Sunteți pe pagina 1din 6

CALCULUL FORŢELOR ŞI MIJLOACELOR NECESARE

INTERVENŢIEI LA INCENDII PENTRU ÎNTOCMIREA UNEI


VARIANTE DINTR-UN PLAN DE INTERVENŢIE

1. SITUAŢIA TACTICĂ

2. REZOLVARE

3. SCHEMA DEPOZITULUI
1 SITUAŢIA TACTICĂ

Într-un obiectiv din industria de prelucrare a petrolului este necesar să se întocmească


un scenariu de intervenţie pentru stingerea unui incendiu izbucnit la parcul de rezervoare al
obiectivului. Toate rezervoarele sunt verticale şi sunt prevăzute cu capac fix.
În situaţia producerii unei avarii s-a stabilit că rezervorul nr. 3 a fost incendiat, lichidul
arzând la suprafaţa acestuia. În toate rezervoarele depozitului se găseşte păcură. Rezervoarele
sunt dispuse la distanţele din schemă şi au înălţimi şi diametre diferite, conform acesteia.
Faţă de situaţia prezentată în schemă, să se determine mijloacele necesare pentru
intervenţie în situaţia în care acestea sunt dispuse pe direcția vântului, iar vântul are o
viteză de peste 50 km/h.
Pentru intervenţie se propune executarea următoarelor operaţii:
 stingerea rezervorului nr. 3 cu spumă mecanică grea produsă cu spumogen lichid
şi, concomitent, răcirea acestuia;
 răcirea cu apă a rezervoarelor învecinate.

R1 R2
H=8m H=8m
Φ= 4 m Φ=4m
păcură păcură
7m 7m

R3
H=8m
Φ=5m
păcură
8m
8m

R4
H=8m 8m
Φ=5m R6
păcură H=8m
Φ=5m
păcură
R5
H=8m
Φ=5m
păcură
2 REZOLVARE
2.1 Stingerea rezervorului incendiat cu spumă mecanică grea produsă cu
spumogen lichid.
2.1.1 Determinarea debitului necesar de soluţie spumantă (qs nec sp)
qs nec sp  k 2  60  A  is [l/min]

AR 3    R 2  3,14  2,5 2  19,625 m 2

k2  1,9 , conform tabelului 7, coloana qs nec sp

is  0,11 l / s  m 2 , conform tabelului 8, punctul D

q s nec sp  1,9  60 19,62  0,11  246,03 l/min soluţie spumantă;

2.1.2 Determinarea numărului capetelor de debitare a spumei (Ni sp)


q s nec sp
N i sp 
q s sp

Se lucrează cu ţevi generatoare de spumă de 5000 l/ min cu o presiune de 70 mH2O

247
N i sp   0,34  1 ţeavă generatoare
736
2.1.3 Stabilirea debitului real de refulare (qs ref sp)
qs ref sp  N isp  qs sp [l/min]

qs ref sp  1 736  736 l/min

2.1.4 Determinarea consumului real de spumogen lichid necesar producerii spumei (cr)

cr  N i sp  q sp l/min

- qsp = 44,2 l/min, conform tabelului 9, punctul B, coloana qsp

cr  1 44,2  44,2 l/min spumogen lichid


2.1.5 Stabilirea consumului de spumogen lichid pentru o operaţie de stingere (Cr)

Cr  cr  Tt [l]

- Tt = 30 min,conform tabelului 10, pct. 5.

Cr  44,2  30  1326 l spumogen lichid


2.1.6 Stabilirea rezervei de spumogen lichid (CRZ)
𝐶𝑅𝑍 = 𝑁𝑜𝑝 × 𝐶𝑟 [l]

- Nop = 2 , conform tab. 11

𝐶𝑅𝑍 = 2 × 1326 = 2 652 l spumogen lichid


2.1.7 Determinarea cantităţii de apă necesară producerii spumei
𝑞𝑠 ℎ 𝑟𝑒𝑓 𝑠𝑝 = 𝑁𝑖 𝑠𝑝 × 𝑞𝑖 𝑠𝑝 [l/min]

- qi sp = 691,8 l/min, conform tab. 9, pct. B

𝑞𝑠 ℎ 𝑟𝑒𝑓 𝑠𝑝 = 1 × 691,8 = 691,8 [l/min]


2.1.8 Determinarea cantităţii de apă pentru o operaţie de stingere cu spumă
𝑞𝑠 𝑟𝑒𝑓 ℎ 𝑠𝑝 ×𝑇𝑡
𝑉𝑖 ℎ 𝑠𝑝 = [m3]
1 000

- Tt = 30 min, conform tab. 10


691,8×30
𝑉𝑖 ℎ 𝑠𝑝 = = 21 m3 apă
1 000

2.1.9 Determinarea cantităţii de apă pentru stingerea cu spumă


𝑉𝑅𝑍 𝑖 𝑠𝑝 = 𝑉𝑖 ℎ 𝑠𝑝 × 𝑁𝑜𝑝 [m3]

- Nop = 2, conform tab. 11

𝑉𝑅𝑍 𝑖 𝑠𝑝 = 21 × 2 = 42 m3 apă

2.2 Răcirea rezervorului incendiat


2.2.1 Debitul de apă necesar pentru răcirea rezervorului incendiat R3
𝑞𝑖 𝑛𝑒𝑐 𝑟 𝑅3 = 𝐾2 × 60 × 𝐿 × 𝑖𝑟 [l/min]

- K2 = 1,82, conform tab. 7


- ir = 0,5 l/s×m, conform tab. 8, pct. G
- L = π × D = 3,14 × 5 = 15,7 m
𝑞𝑖 𝑛𝑒𝑐 𝑟 𝑅3 = 1,82 × 60 × 15,7 × 0,5 = 857,22 [l/min]
2.2.2 Determinarea numărului de capete de debitare a apei pentru răcire R3
𝑞𝑖 𝑛𝑒𝑐 𝑟 𝑅3
𝑁𝑖 𝑟 =
𝑞𝑖 𝑟

Se lucrează cu ţevi cu ajutajul de 18 mm, ce lucrează la o presiune de 50 m H2O

- Deci qi r = 465 l/min, conform tab. 9


857,22
𝑁𝑖 𝑟 = 465 = 1,85 ≈ 2 ţevi
2.2.3 Determinarea consumului real de apă pentru răcire R3
𝑞𝑟𝑒𝑓 ℎ 𝑟 𝑅3 = 𝑁𝑖 𝑟 𝑅3 × 𝑞𝑖 𝑅3 [l/min]

𝑞𝑟𝑒𝑓 ℎ 𝑟 𝑅3 = 2 × 465 = 930 l/min


2.3 Răcirea rezervoarelor învecinate
2.3.1 Determinarea debitului de apă necesar pentru răcirea R4, R5 şi R6
𝑞𝑖 𝑛𝑒𝑐 𝑟 𝑅4,5,6 = 𝐾2 × 60 × 𝐿 × 𝑖𝑟 [l/min]

- K2=1,04, conform tab. 7


- ir=0,3 l/s×m, conform tab. 8, pct. G
- L=π×D=3,14×5=15,7 m

𝑞𝑖 𝑛𝑒𝑐 𝑟 𝑅4,5,6 = 1,04 × 60 × 15,7 × 0,3 = 293,9 l/min


2.3.2 Determinarea numărului de capete de debitare a apei pentru răcirea R4, R5 şi R6
𝑞𝑖 𝑛𝑒𝑐 𝑟 𝑅4,5,6
𝑁𝑖 𝑟 𝑅4,5,6 =
𝑞𝑖 𝑟
Se lucrează cu ţevi cu ajutajul de 18 mm, ce lucrează la o presiune de 50 m H2O

- Deci qi r = 465 l/min, conform tab. 9


294
𝑁𝑖 𝑟 = 465 = 0,63 ≈ 1 ţeavă (pentru fiecare rezervor)
2.3.3 Determinarea consumului real de apă pentru răcirea R4, R5 şi R6
𝑞𝑟𝑒𝑓 ℎ 𝑟 𝑅4,5,6 = 𝑁𝑖 𝑟 × 𝑞𝑖 𝑟 [l/min]

𝑞𝑟𝑒𝑓 ℎ 𝑟 𝑅4,5,6 = 1 × 465 = 465 l/min (pentru fiecare rezervor)

2.3.4 Determinarea debitului de apă necesar pentru răcirea R1, R2


𝑞𝑖 𝑛𝑒𝑐 𝑟 𝑅1,2 = 𝐾2 × 60 × 𝐿 × 𝑖𝑟 [l/min]

- K2=1,04, conform tab. 7


- ir=0,3 l/s×m, conform tab. 8, pct. G
- L=π×D=3,14×4=12,56 m

𝑞𝑖 𝑛𝑒𝑐 𝑟 𝑅1,2 = 1,04 × 60 × 12,56 × 0,3 = 235,12 l/min


2.3.5 Determinarea numărului de capete de debitare a apei pentru răcirea R1, R2
𝑞𝑖 𝑛𝑒𝑐 𝑟 𝑅1,2
𝑁𝑖 𝑟 𝑅1,2 =
𝑞𝑖 𝑟
Se lucrează cu ţevi cu ajutajul de 18 mm, ce lucrează la o presiune de 50 m H2O

- Deci qi r = 465 l/min, conform tab. 9


236
𝑁𝑖 𝑟 = 465 = 0,51 ≈ 1 ţeavă (pentru fiecare rezervor)
2.3.6 Determinarea consumului real de apă pentru răcirea R1, R2
𝑞𝑟𝑒𝑓 ℎ 𝑟 𝑅1,2 = 𝑁𝑖 𝑟 × 𝑞𝑖 𝑟 [l/min]

𝑞𝑟𝑒𝑓 ℎ 𝑟 𝑅1,2 = 1 × 465 = 465 l/min (pentru fiecare rezervor)


2.4 Determinarea cantităţii de apă necesare pentru intervenţie
2.4.1 Determinarea debitului total de apă necesare pentru răcire
𝑞𝑟𝑒𝑓 ℎ 𝑟 = 𝑞𝑟𝑒𝑓 ℎ 𝑅3 + (3 × 𝑞𝑟𝑒𝑓 ℎ 𝑅4,5,6 ) + (2 × 𝑞𝑟𝑒𝑓 ℎ 𝑅1,2 ) [l/min]

𝑞𝑟𝑒𝑓 ℎ 𝑟 = 930 + (3 × 465) + (2 × 465) = 3255 l/min


2.4.2 Determinarea cantităţii de apă pentru răcire
𝑞𝑟𝑒𝑓 ℎ 𝑟 ×𝑇𝑡
𝑉𝑖 ℎ 𝑟 = m3
1 000

- Capacitatea totală a depozitului


𝑉𝑡𝑜𝑡 = 2 × 𝑉𝑅1,2 + 4 × 𝑉𝑅3,4,5,6 = 2 × 100,48 + 4 × 157 = 828,96 m3

- Deci, Tt = 120 min, conform tab. 10 pct. 4

3255×120
𝑉𝑖 ℎ 𝑟 = = 390,6 m3
1 000
2.4.3 Determinarea cantităţii totale de apă necesare pentru intervenţie
𝑉𝑖 ℎ = 𝑉𝑅𝑍 𝑠𝑝 + 𝑉𝑖 ℎ 𝑟 m3

𝑉𝑖 ℎ = 42 + 390,6 = 432,6 m3 apă pentru stingere şi răcire

2.5 Stabilirea numărului de autospeciale şi de persoane necesare intervenţiei


Presupunând faptul că rezerva de incendiu a operatorului economic, în cadrul căruia se
găseşte parcul de rezervoare, este epuizată – Vinc=0 – atunci trebuie găsite modalităţi de
asigurare a rezervei de substanţe de stingere pentru intervenţie.
În consecinţă, se va adopta un mod de alimentare al gărzii de intervenţie prin navetă.
Pentru realizarea alimentării în navetă sunt necesare:
6 ATI – minim 1 autospecială amplasată în fiecare din cele 3 poziţii (de lucru, de
aşteptare şi de alimentare), iar 2 dintre ele vor fi situate în mişcare între cele 3 poziţii.
1 ASps, pentru stingerea cu spumă la rezervorul R3 şi 3 APCAA pentru realizarea
alimentării cu apă a ASpS. Cele 3 APCAA vor realiza un dispozitiv de alimentare tot în navetă.
Rezerva va fi constituită din 4 APCAA, situate în incinta operatorului economic, în
apropierea parcului de rezervoare, dar la o distanţă minimă de securitate faţă de zona
incendiată.
Pe lângă autospecialele de lucru cu apă şi spumă mai sunt necesare:
1 APIC, 2 ambulanţe, 2 ASpFGI / 2 autospeciale de descarcerare;

Numărul de persoane prezente la locul intervenţiei:


Pompieri profesionişti/militari – 71, din care: 1 comandant al intervenţiei, 15
conducători autospeciale, 3 ofiţeri din comanda inspectoratului (Grupa Operativă) şi 52 de
servanţi.
Conducători ambulanţe – 2
Personal medical – 4 persoane (medici/paramedici şi asistenţi medicali)
Personal tehnic din partea operatorului economic – 3 persoane
Pompieri din cadrul serviciului privat al operatorului economic – 5, din care 4 servanţi
şi 1 Şef de tură.
Personal care a sigură securitatea zonei de intervenţie – 6 agenţi de pază/securitate din
cadrul firmelor care asigură paza obiectivului.