Sunteți pe pagina 1din 21

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială „Ion Lovinescu”, Rădășeni

ÎNVĂŢĂTOARE: Păun Marcela-Alina


DATA: 28 aprilie 2014
CLASA: a IV-a
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
OBIECTUL: Științe ale naturii
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Omul și mediul
SUBIECTUL LECŢIEI: Medii de viață- Legături de hrănire dintre viețuitoare
TIPUL LECŢIEI: mixt
SCOPUL : -îmbogățirea cunoştinţelor privind caracteristicile diferitelor medii de viaţă
şi a relaţiilor de hrănire ce apar între plantele şi animalele specifice fiecăruia ;
- dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu
natural echilibrat, propice vieţii ;
- dezvoltarea spiritului de echipă.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 să identifice relații între parțile componente ale unui sistem studiat;


 să descrie relații între sisteme din mediul înconjurător.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 - să definească mediile de viaţă şi relaţiile de hrănire ;


O2 - să clasifice mediile de viaţă după unele caracteristici ;
O3 - să identifice/ enumere plante şi animale specifice unui anumit mediu de viaţă ;
O4 - să stabilească legături în vederea realizării unor lanţuri trofice simple ;
O5 - să relaţioneze pozitiv cu membrii echipei din care fac parte;
O6 - să participle activ la lecţie, răspunzând tuturor solicitărilor ;
O7- să efectueze corect sarcinile de lucru(lipire, grupare) în conformitate cu cerinţele
formulate ;

1
STRATEGII DE ÎNVĂŢARE:
Metode şi procedee: conversaţia, observatia, explicaţia, exerciţiul,
problematizarea, metoda florii de lotus;
Mijloace de învăţământ: manualul, caietul, fişe de lucru, imagini cu medii
de viaţă, jetoane mici reprezentând plante şi animale, marker, lipici, plicuri.
Moduri de organizare: individual, frontal, pe grupe.

BIBLIOGRAFIE:

 Consiliul Naţional pentru Curriculum – „Programe şcolare pentru clasa a IV-a”,


Bucureşti, 2005;
 Stiinte ale naturii- manual clasa a- IV-a, E Ibric, M Chiriac, C Macri, Ed. TiparG
2006
 Metodica predării Stiintelor naturii la clasele I-IV”;
 Ştiinţe ale naturii-Caietul elevului- clasa a IV-a, Ed tura Tiparg, 2012

2
Strategii de predare învăţare
Secvenţele Obiecti Conţinut instructive- Metode şi Mijloac Moduri
lecţiei ve educativ procedee e de de Evaluare
operaţ învăţă organiz
io-nale mânt are
1.MOMENT Se asigură condițiile necesare unei -capacitatea
ORGANIZATO desfășurări optime a lecției. de
RIC Se asigură ordinea și disciplina,se concentrare
pregătesc materialele necesare. a atenţiei

2. Voi împărți elevii pe grupe și vom face


VERIFICAREA un miniconcurs. Elevi vor avea de Conversaţia Fișă cu -evaluare
CUNOSTINTE O3 răspuns la un set de întrebări despre întrebări orală
LOR O6 mediile de viață învățate. Le vor nota pe explicația Concurs frontal -evaluare
ANTERIOARE o fișă apoi la finalul întrebărilor vor afla exerciţiul Diplome pe grupe scrisă
punctajul și vom anunța echipa ecusoane
căștigătoare care va primi o diplomă, iar
celelalte grupe vor primi niște ecusoane
cu „Iubiți natura”.
3. CAPTAREA Li se prezintă elevilor plașe cu animale conversaţia
ATENTIEI și plante din România care sunt - evaluare
O6 corespunzătoare mediilor de viață exerciţiul frontal orală
studiate și se discută despre acestea. Se
trage concluzia că animalele și plantele
sunt diferite, trăiesc în medii diferite, se
hrănesc diferit și totuși au nevoie una de descoperirea
cealaltă pentru a supraviețui. dirijata frontal
4. Se anunță titlul lecției noi, se scrie la -capacitatea
ANUNTAREA tablă și în caiete: „Legături de hrănire expunerea frontal de

3
TEMEI dintre viețuitoare”. concentrare
PLASTICE SI explicaţia a atenţiei
A
OBIECTIVELO
R
5. DIRIJAREA Se trece la realizarea schemei Conversația
INVATARII lecției, pe planșă și pe fișa de lucru, -evaluare
O1 printr-o discuție interactivă cu elevii, ei orală
aducându-și aportul cu cunoștințele pe
care le au la realizarea acestei Frontal
scheme(prin metoda ciorchinelui):
Mediu de viață= totalitatea factorilor și Exercițiul
condițiilor în care trăiesc viețuitoarele.
1. Mediul terestru -evaluare
a) natural: câmpia, dealul, muntele, Frontal orală
pădurea -aprecieri
b)artificial: grădina, livada, via, parcul verbale
2. Mediul subteran
3. Mediul acvatic
a) apă dulce: baltă, lac, râu, fluviu activitate
b)apă sărată: mare, ocean practica
4. Mediul aerian
Cele mai importante relații între
viețuitoarele unui mediu sunt relațiile -observarea
de hrănire. Explicația sistematică a
Lanțul trofic= microorganisme- plante- frontal comporta-
O3 animale erbivore- animale carnivore- mentului
om. elevilor
Plantele verzi reprezintă prima verigă a
lanțului trofic.
O4 Animalele ierbivore reprizintă a doua Exercițiul

4
verigă din lanțul trofic și se mai numesc -aprecieri
consumatori primari. Conversația verbale
Animalele carnivore reprezintă a treia individual -evaluare
verigă din lanțul trofic și se mai numesc orală
consumatori secundari.
Exemplu: cereale-soarece-nevăstuica-
acvila
alge-pește-pește răpitor-barza
frunze-cărăbuș-pasăre
insectivoră-pasăre răpitoare

Sunt expuse la tabla planșe reprezentând


lanțuri trofice mai simple, pe baza
cărora se va discuta.

6. Sunt împărțite copiilor fișe A4


ASUGURARE reprezentând următoarele medii de -conversaţia
A FEED- O3 viață:(Grădina,Pădurea, Balta) și -explicaţia
BACK-ULUI imagini micuțe, în plicuri cu plante și -observaţia Planșe
O4 animale specifice fiecărui mediu. Ei -activitatea jetoane Frontal - aprecierea
O6 trebuie să asambleze aceste două frontală Pe grupe verbala
componente, pentru a realiza o imagine
de ansamblu a mediilor de viață și a
plantelor și animalelor care le
populează. Vor lucra în echipe,
ajutându-se reciproc la realizarea
colajului.
Fiecare echipă subliniază cu roşu de pe - observația
propria fişă un consumator primar şi cu
albastru un consumator secundar și se
realizează cel puțin un lanț trofic.

5
Planșele astfel realizate vor fi expuse -metoda –Turul
pentru a fi analizate. galeriei
metoda -Turul galeriei-

7. OBTIEREA Echipele se vor schimba și fiecare -fișă de -frontal


PERFORMAN echipă va încerca să scrie pe petalele -expliv=cația lucru -pe grupe
TEI O6 florii de lotus cât mai multe îndemnuri - metoda florii
pentru a ocroti natura. La finalul de lotus
activităţii florile de lotus sunt asamblate
pe tablă ; se citesc toate îndemnurile.
Fiecare elev este recompensat cu câte un
ecuson ,,Copii, apăraţi natura !
8. Elevii sunt apreciați pentru activitatea conversatia frontal -aprecieri
ÎNCHEIEREA din timpul orei. verbale
LECTIEI Pentru ora următoare vor avea de
reprezentat printr-un desen simplu o
relație de hrănire.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Grupa I

GRĂDINA

17
Grupa a II-a
PĂDUREA

18
Grupa a III-a

BALTA

19
Întrebări CONCURS

1.Enumerați plante din grădina- cel puțin 3 plante.

2.Ce animale întâlnim în pădure?-cel puțin 3 animale

3.Ce este balta?

4. Ce animale întâlnim în baltă? -cel puțin 3 animale

5. Ce plante întâlnim în baltă? - cel puțin 3 plante.

20
FLOARE DE LOTUS

Îndemnur
i pentru a
ocroti
natura

21

S-ar putea să vă placă și