Sunteți pe pagina 1din 4

Noţiunea de Activitv - componentă a unei aplicaţiei ce oferă o interfaţă grafică cu care utilizatorul poate să

interacţioneze. () aplicaţie Android e formată din una sau mai multe activităţi, iar timpul de execuţie nu
influenţează timpul de răspuns al aplicaţiei. Există întotdeauna o activitate principală care este afîşată atunci
cînd aplicaţia Android este lansată în execuţie iniţială.

Activity Lifecycle - ciclul de viaţă al unei activităţi, descrie starea în care o activitate poate fi la un moment
dal.

• Resumed(running) or active - in foreground, user focus

Activitatea se află în prim plan şi este vizibilă, astfel încât utilizatorul poate interacţiona cu
aceasta prin intermediul interfeţei grafîce pe care o oferă(running)

• Paused - stopată parţial de sistem sau o alta activitate e in focus, dar inca e vizibila

Activitatea se află în fundal şi este (parţial) vizibilă; o astfel de situaţie este întâlnită în
momentul în care o altă activitate a fost pomită, însă interfaţa sa grafîcă este transparentă
sau nu ocupă întreaga suprafaţă a dispozitivului de afîşare.

• Stopped - complet in background

Activitatea se allă în background şi este complect ascunsă; o astfel de situaţie este întîlnită
în momentul în care o altă activitate a fost pomită, iar interfaţa sa grafică ocupă întreaga
suprafaţă a dispozitivului de afişare.
• Destroved - distrugerea procesului, sistemul renunţă la activitatea din memorie, eliberînd

memona.
Process Lifecycle :

• Foreground activity - activitatea principală, care este vizibilă, se află în proces principal.
Procesul va fi distrus , doar dacă se foloseşte mai multă memorie decît cea disponibilă.
• Visible activitv - activitate vizibilă(este vizibilă pentru utilizator, dar nu este în prim-
plan). Este considerată extrem de importantă şi nu va fi distrusă decît dacă este necesar
pentru a menţine activitatea din prim-plan.
• Background activity - activitate care nu este vizibilă pentru utilizator şi a fost oprită.
Sistemul poate ucide în siguranţă procesul său pentru a recupera memorie pentru alte
procese. La repomirea activităţii, aceasta va repomi în aceeaşi stare în care 1-a lăsat
ultima dată utilizatorul.
• Empt> process - proces gol care nu găzduieşte activităţi sau alte conponente ale
aplicaţiei(Servicii sau BroadcastReceiver). Acestea sunt distruse de sistem, deoarece
memoria devine scăzută.
() intenţie este un mecanism de conexiune între componentele S() Android şi se caracterezieaza prin
flexiblitate, extensibilitate, propagă un mesaj asincron.
Intenţie = aeţiune+date
Invocă activităţi sau servicii şi se folosesc la transmiterea mesajelor la nivel de SO:apel telefonic, SMS,
status conectivitate, baterie.
• () componentă(activitate/serviciu), ce este definită în AndroidManifest.xml şi eticheta
<intent-lllter>
• acţiunea(action) - este indicată prin proprietatea androidiname, cele mai frecvente vaiori
fiind: MAIN,VIEW, DIAL, CALL, ANSWER,SEND.
• data - reprezintă informaţiile care vor fi procesate, fmd exprimate de obicei sub formă de
URI.
1. Uri.parse()
2. android:host, android:port
3. android:path
4. android:scheme
• category (android:name) - LAUNCHER, DEFAULT,ALTERNATIVE
• type
• co mp o n en t
• extra : putE.\tra()/getExtrea()

Intent Resolution (Explicit Intent/ Implicit Intent)


Implicit Intent (Invocare prin precizarea clasei incarcate )
In fişierul AndroidManifest.xml, orice activitate defmeşte în cadrul elementului
<intent-lilter>, denumirea unei acţiuni care va putea fi folosită de o intenţie pentru a o invoca. Se defîneşte o
acţiune predefinită de utilizator, din categoria DEFAULT!
<activity
android:name=Mro.pub.cs.systems.eim.lab04.MainActivity"
android:label ="@string/app_nameM >
<intent-filter>
<action android:name=Mro.pub.cs.systems.eim.lab()4.intent.action.MainActivityM />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>

Prin intermediul unei intenţii, o aplicaţie poate invoca atât o activitate din cadrul său, cât şi o activitate
aparţinând altei aplicaţii.

în situaţia în care se apelează o activitate din cadrul aceleiaşi aplicaţii, se poate folosi folosi metoda