Sunteți pe pagina 1din 5

NUME .......................................................... DATA: ………………..

Evaluare sumativă
Cicluri de viață în lumea vie

1. Completează următoarele enunțuri:


 .......................................transmit urmașilor trăsăturile fizice.
 ..........................................este proprietatea de bază prin care urmașii sunt asemănători
părinților.
 .............................................................al unei plante cuprinde etapele prin care o plantă
trece de la stadiul de sămânță până în momentul în care se produc alte semințe.
 Condițiile de viață optime de viață pentru plante
sunt..................................................................................................................................
 Mamiferele nasc..................................și îi hrănesc cu .....................................................
 Reptilele se înmulțesc prin..........................................

2. Stabilește valoarea de adevăr:

o Ciclul de viaţă al animalelor este diferit de la o grupă de animale la alta.

o Între părinți și urmași nu există asemănări și deosebiri.

o Din sămânță prima dată răsare floarea.

o La finalul ciclului de viaţă planta moare.

o Peștii se înmulțesc prin ouă.

o Rândunica naște pui vii pe care îi hrănește cu lapte.

3. Grupează următoarele vietăţi, aşezându-le la categoria din care fac parte: pisică, crocodil,
gâscă, fluture, vacă, cal, şarpe, libelulă, păstrăv, găină, muscă, ştiucă
Insecte Peşti Păsări Reptile Mamifere
4. Redaţi prin desene etapele din ciclul de viaţă al unei plante cunoscute de voi.

5. Alcătuiţi enunţuri referitoare la ciclul de viaţă al plantelor şi animalelor, folosind


cuvintele:
seminţe, ouă, mamifere.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
AN ȘCOLAR 2018-2019
TIPUL EVALUĂRII - EVALUARE SUMATIVĂ

LICEUL TIMOTEI CIPARIU DUMBRAVENI


DISCIPLINA ŞTIINŢE ALE NATURII
CLASA a IV aA
ÎNVĂȚĂTOR IFTIME MICHAELA
DATA 17.10.2018
NUMĂR DE ELEVI ÎNSCRIȘI/EVALUAŢI:24\23
UNITATEA TEMATICĂ CICLURI DE VIAŢĂ ÎN LUMEA VIE

MATRICEA DE SPECIFICAŢII

Niveluri
taxonomice
cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare

Competenţe
specifice
C.S.1.1 ITEM 1 ITEM 1
ITEM 2 ITEM 2
ITEM 3 ITEM
C.S.1.2
3
C.S.2.3 ITEM
4
C.S.2.4 ITEM
5

COMPETENŢELE DE EVALUAT ASOCIATE PROBEI DE EVALUARE SUMATIVĂ

1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese
1.2. Utilizarea unor criterii pentru ordonarea și clasificarea unor corpuri, fenomene și procese
2.3. Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații realizate în cadrul investigației proprii, utilizând
tabele, diagrame, formule simple
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

CALIFICATIVE

ITEMUL FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1 Completează corect 6 Completează corect 4 Completează corect 2
propoziţii lacunare propoziţii lacunare propoziţii lacunare
2. Stabilește valoarea A/F Stabilește valoarea A/F Stabilește valoarea A/F
pentru 6 răspunsuri pentru 4 răspunsuri pentru 2 răspunsuri
corecte corecte corecte

3. Identifică corect grupele Identifică corect grupele Identifică corect grupele


de animale în 12 situaţii de animale în 8 situaţii de animale în 4 situaţii
4. Redă prin desen etapele Redă parţial etapele din Redă suficient etapele din
din ciclul de viaţă al ciclul de viaţă al plantelor ciclul de viaţă al plantelor
plantelor
5 Scrie 3 enunţuri corecte Scrie 2 enunţuri corecte Scrie un enunţ corect

BAREM DE APRECIERE

CALIFICATIV
Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / incorect,
integral/parțial)
Rezolvă integral si corect 5 itemi Foarte bine
Rezolvă integral si corect 3 itemi; incorect 1 item/ parţial 1 item. Bine
Rezolvă integral si corect 1 itemi; parţial 2 itemi/ incorect 2 itemi. Suficient

CALIFICATIVE OBŢINUTE LA NIVELUL CLASEI:

10 Foarte bine Bine Suficient Insuficient

Nr.
elevi
PROBLEME IDENTIFICATE ÎN SCOPUL STABILIRII MĂSURILOR DE
REGLARE/AMELIORARE:

Competența Descrierea problemei (dificultăților) Numele şi prenumele elevilor


neformată/ identificate care întâmpină dificultatea
formată
insuficient
CS.1.1 Urs Monica
Completează greşit enunţurile lacunare Varga Denisa
referitoare la ciclurile de viaţă în lumea vie. Moldova Samuel
Oltean Amalia

Completează parţial corect enunţurile Denesan Andra


lacunare referitoare la ciclurile de viaţă în Mosoiu Victor
lumea vie.
CS.1.1 Stabileşte greşit valoarea de adevăr a Monica
enunţurilor referitoare la ciclurile de viaţă în Varga Denisa
lumea vie. Moldova Samuel Urs
CS.1.2 Grupează parţial corect grupele de animale Oltean Amalia

CS.2.4 Formulează parţial propoziţii cu cuvintele Monica


date Varga Denisa
Moldova Samuel Urs
Oltean Amalia
Mosoiu Victor

MASURI AMELIORATIVE:

-reluarea conţinuturilor care vizează competenţele neformate


-utilizarea mijoacelor didactice la ora de Ştiinţe ale naturii cu scopul unei înţelegeri mai bune a
noţiunilor