Sunteți pe pagina 1din 15

Acidul

Clorhidric
Clorura de
Hidrogen este un
GAZ inclolor,
cu un miros
înţepător

Soluţia apoasă a
Clorurii de Hidrogen
se numeşte ACID
CLORHIDRIC
Molecula de acid clorhidric se
formează prin punere în comun de
electroni între hidrogen şi clor. 
-Între cei doi atomi
se realizează o
legătură covalentă
polară.
-Electronii puşi în
comun sunt deplasaţi
către atomul mai
electronegativ ( Cl)
PROPRIETĂŢI FIZICE 
-gaz incolor, cu miros înţepător şi iritant, mai greu
decât aerul (densitatea 1,268);
- acţionează dăunător asupra mucoaselor pe care le
irită şi asupra smalţului dentar pe care îl distruge;
- se lichefiază prin răcire dând un lichid fără culoare
care nu conduce curentul electric şi fierbe la -85 C,
solidificându-se la -114,8C;
- este solubil în apă cu dezvoltare de căldură;
- în contact cu aerul HCl concentrat răspândeşte o
ceaţă formată din picături fine de soluţie de HCl,
rezultate prin dizolvarea HCl gazos în vaporii de apă
din aer; din această cauză HCl foarte concentrat se
mai numeşte şi acid clorhidric fumans;
- acidul clorhidric cu
densitatea de 1,19 g/cm3,
de concentraţie 37 %, este
acid clorhidric concentrat;
- soluţia apoasă de acid
clorhidric este bună
conducătoare de
electricitate (electroliţi);
- în stare gazoasă acidul
clorhidric nu conduce
curentul electric;
- în soluţie apoasă acidul
clorhidric este un acid tare;
Obţinerea ACIDULUI CLORHIDRIC

•În laborator HCl se prepară din


clorură de sodiu şi acid sulfuric:

 2NaCl + H2SO4 → 2 HCl + Na2SO4


•În industrie:
*Din clorură de sodiu şi acid sulfuric
concentrat
-reacţia are loc în două trepte
  NaCl + H2SO4 → HCl + NaHSO4
  NaCl + NaHSO4 →  HCl + Na2SO4
-prima treaptă necesită o uşoară
încălzire, în timp ce treapta a doua are
loc la 475 – 500C
-metoda este tot mai puţin folosită
*Prin sinteză din elemente
  H2 + Cl2 → 2HCl
-H2 şi Cl2 necesare sintezei se obţin
prin electroliza soluţiilor apoase de
clorură de sodiu.
-Este metoda cea mai importantă
folosită pentru obţinerea acidului
clorhidric.
PROPRIETĂŢI CHIMICE
*1.Acţiunea asupra indicatorilor
- colorează turnesolul şi metiloranjul în
roşu şi lasă fenolftaleina incoloră;

*2.Reacţia cu metalele
-reacţionează cu metalele active (Ca, Mg,
Al, Zn, Fe, etc. ), cu degajare de hidrogen:
  Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2
  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
-nu atacă metalele situate după hidrogen în seria
activităţii chimice; aceste metale sunt atacate la
temperatura obişnuită numai în prezenţă de
oxigen:
 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O 
-Aurul şi platina sun atacate doar de „apa
regală” ( obţinută din trei părţi acid clorhidric
şi o parte acid azotic ):
Au + 3HCl + HNO3 → AuCl3 + NO + 2H2O
 AuCl3 +HCl → H [AuCl4]
                             Acid tetracloroauric
3. Reacţia cu oxizii metalici – se formează săruri şi apă
 CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O
 ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O
4. Reacţia cu bazele – se formează săruri şi apă
(reacţia de neutralizare)
  NaOH + HCl → NaCl + H2O
 Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O
5. Reacţia cu sărurile
 HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3
 (recunoaşterea clorurilor şi a HCl)
 CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O
 (recunoaşterea carbonaţilor)
UTILIZĂRILE Acidului Clorhidric HCl 
•se întrebuinţează foarte mult în industrie şi în laboratoare
fiind unul dintre acizii cei mai importanţi;
•se foloseşte pentru fabricarea clorurilor, a clorului, a
hidrogenului, etc.;
•Se foloseşte pentru obţinerea unor compuşi organici: coloranţi,
clorură de vinil ( pentru obţinerea de mase plastice), clorură de
etil (anestezic numit kelen ), etc.
•se întrebuinţează în curăţătorii chimice, în
vopsitorii, la colorarea ţesăturilor textile,la
tăbăcirea pieilor, la extragerea gelatinei din oase
etc.;
•împreună cu zincul se foloseşte sub numele de
„apă tare” la lipirea metalelor
•În metalurgie, HCl este folosit pentru decapajul
(curăţirea ) decapanţi foilor de tablă din oţel.

* Producerea Cauciucului
În organismul uman
(sucul gastric):
-Uşurarea digestiei;
-Rol antiseptic;
-Activarea enzimelor.

S-ar putea să vă placă și