Sunteți pe pagina 1din 6

Aminoacizii, rolul în metabolism

Aminoacizii reprezintă unităţile de bază din structura proteinelor. Aminoacizii conţin o


grupă carboxilică - COOH şi o grupă aminică - NH2. Structura generală a unui aminoacid
este: R─CH−COOH

NH2
AA comuni – denumire şi abrevieri

Clasificarea aminoacizilor
Criteriile de clasificare:
- Numărul atomilor de carbon (2 C pînă la 6 C)
- Poziţia în moleculă a grupării NH2 (α, β, γ, ş.a)
- Natura catenei laterale R-radicalilor
- Numărul de grupe aminice şi carboxilice din moleculă
- Existenţa altor grupări funcţionale: OH – hidroxiaminoacizi; SH – tioaminoacizi
- Rolul biologic
Clasificarea AA după natura R-radicalilor:
R-radicali nepolari – 8 AA: Ala, Val, Ileu, Leu, Met, Pro, Trp, Phe
R-radicali polari, fără sarcină – 7 AA: Asn, Gly, Gln, Ser, Tyr, Tre, Cys
R-radicali (acizi) cu sarcină negativă – 2 AA: Asp, Glu
R-radicali (bazici) cu sarcină pozitivă – 3 AA: Arg, His, Lys

Aminoacizi esenţiali şi neesenţiali


Esenţiali: Fenilalanina, Histidina, Izoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Treonina,
Triptofan, Valina
Neesenţiali: Alanina, Asparagina, Acid aspartic, Acid glutamic, Cisteina, Glicina,
Glutamina, Prolina, Serina, Tirosina
Semiesenţial: Arginina

1
AA proteinogeni
Aminoacizii proveniţi din aportul alimentar sunt utilizaţi predilect pentru biosinteza
proteinelor proprii cu rol morfologic (constituţional) şi rol funcţional (enzime, hormoni).

AA neproteinogeni

AA neobişnuiţi, care au structura nestandardă


4-Hidroxiprolina - se conţine în colagen, proteina fibrilară a ţesutului conjunctiv (≈ 13%)
5-Hidroxilizina de asemenea se conţine în colagen, iar
6-N-metillizina se află în miozină – proteina ţesutului muscular.

Acidul g-carboxiglutamic se conţine în protrombină – f.II de coagulare a sângelui:


HOOC COOH
\/
CH

CH2

CH-NH2

COOH

2
Desmozina a fost găsită în proteina fibrilară elastina, se formează la condensarea a 4
molecule de lizină.

Proprietăţi fizico-chimice:
- Amfoterismul
- Ionizarea AA
- Migrarea în cîmp electric
- Activitatea optică
Peptidele - acestea sunt lanţuri de aminoacizi. AA au proprietatea de a se „lega” unul de
altul - cu formarea unei legături de tip amid: -CO-HN- legătura peptidică.

Peptide simple şi mixte:

Grupările N şi C terminale:

3
Nomenclatura peptidelor: -Ser-Gly-Tyr-Ala-Leu /Seril-glicil-tirozil-alanil-leucina
Structura pentapeptidei :

Clasificarea peptidelor:
1. Oligopeptide (Mr 0,1-1 kDa):
- Dipeptide
- Tripeptide
- Tetrapeptide (...)
- Decapeptide
2. Polipeptide (Mr > 5 kDa)
I. OLIGOPEPTIDE
Unele peptide posedă activitate biologică înaltă
Dipeptide: Carnozina (b-alanil-histidina); Anserina (b-alanil-N-metil-histidina)
Tripeptide: Glutationul (g-glutaminil-cisteinil-glicina); Tireoliberina (piroglutamil-histidil-
prolinamida)
Pentapeptide - encefaline cu rol în procesele analgezice: Tyr-Gly-Gly-Phe-Met sau Tyr-
Gly-Gly-Phe-Leu
Octapeptide - Oligopeptide superioare: Ocitocina şi Vasopresina

Nonapeptide: Bradikinina (reduce contractibilitatea muşchilor netezi, inhibă secreţia


gastrică şi motilitatea intestinală): Asp-Arg-Val-Tyr-Val-His-Arg-Phe-Pro

Decapeptide: Angiotensinele I şi II (hormoni peptidici care determină vasoconstricție, și,


ulterior, creșterea tensiunii arteriale). Asp-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Phe-His-Leu (AT-I); Asp-
Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Phe (AT-II)

4
Sistemul renină-angiotensină.

Endorfinele sunt polipeptide cu catenă mai mare. Se cunosc:


α-endorfina - formată din 16 resturi de AA
β- endorfina - formată din 30 resturi de AA.
Rolul endorfinelor rezidă în inducerea de efecte analgezice cu modificarea
comportamentului şi modularea acţiunii altor neurotransmiţători.

II. Polipeptide
Insulina- polipeptidă cu acţiune hormonală, secretată de celulele de tip b ale pancreasului

Alte polipeptide:
Glucagonul - este o polipeptidă, formată din 29 resturi de aminoacizi. Este secretat de
pancreas, în celulele de "tip a" din insulele Langerhans. Activitatea fiziologică - creşterea
glicemiei - efect hiperglicemiant.

5
Corticotropina sau hormonul adrenocorticotrop hipofizar (ACTH)
Este o polipeptidă formată din 39 resturi de aminoacizi și este secretată de lobul anterior al
hipofizei.
Rolul biologic - stimularea biosintezei hormonilor steroizi la nivelul glandei cortico-
suprarenale (hormonii corticosteroizi).
Calcitonina şi parathormonul sunt două polipeptide cu acţiune asupra metabolismului
calciului:
Calcitonina conţine 32 resturi de AA, este secretată de tiroidă şi are o acţiune
hipocalcemiantă;
Parathormonul conţine 84 resturi de AA şi este secretat de paratiroidă şi induce
hipercalcemia.
Colecistokinina este o polipeptidă cu 33 resturi de AA, este produs de celulele numeroase cu
granule argirofile localizate în mucoasa duodenului și partea superioară a jejunului .
Colecistokinina stimulează secreția pancreatică exocrină și, de asemenea, motilitatea gastrică,
intestinală și ale tractului gastro-intestinal.