Sunteți pe pagina 1din 3

Data: _______________

Numele:
Prenumele:
Clasa :

Fişă de lucru
Punctuaţie şi ortografie

1.Uneşte forma corectă cu propoziţia corespunzătoare:

S-a/sa L-a/la Ne-a/nea Ne-am/neam

Maria__ Un fulg
_ vazut de ___ a
El ___ dus pe Noi___
zburat. întâlnit cu
la piată. Mihai.
Georgiana
ieri.

2. Ordonaţi cuvintele pentru a obţine propoziţii la sfîrşitul cărora să puneţi semnul exclamării sau
semnul întrebării.

Noastră, Gradină,
se, tară, un, în,
cum, Minunat ghiocel, a
numeşte. ă, avem, apărut
natură,
ce.
Ştiaţi că...

 Kiwi este o pasăre nezburătoare pe cale de dispariţie care duce o viaţă de noapte?

 Walt Disney este „părintele” desenelor animate?

 New York este un oraş american?

Data: _______________
Numele:
Prenumele:
Clasa :

Fişă de lucru
Punctuaţie şi ortografie

1.Scrie numele personajelor/obiectelor din imagine în buline, iar apoi scrie cate o propoziţie cu
fiecare în care sa foloseşti punctul, semnul întrebarii, semnul exclamării, virgula. (La sfârşit colorează
imaginile)

1 2 3 4

5
6

1._____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________________

6._____________________________________________________________________________

2.Alcătuieşte o compunere pe o temă la alegere al cărei text să fie format din opt-zece
propoziţii şi în care să foloseşti şi următoarele ortograme : altădată-altă dată ; altfel-alt fel ;
decât- de cât ; demult- de mult ; numai-nu mai ; odată-o dată.

Ştiaţi că...
☺ Un crocodil nu-şi poate mişca limba şi nici mesteca?

☺ Un pahar cu apă fierbinte îngheaţă mai repede în frigider decât


unul cu apă rece ?

☺ Simţul de miros al unei furnici este la fel de puternic ca al unui


câine?