Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.3.b.

Practici stereotipe și clișee didactice

Oferiți exemple de practici stereotipe care vizează predarea-învățarea-evaluarea la


două discipline de primar (la alegere). Cum credeți că s-a ajuns la aceste practici? Cum
poate fi ele schimbate/ depășite?

Schimbarea profilului psihologic al elevilor, pe de o parte, și nevoia de racordare a


designului educațional la dimensiunea practic-aplicativă a educației în școală, impun categoric
o adaptare, o ameliorare a demersului didactic. Însă inerţia, reticența, unele rigori (normative)
predispun la stereotipii, uneori inevitabile.

Geografie

Clișee, stereotipii Cum s-a ajuns la aceste Cum poate fi ele schimbate/ depășite?
practici?
Stereotipii la nivel de - Flexibilizarea demersului didactic prin
comunicare abordarea lecțiilor de tip ERR (evocare-
-” Ce ați avut de pregătit realizarea sensului- reflecție) . Noul
pentru astăzi?” - un model comunicațional intrat design poate aduce inovație, creativitate
- ” Pentru data viitoare aveți în memorie din perioada în demersul didactic, rupe monotonia
de ...” școlarității celor care fac educație unei lecții obișnuite de predare-învățare,
-„Să-mi spuneți...” predispune la mimetism. care prin respectarea etapelor specifice
- inerția, ancorarea într-un stil de parcă impune un șablon la nivel de
predare tradițional asimilat cu limbaj. În acest fel „reflecția” nu este
aducerea la cunoștință a unor doar o „altă” denumire a lui „pentru data
noțiuni, principii, clasificări unui viitoare aveți să...”, ci implică căutarea
public școlar mai mult sau mai unor conexiuni, studiu individual,
puțin implicat în învățare. paralelisme, analogii etc.
- Realizarea unor lecții, atunci când
conținuturile abordate permit, în afara
sălii de clasă ( învățăm despre punctele
cardinale în parc, în pădure, în centrul
orașului etc). Un spațiu mai puțin formal
poate elimina și stereotipiile de limbaj;
Expunerea hărții în fața - practici rutiniere; Organizarea învățării la geografie ca o
clasei și realizarea predării și
- rigiditatea unor cadre didactice, aventură de descoperire și explorare:
a evaluării prin indicarea pe reticența la nou, neadaptarea - utilizarea unor hărți interactive (în
hartă. stilului didactic la noile tendințe cadrul unor jocuri, aplicații, platforme de
educaționale, necunoașterea unor învățare etc.) oferă posibilitatea de a
aplicații, jocuri, platforme de lucru învăța logic, de a analiza, de a compara;
Vreau să precizez că și eu interactive etc; - aplicarea unor teste interactive pentru
mă număr printre cei care - dotarea defectuoasă a sălii de verificarea cunoștințelor, a
consideră că harta este clasă, a școlii, poate descuraja competențelor de orientare și de lucru cu
”temelia adevărată a tuturor cadrele didactice să caute soluții harta;
descrierilor geografice” și în realizarea unor activități - implicarea elevilor în realizarea
că lecțiile de geografie/ antrenante, interesante; /crearea de hărți ( de ex. realizarea
istorie nu pot fi realizate în - concepția unor cadre didactice formelor de relief din plastilină);
absența hărții. Mă refer aici privind utilizării telefonului, - realizarea unei hărți imaginare pe baza
însă la faptul că formarea tabletei în oră de către elevi; unui text realizat de cadrul didactic și
deprinderilor de orientare și propus elevilor ( de ex. Călătorind pe
de lucru pe hartă se poate Dunăre, În drum spre Vf. Moldovenu, O
face în moduri diferite, țară imaginară etc.) dând posibilitatea
antrenante, interactive. acestora să aleagă singuri simboluri.

Științe ale naturii

Clișee, stereotipii Cum s-a ajuns la aceste Cum poate fi ele schimbate/ depășite?
practici?
Profesorul este principala sursă - Metoda SINELG – elevii citesc informațiile din
primară de informație; manual, de pe o carte indicată, de pe internet sau de
- în învățământul pe o fișă dată de cadrul didactic și completează o
tradițional, cadrul schemă, folosind simboluri. Ulterior, își pot
didactic este elementul clarifica unele aspecte prin discuții cu colegii și
de legătură dintre elevi și cadrul didactic, prin apelul la alte resurse
cunoștințe, iar predarea recomandate de cadrul didactic, încurajându-se
se realizează în sala de astfel interacțiunea dintre elevi, studiul individual,
clasă- profesorul prezintă dorința de a se documenta, gestionarea propriei
conținutul și elevii învățări.
ascultă și notează pentru - Învățarea prin descoperire;
a studia. -Învățarea prin intermediul lucrărilor experimentale
/practice;

- Prea multe conținuturi pentru - ”Învățarea răsturnată- flipped learning – o


timpul disponibil (o oră pe inovație în procesul de predare-învățare. Elevii
săptămână); nu mai este timp studiază conținutul curricular în avans, acasă, prin
să promovăm cercetarea, materiale sugerate de cadrul didactic: texte, cărți,
proiectele colective, etc. video-lecții, videoclipuri YouTube, videoclipuri pe
- care le poate realiza însuși cadrul didactic, sau alte
resurse. Lecția în clasă nu mai este dedicată
predării, ci aprofundării temei, creării de
oportunități de învățare, realizării de proiecte
colective, de experimente, de verificare prin lucrări
practice a informațiilor aflate, activității de
rezolvare de probleme, maximizării interacțiunii cu
exercițiile.

S-ar putea să vă placă și