Sunteți pe pagina 1din 8

ARIA ŞI MASA UNITARĂ A BARELOR DE ARMĂTURĂ UZUALE

ENCIPEDIA > PROIECTARE > RESURSE UTILEPUBLICAT LA 07.09.2016SCRIS DE ENCIPEDIA


În stabilirea cât mai rapidă a ariei de armătură necesare, precum şi în efectuarea extraselor de armare sunt utile tabele conţinând ariile
şi masele unitare ale armăturilor de diametru uzual din ţara noastră.
Masa unităţii de volum (densitatea) oţelului are valoarea de 7850 kg/m3 , iar aria secţiunii unei bare de diametrul "d" are valoarea de
π*d2/4
Arii de armătură pentru diametrele uzuale folosite în ţara noastră (in intervalul 1-12 bare într-o secţiune)
Mase de armătură pentru diametrele uzuale folosite în ţara noastră (in intervalul 1-12 bare într-o secţiune)
Deasemenea, procentul minim de armare al elementelor de beton armat are valori diferite în funcție de clasa betonului și calitatea
oțelului folosit. Exemplificativ pentru grinzi de beton armat, se prezintă tabele conținând valorile procentului minim pentru armarea
longitudinală, respectiv transversală. Pentru procentul minim de armare longitudinală, respectiv procentul minim de armare
transversală, pentru grinzi de beton armat, sunt prezentate tabelele de calcul conform P100-2013, respectiv SR EN 1992-1
Valorile procentului minim de armare longitudinală, dupa P100-1/2013

Valorile procentului minim de armare longitudinală, dupa SR EN 1992-1

Valorile procentului minim de armare transversală, dupa SR EN 1992-1


Orientativ, se prezintă mai jos și un tabel conținând procentele minime pe tip de element de beton armat, conform normelor în vigoare,
respectiv un indice de consum (kg/m3) formulat pe baza statistică a unor lucrări de proiectare cu caracter recent. Se mentioneaza ca
acesti indici de consum au o valoare relativ minimala, fiind determinati pe structuri conformate și alcătuite corespunzător sub
aspectele tehnico-economice aferente.
Deasemenea, pierderile tehnologice prezentate au un caracter orientativ, de ordin de marime, valoarea acestora putand varia
substanțial de la caz la caz, ca urmare a incidenței a mai multor factori.