Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: Alina-Magdalena Niga


Obiectul: Limba şi literatura română
Clasa: a V-a
DATA: 25. V. 2007
Tema: SNOAVA ,,Boierul şi Păcală’’
Tipul lecŢiei: predare-învăţare-evaluare
Durata: 50 minute

OBIECTIVE CADRU:
1.Dezvoltarea capaciţăţii de receptare a mesajului oral.
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală.
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris.
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă.

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili:
O1: să citească fluent, corect şi expresiv textul;
O2 : să identifice informaţiile esenţiale diin text;
O3 : să identifice forma literară a cuvintelor din limba vorbită folosite în
textul suport;
O4: să identifice elementele componente ale unui cuvânt derivat;
O5: să construiască familii lexicale de la cuvinte de bază date;
O6: să identifice sinonimele cuvintelor date;
O7: să realizeze un scurt dialog în care să includă cuvinte date.
O8: să transforme un text din vorbire directă în vorbire indirectă.

STRATEGII DIDACTICE:
1. RESURSE: a) conţinuturi vizate: SNOAVA ,,Boierul şi Păcală’’
b) capacităţi: clasă nivel mediu;
c) locul: cabinetul de limba şi literatura română;
d)metode şi procedeee: conversaţia euristică; exerciţiul;
lucrul pe text; braistorming-ul; problematizarea; expunerea;
problematizarea; învăţarea prin descoperire; lectura.
2. FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală pe grupe.
3. FORME DE EVALUARE: orală
4. MATERIALE DIDACTICE: -conţinuturile conform programei.
-fişele de lucru.
5. Bibliografie:
- Limba română, Manual pentru clasa a V-a, ED.Humanitas
Educaţional, Bucureşti.
- Limba română,Caietul elevului, clasa a V-a, ED.Humanitas
Educaţional, Bucureşti
- Limba română,Ghidul profesorului, clasa a V-a, ED.Humanitas
Educaţional, Bucureşti.