Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Inginerie și Management în Electronică
și Telecomunicații
Catedra de Fizică

la experienţa de laborator Nr. 2c

“Verificarea principiului fundamental al dinamicii


mișcării de translație la mișcarea unui cărucior
pe planul înclinat.”

A efectuat studenta grupei : SOE-161


Numele si prenumele studentei:

A verificat profesorul: Ciobanu Marina

Chișinău 2016
1. Scopul experienţei:
Verificarea experimentală a principiului fundamental al dinamicii mișcării de
translație la mișcarea unui cărucior pe planul înclinat.

2. Aparate şi accesorii:
Calculator, soft pentru procesarea datelor experimentale, cablu COM, stativ, plan cu
piste pentru direcюionarea miєcгrii cгruciorului, 2 bare scurte, єaibe de plastic,
cгrucior, set de abturatoare cilindrice, cronometru electronic, 2 senzori, bara de
susюinere a senzorilor, mufe, riglг єi єubler.

3. Dependenţa studiată:
d t3 - d t1 h
a = g sin a � =g ,
t1 2 + t2 + t3 2 l
unde:
a este acceleraţia căruciorului pe planul înclinat;
a este unghiul de înclinare a planului faţă de orizontală;
g este acceleraţia gravitaţională;
d este diametrul obturatorului înşurubat în cărucior;
h este înălţimea planului înclinat;
l este lungimea planului înclinat;
t1 este intervalul de timp în care obturatorul căruciorului întretaie fascicolul
primului senzor;
t3 este intervalul de timp în care obturatorul căruciorului întretaie fascicolul
celui de al doilea senzor;
t2 este intervalul de timp ce durează de la descoperirea fascicolului primului
senzor până la începutul acoperirii fascicolului senzorului al doilea.

4. Schema experienţei:
5. Tabelul măsurărilor:

d = 0,01 m; m = 0,357 kg;


h = 0,18 m; l = 0,41 m;

N t1 , s t2 , s t3 , s a, m s 2
1 0,0163 0,138 0,0087 3,56099
2 0,0157 0,136 0,0086 3,54943
3 0,0151 0,1342 0,0085 3,52205
4 0,015 0,1332 0,0084 3,61497
5 0,0152 0,1365 0,0085 3,49562
6 0,0152 0,1354 0,0084 3,61808
7 0,0153 0,1364 0,0085 3,5258
8 0,0155 0,1371 0,0085 3,56344
9 0,0152 0,1368 0,0085 3,48857
10 0,0159 0,1398 0,0085 3,60224

6. Tabelul valorilor medii:

n X =h l Y = a, m s 2
1 0,20732 1,64283
2 0,2439 1,83581
3 0,2439 2,46729
4 0,35366 2,82798
5 0,43902 3,55412

7. Prelucrarea datelor experimentale:

p = 7,61632 m s 2 b = 0,19929 m s 2
Ffr = 0,07115 N; X 0 = h0 l0 = 0,02617 ;

8. Calculul erorilor:
Dp = 1,27236 ; e = 0,16706 ;

9. Rezultatul final:

p = ( 7,6±1,2 ) m s 2 ; e= 17 %.

10.Concluzii:
În această lucrare de laborator am verificat principiul fundamental al dinamicii
mișcării de translație la mișcarea unui cărucior pe planul înclinat. Am verificat
experimental justețea principiului fundamental al dinamicii mișcării de translație în
cazurile cînd forța de frecare(rezistența) poate fi neglijată și cînd ea este
comparabilă cu cea exterioară. În baza experimentului s-au construit graficele
dependentelor, în baza cărora determinăm pantele dreptelor obținute și valoarea
coeficientului de frecare(rezistența) la mișcarea căruciorului pe planul înclinat.

11.Graficul dependenţei studiate: