Sunteți pe pagina 1din 1

Formular de consiliere individuală

Atenție! Semnătura persoanei reprezintă și acordul acesteia pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal în cadrul sistemelor informaționale ale AO AVE Copiii

Prin prezenta, confirm că am beneficiat de consiliere individuală privind


următoarele:

Accesarea serviciilor medicale 


Planificarea bugetului 
Înregistrarea pe piața muncii 
Plata servicii comunale 
Găsirea unui loc de trai 
Abilități eficiente de luarea deciziilor 
Abilități de refuz pozitiv 
Altele
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

Data: ______________________________

___________________________________ _______________
Numele, prenumele beneficiarului Semnătura

___________________________________ _______________
Numele, prenumele profesionistului Semnătura