

Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; ilustraţii de Constantin Baciu ; cuvînt înainte de Mihail
Sadoveanu. - [Bucureşti] : Editura tineretului, 1968. - 144 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; III 12987.

Moş Ion Roată şi Unirea ; Moş Ion Roată şi Vodă Cuza / Ion Creangă. - Bucureşti : Editura
tineretului, 1968. - 28 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; III 13321.

1969

Amintiri, povestiri, poveşti / Ion Creangă ; ediţie îngrijită şi glosar de G. T. Kirileanu ; prefaţă
de Zoe Dumitrescu-Buşulenga. - [Bucureşti] : Editura tineretului, 1969. - 344 p. - (Lyceum ; 72).
BMB 859.0/C 84 ; I 13288.

Capra cu trei iezi / Ion Creangă ; ilustraţii de Ileana Ceauşu-Pandele. - Bucureşti : Editura
tineretului, 1969. - 32 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; IV 3903.

Povestea porcului / Ion Creangă ; ilustraţii de Simona Runcan. - [Bucureşti] : Editura Ion
Creangă, 1969. - 32 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; V 1675.

36
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

1970

Capra cu trei iezi / Ion Creangă ; ilustraţii de Ileana Ceauşu. - Bucureşti : Editura Ion Creangă,
1970. - 32 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; V 1684.

1971

Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; coperta colecţiei şi planşa în culori de Done Stan ;
ilustraţiile de A. Alexe. - Ediţia a 2-a. - [Bucureşti] : Editura Ion Creangă, 1971. - 136 p. : il. + 1 f.
pl. - (Biblioteca pentru toţi copiii ; 1).
BMB 859.0/C 84 ; II 31538.

Amintiri din Copilărie / Ion Creangă ; postfaţă de Mircea Tomuş ; il. cop. Constantin Baciu. -
Bucureşti : "Minerva", 1971. - 160 p. - (Arcade ).
Bibliografie p. 153-159.
BMB 859.0/C 84 ; I 13946.

1972

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă; ilustraţii de Adrian Ionescu. - [Bucureşti] : Editura Ion
Creangă, 1972. - 16 p. : il. BMB 859.0/C 84 ; V 1816.
BAR III 563929

1974

Fata babei şi fata moşneagului / Ion Creangă. - Bucureşti : Editura Ion Creangă, 1974. - 32 p. :
il.
BMB 859.0/C 84 ; III 15650.

Povestea lui Harap Alb / Ion Creangă ; prezentarea grafică şi ilustraţiile de Val Munteanu. -
Bucureşti : Editura Ion Creangă, 1974. - 84 p. : il.
BMB 859.9/C 84 ; V 1859.
1975

Amintiri din copilărie : [Fragmente] / Ion Creangă. – Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Editura Ion
Creangă, 1975. - 64 p. : il. şi portr. - (Prima mea bibliotecă ; 17).
BMB 859.0/C 84 ; I 15455.

Punguţa cu doi bani : [Basm] / Ion Creangă. - [Iaşi] : Junimea, 1975. - 40 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; V 1920.
37
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

BAR III 588196

Ursul păcălit de vulpe / Ion Creangă ; ilustraţii de Ileana Ceauşu-Pandele. - Bucureşti : Editura
Ion Creangă, 1975. - [24] p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; V 1932.
BAR III 594162

1976

Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; pref., tabel cronologic, note, bibliografie şi glosar de G. I.
Tohăneanu şi I. Funeriu. - [Bucureşti] : Albatros, 1976. - XXXVIII + 153 p. - (Lyceum. Texte
comentate )
Reproduce textul ediţiei : Opere, vol. 1 şi 2, ediţie îngrijită, note şi variante, glosar şi bibliografie
de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş, cu un studiu introductiv de Iorgu Iordan, Bucureşti, Editura
"Minerva", 1970.
BMB 859.0/C 84 ; I 16034.

1977

Amintiri din copilărie ; Poveşti şi Povestiri / Ion Creangă ; ediţie îngrijită şi prefaţată de Ion
Rotaru. - Bucureşti : Editura Ion Creangă, 1977. - 392 p. - (Biblioteca şcolarului ; 91).
Pe copertă titlul : Amintiri, poveşti, povestiri.
BMB 859.0/C 84 ; I 16354.

1978

Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; postfaţă de Mircea Tomuş. - Bucureşti : "Minerva", 1978. -
160 p. - (Arcade ).
Textul volumului este reprodus după Ion Creangă : Opere. Vol. 1, "Minerva", 1970.
BMB 859.0/C 84 ; I 16656.

Capra cu trei iezi / Ion Creangă. - Bucureşti : Editura Ion Creangă, 1978. - 24 p. : ilustr. color
BMB 859.0/C 84 ; V 2026.

Memoires of my boyhood : Stories and tales / Ion Creangă ; translated by Ana Cartianu and R. C.
Johnston. - Bucureşti : Minerva, 1978. - 352 p.
BMB 859.0/C 84 ; II 44120.

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă. - [Bucureşti] : Editura Ion Creangă, 1978. - 16 p. : il. color
BMB 859.0/C 84 ; V 2044.
BAR II 647439
38
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

1979

Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; coperta şi ilustraţiile de Silviu Băiaş. - Bucureşti : Editura
Ion Creangă, 1979. - 64 p. - (Prima mea bibliotecă ).
BMB 859.0/C 84 ; V 2059.

Povestea lui Harap-Alb / Ion Creangă. - Bucureşti : Editura Ion Creangă. - 1979. - 80 p. : il. color
BMB 859.0/C 84 ; V 2061.

1982

Fata babei şi fata moşneagului / Ion Creangă ; ilustraţii de Ştefan Nastac. - Bucureşti : Editura
Ion Creangă, 1982. - 32 p. : il. color
BMB 859.0/C 84 ; III 19706.

1983

Povestea lui Harap Alb / Ion Creangă ; tabel cronologic, prefaţă, note şi bibliografie de Nicolae
Constantinescu. - Bucureşti : Albatros, 1983. - LXXII, 102 p. - (Lyceum. Texte comentate ).
Extras din catalogul colecţiei, la sfârşitul cărţii, 1 p.
BMB 859.0/C 84 ; I 18567

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă; ilustraţii de N. Nobilescu. - Bucureşti : Editura Ion Creangă,
1983. - 32 p. : il. color Fără f. de titlu. Descrierea după copertă.
BMB 859.0/C 84 ; III 20353.
BAR II 686495

1984

Amintiri din copilărie ; Poveşti şi povestiri / Ion Creangă ; [il. cop. : Nastag Ştefan]. – Ediţia a 2-
a / îngrijită şi prefaţată de Ion Rotaru. - Bucureşti : Editura Ion Creangă, 1984. - 398 p. : portr. -
(Biblioteca şcolarului. Clasele V-VIII ).
Volumul reproduce textul ediţiei îngrijite de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş, Ed. Minerva,
Bucureşti, 1970, Col. "Scriitori români".
BMB 859.0/C 84 ; I 18786.
BAR I 688760
39
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Moş Ion Roată şi Unirea ; Moş Ion Roată şi Vodă Cuza / Ion Creangă ; il. Celmare Vasile. -
Bucureşti : Editura Ion Creangă, 1984. - 24 p. : il. Color
BMB 859.0/C 84 ; III 20385
BAR II 685626

1987

Ursul păcălit de vulpe / Ion Creangă ; ilustraţii de Adrian Andronic. - Bucureşti : Editura Ion
Creangă, 1987. - [32] p. : il. în parte color
BMB 859.0/C 84 ; III 22455.
BAR II 705826

1988
Punguţa cu doi bani / Ion Creangă; ilustraţii de Adrian Ionescu. - Bucureşti: Ion Creangă, 1988.
- 16 p.
BMB 859.0/C 84 ; V 2378
BAR III 712898

Poveste : (Prostia omenească) / Ion Creangă ; il. : Ecaterina Draganovici. - Bucureşti : Editura
Ion Creangă, 1988. - [16] p. : il. color
BMB 859.0/C 84 ; V 2359.

1988

Capra cu trei iezi / Ion Creangă. - Bucureşti : Editura Ion Creangă, 1989. - 24 p. : il. color
BMB 859.0/C 84 ; V 2421.

Pupăza din tei : Fragment de povestire / Ion Creangă ; il. de Emil Childeseu. - Chişinău :
Literatura artistică, 1989. - 28 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; III 23794.

Pupăza din tei : Fragmente din "Amintiri din copilărie" / Ion Creangă ; il. : Silviu Băiaş. -
Bucureşti : Editura Ion Creangă, 1989. - 58 p. : il. color
BMB 859.0/C 84 ; V 2422.
BAR III 717344

40
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

1990

Făt-Frumos, fiul Iepei / Ion Creangă ; ilustraţii de Viorica-Maria Copăcescu. - Craiova :


Literatorul. - 1990. - 46 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; III 23766.

Povestea lui Harap Alb / Ion Creangă. - Craiova : Scrisul Românesc, 1990. - 72 p. : il. color
BMB 859.0/C 84 ; III 23547.

Povestea lui Ionică cel Prost (poreclit şi Irimiea) : Povestea poveştilor / Ion Creangă ; studiu
introductiv de Paul Anghel ; ed. îngrijită de Nedic Lemnaru. - Bucureşti : Roza vânturilor, 1990.
- 32 p. : il.
BMB 859.0/C 84 ; IV 5086.

1991

Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; copertă de Vasile Olac. - [Bucureşti] : Porus, 1991. - 127 p.
- (Biblioteca elevilor ).
BMB 859.0/C 84 ; I 20990.

Popa Duhu : şi alte povestiri / Ion Creangă ; ed. îngrijită de Tudor Nedelcea ; coperta şi ilustraţia
Viorica-Maria Copăcescu. - [Craiova] : Editura Română, 1991. - 71 p. : il. color BMB 859.0/C 84
; III 24289.

Povestea lui Harap-Alb ; Amintiri din copilărie / Ion Creangă ; ediţie îngrijită de Iorgu Iordan şi
Elisabeta Brâncuşi. - Bucureşti : Minerva, 1991. 144 p. - (Cartea elevului ).
Volumul reproduce textul după ediţia : Ion Creangă, Opere, vol. 1, ediţie îngrijită de Iorgu Iordan
şi Elisabeta Brâncuşi, Bucureşti, Editura Minerva.
BMB 859.0/C 84 ; II 62608.

1993

Amintiri, poveşti, povestiri / Ion Creangă. - Bucureşti : Ametist'92, 1993. - 85 p. - (Lecturi


şcolare pentru clasele I-IV ).
BMB 859.0/C 84 ; II 65522.

1994

Amintiri, Poveşti, Povestiri / Ion Creangă. – Bucureşti : Ametist ‘92; R.A.I., 1994. - (Lecturi şcolare.
Pentru clasele I-IV). - 112 p.
41
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

BAR II 748647

Amintiri din copilărie / Ion Creangă. - Bucureşti : Prometeu, 1994. - 80 p.


Reprod. textul după ed. : Opere, I-II, ed. îngrij. de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş, colecţia
"Scriitori români", Bucureşti : Minerva, 1970.
BMB 859.0/C 84 ; II 67495.
BAR II 751045

Povestea porcului / Ion Creangă. – Bucureşti : Abeona, 1994. - 79 p. - (Seria Poveşti şi Povestiri)
BAR I 747686

1995

Amintiri din copilărie : Povestiri : recomandată pentru copii între 10 -14 ani (clasele V-VIII) /
Ion Creangă ; ediţie îngrijită de G. Zarafu. - Bucureşti : Aldo Press : Valdo, 1995. - 170 p. - (Cartea
mea ; 1).
BMB 859.0/C 84 ; II 67781.
BAR II 754014

Amintiri din copilărie / Ion Creangă. - ediţie completă. - Bucureşti : Garamond junior, 1995. - 192
p.
Volumul reproduce în facsimil ediţia integrală a "Amintirilor" lui Ion Creangă, ilustrată de D. Stoica,
apărută la Editura Cartea Românească din Bucureşti în anul 1936.
BMB 859.0/C 84 ; III 26042.
BAR II 755013

Creangă şi copiii : [Povestea vieţii în imagini, Amintiri din copilărie, Poveşti, Povestiri,
Anecdote, Poezii] / Ion Creangă ; ediţie îngrijită de Constantin Parascan şi Boris Crăciun. - Iaşi :
Porţile Orientului, 1995. - 160 p. : il. - (Cartea şcolară ilustrată ).
BMB 859.0/C 84 ; II 67494.
BAR II 754011

Ivan Turbincă : Poveşti / Ion Creangă; Ediţie îngrijită de Stancu Ilin şi George Zarafu; Prefaţă de
Stancu Ilin. – Bucureşti : Floarea Darurilor, Atos, 1995. – 176 p. - (Bucuria copiilor)
BAR II 756970

Punguţa cu doi bani : [basm] / Ion Creangă ; Ilustraţii Şerban Andreescu. - Bucureşti : Garamond
junior, 1995. - [14] p. : il. - (Lumea copiilor ).
BMB 859.0/C 84 ; IV 5492.

1996

42
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Amintiri din copilărie, poveşti, povestiri : lucrare inclusă în programa şcolară / Ion Creangă. -
Bucureşti : Vizual, 1996. - 288 p. : portr. - (Literatură de ghiozdan ; 33).
BMB 859.0/C 84 ; II 69189.

Povestea porcului / Ion Creangă ; ilustraţii Stela Lidia Andronescu. - Bucureşti : Vlăsia, 1996. - 24
p. : il. - (Poveşti ilustrate. Poveşti minunate ).
BMB 859.0/C 84 ; IV 5491.

1997

Amintiri din copilărie ; Povestea lui Harap Alb / Ion Creangă ; prefaţă, comentarii şi referinţe
critice de Ion Rotaru. - Galaţi : Porto-Franco, 1997. - 128 p. - (Biblioteca şcolară ; 56).
BMB 859.0/C 84 ; II 70551.

Povestea lui Harap Alb / Ion Creangă. - Iaşi : "Nöel", 1997. - 72 p.


BMB 859.0/C 84 ; I 22387.

Dănilă Prepeleac / Adaptare de Ana Badea după basmul lui Ion Creangă ; Ilustraţii de Adrian
Andronic. - Bucureşti : Nemira, 1998. - 16 p.: il. parţial color - (Poveştile copilăriei de citit şi colorat ).
BMB 859.0/C 84.

2001

Amintiri din copilărie ; Poveşti / Ion Creangă ; Antologie, referinţe critice (selecţii), comentarii,
note, bibliografie, glosar de Florin Ioniţă. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : C.N.I. Coresi, [2001]. - 288 p. -
(Scriitori clasici ).
BMB 821rum/C84.

2002

Amintiri din copilărie ; Poveşti ; Povestiri / Ion Creangă. Ediţia a 2-a revăzută şi completată. -
Timişoara : Excelsior, 2002. - 192 p.
Glosar minimal p. 169-178.
BMB 821rum/C84.

Amintiri din copilărie / Ion Creangă. - Bucureşti : Litera, 2002. - 312 p. - (Biblioteca şcolarului ;
238).
BMB 821rum/C84.
Prostia omenească : poveste / Ion Creangă; Ilustraţii de Cristian Mihăilescu. - Bucureşti : Ager,
2002. - 12 p.: il. - (Poveştile Humuleştilor ).
BMB 821rum/C84.

43
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Povestea lui Stan Păţitul / Ion Creangă; Ilustraţii de Cristian Mihăilescu. - Bucureşti : Ager, 2002. -
32 p. : il. - (Poveştile Humuleştilor ).
BMB 821rum/C84.

2003

Capra cu trei iezi / Ion Creangă ; Ilustraţii de Mihai Pânzaru-Pim. - Bucureşti : Ager, 2003. - 16 p. : il
- (Poveştile Humuleştilor ).
BMB 821rum/C84.

Dănilă Prepeleac / Ion Creangă ; Ilustraţii de Cristian Mihăilescu. - Bucureşti : Ager, 2003. - 24 p. :
il. - (Poveştile Humuleştilor ).
BMB 821rum/C84.

Fata babei şi fata moşneagului / Ion Creangă ; Ilustraţii de Done Stan. - Bucureşti : Coresi, 2003. -
16 p. : il.
BMB 821rum/C84.

Ivan Turbincă / Ion Creangă ; Ilustraţii de Cristian Mihăilescu. - Bucureşti : Ager, 2003. - 24 p. : il. -
(Poveştile Humuleştilor ).
BMB IA3/C84.

Povestea unui om leneş / Ion Creangă ; Ilustraţii de Cristian Mihăilescu. - Bucureşti : Ager, 2003. - 8
p. : il. - (Poveştile Humuleştilor ).
BMB IA3/C84.

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă ; Ilustraţii de Cristian Mihăilescu. - Bucureşti : Ager, 2003. - 12 p.
: il. - (Poveştile Humuleştilor ).
BMB 821rum/C84.

Die Tochter der Alten und die Tochter des Alten / Ion Creangă ; Illustrationer von Done Stan. -
Bucureşti : Coresi, 2003. - 16 p. : il.
Titlul original în limba română: Fata babei şi fata moşneagului.
BMB 821rum/C84.

The Two Stepsisters / Ion Creangă ; Illustrated by Done Stan. Bucureşti : Coresi, 2003. 16 p. : il.
Titlul original în limba română: Fata babei şi fata moşneagului.
BMB 821rum/C84.

2004

44
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Poveşti ; Povestiri ; Amintiri / Ion Creangă ; Comentarii literare de Al. Andrei ; Ediţie îngrijită şi
glosar de G.T. Kirileanu. - Bucureşti : Regis, [2004]. - 288 p. : il. - (Basme şi poveşti nemuritoare ).
Glosar p. 256-273
BMB 821rum/C84.

LUCRĂRI FARA ANUL DE APARITIE SPECIFICAT

Opere complete / Ion Creangă ; cu o prefaţă [de Gh. T. Kirileanu şi Ilarie Chendi]. - Ediţia a 7-a. -
Bucureşti : Cartea românească, s. a. - 324 p.
Listă de cuvinte.
BMB 859.0/C 84 ; II 17971.

Opere complete / Ion Creangă ; cu o prefaţă şi o listă de cuvinte [de Gh. T. Kirileanu şi Ilarie Chendi].
– Ediţia a 6-a. - Bucureşti : Cartea românească, s. a. - 326 p.
BMB 859.0/C 84 ; II 17972.

Opere complete / Ion Creangă ; cu o biografie de Grig. I. Alexandrescu. - Bucureşti : Universala


Alcalay & Co, s. a. - vol. - (Biblioteca pentru toţi ).
BMB 859.0/C 84.

Creangă povestind copiilor / Ion Creangă. - Bucureşti : Socec & Co, s. a. - 178 p. : portr. - (Clasici
români şi străini pentru copii şi tineret ).
BMB 859.0/C 84 ; II 17968.

Dănilă Prepeleac / Ion Creangă. - Bucureşti : Cartea românească, s. a. - 48 p. - (Pagini alese din
scriitorii români ).
BMB III 7359 ; III 7359.

Dănilă Prepeleac / Ion Creangă. - [Bucureşti] : Editura tineretului a C.C. al U.T.M, s. a. - 36 p. : il. -
(Biblioteca şcolarului ).
BMB 859.0/C 84 ; II 4243.

Das Märchen vom Harap Alb / Ion Creangă ; illustriert von Anastase Demian. - Bucureşti : Verlag für
Fremdsprachige Literatur, s. a. - 80 p.
BMB 859.0/C 84 ; IV 134.

Ivan Turbincă / Ion Creangă ; ilustrat de Stoica D. - Bucureşti : Cartea românească, s. a. - 34 p. : ilustr.
BMB 859.0/C 84 ; III 18504.

Moş Nechifor Coţcariul / Ion Creangă. - Bucureşti : Steinberg, s. a. - 32 p. - (Scriitori celebri, anul 1 ;
10).
BMB 859.0/C 84 ; II 13220.

45
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Povestea lui Stan Păţitul / Ion Creangă ; Poveste ilustrată de Th. Kiriakoff. – Bucureşti : “Socec”. - 20
p.
BAR II 207338

Povestea lui Stan Păţitul şI Ivan Turbincă / Ion Creangă . – Bucureşti. - 87 p. - (Colecţia “Cărţile
pentru Popor”)
BAR I 74373

Povestea unui om leneş / Ion Creangă . – Bucureşti. - 64 p.


BAR I 140401

Povestea unui om leneş / Ion Creangă ; Poveste ilustrată de Th. Kiriakoff. - Bucureşti: “Socec”, 7 p.
BAR II 205579

Povestea porcului / Ion Creangă ; [Copertă şi ilustraţii Radu Dan]. - [s.l.] : [Optas], s.a. - 60 p.: il. color.
- (Lumea poveştilor în poveştile lumii ; 3).
BMB 859.0/C 84 ; II 63210.

Poveşti / Ion Creangă . – Bucureşti. - Vol. I-II


BAR I 66131

Poveşti / Ion Creangă. - s. l. : Editura Casei Şcoalelor, s. a. - 223 p.


BMB 859.0/C 84 ; II 17955.

Poveşti / Ion Creangă. - [Bucureşti] : Socec & Co, s. a. – 304 p.


BMB 859.0/C 84 ; I 8736.

Poveşti / Ion Creangă ; publicate cu note şi vocabular de G. Pascu. - Bucureşti : Tipografiile Române
Unite, s. a. - 349 p.
BMB 859.0/C 84 ; I 8046.

Poveşti / Ion Creangă ; ediţie îngrijită de prof. Gh. Cardaş. - Bucureşti : Cartea noastră, s.a. - 168 p.
BMB 859.0/C 84 ; II 17956.
BAR I 156317

Poveşti / Ion Creangă; coperta de d-ra Eliza Ropeţianu - Ediţia a 2-a. - Bucureşti: Editura Casei
Şcoalelor, s.a. - 223 p.
BAR I 206998

Poveşti / Ion Creangă ; Ilustraţii de Valentina Bardu. - Bucureşti: Editura “Cartea Românească”. - 2 vol.
(61 p. , 59 p.)
BAR II 208854

Poveşti ; Amintiri ; Anecdote şi istorioare / Ion Creangă ; ediţie îngrijită de profesor Ion Creţu. -
Bucureşti : Cultura Românească, s. a. - 391 p. + XV.
Cu autograful lui I. Creţu.
46
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

BMB 859.0/C 84 ; II 42159.

Poveşti, amintiri, snoave etc. / Ion Creangă ; ediţie completă cu studii şi explicări îngrijită de Paul I.
Papadopol. – Ediţia 1-a completă cu studii şi explicări. - Bucureşti : Cultura Românească, s. a. - 412 p.
BMB 859.0/C 84 ; II 17967.

Poveşti. Soacra cu trei nurori. Capra cu trei iezi. Punguţa cu doi bani. Dănilă Prepeleac... / Ion
Creangă . - Bucureşti: “Socec”. - 303 p. - (Biblioteca pentru toţi. No. 28-30)
BAR I 208391

Poveştile lui Moş Nichifor / Ion Creangă. - Bucureşti : Papetăria românească, s. a. - 64 p. : il. BMB
859.0/C 84 ; II 17970.
BAR I 149632

Punguţa cu doi bani : Poveste / Ion Creangă ; Prelucrare în versuri de I. Petrescu-Comarnic. Desene de
Gabriela Mârza. - Bucureşti: “R. Cioflec”. - 13 p.
BAR II 208895

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă ; Poveste ilustrată de Th. Kiriakoff. - Bucureşti, “Socec”. - 8 p.
BAR II 205566

Soacra cu trei nurori / Ion Creangă . – Bucureşti. - 48 p. - (Pagini alese din scriitorii români. No. 115-
116)
BAR II 69021

ION CREANGA – ALTE MENTIUNI DE RESPONSABILITATE


(COAUTOR)

1869

Metodă nouă de scriere şi cetire pentru usulu clasei I primarilă / I. Creangă, C. Grigorescu, G.
Enăchescu, N. Climescu, V. Receanu şi A. Simionescu. - Ediţiunea a doua. - Jassy, 1868. - 72 p.
BAR II 103530

1871

Înveţătorulu copiiloru. Carte de cetitu în clasele primarie, cu litere, slove şi buchi. Cuprindendu
înveţături morale şi instructive / C. Grigorescu, I. Creangă şi V. Receanu. - Jassy, 1871
BAR II 103543

47
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

1872
Metodă nouă de scriere şi citire pentru usulu classei I primară / I. Creangă, C. Grigorescu, G.
Enăchescu, N. Climescu, V. Receanu şi A. Simionescu. - Ediţiunea a şesa Corectată şi adăogită. -
Iassi, 1872. -76 p.
BAR II 103515

1874

Învăţătorulu copiilor. Carte de cititu în clasele primare cu litere şi slove cuprindendu învăţături
morale şi instructive / C. Grigorescu, I. Creangă şi V. Receanu. - Ediţiunea a III-a Corectată şi
îmbunătăţită. - Jassy, 1874. -160 p.
BAR II 103544

Metodă nouă de scriere şi citire pentru usulu classei I primară / I. Creangă, C. Grigorescu, G.
Ienăchescu, N. Climescu, V. Receanu şi A. Simionescu. - Ediţiunea a VIII-a corectată şi adăugită. -
Jasii, 1874. - 76 p.
BAR II 103588

Metodă nouă de scriere şI cetire pentru usul clasei I primară. Ediţiunea a IX-a corectată şI
adăugită / I. Creangă, C. Grigorescu, G. Ienăchescu, N. Climescu, V. Receanu şi A. Simionescu. -
Jassi, 1874. - 76 p.
BAR II 103578

1875

Învăţătorul copiilor. Carte de cetit în clasele primare...cuprindend învăţături morale şi


instructive / C. Grigorescu, I. Creangă, V. Receanu. - Ediţia a IV-a Corectată şI îmbunătăţită. -
Jassy, 1875. - 160 p.
BAR II 103575

1876

Metodă nouă de scriere şi cetire, pentru usul clasei I primară / de Institutorii: I. Creangă, C.
Grigorescu, G. Ienăchescu... - Ediţia a decea corectată şI adăogită. - Jassy: Tipo-Litografia H.
Goldner, 1876. - 76 p.
BAR II 523355

Povăţuitoriu la cetire prin scriere după Sistema fonetică / Gh. Ienăchescu şi Ion Creangă. - Jassy,
1876. - 48 p.
BAR II 103583

1878
48
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Învăţătoriul copiilor. Carte de cetit în clasele primare de ambe sexe...cuprinzând învăţături


morale şi instructive / C. Grigorescu, I. Creangă şi V. Receanu.- Ediţiea a V-a. Corectată şi
îmbunătăţită. - Iaşii, 1878. -176 p.
BAR II 103574

Metodă nouă de scriere şi cetire pentru usul clasei I primară / I. Creangă, C. Grigorescu, G.
Ienăchescu, N. Climescu, V. Receanu şi A. Simionescu. - Ediţiea a XII-a. - Iaşi, 1878. - 76 p.
BAR II 103579

1879

Geografiea judeţului Iaşii pentru Clasa a II-a primară urbană şi pentru clasa a III-a primară
rurală, de ambe secse / V. Receanu, Gh. Ienăchescu şi I. Creangă. - Iaşii, 1879. -56 p.
BAR II 104571

Regulele limbei române pentru începători (clasa a II-a primară). Retipărită cu învoirea autorului /
Maiorescu, Titu , Ion Creangă. - Iaşii, 1879. - 20 p.
BAR II 376891

49
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

REFERINŢE CRITICE DESPRE ION CREANGĂ


Monografii
1973

Călinescu, George
Ion Creangă : Viaţa şi opera / [Coperta colecţiei Ion Donca; ilustraţia copertei Andrei Olsufiev]. –
Bucureşti : Editura Eminescu, 1973. - 328 p. - (Biblioteca “Eminescu”)
Bibliografie p. 293 – 310
BMB 859.0.09/C 84 C ; II 37265
BAR I 576266

Opera lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Liviu Rebreanu pe meridianele lumii : Lucrări
separate şi antologii : Cercetare bibliografică / Cuvânt înainte de prof. dr. docent Al. Piru. –
Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară, 1973. - 294 p.litografiat
BMB 929/O 61 ; II 37175

Studii despre Ion Creangă / Ediţie îngrijită, prefaţată şi bibliografie de Ilie Dan. Vol. I-II. -
[Bucureşti] : Albatros, [1973]. - (Lyceum ; 160-161). - 2 vol.( 248 p.; 248 p.)
BMB 859.0.09/C 87
BAR I 575722

1974

Boureanu, Radu
Harap Alb : Basm în versuri după Ion Creangă / [Ilustraţii de Marcel Chirnoagă]. - Bucureşti:
Editura “Ion Creangă”, 1974. - 80 p.
BAR II 583508

1975

Călinescu, George
Ion Creangă: Viaţa şI opera / [Coperta colecţiei Ion Donca; ilustraţia copertei Andrei Olsufiev]. -
Bucureşti: Editura Eminescu, 1975. - 328 p. - (Biblioteca “Eminescu”)
Reproduce textul după: George Călinescu, Ion Creangă (Viaţa şi opera), Editura Minerva, 1972
BAR II 586889

Călinescu, George
Ion Creangă / [Forditotta Szilagyi Domokos]. – Bukarest : Kriterion, 1975. - 275 p.
BAR II 587866

50
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

1976

Boutiere, Jean
Viaţa şi opera lui Ion Creangă : Urmate de documente epistolare privind volumul / traducere şi
prefaţă de Const. Ciopraga. – Bucureşti : Junimea, 1976. - 360 p.
Text şi în limba franceză.
BAR I 598644

Munteanu, George
Introducere în opera lui Ion Creangă. - Bucureşti: Minerva, 1976.- 244 p. - (Introducere în opera lui
Ion Creangă)
BAR I 597714

1977

Rezuş, Petru
Pe urmele lui Ion Creangă. - [Bucureşti] : Ed. “Eminescu”, 1977. - 204 p.
BAR I 639415

1978

Apostolescu, Mihai
Ion Creangă între mari povestitori ai lumii. – Bucureşti : Minerva, 1978, 399 p. - (Confluents -
Confluenţe)
Rezumat în limba franceză
BAR II 645210

Călinescu, George
Ion Creangă : Viaţa şi opera / [Ediţie îngrijită în redacţie de Andrei Rusu ; Repere istorico-literare
alcătuite în redacţie de Ruxandra Niculescu ; Coperta seriei de Constantin Guluţă]
Bucureşti: Minerva, 1978. - 376 p. - (Patrimoniu)
Volumul reproduce textul ediţiei G. Călinescu, Opere Vol. 14, Bucureşti: Minerva, 1972
BAR I 650078

1979

Florea, Sandu
În lumea lui Harap Alb / Adaptare după Ion Creangă ; Scenariu şi desene: Sandu Florea. -
[Bucureşti] : Ed. Sport-Turism, [1979]. - 48 p.
BAR III 654550

1981

Popescu-Sireteanu, Ion
Amintiri despre Ion Creangă : Antologie şi note. – Iaşi : Junimea, 1981. - 216 p.
51
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

BAR II 669633

Rezuş, Petru
Ion Creangă : Mit şi adevăr. - [Bucureşti] : Cartea Românească, 1981. - 373 p. - ([Colecţia de
critică şi estetică])
BAR II 671024

1983

Arhip, Ion, Constantin Paraschiv, Constantin-Liviu Rusu:


Ion Creangă. – Iaşi : Junimea, [1983]. - 223 p.
BAR II 683464

1984

Holban, Ioan
Ion Creangă - spaţiul memoriei. – Bucureşti : Junimea, 1984. - 192 p.
BAR I 687005

1987

Călinescu, George
Ion Creangă: Viaţa şi opera. – Bucureşti : Editura Eminescu, 1987. - 300 p. - (Biblioteca
“Eminescu”)
Volumul reproduce textul după: George Călinescu, Ion Creangă (Viaţa şi opera), Editura Minerva,
1972
BAR II 704790

1989

Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveau” Bucureşti


Un veac de nemurire : Expoziţie de carte şi grafică, dedicată centenarului trecerii în eternitate a lui
Ion Creangă 1889-1898 : Catalogul expoziţiei. - Bucureşti : s.n, 1989. - 16 p. ; il.
BMB II 65341

Călinescu, George
Ion Creangă : Viaţa şi opera / Postfaţă şi bibliografie de Mircea Braga; [Ilustraţia copertei de Silvia
şi Mircea Muntenescu]. – Bucureşti : Minerva, 1989. - 319 p. - (Arcade)
Bibliografie p. 278-296 şi p. 315-316
BMB 859.0.09/C 84 C ; II 61250.
BAR I 718141

Călinescu, George
Viaţa lui Mihai Eminescu / [Prefaţă de G. Dimisianu. Tabel cronologic de Ecaterina Ţarălungă. Ion
Creangă: Viaţa şi opera / [Prefaţă de Eugen Simion]. – Chişinău : Literatură artistică, 1989. - 608 p.
52
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

BMB 859.0.09/C 14 ; II 61795


BAR II 718747

Cristea, Valeriu
Despre Creangă. – Bucureşti : “Litera”, 1989. - 119 p.
Lucrare apărută în regia autorului.
BMB 859.0.09/C 84 C ; II 61230
BAR I 718823

Călinescu, George
Ion Creangă. Elete es muve. [Ion Creangă. (Viaţa şi opera)] / [Forditotta Szilagyi Domokos]. –
Bucureşti : Kriterion, 1989. - 180 p.
BAR I 717811

Lovinescu, Vasile
Creangă şi Creanga de aur. - [Bucureşti] : Cartea Românească, 1989. - 408 p.
BAR I 717854

Petraş, Irina
Un veac de nemurire. Mihai Eminescu, Ion Creangă, Veronica Micle. - Cluj-Napoca : Dacia, 1989.
- 180 p.
Bibliogr. p. 174-178
BMB 821rum.09/E48P ; II 60461
BAR II 715756

Tanco, Todor
Lumea transilvană a lui Ion Creangă. Excurs istorico-literar / Cuvânt introductiv de Petru Rezuş. -
Cluj-Napoca : Dacia, 1989. - 243 p., 1 f. pl. : portr., facs.
Bibliografie p. 207-215
BMB 859.0.09/C 84 T ; II 61298.
BAR II 718934

Vârgolici, Teodor
Eminescu şi marii săi prieteni. - Bucureşti : Editura Eminescu, 1989. - 176 p.
BMB 859.0.09/E 48 V ; II 60621

1990

Bălu, Ion
Viaţa lui Ion Creangă : [Monografie]. – Bucureşti : Cartea Românească, 1990. - 199 p.
Bibliogr. p. 186-199.
BMB 859.0.09/C 84 B ; II 61735
BAR I 722965

Centenar Ion Creangă: 1889-1989 : Expoziţie de ediţii şi grafică / Catalog de Constantin Mătinaş
; Fotografii de Alexandru Niţescu. – Oradea : Biblioteca judeţeană Bihor, 1990. - 68 p. foto
53
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

BMB IV 5424

Dan, Ilie
Destinul unui clasic. Studii şi articole despre Ion Creangă /Antologie, prefaţă, note şi bibliografie. –
Bucureşti : Albatros, 1990. - 472 p. - (Sinteze. Lyceum)
Bibliografie p. 441-468.
BMB 859.0.09/C 84 D ; II 61652.
BAR II 721023

Furtună, Dumitru
Cuvinte şi mărturii despre Ion Creangă / ediţie, prefaţă şi note de Gheorghe Macarie şi Manuela
Macarie ; coperta Dragoş Pătraşcu. – Iaşi : Junimea, 1990, 168 p. : il.
Text şi în limba franceză.
BMB 859.0.09/F 98 ; II 61539
BAR II 721040

Mitican, Ion
Cu Mihai Eminescu şi Ion Creangă prin Tîrgul Ieşilor : Itinerar sentimental / Coperta de Ilie Victor.
- Bucureşti : Editura pentru turism, 1990. - 192 p.
BMB 859.0.09/M 81 ; II 62275
BAR II 725597

Scarlat, Mircea
Posteritatea lui Creangă / Cu o prefaţă de Nicolae Manolescu. - [Bucureşti] : Cartea Românească,
1990. - 128 p. - ([Colecţie de critică şi estetică])
BAR II 721855

1991

Dănilă Prepeleac
[Bucureşti: Editura optas, 1991], 64 p. (Minias. Lumea poveştilor în poveştilor lumii. 2)
BAR I 731686

Şerb, Veturia
Prostia omenească / Text prelucrat după Ion Creangă. [Die menschliche Dummeit]. [Aus dem
rumanischen von Horst Weber]. Ilustraţia: Bogdan Horaţiu Şerb. – Sibiu : Balada, [1991]. - 10 p.
BAR III 728285

Ţoiu, Constantin
Prepeleac [Descoperirea lui Creangă]. - [Bucureşti] : Cartea Românească, 1991. - 143 p.
BAR I 728013

1992
54
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Petraş, Irina
Ion Creangă, Povestitorul. - Ediţie revăzută şi adăugită. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică,
1992. - 96 p.
BAR II 736481

1993

Popa, Nicolae
Creangă sau arta fericirii : (Eseuri). - [Piatra Neamţ] : Casa de Editură “Panteon”, 1993. - 56 p. -
(Colecţia Eseu).
BAR I 742773

1994

Cristea, Valeriu
Despre Creangă. – Bucureşti : Editura Eminescu, 1994. - 143 p.
BAR I 751507

Rău, Aurel
În poveşti cu Ion Creangă. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1994.- 84 p. - Akademos)
BAR II 750200

2000

Dumitrescu-Buşulenga, Zoe
Eminescu : viaţa. - Bucureşti : Elion, 2000. - 232 p.
BMB 859.0.09/E 48 D ; II 75176.

2002

Arvinte, Vasile
Normele limbii literare în opera lui Ion Creangă. - Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan
Cuza", 2002. - 292 p.
Indice de cuvinte şi forme p.240-289.
BMB 821rum.09/C84A.

Parascan, Constantin
Eminescu şi Creangă la Junimea. - Iaşi : Timpul, 2002. - 170 p.
BMB 821rum.09/P33.

55
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

REFERINŢE CRITICE DESPRE ION CREANGĂ


PERIODICE

1963

Alberti, Rafael
Întâlnirile noastre cu...Nică a lui Ştefan a Petrei [Creangă].
În : Secolul 20. - 3, nr. 8, aug. 1963. - p. 15-16

1964

Călinescu, George
Creangă, scriitor universal.
În : Secolul 20. - nr. 12, dec. 1964. - p. 4-9

75 de ani de la moartea lui Ion Creangă. [Traducerile peste hotare. Note bibliografice].
În : Secolul 20. - nr. 12, dec. 1964. - p. 9-19

1967

Labiş, Nicolae
Pe locurile unde a trăit Ion Creangă
În : Scânteia pionierilor. - 17, nr. 9, 1 mar. 1967. - p. 8

1969

Bălăiţă, George
Parafrază. Ion Creangă. 80 de ani de la moarte
În : Ateneu. - 6, nr. 12, dec. 1969. - p. 1-2

Bratu, Savin
Substanţă şi formă la Creangă.
În : Viaţa Românească. - 24, nr. 12, dec. 1969. - p. 58-64

Bratu, Savin
Tropismele lumii lui Creangă
În : România literară. - 2, nr. 52, 25 dec. 1969. - p. 8-9

Cantemir, Traian
“Amintirile” [lui Creangă], pledoarie pentru o copilărie fericită
În : Ateneu. - 6, nr. 12, dec. 1969. - p. 5, 13

56
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Ciachir, Nicolae
Un document inedit Ion Creangă.
În : România literară. - nr. 52, 25 dec. 1969. - p. 10

Ciopraga, Constantin
Fenomenul Creangă.
Viaţa românească. - 24, nr. 12, dec. 1969. - p. 56-58

Cioculescu, Şerban
Glose la umorul lui Creangă
În : România literară. - 2, nr. 52, 25 dec. 1969. - p. 4

Ciopraga, Constantin
O valoare monumentală a culturii române : La comemorarea lui Ion Creangă
În : Scânteia. - 39, nr. 8292, 29 dec. 1969. - p. 2

Constantinescu, V.
Creangă şi cei doi Perrault
În : Ateneu. - 6, nr. 12, dec. 1969. - p. 5

Cremen, I.
Ion Creangă în documente nesemnalate
În : România literară. - 2, nr. 52, 25 dec. 1969. - p. 13

Cucu, Stelian
“Amintiri din copilărie” : Esenţa şi structura lirică [a operei lui Ion Creangă]
În : Ateneu. - 6, nr. 12, dec. 1969. - p. 13

Dima, Al.
Ion Creangă după 80 de ani
În : Cutezătorii. - 3, nr. 51, 18 dec. 1969. - p. 8-9 şi Jobarat. - 3, 51 sz., 1969, dec. 18, 8 l.

Dima-Drăgan, Corneliu
Cărţi din biblioteca lui Ion Creangă
În : Ateneu. - 6, nr. 12, dec. 1969. - p. 16

Dumitrescu-Buşulenga, Zoe
Originalitatea unui mare artist [80 de ani de la moartea lui Ion Creangă].
În : România liberă. - nr. 7837, 30 dec. 1969. - p. 5

Irimescu, N.
Sesiune ştiinţifică Ion Creangă : [Tg. Neamţ, 21 decembrie 1969]
În : Cronica. - 4, nr. 52, 27 dec. 1969. - p. 2

Istrati, Ion
Elogiul clasicităţii. [Ion Creangă].
În : Iaşul literar. - nr. 12, dec. 1969. - p. 3-4

57
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Lăudat, D. I.
Ion Creangă institutorul
În : Cronica. - 4, nr. 52, 27 dec. 1969. - p. 6, 7

Leon, Aurel
Creangă. Documente
În : Cronica. - 4, nr. 51, 20 dec. 1969. - p. 8

Marcea, Pompiliu
Imaginea lui Creangă în instrumentele didactice.
În : Scânteia tineretului. - nr. 6414, 29 dec. 1969. - p. 1, 2

Munteanu, George
Manualele lui Creangă
În : România literară. - 2, nr. 52, 25 dec. 1969. - p. 29

Muncan, Ivo
Umetnik. Povodom 80 godisnjce smrti Jona Krjange
În : Banatske novine. - 26, br. 3064, 26 dec. 1969, str. 7

80 de ani de la moartea lui Ion Creangă. 1. Constantin Ciopraga: Fenomenul Creangă. 2. Savin
Bratu: Substanţă şi formă la Creangă. 3. Mihai Creangă: Creangă şi cultura
În : Viaţa Românească. - 24, nr. 12, dec. 1969. - p. 56-66

Pătrar, G.
Creangă în biblioteca “G.T. Kirileanu”.
Revista bibliotecilor. - nr. 12, dec. 1969. - p. 750-752

Piru, Elena
Opera lui Creangă în limbi străine.
În : Revista bibliotecilor. - nr. 12, dec. 1969. - 748-749

Popa, Gheorghe
Moştenirea lui Creangă în domeniul educaţiei fizice
În : Educaţie fizică şi sport. - 22, nr. 12, dec. 1969. - p. 51-55. Bibliogr. 22 titl.

Sângeorzan, Zaharia
Creangă în viziunea lui G. Călinescu / Zaharia Sângeorzan.
În : Astra. - 4, nr. 12, dec. 1969. - p. 6

Stoica, Ion
Ştiri noi despre biblioteca lui Creangă.
În : Revista bibliotecilor. - nr. 12, dec. 1969. - p. 752-753

Streinu, Vladimir
Creangă, orăşean şi intelectual
În : România literară - 2, nr. 52, 25 dec. 1969. - p. 1, 5
58
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Streinu, Vladimir
Cultura lui Ion Creangă
În : Amfiteatru. - 4, nr. 2, feb. 1969. - p. 3

Streinu, Vladimir
Ion Creangă (III). Casă părintească, şcoale locale sau vecine, întâia perioadă biografică
În : România literară. - 2, nr. 8, 20 feb. 1969. - p. 3

Tisescu, Al. N.
Ion Creangă (1837-1889); [Kiegesziteskepen Ion Creangă munkai magyarul cimu jegyzek, 18
bibligrafiai tetellel].
În : Muvelodes. - 22, 12 sz., 1969 dec., 57-58 l.

Sângeorzan, Zaharia
Tohăneanu, G.I. Stilul artistic al lui Ion Creangă. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1969 : [recenzie]
În : Cronica. - 4, nr. 51, 20 dec. 1969. - p. 8

Toth, Maria
A tanito bacsira hallgatva : [Ion Creangă - rol]
În : Jobarat. - 3, 51 sz., 1969 dec. 18, 9 l.
Ungureanu, Gheorghe
Cu privire la data naşterii lui Ion Creangă
În : România literară. - 2, nr. 9, 27 feb. 1969. - p. 13

Zamfir, Mihai
Creangă şi cultura.
În : Viaţa Românească. - 24, nr. 12, dec. 1969. - p. 64-67

1970
Cioculescu, Şerban
Ion Creangă în “Scrisori către Artur Gorovei”.
În : România literară. - nr. 47, 19 nov. 1970. - p. 5

Ionescu, Andrei
Poveştile lui Creangă în Brazilia.
În : Secolul 20. - nr. 10, oct. 1970. - p. 192

Piru, Al.
Creangă într-o nouă ediţie.
În : România literară. - 3, nr. 26, 25 iun. 1970 - p. 13

Tomuş, Mircea
Eminescu - Creangă.
În : Steaua. - 21, nr. 1, ian. 1970. - p. 21-24

59
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Valeriu, Mihai
Creangă
În : Tribuna. - 14, nr. 1, 1 ian. 1970. - p. 1

Vulpe, Marilena
Ion Creangă. File de calendar.
În : Albina. - nr. 1, 8 ian. 1970. - p. 5

1971

Ibrăileanu, Garabet
Elemente eterogene în Creangă
În : Ateneu. - 8, nr. 2, feb. 1971. - p. 6

Ibrăileanu, Garabet
Ion Creangă.
În : Ateneu. - 8, nr. 3, mar. 1971. - p. 7

Oprescu, Horia
Faima lui Ion Creangă peste hotare.
În : Albina. - 74, nr. 24, 17 iun. 1971. - p. 4

1972

Cioculescu, Şerban
În jurul lui Creangă.
În : România literară. - 5, nr. 8, 17 feb. 1972. - p. 7

Drăgan, Mihai
Creangă
Manuscriptum. - 3, nr. 1, 1972. - p. 31-36

Munteanu, George
Un episod al prieteniei dintre Creangă şI Eminescu.
În : Cronica. - 7, nr. 37, 15 sep. 1972. - p. 5

Petsinis, L.
Creangă în limba greacă.
În : Luceafărul. - 15, nr. 12, 18 mar. 1972. - p. 2

Săndulescu, Al.
Scrisorile lui Creangă.
În : Luceafărul. - 15, nr. 14, 1 apr. 1972. - p. 8

60
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

1973

Cioculescu, Şerban
Ion Creangă în scrisori : Recenzie la : Creangă, Ion. Opere. Bucureşti: Editura Minerva, 1972
În : România literară. - 6, nr. 19, 10 mai 1973. - p. 13

Drăgan, Mihai
Studii despre Ion Creangă : vol. 1-2. Ediţie îngrijită, prefaţă şi bibliografie de Ilie Dan. - Bucureşti :
Editura Albatros, 1973 : [recenzie]
În : Cronica. - 9, nr. 26, 28 iun. 1974. - p. 5

Munteanu, George
Metafora drumului în opera lui Creangă.
În : Luceafărul. - 16, nr. 51, 22 dec. 1973. - p. 6

Scărlătescu, Dan
Un scriitor cu personalitate...[Despre Ion Creangă].
În : Convorbiri literare. - 80, nr. 23, 15 dec. 1973. - p. 4-5

1974

Bulgăr, Gheorghe
O traducere necesară : [Jean Boutiere: “La vie et l’oeuvre de Ion Creangă, Paris, 1930].
În : Cronica. - 9, nr. 13, 29 mar. 1974. - p. 12

Călinescu, George
Ion Creangă - A Iaşi - I szeminarista es diakonus [cimu fejezet] Reszlet G. Călinescu Ion Creangă
cimu Konyvebol. Szilagyi Domokos forditasa.
În : Igaz Szo. - 22, 5 sz., 1974 maj, 630-637 l.

Drăgan, Mihai
Studii despre Ion Creangă.
În : Cronica. - 9, nr. 26, 28 iun. 1974. - p. 5

Muntean, George
Vospominanija detstva. : [Iona Creangă]. Istorija sedevra.
În : Rumynija, nr. 6, iun. 1974, p. 56-57

Munteanu, George
“Lovitura de teatru verbală” la Creangă.
În : Convorbiri literare. - nr. 3, mar. 1974. - p. 12-13

Munteanu, Ion
Tradiţiile “Contemporanului”. 1. În apărarea lui Vasile Conta. 2. Un dialog cu Ion Creangă.
În : Contemporanul. - nr. 26, 21 iun. 1974. - p. 2; nr. 27, 28 iun. 1974. - p. 2
61
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Munteanu, Ion
Un dialog cu Ion Creangă.
În : Contemporanul. - nr. 27, 28 iun. 1974. - p. 2

Neculau, Eugen D.
Contribuţia lui D. Furtună la cunoaşterea lui Ion Creangă
În : Anuarul de lingvistică şi istorie literară Iaşi. - 24, 1974. - p. 151-158
Note şi bibliogr. 9 tit.

Otobâcu, Constantin
Oralitate şI stil. [Ion Creangă].
În : Săptămâna. - nr. 165, 1 feb. 1974. - p. 4

1975

Apostolescu, Mihai
H. Ch. Andersen şi Ion Creangă.
În : România literară. - 8, nr. 42, 16 oct. 1975. - p. 20

Mincu, Marin
Cripticul Creangă.
În : Luceafărul. - 18, nr. 26, 28 iun. 1975. - p. 6

Negrilă, Ion
Ion Creangă - lirica didactică.
În : Familia. - 11, nr. 1, ian. 1975. - p. 14

Sin, Mihai
Recitindu-l pe Ion Creangă.
În : Vatra. - 5, nr. 47, 20 feb. 1975. - p. 5

Ungureanu, Gh.
A fost Ion Creangă slujbaş la poştă?
În : Cronica. - 10, nr. 18, 2 mai 1975. - p. 9

1976

Dobrescu, Al.
Curiozităţi istorico-literare : [recenzia volumului : Munteanu, George. Introducere în opera lui Ion
Creangă. Bucureşti : Editura Minerva, 1976]
În : Convorbiri literare. - nr. 10, oct. 1976, p. 7

62
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Micu, Dumitru
Introduceri : [recenzia volumului : Munteanu, George. Introducere în opera lui Ion Creangă. Bucureşti
: Editura Minerva, 1976]
În : Contemporanul. - nr. 52, 24 dec. 1976. - p. 10

Scarlat, Mircea
Posteritatea critică a lui Creangă.
În : Convorbiri literare. - 82, nr. 12, dec. 1975. - p. 2; 83, nr. 1, ian. 1976. - p. 2

1977

Cioculescu, Şerban
G.T. Kirileanu şI Creangă.
În : România literară. - 10, nr. 38, 22 sep. 1977. - p. 7

Constantin, C.
Ion Creangă.
În : Cronica. - 12, nr. 12, 25 mar. 1977. - p. 4

Munteanu, George
Recitind “Amintirile...” lui Creangă.
În : Steaua. - 25, nr. 1, ian. 1977. - p. 28-29

Piru, Al
Ion Creangă [interpretat de...Gr. I. Alexandrescu, Ov. Bârlea, Ion Dodu Bălan]...Amintiri şI articole
critice. Antologie, prefaţă, tabel cronologic şi bibliografie de Constantin Ciopraga. - Bucureşti : Editura
Eminescu, 1977 (Biblioteca critică) : [recenzie]
În : Luceafărul. - 20, nr. 35, 27 aug. 1977. - p. 8

Poantă, Petru
Ion Creangă şi spiritul popular.
În : Tribuna. - 21, nr. 10, 10 mar. 1977. - p. 8

Popescu-Sireteanu, Ion
Creangă în amintirea contemporanilor.
În : Cronica. - 12, nr. 11, 18 mar. 1977. - p. 4

1978

Cheie-Pantea, I.
Jovialitatea lui Creangă.
În : Orizont. - 29, nr. 14, 6 apr. 1978. - p. 3

63
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Mutaşcu, Dan
Creangă egal Creangă
În : Săptămâna. - nr. 401, 11 aug. 1978. - p. 3

Segărceanu, Ion
2 books for you 1. Ion Creangă - Memories of my boyhood, stories and tales. 2. Rainer Maria Rilke -
Duino elegies - Sonnets to Orpheus.
În : Romanian News. - 1, nr. 18, 18 iul. 1978. - p. 7

Soare, Gheorghe
Geneza spaţiului la Creangă.
În : Argeş. - 13, nr. 3, sep. 1978. - p. 11

Ţeposu, Radu G.
Paradoxul “ţăranilor” lui Creangă.
În : Amfiteatru. - 13, nr. 12, dec. 1978. - p. 10

1979

Ciobanu, Nicolae
Creangă şI structurile epice.
În : Luceafărul. - 22, nr. 23, 9 iun. 1979. - p. 1, 7

M., E.
Ion Creangă - un scriitor creat de Eminescu?
În : Almanahul literar. -1979. - p. 54-55

Muthu, Mircea
90 de ani de la moartea lui Ion Creangă. “Vorba aceea”.
În : Tribuna. - 23, nr. 52, 27 dec. 1979. - p. 6

Parascan, Constantin
Ion Creangă la şcoala primară de băieţi nr. 2 din Păcurari.
În : Convorbiri literare. - nr. 1, ian. 1979. - p. 11

1980

Arsenie, Dan
Meditaţii la Ion Creangă.
În : Luceafărul. - 23, nr. 3, 19 ian. 1980. - p. 1, 7

Ciachir, Dan
Ion Creangă. Alte documente biografice.
În : Manuscriptum. - 11, nr. 4, 1980. - p. 143-144
64
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Sibechi, Gh.
Documente. Iarăşi despre originea strămoşilor lui Ion Creangă.
În : Convorbiri literare. - 96, nr. 9, sep. 1989. - p. 13

1981

Holban, Ioan
Creangă, Ion. Amintiri din copilărie : [recenzie]
În : Convorbiri literare. - nr. 1, ian. 1981. - p. 1, 15

Holban, Ioan
Ion Creangă văzut “Altfel”. Încălcarea cronologiei şI retardarea naraţiunii în “Amintiri din copilărie”.
În : Viaţa Românească. - 34, nr. 12, dec. 1981. - p. 168-176

Pecie, Ion
Ion Creangă: ucenicul şi maestrul.
În : Tribuna. - 25, nr. 1, 1 ian. 1981. - p. 7

Piţu, Luca
Ion Creangă văzut “Altfel”.
În : Viaţa Românească. - 34, nr. 12, dec. 1981. - p. 164-167

Popa, Constantin M.
Creangă, Ion. Amintiri din copilărie : [recenzie]
În : Ramuri. - nr. 1, 15 ian. 1981. - p. 10

Romaşcanu, Al.
Ciudatele farse şI zadarnicele melancolii ale diaconului Creangă.
În : Steaua. - 32, nr. 2, feb. 1981. - p. 22-25

1982

Ivănescu, D.
Ion Creangă. Mărturii documentare.
În : Convorbiri literare. - 88, nr. 8, aug. 1982. - p. 10

Manolescu, Nicolae
Petru Rezuş : Ion Creangă - mit şi adevăr. Bucureşti: “Cartea Românească”, 1981
În : România literară. - 15, nr. 5, 28 ian. 1982. - p. 9

Mureşan, Ioan Matei


O restituire. Ion Creangă.
65
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

În : Steaua. - 33, nr. 3, 1982. - p. 9

Şerban, Ion Vasile


Creangă, Ion. Amintiri din copilărie : [recenzie]
În : Limba şi literatura română. - 11, nr. 2, apr.-iun. 1982. - p. 20-23

Tanca, Teodor
Unde este vatra neamului lui Ion Creangă?
În : Vatra. - 12, nr. 6, 20 iun. 1982. - p. 9 ; nr. 7, 20 iul. 1982. - p. 7 ; nr. 8, 20 aug. 1982. - p. 12

Vladcovschi, Petru
Ion Creangă: opera didactică.
În : Almanah Convorbiri literare. – 1982. - p. 63-65, 84

1983

Albu, Corneliu
Ion Creangă, vlăstar al băjenarilor năsăudeni.
În : Luceafărul. - 26, nr. 28, 16 iul. 1983. - p. 3

Bădăliţă, George
Povestitorul. [Ion Creangă].
În : România liberă. - 41, nr. 11.924, 3 mar. 1983. - p. 2

Ene, Ileana
Ion Creangă. Adnotări pe gazeta “Fântâna Blanduziei”.
În : Manuscriptum. - 14, nr. 4, 1983. - p. 132-139

Pecie, Ion
Creangă, Ion. Moş Ion Roată : [recenzie]
În : Tribuna. - 27, nr. 3, 20 ian. 1983. - p. 5

Petraş, Irina
Despre Ion Creangă.
În : Transilvania. - 12, nr. 8, aug. 1983. - p. 41

Roman, Ionel
Creangă - simbolistice luminii.
În : Steaua. - 34, nr. 6, iun. 1983. - p. 52

1984

Ciobanu, Nicolae
Fantasticul, dimensiune a prozei scurte româneşti. Ion Creangă. Basmul fantastic.
66
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

În : Luceafărul. - 27, nr. 52, 29 dec. 1984. - p. 6

Ciobanu, Nicolae
Creangă, Ion. Făt-Frumos, fiul iepei : [recenzie]
În : Luceafărul. - 27, nr. 48, 1 dec. 1984. - p. 6 ; nr. 49, 8 dec. 1984. - p. 6

Ciobanu, Nicolae
Creangă, Ion. Ivan Turbincă : [recenzie]
În : Luceafărul. - 27, nr. 43, 27 oct. 1984. - p. 6 ; nr. 44, 3 nov. 1984. - p. 6 ; nr. 45, 10 mai 1984. - p.
6

Ciobanu, Nicolae
Ion Creangă. Condiţia basmului cult (Harap Alb).
În : Luceafărul. - 27, nr. 20, 19 mai 1984. - p. 6 ; nr. 26 mai 1984. - p. 6 ; nr. 22, 2 iun. 1984. - p. 6 ; nr.
23, 9 iun. 1984. - p. 6 ; nr. 24, 16 iun. 1984 ; nr. 25, 23 iun. 1984. - p. 6

Ciobanu, Nicolae
Ion Creangă. Nuvela-basm.
În : Luceafărul. - 27, nr. 38, 22 sep. 1984. - p. 6 ; nr. 39, 29 sep. 1984. - p. 6 ; nr. 40, 6 oct. 1984. - p. 6
; nr. 41, 13 oct. 1984. - p. 10; nr. 42, 20 oct. 1984. - p. 6

Ilin, Stanca
Un manuscris literar şI mai multe enigme [Ion Creangă].
În : Revista de istorie şi teorie literară. - 32, nr. 1, ian.-mar. 1984. - p. 89-90

O “anecdotă” necunoscută a lui Creangă? [Manuscrisul literar “Mare lucru este blagoslovenia
Domnului” presupus a aparţine lui Ion Creangă. Al. Piru - “nu aparţine lui Creangă. Ştrempel Gabriel
- “scrisul este al lui Ion Creangă”].
În : Revista de istorie şi teorie literară. - 32, nr. 2, apr. - iun. 1984. - p. 110-111

Piru, Al.
Ioan Holban. Ion Creangă - spaţiul memoriei. Iaşi: “Junimea”, 1984
În : Flacăra. - 33, nr. 22, 1 iun. 1984. - p. 15

Soare, Gheorghe
Ion Creangă. Imaginarul casei.
În : Argeş. - 19, nr. 1, ian. 1984. - p. 11

1985

Ciobanu, Nicolae
Ion Creangă. Basmul fantastic.
În : Luceafărul. - 27, nr. 51, 22 dec. 1984. - p. 8 ; 28, nr. 1, 5 ian. 1985. - p. 6

67
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Ciobanu, Nicolae
Ion Creangă. Povestea lui Harap Alb, sinteza basmului românesc.
În : Luceafărul. - 28, nr. 2, 12 ian. 1985. - p. 2 ; nr. 3, 19 ian. 1985. - p. 6 ; nr. 5, 2 feb. 1985. - p. 6 ; nr.
6, 9 feb. 1985. - p. 6 ; nr. 7, 16 feb. 1985. - p. 6 ; nr. 8, 23 feb. 1985. - p. 6 ; nr. 9, 2 mar. 1985. - p. 6 ;
nr. 10, 9 mar. 1985. - p. 6 ; nr. 11, 16 mar. 1985. - p. 6 ; nr. 13, 30 mar. 1985. - p. 6 ; nr. 14, 6 apr.
1985. - p. 6 ; nr. 15, 13 apr. 1985. - p. 6

Cioculescu, Şerban
Ion Creangă într-un lexicon german de citate.
În : Ramuri. - nr. 10, 15 oct. 1985. - p. 6

Negrilă, Iulian
Ion Creangă
În : Orizont - 36, nr. 6, 8 feb. 1985. - p. 14

1986

David, P.I.
Un proces unic: Ion Creangă.
În : Almanahul Săptămâna. – 1986. - p. 59-62

Lazăr, Marius
Ion Creangă şI “Junimea”.
În : România literară. - 19, nr. 41, 9 oct. 1986. - p. 12-13

1987

Aiftincă, Marin
Marele scriitor în focul academic [Ion Creangă].
În : Contemporanul. - nr. 11, 13 mar. 1987. - p. 8

Bălan, Ion Dodu


150 de ani de la naşterea lui Ion Creangă. O operă cu profund caracter naţional şi popular.
În : Informaţia Bucureştiului. - 34, nr. 10.394, 26 mar. 1987. - p. 5

Bălu, Ion
Coordonatele vocaţiei creatoare. 150 de ani de la naşterea lui Ion Creangă.
În : România literară. - 20, nr. 10, 5 mar. 1987 - p. 12-13

Bertea, Mircea
Creangă între două structuri verbale.
În : Tribuna. - 31, nr. 14, 2 apr. 1987. - p. 1, 6

68
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Cazimir, Ştefan
Ion Creangă, comentator al propriei opere.
În : Viaţa românească. - 82, nr. 7, iul. 1987. - p. 9-13

Cazimir, Ştefan
Văzute şi nevăzute. [Ion Creangă].
În : România literară. - 20, nr. 10, 5 mar. 1987. - p. 13

Creţu, Nicolae
Ion Creangă şi energia limbajului.
În : Convorbiri literare. - 93, nr. 3, mar. 1987. - p. 6

Cuţitaru, Virgil
Lecţia lui Creangă.
În : Convorbiri literare. - 93, nr. 2, feb. 1987. - p. 6

Dumitrescu-Buşulenga, Zoe
Ion Creangă - La 150 de ani de la naştere.
În : Manuscriptum. - 18, nr. 1, 1987. - p. 87-88

Fugariu, Florea
Pentru o ediţie Ion Creangă (IV, V) : Cuvinte
În : Luceafărul, 30, nr. 36, 5 sep. 1987. - p. 6; nr. 37, 12 sep. 1987. - p. 6 ; nr. 40, 3 oct. 1987. - p. 6 ; nr.
44, 31 oct. 1987. - p. 6

Goci, Aureliu
Creangă, Ion. Amintiri din copilărie : [recenzie]
În : Scânteia tineretului. - 7, nr. 10, 7 mar. 1987. - p. 5

Ibrăileanu, G.
<<Creangă, ca “ursul din bârlog” nu s-a dat scos din spiritul românesc>> : Proiect pentru o monografie
“Ion Creangă”. (Cuvânt înainte de Mihai Drăgan).
În : Manuscriptum. - 18, nr. 1, 1987. - p. 89-91

Ibrăileanu, G.
Note şi impresii despre Ion Creangă.
În : Manuscriptum. - 18, nr. 1, 1987. - p. 89-92

Lefter, Ion Bogdan


Propuneri pentru lectura “Amintirilor” [Ion Creangă].
În : Contemporanul. - nr. 11, 13 mar. 1987. - p. 9, 10

Livescu, Cristian
Ion Creangă - magia râsului popular.
Ateneu. - 24, nr. 2, feb. 1987. - p. 16

69
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Marcus, Solomon
Creangă, Ion. Cinci pâini : [recenzie]
Contemporanul. - nr. 11, 13 mar. 1987. - p. 8

Melian, Alexandru
Când s-a născut Ion Creangă?
Contemporanul. - nr. 11, 13 mar. 1987. - p. 9, 10

Mitrănescu, Liviu
Încercări asupra lui “Dănilă Prepeleac” [Ion Creangă]
Luceafărul. - 30, nr. 13, 28 mar. 1987. - p. 3

Moraru, Cristian
Păreri despre amintirea ritualului. [Ion Creangă - “Amintiri”].
Contemporanul. - nr. 11, 13 mar. 1987. - p. 10

Murgeanu, Ion
Ion Creangă
Tribuna României. - 16, nr. 335, 1 mar. 1987. - p. 1

Nicolae, Emil
Ion Creangă în corespondenţă.
Almanahul Ateneu 1987. - p. 57-59

Panighient, Eugen
Ion Creangă. Călătorie sentimentală în lumea amintirilor copilăriei.
Almanah turistic 1987. - p. 28-29

Pantea, Cornelia
Ion Creangă - povestitorul şI umbra sa : Aniversări
În : Orizont. - 38, nr. 39, 25 sep. 1987. - p. 12

Parascan, Constantin
1 martie 1837, data naşterii lui Creangă.
Convorbiri literare. - 93, nr. 3, mar. 1987. - p. 6, 9

Rotund, Nicolae
Ion Creangă.
Tomis. - 22, nr. 2, feb. 1987. - p. 7

Şerban, Ion Vasile


Creangă, Ion. Amintiri din copilărie : [recenzie]
Limba şi literatura romînă. -16, nr. 4, oct.-dec. 1987. - p. 20-21

Soare, Gheorghe
Ion Creangă. Mitul copilăriei.
70
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Argeş. - 22, nr. 4, apr. 1987. - p. 6

Tabarcea, Cezar
Arta povestitorului. [Ion Creangă].
Luceafărul. - 30, nr. 13, 28 mar. 1987. - p. 1, 3

Teodorescu, Cristian
Seninătatea povestitorului. [Ion Creangă].
Contemporanul. - nr. 11, 13 mar. 1987. - p. 9

Turtureanu, Nicolae
Din Creangă-n Creangă.
Cronica. - 22, nr. 10, 6 mar. 1987. - p. 1, 4

Vasiel, Marian
Stilizarea grotescului. [Ion Creangă].
Luceafărul. - 30, nr. 13, 28 mar. 1987. - p. 3

Vatamaniuc, D.
Povăţuitorul copiilor. [Ion Creangă].
Luceafărul. - 30, nr. 131, 28 mar. 1987. - p. 3

Zamfirescu, Dan
Simbolul puterii de viaţă a poporului român. [Ion Creangă].
Săptămâna. - nr. 13, 27 mar. 1987. - p. 3

1988

Călinescu, Al.
În lumea poveştilor [Ion Creangă]
Amfiteatru. - 22, nr. 22, 12 dec. 1988. - p. 8

Lazăr, Marius
Faţă în faţă. Creangă - Maiorescu.
Familia. - 24, nr. 1, ian. 1988. - p. 10, 11

Teodorescu, Cristian ; Berindeanu, Florin


Geometria amintirii. [Ion Creangă].
Amfiteatru. - 22, nr. 4, apr. 1988. - p. 9

1989

Apostolescu, Mihai
Centenar Creangă. Universalitatea operei. Primele traduceri.
71
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Luceafărul. - 32, nr. 48, 2 dec. 1989. - p. 7

Badea, Dan C.
Sub cerul basmelor. Ion Creangă.
Amfiteatru. - 23, nr. 4, apr. 1989. - p. 5

Băileşteanu, Fănuş
Eros şi...humor [Ion Creangă].
Steaua. - 40, nr. 10, oct. 1989. - p. 26-27

Bărbulescu, Simion
Centenar Creangă. “Ca un monument de dragoste”.
Supliment literar artistic Scânteia tineretului. - 9, nr. 14, 8 apr. 1989. - p. 1, 10

Bărbulescu, Simion
Creangă şi mitologia naţională.
Contemporanul. - nr. 41, 13 oct. 1989. - p. 15

Bărbulescu, Simion
Măiestria artistică a lui Ion Creangă.
Contemporanul. - nr. 46, 17 nov. 1989. - p. 15

Bărbulescu, Simion
“O expresie monumentală a naturii umane”. Centenar Creangă.
Supliment literar artistic Scânteia tineretului. - 9, nr. 7, 18 feb. 1989. - p. 1, 10

Braga, Mircea
Creangă - personaj călinescian.
Transilvania. - 18, nr. 8, aug. 1989. - p. 21-22 ; nr. 9, sep. 1989. - p. 16-17

Bucur, Marin
Din “învăţăturile” lui Creangă.
Viaţa românească. - 84, nr. 7, iul. 1989. - p. 44-46

Bulgăr, Gheorghe
Arta limbajului [Creangă]
România literară. - 22, nr. 50, 14 dec. 1989. - p. 8

Căliman, Călin
Creangă - inepuizabil filon cinematografic.
Contemporanul. - nr. 37, 15 sep. 1989. - p. 6

Călinescu, Al.
Notaţii la Creangă.
Convorbiri literare. - 96, nr. 3, mar. 1989. - p. 14

72
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Călinescu, Constant
Între spiritul de fineţe şI sarcasm [Creangă].
Luceafărul. - 32, nr. 50, 16 dec. 1989. - p. 3

Cernat, Mihai
Aventura manuscriselor lui Creangă.
Contemporanul. - nr. 51+1, 29 dec. 1989. - p. 7

Chirilă, George
Creangă: viziune şi stil.
Contemporanul. - nr. 40, 6 oct. 1989. - p. 6

Chirilă, George
Ion Creangă. Incomparabilul povestitor, marele cunoscător al omenescului.
Almanah enciclopedic “Contemporanul”, 1989. -p. 36

Cimpoi, Mihai
Centenar Creangă. Lumea ca teatru.
Luceafărul. - 32, nr. 38, 23 sep. 1989. - p. 3

Ciocârlie, Corina
Centenar Ion Creangă. Viziunea asupra lumii.
România literară. - 22, nr. 43, 26 oct. 1989. - p. 8

Ciocârlie, Corina
Ion Creangă între vinovăţie şI paradis.
Viaţa românească. - 84, nr. 9, sep. 1989. - p. 54-57

Codreanu, Theodor
Creangă în conştiinţa naţională.
Luceafărul. - 32, nr. 49, 9 dec. 1989. - p. 1, 7

Constantinescu, Cornel Radu


Gânditor în termeni morali ai lumii satului [Ion Creangă].
Contemporanul. - nr. 36, 8 sep. 1989. - p. 6

Cosma, Traian
Casa copilăriei lui Ion Creangă.
Limba şi literatura română. -18, nr. 4, oct.-dec. 1989. - p. 12-14

Costache, Adrian
Modernitatea povestitorului [Creangă].
Luceafărul. - 32, nr. 39, 30 sep. 1989. - p. 3

Cristofor, Ion
73
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Lectura din prepeleac [Ion Creangă].


Tribuna. - 33, nr. 28, 13 iul. 1989. - p. 4

Cuţitaru, Codrin Liviu


Centenar Creangă. Misterul lui Moş Nichifor.
Cronica. - 24, nr. 41, 13 oct. 1989. - p. 1, 5

Danilov, Nichita
Creangă, Ion. Acul şi barosul : [recenzie]
Cronica. - 24, nr. 36, 8 sep. 1989. - p. 5

Dobrescu, Al.
Creangă, Ion. Dănilă Prepeleac :[recenzie]
Cronica. - 24, nr. 40, 6 oct. 1989. - p. 5

Dobrescu, Al.
Despărţirea de copilărie. [Ion Creangă].
Cronica. - 24, nr. 14, 7 apr. 1989. - p. 1, 5

Dumitru, I.
Ion Creangă şi posteritatea.
Almanah Convorbiri literare 1989. - p. 33-35

Evseen, Ivan
Ion Creangă şi drumurile iniţierii.
Orizont. - 40, nr. 30, 28 iul. 1989. - p. 4

Fanache, V.
Timpul nostalgic al Amintirilor din copilărie. [Ion Creangă].
Steaua. - 10, nr. 8, aug. 1989. - p. 25-26

Fortunata, Adrian
Centenar Creangă. Aspecte ale măiestriei artistice.
Convorbiri literare. - 96, nr. 9, sep. 1989. - p. 13

Georgescu, Nicolae
Centenar Ion Creangă. Continuarea amintirilor din copilărie.
Luceafărul. - 32, nr. 36, 9 sep. 1989. - p. 6

Guguianu-Tincu, Ecaterina
Centenar Creangă. Recitind Povestitorul.
Supliment literar artistic Scânteia tineretului. - 9, nr. 12, 25 mar. 1989. - p. 10

Hanţă, Al.
Un mare clasic al literaturii române. 150 de ani de la naşterea lui Ion Creangă.
Scânteia. - 58, nr. 14.559, 10 iun. 1989. - p. 4
74
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Ionuţ, Florin
Creangă, Ion. Povestea lui Harap Alb : [recenzie]
Limba şi literatura română. - 18, nr. 4, oct.-dec. 1989. - p. 7-10

Jela, Doina
Autorul şI personajul. Ion Creangă.
Scânteia tineretului (supliment). - 9, nr. 33, 19 aug. 1989. - p. 10

Jela, Doina
Despre “răii” lui Creangă.
Tomis. - nr. 1, dec. 1989. - p. 5

Jucan, Graţian
Centenar Creangă. “Homer al nostru”.
Luceafărul. - 32, nr. 48, 2 dec. 1989. - p. 7

Jucan, Graţian
Colaborarea Eminescu-Creangă.
Transilvania. - 18, nr. 7, iul. 1989. - p. 24-25

Lazăr, Oana
Centenar Creangă. Bojdeuca din poveşti.
Scânteia tineretului (supliment). - 9, nr. 22, 3 iun. 1989. - p. 1, 10

Lăncrănjan, Ion
Centenar Creangă. Amintiri şi interpretări.
Luceafărul. - 32, nr. 27, 8 iul. 1989. - p. 6

Lăncrănjan, Ion
Izvorul de argint [Ion Creangă]
Luceafărul. - 32, nr. 16, 22 apr. 1989. - p. 6

Lăncrănjan, Ion
Lecţia lui Creangă.
Luceafărul. - 32, nr. 40, 7 oct. 1989. - p. 1, 6 ; nr. 41, 14 oct. 1989. - p. 1

Macoviciuc, Vasile
Hermeneutica operei. [Creangă].
Luceafărul. - 32, nr. 36, 9 sep. 1989. - p. 6

Manilici, Călin
Un scriitor intelectual: Ion Creangă.
Tribuna. - 33, nr. 42, 19 oct. 1989. - p. 6

Manolescu, Florin
75
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Răbdarea lui Creangă.


Amfiteatru. - 23, nr. 7, iul. 1989. - p. 9

Manolescu, Nicolae
Bijuterii indiscrete [Ion Creangă. Povestea lui Ionică cel prost şI Povestea poveştilor].
România literară. - 22, nr. 51, 21 dec. 1989. - p. 9

Mănucă, Dan
Canonul neliniştii (sau descumpănirea lui Ion Creangă). (I). [Ion Creangă].
Luceafărul. - 32, nr. 43, 28 oct. 1989. - p. 6

Mănucă, Dan
Creangă şi “Junimea”.
România literară. - 22, nr. 36, 7 sep. 1989. - p. 12-13

Mihai, Giorgia
Creangă, Ion. Harap Alb : [recenzie]
Steaua. - 40, nr. 8, aug. 1989. - p. 26-27

Mihailovici, Mircea
Creangă, Ion. Amintiri din copilărie : [recenzie]
Limba şi literatura română - 18, nr. 4, oct.-dec. 1989. - p. 4-6

Mincu, Marin
De la Ion Creangă la Ion Barbu.
România literară. - 22, nr. 51, 21 dec. 1989. - p. 19

Miu, Constantin
Semnificaţia unui topos. [Ion Creangă].
Steaua. - 40, nr. 11-12, nov.-dec. 1989. - p. 20-21

Modorcea, Grid
Povestea ca spectacol la Creangă (II).
Contemporanul. - nr. 45, 10 nov. 1989. - p. 15

Munteanu, Cornel
Pentru o poetică a miniaturilor. [Ion Creangă].
Steaua. - 40, nr. 10, oct. 1989. - p. 28

Neagoe, Despina
O lectură a intervalului. [Ion Creangă].
Steaua. - 40, nr. 9, sep. 1989. - p. 25-26

Nebunu, Mihai
Centenar Ion Creangă. Dascălul de limba română.
Tomis. - nr. 1, dec. 1989. - p. 5
76
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Negru, Radu
Esopicul Creangă
Convorbiri literare. - 96, nr. 8, aug. 1989. - p. 4 ; nr. 10, oct. 1989. - p. 6

Nestian, Valeriu C.
Actualitatea lui Creangă.
Luceafărul. - 32, nr. 39, 30 sep. 1989. - p. 3

Niculescu, M.
Perspectiva artistică. [Ion Creangă].
Luceafărul. - 32, nr. 36, 9 sep. 1989. - p. 6

Nistor, Ion
Nostalgia copilăriei. [Ion Creangă].
Contemporanul. - nr. 45, 10 nov. 1989. - p. 15

Omagiu înaintaşilor. [Ion Creangă]. 1. Parascan, Constantin. Povestea bojdeucii. 2. Ilisei, Grigore.
Într-o “Bojdeuca de căsuţă”.3. Sorescu, Marin. Bojdeuca “veche” şi bojdeuca “nouă”.
Convorbiri literare. - 96, nr. 9, sep. 1989. - p. 11

Oprina, Adrian
Veselia lui Creangă.
Convorbiri literare. - 96, nr. 10, oct. 1989. - p. 13

Ornea, Zigu
Editarea operei lui Creangă.
România literară. - 22, nr. 50, 14 dec. 1989. - p. 7

Parascan, Constantin
Centenar Creangă. 1837-1889. Băi de...umor la Slănic Moldova.
Almanahul Ateneu 1989. - p. 29-35

Parascan, Constantin
In memorian Ion Creangă.
Almanah Convorbiri literare 1989. - p. 31-33

Pârvu, Iulia
Personalitatea creatoare a lui Ion Creangă.
Steaua. - 40, nr. 10, oct. 1989. - p. 24-26

Pecie, Ion
Străbătând codrii întunecoşi [Ion Creangă].
Ramuri. - nr. 9, sep. 1989. - p. 5

Petraş, Irina
77
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Drumul şi calea. [Ion Creangă].


Steaua. - 40 , nr. 9, sep. 1989. - p. 26, 44

Piru, Al.
Centenar Ion Creangă (1889-1989). Ion Creangă, clasic al literaturii române.
Limba şi literatura română. - 18, nr. 4, oct.-dec. 1989. - p. 9-10

Pop, Grigore Traian


Ion Creangă - cosmos, logos şi ethos.
Contemporanul. - 32, nr. 27, 30 iun. 1989. - p. 10 ; nr. 28, 7 iul. 1989. - p. 12 ; nr. 29, 14 iul. 1989. - p.
4 ; nr. 34, 26 aug. 1989. - p. 16 ; nr. 31, 28 iul. 1989. - p. 6; nr. 24, 10 iun. 1989. -p. 6

Popa, Mircea
Registrul ironic. [Ion Creangă].
Steaua. - 40, nr. 11-12, nov.- dec. 1989. - p. 15-16

Preda, Ecaterina
Zeitatea copilăriei. [Creangă].
Luceafărul. - 32, nr. 39, 30 sep. 1989. - p. 3

Rău, Aurel
În poveşti cu Ion Creangă.
Steaua. - 40, nr. 7, iul. 1989. - p. 7, 10 ; nr. 8, aug. 1989. - p. 26 ; nr. 9, sep. 1989. - p. 22-23

Regman, Cornel
Creangă înainte de Creangă.
România literară. -22, nr. 50, 14 dec. 1989. - p. 12-13

Rogojinaru, Adela
Centenar Creangă. Unicitatea normei stilistice.
Scânteia tineretului (supliment). - 9, nr. 36, 9 sept. 1989. - p. 1, 10

Rotaru, Ion
Creangă povestitor.
Tribuna României. - 18, nr. 383, 1 mar. 1989. - p. 11

Roventa-Frumuşani, Daniela
Conţinut şi expresie în universul lui Creangă.
Contemporanul. - nr. 48, 1 dec. 1989. - p. 15

Secheşan, Gheorghe
Creangă, Ion. Punguţa cu doi bani : [recenzie]
Orizont. - 40, nr. 21, 26 mai 1989. - p. 12

Sibechi, Gh.
Documente. Elena Grigoriu - soţia lui Creangă. Ioan Grigoriu - socrul lui Creangă.
78
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Convorbiri literare. - 96, nr. 10, oct. 1989. - p. 13

Silvestri, Artur
Centenar Creangă. Perspectiva noului comparatism.
Luceafărul. - 32, nr. 36, 9 sep. 1989. - p. 6

Stanea, Dan
Centenar Creangă.
Scânteia tineretului (supliment). - 9, nr. 20, 20 mai 1989. - p. 10

Stoica, Septimiu
Gândul lor. [Creangă, Eminescu şI Caragiale].
Luceafărul. - 32, nr. 44, 4 nov. 1989. -p. 8

Tanca, Teodor
Ascendenţi ai lui Ion Creangă.
Steaua. - 40, nr. 9, sep. 1989. - p. 24-25

Târa, George
Sentimentul ironic al fiinţei. Ion Creangă.
Amfiteatru. - 23, nr. 4, apr. 1989. - p. 5

Teodorescu, Cristian
Centenar Ion Creangă. Miza “Amintirilor”.
România literară. - 22, nr. 41, 12 oct. 1989. - p. 8

Terchilă, Marius
Aspecte ale oralităţii artei lui Ion Creangă.
Limba şi literatura română. - 18, nr. 4, oct.- dec. 1989. - p. 10-12

Tirioi, Nicolae
Arta povestitorului. [Ion Creangă].
Orizont. - 40, nr. 43, 27 oct. 1989. - p. 12

Topolog, Ion
Plecarea şi întoarcerea lui Creangă.
Astra. - 24, nr. 10, oct. 1989. - p. 11

Trandafir, Constantin
Ion Creangă, spectacolul receptării.
Contemporanul. - nr. 33, 11 aug. 1989. - p. 6

Trandafir, Constantin
Ion Creangă şI “teatrul lumii”.
Steaua. - 40, nr. 1, ian. 1989. - p. 40-41

79
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Trandafir, Constantin
Lumea magică a jocului. [Ion Creangă - “Amintiri”].
Cronica. - 24, nr. 14, 7 apr. 1989. - p. 4

Tudor, Corneliu Vadim


Jubileu. Ion Creangă.
Săptămâna. - nr. 4, 27 ian. 1989. - p. 7

Ţăranu, Ecaterina
Creangă, învăţătorul modern.
Cronica. -24, nr. 43, 27 oct. 1989. - p. 8

Ţoiu, Constantin
“Ce este gramatica, măi Trăsne?”. Ion Creangă.
România literară. - 22, nr. 41, 12 oct. 1989. - p. 9

Ţoiu, Constantin
Câteva mărturii. [Ion Creangă].
România literară. - 22, nr. 50, 14 dec. 1989. - p. 15

Vatamaniuc, D.
La originea unei capodopere. Centenar Ion Creangă.
Scânteia. - 59, nr. 14.631, 3 sep. 1989. - p. 4

Vlad, Ion
Ion Creangă şi spectacolul lumii.
Steaua. - 40, nr. 10, oct. 1989. - p. 10-11

Zaiancikovski, I.
Arta simplităţii şI a ironiei. Centenar Creangă.
Contemporanul. - nr. 31, 28 iul. 1989. - p. 4

Zalis, Henri
Farmecul rafinamentului. [Ion Creangă].
Convorbiri literare. - 96, nr. 8, aug. 1989. - p. 13

Zalis, Henri
În spaţiul eternităţii. [Ion Creangă].
Contemporanul. - nr. 39, 29 sep. 1989. - p. 6

1990

Bellu, Nicolae
Pagini sadoveniene despre Creangă.
80
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Ramuri. - 1 nr. 1, ian. 1990. - p. 7

Berindeanu, Florin
“Fortuna” lui Creangă în Italia.
Contrapunct. - 1, nr. 34, 24 aug. 1990. - p. 5

Braga, Mircea
Creangă şi simunul simbolurilor.
Transilvania. - 19, nr. 3, mar. 1990. - p. 25-26

Caraba, Rodica M.
Ion Creangă.
Foaia noastră. - 40, nr. 2, 12 ian. 1990. - p. 7

Dimisianu, G.
Bălu, Ion. Viaţa lui Ion Creangă. Bucureşti: Ed. “Cartea Românească”, 1990 : [recenzie]
România literară. - 24, nr. 1, 3 ian. 1991. - p. 11

Dimisianu, G.
Cristea, Valeriu. Despre Creangă. Bucureşti, “Litera”, 1989 : [recenzie]
România literară. - 23, nr. 6, 8 feb. 1990. - p. 10

Drăghici, Camelia Felicia


Mitul românesc al copilăriei universale. [Ion Creangă].
Ramuri. - nr. 1, ian. 1990. - p. 6

Furtună, Dumitru
Cuvinte şi mărturii despre Ion Creangă.
Luceafărul. - nr. 31, 29 aug. 1990. - p. 4 (Mircea Anghelescu)

Manolescu, Florin
Creangă în “Biblioteca literaturii interzise”.
Luceafărul. - nr. 33, 12 sep. 1990. - p. 5

Mihăilescu, Dan C.
Ion Creangă cel crud.
Contrapunct. - 1, nr. 7, 16 feb. 1990. - p. 4

Moraru, Cornel
Cristea, Valeriu. Despre Creangă. Bucureşti, “Litera”, 1989 : [recenzie]
Vatra. - 20, nr. 4, apr. 1990. - p. 7

Negoiţescu, I.
Este Creangă un clasic?
Familia. -26, nr. 12, dec. 1990. - p. 4

81
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Niţu, George
Miracolul Creangă.
Argeş. - nr. 5, mai 1990. - p. 27

Papadima, Liviu
Centenar Creangă.
Curierul românesc. - 2, nr. 2-3, 15 ian. - 1 feb. 1990. - p. 12

Papastate, C.D.
Prietenii literare Creangă - Eminescu.
Ramuri. - nr. 1, ian. 1990. - p. 6-7

Papu, Edgar
Marele Ion Creangă.
România mare. - 1, nr. 8, 27 iul. 1990

Pop, Ioan-Aurel
Ion Creangă şI lumea sa românească transilvană.
Tribuna. - 2, nr. 39, 27 sep. 1990. - p. 5

Preutu, Marina
Creangă la Muzeul Satului.
Adevărul de duminică (supliment). - 1, nr. 5, 4 feb. 1990. - p. 9

Pricop, Constantin
Poveşti peste poveşti [Ion Creangă].
Convorbiri literare. - nr. 14, 24-30 mai 1990.- p. 7

Radu, Gh.
Humuleştiul în documentele de arhivă. [Ion Creangă].
Ateneu. - 27, nr. 4, apr. 1990. - p. 6

Radu, Gh.
Obârşia lui Ion Creangă.
Ateneu. - 27, nr. 3, mar. 1990. - p. 8

Rău, Aurel
În poveşti. [Centenar Creangă].
România literară. - 23, nr. 13, 29 mar. 1990. - p. 5

Roman, V.Cr.
Imagini ale satului natal în poveştile lui Ion Creangă.
Tulcea literară şi artistică. - 1, nr. 1, ian. 1990. - p. 4-5

Simion, Eugen
82
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Ficţiunea non-ficţiunii. [Creangă - “Amintiri”].


România literară. - 23, nr. 42, 18 oct. 1990. - p. 4-5

Stanciu, Ion Gh.


Institutorul Ion Creangă.
Tribuna învăţământului. - 1, nr. 2, 20 ian. 1990. - p. 8

Tomuş, Mircea, Braga, Mircea, Datcu, Iordan, Pecie, Ion


Centenar Ion Creangă. Către izvoare...Când reveria îşi aminteşte întâiul editor ştiinţific al operei lui
Creangă. Făt-Frumos în infern (un manuscris scăpat de la confiscare).
Transilvania. - 19, nr. 1, ian. 1990. - p. 9-15

Uliescu, Adriana
Centenar Ion Creangă. Aspecte moderne în proza unui mare clasic.
Transilvania. - 19, nr. 2, feb. 1990. - p. 13-15

Vlad, Ion
Ion Creangă în alte interpretări.
Tribuna. - 2, nr. 39, 27 sep. 1990. - p. 4

Zamfir, Mihai
Centenar Ion Creangă. Cel care a încălcat regulile.
România literară. - 23, nr. 13, 29 mar. 1990. - p. 4

1991

Ciocârlie, Corina
Simţul unei gratuităţi sublime [Ion Creangă].
Contrapunct. - 2, nr. 41, 11 oct. 1991. - p. 11, 15

Cubleşan, Constantin
Lumea fantastică a povestirilor lui Ion Creangă.
Steaua. - 42, nr. 12, dec. 1991. - p. 16-17

Lefter, Ion Bogdan


Creangă, Ion. Ionică cel prost. Povestea poveştilor : [recenzie]
Contrapunct. - 2, nr. 5, 1 feb. 1991. - p. 5

Lefter, Ion Bogdan


Interzis sub 15 ani şi pudibonzilor! (II). [Despre poveştile “corozive” ale lui Ion Creangă].
Contrapunct. - 2, nr. 6, 8 feb. 1991. - p. 5

Mănucă, Dan
Magia ritmului epic. [Predominanta eticului în creaţia lui Creangă].
Luceafărul. - nr. 3, 16 ian. 1991. - p. 4
83
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Pecie, Ion
Ion Creangă. Prin “selva oscuri” spre “castel”.
Literatorul. - 1, nr. 16, 20 dec. 1991. - p. 4

Praugati, Elena
Ion Creangă, “contemporanul” tuturor copiilor.
Realitatea românească. - 2, nr. 149, 1 mar. 1991. - p. 1, 3

Spiridon, Vasile
Roşul interdictiv şi contragerea figurii. [Ion Creangă].
Luceafărul. - nr. 21, 22 mai 1991. - p. 7

31 decembrie 1889: Trecerea în eternitate a lui Ion Creangă.


Momentul. - 2, nr. 113, 3 ian. 1991. - p. 3

1992

Lascu, Ivan
Eminescu şi Creangă în viziunea lui Călinescu
Tineretul Liber. - 4, nr. 2, feb. 1992. - p. 2

Pârvulescu, Ioan
Ion Creangă şi regulile lumii.
România literară. - 25, nr. 6, 26 feb. - 4 mar. 1992. - p. 5

Regman, Cornel
Creangă...orăşeanul.
Viaţa românească. - 87, nr. 5, mai 1992. - p. 16

Rompres
Creangă, Ion, Eminescu, Mihai. Scrieri alese (în lb. engleză). Bucureşti: Ed. Minerva, 1992
: [recenzie]
Dreptatea, 24, nr. 565, 2 apr. 1992. - p. 2

Trandafir, Constantin
Creangă, un scriitor “clasat”?
Luceafărul. - nr. 3, 5 feb. 1992. - p. 5

Trandafir, Constantin
Cultura populară a râsului. [Ion Creangă].
Steaua. - 43, nr. 2, feb. 1992. - p. 5, 6

Trandafir, Constantin
Ion Creangă. Hohotul de râs al zeului.
84
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Adevărul literar şi artistic (supliment). - 3, nr. 99, 12 ian. 1992. - p. 4

1993

Cubleşan, Constantin
Ion Creangă - povestitorul.
Adevărul literar şi artistic. - 4, nr. 170, 13 iun. 1993. - p. 7

Manilici, Călin
Formele libertăţii în “Amintiri din copilărie” [Ion Creangă].
Steaua. - 44, nr. 2, feb. 1993. - p. 38-40

Nebunu, Mihai
Ion Creangă - dascăl de suflet al naţiunii române.
Învăţământul primar. - nr. 4, oct.-dec. 1993. - p. 65-69

Ornea, Zigu
Creangă, Ion. Opere. Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1993 : [recenzie]
România literară. - 26, nr. 46, 24-30 nov. 1993. - p. 9

Pârvulescu, Ioana
Pâine şi bani. [Povestea “Cinci pâini” de Ion Creangă].
România literară. - 26, nr. 7, 25 feb. - 3 mar. 1993. - p. 4

Piru, Al.
Actualitatea lui Ion Creangă.
Dimineaţa. -4, nr. 182, 16 sep. 1993. - p. 2

Zotta, Alexandru
Atracţia centrului. [Ion Creangă - “Amintiri din copilărie”].
Steaua. - 44, nr. 2, feb. 1993. - p. 41-42

1994

Coroiu, Constantin
Scrioare din Ţicău. 105 ani de la moartea lui Ion Creangă.
Adevărul literar şi artistic. - 3, nr. 247, 11 dec. 1994. - p. 4

Grădinaru, Dan
Creangă. Data naşterii.
Literatorul. - 4, nr. 9, 4-11 mar. 1994. - p. 10

Regman, Cornel
Creangă şi “Divinele detalii”.
Revista de istorie şi teorie literară. - 42, nr. 1, ian.-mar. 1994. - p. 11-25
85
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Taşcu, Valentin
Periferiile lumii lui Creangă.
Steaua. - 45, nr. 1-2, ian.-feb. 1994. - p. 24-25

1995

Crăciun, Ioana
Interpretări. Ion Creangă - Fraţii Grimm: dialogul mitico-simbolic a două basme.
Contrafort. - 2, nr. 11, sept. 1995. - p. 13, 15

Grădinaru, Dan
Cel umil şi cel crud sau Creangă şI Maiorescu.
Viaţa românească. - 90, nr. 9-10, sept.-oct. 1995. - p. 40-55

Munteanu, George
La împlinirea a 120 de ani de la debut. “Rânduiala” lumii în viziunea lui Creangă [principalele
capodopere ale operei marelui scriitor Ion Creangă].
Luceafărul. - nr. 35, 11 oct. 1995. - p. 16-17

Zalis, Henri
Farmecul rafinamentului [Ion Creangă].
Luceafărul. - nr. 6, 15 feb. 1995. - p. 18

1996

Burlacu, Doru
Ion Creangă şi “duhul sărbătoririi”.
Tribuna. - 8, nr. 23-24, 6-19 iun. 1996. - p. 7

Dinutz, Mircea
“Moromeţii” - un spaţiu al interogaţiei [Comparaţie între opera lui Ion Creangă şI cea a lui Marin
Preda].
Limba şi literatura română. - 25, nr. 4, oct.-dec. 1996. - p. 26-29

Manilici, Călin
Morală şi joc. [opera lui Ion Creangă].
Tribuna. - 8, nr. 46, 14-20 nov. 1996. - p. 5

Miu, Constantin
Bestiarul şI umanul malefic. [Poveştile lui Creangă].
Literatorul. - 6, nr. 7, 16-23 feb. 1996. - p. 10-11

Mureşan, Miruna
86
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Creangă, Ion. Opere. Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996 : [recenzie]
Universul cărţii. - 6, nr. 11-12, nov.-dec. 1996. - p. 13

Trandafir, Constantin
Ion Creangă. Structura monologol-dialogală a povestirii.
Literatorul. - 6, nr. 32, 9-16 aug. 1996. - p. 11

Tudorică, Al.
Între literatura populară şi cea cultă: Ion Creangă.
Limba şi literatura română. - 25, nr. 2, apr.-iun. 1996. - p. 15-16

Vâjeu, Titus
Creangă şI fondul sepienţial românesc.
Arc. - nr. 3-4, iul.-dec. 1996. - p. 129-132

1997

Ene, Ileana
Onomastica personajelor literare în opera lui Ion Creangă.
Adevărul literar şi artistic. - 6, nr. 360, 16 mar. 1997. - p. 5

Goci, Aureliu
Creangă romancier
Dimineaţa. - 8, nr. 276, 28 nov. 1997. - p. 4

Ionuţ, Florin
Creangă, Ion. Povestea lui Harap Alb : [recenzie]
Limba. şi literatura română. - 18, nr. 4, oct.-dec. 1989. - p. 7-10; 26, nr. 2, apr.-iun. 1997. - p. 22-26

Manilici, Călin
Ion Creangă: strategia sucesului.
Tribuna. - 9, nr. 23, 5-11 iun. 1997. - p. 6-7

Vârgolici, Teodor
Contribuţii documentare referitoare la Eminescu şI Creangă.
Adevărul literar şi artistic. - 6, nr. 357, 23 feb. 1997. - p. 4

1998

Cristea, Valeriu
Viaţa pe scurt a lui Ion Creangă
Adevărul literar şi artistic. - 7, nr. 403, 3 feb. 1998. - p. 13; nr. 404, 10 feb. 1998. - p. 13; nr. 405, 17
feb. 1998. - p. 13; nr. 406, 24 feb. 1998. - p. 13; nr. 407, 3 mar. 1998. - p. 13

87
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Gluck, Eugen
Activitatea lui Ion Creangă oglindită în presa contemporană din Transilvania.
Arca. - 9, nr. 10-11-12, 1998. - p. 151-155

Manilici, Călin
Ion Creangă.
Tribuna. - 10, nr. 1, 1-7 ian. 1998. - p. 6-7

Mihail, Viorel
Au mai spus-o şi alţii. Moş Ion Roată şi Ion Creangă.
Momentul. - 4, nr. 118-119, 4 iul. 1998. - p. 3

Piru, Al.
Ion Creangă - artist al cuvântului.
Moldova suverană. - nr. 40-41, 3 mar. 1998. - p. 4

Savitescu, Ionel
Umorul lui Creangă.
Ateneu. - 35, nr. 12, dec. 1998. - p. 10

Săvoiu, Adrian
Creangă, Ion. Amintiri din copilărie. Poveşti. Bucureşti: Editura R.A.I., 1998 : [recenzie]
Limba şi literatura română. - 27, nr. 2, apr.-iun. 1998. - p. 63

1999

Coroiu, Constantin
Creangă şI lumea în care a trăit.
Adevărul literar şi artistic. - 8, nr. 461, 23 mar. 1999. - p. 4

Grădinaru, Dan
Disimulările lui Creangă sau vorbitul şi cititul.
Adevărul literar şi artistic. - 8, nr. 467, 11 mai 1999. - p. 8-9

Grădinaru Dan
Istorie literară. Ego [Despre “Amintiri din copilărie” a lui Ion Creangă].
România literară. - 32, nr. 50, 15-21 dec. 1999, 14, 15

2000

Diaconu, Mircea A.
Ion Creangă. Descrierea, naraţiunea şi sentimentul timpului.
Adevărul literar şi artistic. - 9, nr. 508, 7 mar. 2000. - p. 6
88
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Oros, Valeriu
Institutorul Ion Creangă şi manualele alternative.
Tribuna învăţământului. - 51, nr. 522, 24-30 ian. 2000. - p. 11

Ţurcanu, Ion
O nouă interpretare a operei lui Ion Creangă.
Jurnalul literar. - 11, nr. 3-6, feb.-mar. 2000. - p. 8

2001

Coroiu, Constantin
Ion Creangă - măştile geniului.
Adevărul literar şi artistic. - 10, nr. 550, 9 ian. 2001. - p. 13

Diaconu, Mircea A.
Păcală - sau despre complexele personalităţii lui Creangă.
România literară. - 34, nr. 50, 19-25 dec. 2001. - p. 16

2002

Dumitrescu, Aurelian Titu


Demnitate inaccesibilă [Ion Creangă].
Pentru Patrie. - nr. 8, aug. 2002. - p. 33

Fonea, Evelin
Creangă - “glas întrupat din sufletul rural al Moldovei”.
Adevărul literar şi artistic. - 11, nr. 610, 26 mar. 2002. - p. 6

Grădinaru, Dan
Creangă
Adevărul literar şi artistic. - 11, nr. 630, 20 aug. 2002. - p. 5 (Daniel Cristea-Enache)

2003

Bădulescu, Cătălin
De la Humuleşti la Ţicău. Pe urmele lui “Popa Smântână” [Ion Creangă].
Cotidianul. - 12, nr. 54, 8-9 mar. 2003, pag. 11

Boamba, Iustina
Cei mici pe urmele lui Creangă.
Tribuna învîţământului. - 54, nr. 690, 14-20 apr. 2003. - p. 11
89
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă
Ion Creangă – Bibliografie

Coroiu, Constantin
Preoţia lui Creangă.
Adevărul literar şi artistic. - 12, nr. 695, 9 dec. 2003. - p. 13

Ştefănescu, Cornelia
Furtună, Dumitru. Cuvinte şi mărturii despre Ion Creangă. Iaşi: Editura Fundaţiei Chemarea, 2001 :
[recenzie]
România literară. - 36, nr. 15, 16-22 apr. 2003. - p. 14

2004

Bogaciu, Laura
Bojdeuca lui Creangă
Azi. - seria 4, nr. 3359, 7-8 feb. 2004. - p. 8

Suditu, Paul
“Corozivele” lui Creangă.
România mare. - 15, nr. 708, 6 feb. 2004. - p. 22; nr. 709, 13 feb. 2004. - p. 22

Suditu, Paul
Povestea lui Moş Nichifor Coţcariul. [Ion Creangă].
România mare. -15, nr. 706, 23 ian. 2004. - p. 11

90
Lu c r a r e r e a l i z a t ă d e Le o n a r d D u m i t r a ş c u – S e r v i ci u l d e In f o r m a r e
b i b l i o gr a f i c ă