Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Inginerie și Management în Electronică
și Telecomunicații

Catedra de Fizică

DISCIPLINA: FIZICA
Lucrare de laborator Nr.6

Tema: „ Determinarea coeficientului de frecare interioară și al


parcursului liber al moleculelor unui gaz”

A efectuat stundenta grupei: SOE-161


Numele si prenumele elevei:

A verificat profesorul: Ciobanu Marina

Chisinau 2016
1. Scopul experienței:
Studierea fenomenului frecării interioare în gaze și determinarea coeficientului de
frecare interioară a aerului și a parcursului liber mediu al moleculelor.

2. Aparate și accesorii:
Retortî din sticlă, un vas gradat, manometru, un tub capilar, barometru,
termometru.
3. Schema instalației:
Unde:
1 .Fixator
2. Robinet
AB. Tub capilar
C. Retortă din sticlă
D. Vas gradat
4. Formula de calcul:
𝜌𝑔( ℎ2 −ℎ1 )𝜋𝑅04 𝑡 3ղ 𝜋𝑅𝑇
Ƞ= , <λ>= ∗√ .
8𝑉𝑙 𝑃 8𝑀

Unde:
ρ- Coeficientul frecării interne;
g- Accelerația căderii libere;
h1,h2- Înălțimile coloanelor de apă din manometru;
Ro- Raza capilarului;
t- Timpul;
V- Volumul;
l- Lungimea capilarului;
ղ- Parcursul liber mediu al moleculelor;
P- Presiunea atmosferică;
R- Constanta universală a gazului;
T- Temperatura camerei;
M- Masa molară.

5. Tabela măsurărilor și determinărilor:


Nr. ℎ2 − ℎ1 V t ƞ ∆ƞ λ ∆λ ɛƞ ɛλ
−3 −6 3 −5 −5 −8 −8
Exp. 10 m 10 m s 10 Kg/ms 10 Kg/ms 10 𝑚 10 𝑚 % %
1 3,2 200 175 3.394 0,806 0.1832 0.153 23 83
2 2,9 200 146 2.566 - 0.1350 - - -
3 2,7 200 69 1.129 - 0.0609 - - -
D= (0.96 ±0,1)mm ∆D=0,01*10-3m
l = (312,9±0,1) mm ∆l= 0,1*10-3m
T= 22ºC=235,15 K ∆T= 0,5 k
g= 9,81 m/s2 ∆g= 5*163 m/s2
ρ= 0,997 *103 kg/m3 ∆ρ= 5*10-3 kg/m3
R= 0,997*10-3 kg/m3 ∆R= 5*10-3 J/mol*k
M= 29*10-3 g/mol ∆M= 0,5*10-3
π= 3,14 ∆π= 5*10-3
P= 98952 Pa ∆P= 133 Pa
∆V=17*10-6 m3
∆( h1-h2 )= 1*10-3m

6. Exemplul de calcul:
𝜌𝑔( ℎ2 −ℎ1 )𝜋𝑅 4 𝑡 3ղ 𝜋𝑅𝑇
Ƞ= ; <λ>= ∗√ .
8𝑉𝑙 𝑃 8𝜇
0.997∗103 ∗9.81∗3.2∗10−3 ∗3.14∗(0.997∗10−3 )4 ∗175
Ƞ= = 0.03394 *10-3 kg/ms.
8∗200∗10−6 ∗314.9∗10−3

Ƞ =3.394 *10-5 kg/ms.

3∗3.394∗10−5 𝑘𝑔/𝑚𝑠 3.14∗0.997∗10−3 𝑘𝑔/𝑚3 ∗235,15𝐾


<λ>= *√ = 0.1832*10-8m
98952 𝑃𝑎 8∗29∗10−3 𝑘𝑔

7. Calculul erorilor:
Eroarea absolută și relativă a mărmilor ղ și λ se calculează numai pentru un caz din
cele trei, indicat de profesor.
𝜌𝑔( ℎ2 −ℎ1 )𝜋𝑅04 𝑡 3ղ 𝜋𝑅𝑇
Ƞ= , <λ>= ∗√ .
8𝑉𝑙 𝑃 8𝜇
g  (h2  h1 )  R t V l
       4    ;
g  (h2  h1 )  R t V l

5∗10−3 5∗10−3 5∗10−3 5∗10−3 5∗10−3 0.01 17∗10−6 0.1∗10−3


∆ƞ = 3.394 ( + 3
+ + +4 + + + )
9.81 0.997∗10 3.2 3.14 0.997 175 200 314.9
= 0.0237 *3.394 = 0,806 ∗ 10−5Kg/ms
 P 1  1 R 1 T 1 M
              ;
 P 2  2 R 2 T 2 M

−5 −3 5∗10−3 0.5∗10−3
∆𝜆 =0.1832 *(0,806∗10
3,394∗10−5
133 1 5∗10
+ 98952 + 2 + 3,14
1 1 0,5𝐾 1
+ 2 + 0,997∗10−3 + 2 + 235.15 + 2 ∗ 29∗10−3
)=8.362*0.1832=1.53

8. Rezultatul final:

ƞ=3.394 *10-5 kg/ms.   100%;

0,806 ∗10−5
𝜀ƞ = ∗ 100% =23.7%
3.394∗10−5

λ= 0.1832*10-8m  100%;

0.153
𝜀λ = ∗ 100% =83%
0.183∗10−8

9. Concluzii:
Efectuînd această lucrare de laborator ne-am făcut cunoscuți cu fenomenul frecării
interioare în gaze, ne-am famialirizat cu metodele teoretice și experimentale de
determinare a coeficientului de frecare interioară al aerului și determinarea
parcursului liber al moleculelor. În rezultatul acestei analize ajungem la concluzia
că pentru a obține un rezultat mai optim trebuie să luăm datele mai atent și mai
precis, să facem măsurările cît mai exact posibil.