Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Inginerie și Management în Electronică
și Telecomunicații

Catedra de Fizică

DISCIPLINA: FIZICA
Lucrare de laborator Nr.11

Tema: „Determinarea componentei orizontale a inducției câmpului


magnetic al Pământului”.

A efectuat stundenta grupei: SOE-161


Numele si prenumele elevei:

A verificat profesorul: Ciobanu Marina

Chișinau 2016
1. Scopul lucrării:
Studiul elementelor cîmpului magnetic terestru și determinarea componentei
orizontale a inducției câmpului magnetic al Pământului cu ajutorul busolei de
tangente.

2. Aparate și accesorii:
Busola de tangente, ampermetru, reostat, sursă de curent continuu, întrerupător,
comutator, fire de conexiune.

3. Schema instalației:

Unde:
GT- bobina busolei
R- reostat
A- ampermetru
ɛ- sursa de alimentare
k- întrerupător

4. Formula de calcul:
𝜇0 𝑁𝐼
B0= .
2𝑅𝑡𝑔𝜑
Unde:
B0- componenta orizontală a cîmpului magnetic al Pamântului.
R- raza bobinei.
N- numărul de spire din bobina electromagnetului.
I- Intensitatea curentului.
𝜇0 -Constanta magnetică.
5. Tabela măsurărilor și determinărilor:
Nr. I 𝜑1 𝜑2 𝜑𝑚𝑒𝑑 𝑡𝑔𝜑𝑚𝑒𝑑 𝐵0 ∆𝐵0 ɛ
1 9 40 45 42,5 0,91 207 5,2 2,51
2 12 46 49 47,5 1,09 230 17,8 7,7
3 14 54 57 55,5 1,45 202 10,2 5,04
4 16 57,5 59 58,25 1,61 208 4,2 2,01
5 18 59 62 60,5 1,76 214 2,2 1,02
medie 13,8 51,3 54,45 52,85 1,36 212 7,92 3,65

6. Exemplul de calcul:
𝜑0 =4π*10-7 k/s ∆μ=5*10-5 R=90 mm N=300

4𝜋∗10−7 ∗300∗9∗10−3
B1= =207 ∗ 10−6 .
2∗90∗10−3 ∗0,91

4𝜋∗10−7 ∗300∗12∗10−3
B2= =230*10-6.
2∗90∗10−3 ∗1,09

4𝜋∗3,14∗300∗14∗10−3
B3= =202*10-6.
2∗90∗10−3 ∗1,45
4𝜋∗3,14∗300∗16∗10−3
B4= =208*10-6.
2∗90∗10−3 ∗1,61
4𝜋∗3,14∗300∗18∗10−3
B5= =214*10-6
2∗90∗10−3 ∗1,76

7. Calculul erorilor:
Eroarea absolută și relativă a mărimii B0 se calculează numai pentru un
caz:
𝜇0 𝑁𝐼
B0= ;
2𝑅𝑡𝑔𝜑
𝐵1+ 𝐵2+ 𝐵3 +𝐵4 +𝐵5 207+230+202+208+214+212
Bmed= = =212,2.
5 5
∆B1=│Bmed-B01│=212,2-207=5,2*10-6.
∆B2=│212,2-230│=│-17,8│=17,8*10-6.
∆B3=│212,2-202│= 10,2*10-6.
∆B4=│212,2-208│= 4,2*10-6.
∆B5=│212,2-214│=│-2,2│=2,2*10-6.

8. Rezultatul final:

∆𝐵1
ɛ1= *100=2,51%.
𝐵1
∆𝐵2
ɛ2= =7,7.
𝐵2
ɛ3=5,04.
ɛ4=2,01.
ɛ5=1,02.

9. Concluzii:
Efectuînd această lucrare de laborator am determinat componența
orizontală a inducției cîmpului magnetic al Pămîntului (B0) la diferite
nivele de intensitate a curentului electric. Astfel am folosit busola de
tangente și măsurînd unghiul de diviere de la normală, a acului, am obținut
date pe care le-am aplicat în formula de calcul pentru a determina inducția
cîmpului magnetic al Pamintului (B0).