Sunteți pe pagina 1din 5

4.

5 ESTIMAREA RESURSELOR ACTIVITĂȚILOR


Estimarea resurselor activităților este procesul de estimare a tipului și cantităților de
materiale, resurse umane, echipamente sau componente necesare pentru efectuarea fiecărei
activități. Principalul beneficiu al acestui proces este faptul că se identifică tipul, cantitatea,
atributele resurselor necesare pentru finalizarea activității, permițând estimări mai exacte a costului
și a duratei.
Intrările, instrumentele & tehnicile și ieșirile acestui proces sunt prezentate în Figura
4-12. Figura 4.13 prezintă diagrama fluxului de date pentru acest proces.

FIGURA 4-‐12 ESTIMAREA RESURSELOR ACTIVITĂȚILOR: INTRĂRI,


INSTRUMENTE & TEHNICI, IEȘIRI

1
FIGURA 4-‐13 ESTIMAREA RESURSELOR ACTIVITĂȚILOR: DIAGRAMA
FLUXULUI DE DATE
Estimarea resurselor activităților este corelată cu procesul ”Estimarea costurilor”.
De exemplu:
 echipa de proiect în construcții va trebui să fie familiarizată cu normele de
construcții locale. Astfel de cunoștințe sunt disponibile de multe ori la furnizorii locali. Cu toate
acestea, în cazul în care grupul local de resurse nu are experiență cu tehnicile deosebite de
construcție sau de specialitate, costul suplimentar pentru un consultant poate fi cel mai eficient
mod de a asigura cunoștintele aferente regulilor locale pentru construcții.
 echipa de proiectare tehnică pentru automobile va trebui să fie familiarizată cu
cele mai noi tehnici de asamblare automată. Cunoștințele necesare ar putea fi obținute prin
angajarea unui consultant, prin trimiterea unui proiectant la un seminar de robotică sau prin
includerea unei persoane din producție ca membru al echipei de proiect.

ESTIMAREA RESURSELOR ACTIVITĂȚILOR: INTRĂRI


Planul de management al programului de execuție

2
Planul de management al programului de execuție identifică nivelul de precizie și
unitățile de măsură pentru resursele care trebuie estimate.
Lista de activități
Lista de activități identifică activitățile ce necesită resurse.
Atributele activităților
Atributele activităților furnizează datele de intrare principale, utilizate în estimarea
resurselor necesare pentru fiecare activitate din lista de activități.
Calendarele resurselor
Un calendar al resurselor este un calendar specific proiectului care identifică zilele
lucrătoare și schimburile (turele) în care fiecare resursă este disponibilă. Informațiile referitoare
la resursele (de exemplu, resurse umane, echipamente și materiale) potențial disponibile în timpul
perioadei de timp planificată pentru activitate sunt utilizate pentru estimarea utilizării resurselor.
Calendarele de resurse dau informații despre CÂND și CÂT TIMP vor fi disponibile resursele
identificate în cadrul proiectului. Aceste informații trebuie să fie disponibile la nivel de activitate
sau de proiect. Această cunoaștere include luarea în considerare a unor caracteristici, cum ar fi:
experiența resursei și/sau nivelul de calificare, precum și zonele geografice din care provin
resursele, dar și când acestea pot fi disponibile.
Registrul riscurilor
Evenimentele de risc pot avea impact în selecția și disponibilitatea resurselor.
Actualizările registrului riscurilor sunt incluse în documentația de actualizare a proiectului, în
planul de răspuns la risc.
Estimarea costurilor activităților
Costul resurselor poate avea impact în selecția resurselor.
Factorii de mediu ai organizației
Factorii mediului organizațional care pot influența procesul de estimare a resurselor
activității cuprind, fără a se limita la: poziția geografică, disponibilitatea și aptitudinile resurselor.
Patrimoniul de procese organizaționale
Patrimoniul de procese organizaționale care pot influența procesul “Estimarea resurselor
activității” include, fără a se limita la:
 Politicile și procedurile legate de personal,
 Politicile și procedurile legate de închirierea sau achiziția materialelor și
echipamentelor,
 Informațiile istorice referitoare la tipurile de resurse utilizate pentru lucrări
similare în cadrul proiectelor anterioare.

3
ESTIMAREA RESURSELOR ACTIVITĂȚILOR: INSTRUMENTE & TEHNICI
Expertizarea
Expertizarea este necesară de obicei pentru a evalua intrările legate de resurse în acest
proces. O astfel de expertiză poate fi asigurată de un grup sau o persoană care are cunoștințe de
specialitate în domeniul planificării și estimării resurselor.
Analiza alternativelor
Multe activități programate au modalități alternative de realizare. Acestea includ
folosirea diferitelor niveluri de capacitate sau de competență a resurselor, diferite mărimi sau
tipuri de mașini, diferite instrumente (de mână versus automate) și decizii în privința resursei
“make or buy - să produc, să inchiriez sau să cumpăr”.
Estimări publicate
Multe organizații publică frecvent tarifele actualizate (normative) și costuri unitare ale
resurselor pentru o gamă largă de meserii, materiale și echipamente pentru diferite țări și regiuni
geografice din țările respective.
Estimarea “de jos în sus”
Estimarea “de jos în sus” este o metodă de estimare a duratei sau costului proiectului prin
agregarea estimărilor componentelor de la baza WBS. Atunci când o activitate nu poate fi
estimată cu un grad de încredere acceptabil, efortul din acea activitate este descompus în
mai multe elemente componente. Sunt estimate necesitățile de resurse pentru fiecare
componentă. Apoi aceste estimări sunt agregate într-o sumarizare totală de resurse pentru fiecare
activitate. Activitățile pot să aibă sau nu dependențe între ele, dependențe care pot afecta
aplicarea și utilizarea resurselor. Dacă există dependențe, acest model de utilizare a resurselor
este reflectat și documentat în estimarea cerințelor activităților.
Aplicații informatice pentru managementul de proiect
Aplicațiile informatice pentru managementul de proiect, precum aplicațiile software pentru
programul de execuție, au capacitatea de a ajuta la planificarea, organizarea și managementul
grupurilor de resurse și de a elabora estimări de resurse. În funcție de gradul de complexitate a
aplicației software, ele pot fi definite pentru a ajuta la optimizarea utilizării următoarelor
resurse: structurile de resurse detaliate, disponibilitatea resurselor, tariful resurselor și diferite
calendare de resurse.

ESTIMAREA RESURSELOR ACTIVITĂȚILOR: IEȘIRI


Cerințele de resurse ale activităților
Cerințele de resurse ale activităților identifică tipurile și cantitățile de resurse
necesare pentru fiecare activitate dintr-un pachet de lucrări (WP). Aceste cerințe pot fi apoi
4
agregate pentru a determina resursele estimate pentru fiecare pachet de lucrări și pentru fiecare
perioadă de lucru. Nivelul de detaliere și de specificitate a descrierilor cerințelor de resurse poate
varia în funcție de domeniul de aplicare. Documentația cerințelor de resurse ale activităților
poate cuprinde baza de estimare pentru fiecare resursă, precum și ipotezele care au fost făcute la
determinarea tipurilor de resurse care sunt aplicate, disponibilitatea lor și cantitățile utilizate.
Structura ierarhizată a resurselor
Structura ierarhizată a resurselor (RBS-„Resource Breakdown Structure”) sau
organigrama resurselor este o reprezentare ierarhică a resurselor identificate după categorie și tip.
Exemple de categorii de resurse includ: resursele umane, materialele, echipamentele și componentele.
Tipurile de resurse pot include nivelul aptitudinilor, categoriile și alte informații adecvate
proiectului. RBS este utilă pentru organizarea și raportarea datelor din programul de execuție a
proiectului cu informațiile privind utilizarea resurselor.
Actualizări ale documentelor de proiect
Documentele de proiect care pot fi actualizate includ, fără a se limita la:
 Lista de activități,
 Atributele activității,
 Calendarele resurselor.