Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnatul Radulescu Mihai, angajat in functia de Pictor in cadrul


societatii Restaurare S.R.L., prin prezenta va aduc la cunostinta ca
doresc incetarea contractului meu de munca din data de 25.06.2008,
in baza art. 79 din Codul muncii - Legea 53/2003 modificata si
completata, prin demisie din motive personale in baza prevederilor
din legea mai sus mentionata.

Va multumesc!

Data:

25.06.2008

Cu stima,