Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnata ........................................, domiciliata in


............................................., cu respect va rog a-mi elibera o adeverinta in care sa se
specifice grupa de munca si toate sporurile cu caracter permanent de care am
beneficiat in perioada .................................................... in care am fost angajata la SC
DOLJCHIM SA CRAIOVA.

Pentru conformitate am anexat o copie dupa CI si dupa cartea de munca.

Multumesc anticipat.

Craiova,

data................................

semnatura

Domnului Director al SC OMV Petrom SA CRAIOVA