Sunteți pe pagina 1din 2

CIRCUMSTANŢIALA DE SCOP (FINALA) - CS

Circumstanţiala de scop este propoziția subordonată care corespunde, la nivelul frazei, complementului circumstanțial
de scop și se poate dezvolta, prin expansiune, din acesta. Întrebare: Cu ce scop? Ea determină:
CS
 un verb predicativ: Am plecat¹/ [să] pescuiesc.²/

CS
 o locuțiune verbală: Am luat-o la fugă¹/ [ca să] scap.²/

CS
 o interjecție: Hai¹/ [să] ne târguim.²/

Elemente de relaţie
o conjuncţii subordonatoare: să, de, ca să:
 Mergi¹/ [de] te odihnește.²/
 locuţiuni conjuncţionale subordonatoare: pentru ca să, ca nu cumva să, nu care cumva să:
 [Ca nu cumva să] pierd trenul,¹/ m-am sculat devreme.²/
În regentă pot apărea locuțiuni adverbiale corelative care anunţă finala: de aceea, de asta, de aia, pentru aceea,
pentru asta, pentru aia.
De aceea învăț,¹/ [ca să] știu.²/
Topica și Punctuaţia: postpusă regentei, finala NU se desparte prin virgulă de aceasta. Dacă este antepusă/intercalată, se
izolează prin virgule.

Exerciţii

1. Realizați expansiunea complementelor circumstanțiale de scop din enunțurile de mai jos:


 Dana nu lipsește de la școală pentru a nu pierde lecțiile. ..................................................................................................
 A plecat la vânat. ...............................................................................................................................................................
 Ne pregătim în vederea vizitei la muzeu. ..........................................................................................................................
2. Contrageți circumstanțialele de cauză din frazele următoare:
 Ca să ajung mai repede, iau
metroul. .........................................................................................................................
 Mergem mâine la mare ca nu cumva să se strice
vremea. .........................................................................................
 Pentru ca să scap de ploaie, m-am adăpostit sub o
streașină. ....................................................................................
 Ți-am trimis un mesaj ca nu care cumva să
uiți! .......................................................................................................
3. Completează spațiile punctate cu subordonatele corespunzătoare sensului sugerat de corelativele scrise cursiv.
Precizează felul acestor propoziții secundare.
 ......................................................................................., atunci răsar ghioceii. P1 =
 ......................................................................................., acolo te voi aștepta. P2 =
 ......................................................................................., așa voi proceda. P3 =
 ......................................................................................., de aceea am întârziat. P4 =
 ......................................................................................., pentru asta mă voi strădui. P5 =
4. Analizează frazele:
Trec furnici ducând în gură de făină marii saci,
Ca să coacă pentru nuntă și plăcinte și colaci;
Și albinele-aduc miere, aduc colb mărunt de aur,
Ca cercei din el să facă cariul, care-i meșter faur.
(Mihai Eminescu, Călin-file din poveste)
P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = P6 =

Mihai – Vodă voi a se folosi de poziția și de strâmtoarea Vadului Călugărenilor, în care nu se puteau destinde în front mai
mult de doisprezece oameni ca să facă mulțimea turcilor nefolositoare și ca să se poată astfel lupta cu puteri deopotrivă.
(Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai – Voievod Viteazul)
P1 = P2 = P3 = P4=
5. Precizează, după modelul indicat, felul subordonatelor din următoarele fraze:
 Marea lui dorință era / să urce până la Vîrful Omu / care era fabulos./ P1 = PP, P2 = PR, P3 = AT
 Părea să fi înțeles ceea ce i-ai spus în timp ce ați discutat cum trebuie să se poarte.
 Venise la oraș să cumpere un calculator, dar s-a întors cu mâna goală, că nu i-au ajuns banii ce i-a avut la el.
 Mâine trebuie să mă scol dis-de-dimineață, dar mi-e teamă că nu mă voi trezi, pentru că sunt foarte obosită.
 Hotărârea să plece din țară ca să locuiască acolo unde îi place să fie în mijlocul naturii îi era nestrămutată.
 Mă gândisem să învăț mai bine, căci nu e indicat să am prea mult de studiat în preajma tezelor.
 L-am rugat să nu-mi mai facă atmosferă, ci să vină să-i dau CD-ul pe care mi l-a solicitat.