Sunteți pe pagina 1din 2

X Motors Romania SRL

Stimate domn/Stimată doamnă,

Auditorii noștri, Deloitte, efectuează auditul situațiilor financiare ale societății noastre conform legilor și
regulamentelor aplicabile. În scopul auditului, vă rugăm să confirmați datoriile pe care le înregistrați față
de societatea noastră la 31 decembrie 2018 si achizițiile dumneavoastră de la societatea noastră pentru
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2018 direct auditorilor noștri.

Vă rugăm să confirmați prin completarea formularului de răspuns (atașat mai jos). Atașați răspunsului
dumneavoastră datele soldului existent în evidența dumneavoastră. Vom analiza imediat orice diferențe
existente între confirmarea dumneavoastră și datele din registrele contabile ale societății noastre.

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră către auditorii noștri, Deloitte Audit SRL (care include
formularul de răspuns) cât mai curând posibil la următoarea adresă de e-mail: vvasile@deloittece.com sau
fax: +40 (21) 319.51.00 (în atenția: Violeta Vasile ).

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră și prin poștă la Deloitte Audit SRL, în original, la
următoarea adresă poștală: strada Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 3, Sector 1, 011141, București,
România (în atenția: Violeta Vasile )

Apreciem răspunsul dumneavoastră prompt la această solicitare.

Cu stimă,

________________________
Ion Popescu
Finance Manager
X Motors Romania SRL
FORMULAR DE RĂSPUNS

Soldul total al datoriilor înregistrate de societatea noastră față de X Motors Romania SRL la 31
decembrie 2018 este:

________________________ (Suma/Moneda)

Soldul total al plăților în avans efectuate de societatea noastră față de X Motors Romania SRL la 31
decembrie 2018 este:

________________________ (Suma/Moneda)

Regăsiți atașat date complete și corecte privind soldul confirmat mai sus.

Totalul achizițiilor societății noastre de la X Motors Romania SRL pentru perioada cuprinsă între 1
ianuarie 2018 și 31 decembrie 2018 este:

________________________ (Suma/Moneda)

Data:
Societatea

Semnătura

Funcția

L.
S.