Sunteți pe pagina 1din 1

Extras de cont intermediar pentru ziua curent`

Dat` generare extras: 04.01.2019


Ora gener`rii: 12:55:08

MARIANA PANTURU Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU


Unitate bancar`: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa
AGENT.GALATI
Apt. 13 BL.A6,SC.1,ET.4
GALATI, STR.BRAILEI NR.85
188B Strada BRAILEI
GALATI GL Cod IBAN: RO22 RZBR 0000 0600 1848 4026
ROMANIA Tip cont: curent
Num`r client: 0006627886 Valuta: LEI

Sold ini]ial Rulaj debitor Rulaj creditor Sold la Ora gener`rii


3,925.53 2,964.98 0.00 960.55

Dat` Data Descrierea tranzac]iei Sum` debit Sum` credit


înregistrare tranzac]iei
04.01.2019 04.01.2019 OPIB/1 382.36
ENGIE ROMANIA - facturi gaze/RON 1066036
RO40 RZBR 0000 0600 1066 0361
RAIFFEISEN BANK S.A.
ENGIE ROMANIA - facturi gaze/RON 10
04.01.2019 04.01.2019 OPIB/1 1,307.81
Porsche Broker-facturi/RON 10113520
RO86 RZBR 0000 0600 1011 3520
RAIFFEISEN BANK S.A.
Porsche Broker-facturi/RON 10113520
PANTURU C STEFAN CAB DE AVOCATURA B16MJR
9100343
73932315/73957717
04.01.2019 04.01.2019 OPIB/1 1,274.81
Porsche Leasing-facturi/RON 10113530
RO10 RZBR 0000 0600 1011 3530
RAIFFEISEN BANK S.A.
Porsche Leasing-facturi/RON 1011353
PANTURU C STEFAN CAB AVOCATURA B16MJR
9100343
19092992
Sold la Ora gener`rii 960.55

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru
informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in orice unitate a
bancii.

Prezentul Extras este eliberat de Raiffeisen Bank si are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. · Administra]ia Central` · Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti · Cod 014476 · România · Telefon: +40 21 306
1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Num`r de înregistrare în Registrul Comer]ului J40/44/1991 · Num`r
de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completat` de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrat` în Registrul
Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 · Cod de înregistrare fiscal` RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrat` în sistem dualist · Cod BIC
RZBRROBU · Raiffeisen Direct: *2000, cu tarif normal în re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.
Pagina 1/1