Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Inginerie și Management în Electronică
și Telecomunicații
Catedra de Fizică

la experienţa de laborator Nr. 4c

„Verificarea principiului fundamental al dinamicii


miscarii de rotatie si determinarea momentului
de inertie al unui cilindru si al unui corp
arbitrar.”

A efectuat studenta grupei: SOE-161


Numele şi prenumele studentei:

A verificat profesorul: Ciobanu Marina

Chișinău 2016
1. Scopul lucrarii de laborator:
Verificarea experimentală a principiului fundamental al dinamicii de rotație și a
formulei pentru calculul momentului de inerție al unui disc în raport cu axa fixă de
rotație ce trece prin centrul lui de masă perpendicular discului. Determinarea
momentului de inerție al unui corp de formă neregulată.

2. Aparate şi accesorii:
Calculator, soft pentru procesarea datelor experimentale, cablu COM, cronometru
electronic, 1 senzor, stativ cu volant fixat, disc omogen și corp de formă neregulată cu
găuri ce trec prin centrele lor de masă, taler cu fir, mase identice, șubler.

3. Dependenţa studiată:
4. Schema lucrarii de laborator:

5. Tabelul măsurărilor:
mt = 0.05900 kg; g = 9.81000 m s 2 ;
m0 = 0.02000 kg; I = 0.00000 kg m 2 ;
d = 0.00910 m; DI = 0.00000 kg m 2 ;
r = 0.01200 m; Rc = 0.00000 m;
R = 0.07450 m; mc = 0.00000 kg;

n t3k +1 ,s t3k + 2 ,s t3k +3 ,s


0 0.02780 0.35800 0.01830
1 0.26810 0.01470 0.22170
2 0.01240 0.19090 0.01120
3 0.17570 0.00990 0.16030
4 0.00930 0.14750 0.00860
5 0.14110 0.00810 0.13220
6 0.00760 0.12410 0.00720
7 0.12120 0.00680 0.11510
8 0.00670 0.10950 0.00640
9 0.10760 0.00630 0.10310
10 0.00600 0.09870 0.00590
11 0.09800 0.00550 0.00000
n wn , rad s wn - w0 , rad s
1 0,38105 6,67474 2,28094
2 0,66565 8,30936 3,91556
3 0,9009 9,85062 5,45682
4 1,1036 10,90604 6,51224
5 1,28985 12,33815 7,94435
6 1,45975 13,13416 8,74036
7 1,6162 14,20322 9,80942
8 1,76565 15,07996 10,68616
9 1,9057 16,07206 11,67826
10 2,0372 16,96495 12,57115
11 2,1654 17,96289 13,56909
12 2,28725 18,23099 13,83719
13 2,4033 19,08557 14,69177
14 2,51725 19,38852 14,99472
15 2,6265 20,35794 15,96414
16 2,73115 20,70299 16,30919
17 2,83485 22,20866 17,81486

e n , rad s 2 (mt + n m0 ) g r , N m
1 2,37096 0,00695
2 3,22809 0,0093
3 4,24345 0,01165
4 5,27416 0,01401
5 6,12875 0,01636

6. Prelucrarea datelor experimentale:

p= 0.002469 1 kg m 2 ;
b= 0.001170 rad s 2 ;
I = 0.002469 kg m 2 ;
M fr = 0.001170 N m;
Ic = kg m 2 ;

7. Calculul erorilor:

DI = 0.000034 kg m 2 ; e= 0.013863 ;
DM fr = 0.000160 N m; 0.136750 ;

8. Rezultate finale:

I = ( 0.002469±0,000034 ) e= 1,3863 %;
M fr = ( 0,001170±0,000160 ) N m; 13,6750 %;

9. Concluzii:
În această lucrare de laborator am verificat principiul fundamental al dinamicii mișcării
de rotație și a formulei pentru calculul momentului de inerție al unui disc în raport cu
axa fixă de rotație ce trece prin centrul lui de masă perpendicular discului. Am avut o
eroare mică ɛ=1,3863%, ceea ce ne demonstrează că am efectuat corect experimentul,
astfel am atins scopul lucrării.

10.Graficele dependenţelor studiate:


Fig.1

Fig.2