Sunteți pe pagina 1din 159

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, MASTER INGINERIE HIDRAULICA


CURS PROCEDURI DE CONTRACTARE SI ACHIZITIE

CURS NR. 1
INTRODUCERE. CONDITII DE CONTRACT
CE ESTE SI CE CUPRINDE UN CONTRACT

 Un act legal între două părţi;

 Una din părţi doreşte ca cealaltă să facă ceva pentru ea;

 Ambele părţi oferă ‘consideraţie’ (bunuri sau bani);

 Ofertă şi Acceptare înregistrate;

 Nici un aspect ilegal, imoral sau injust;

 Contractul defineşte: Părţile, Responsabilităţile, Procedurile, Cadrul


pentru Revendicări, Dispute şi Drepturile, Obligaţiile şi Riscurile.
CERINŢE NAŢIONALE

 Identificarea părţilor;

 Descrierea obiectului Contractului;

 Preţ;

 Termene de livrare, termene de plată;

 Verificarea livrabilelor;

 Penalităţi de întârziere;

 Răspunsuri în situaţii de urgenţă;

 Semnături.
CE ESTE TIPIC UNUI CONTRACT DE CONSTRUCŢII?

 Lucrările de Construcţii sunt complexe, si presupun riscuri:

 Contractele de construire presupun:

 Contract Cadru

 Condiţii Contractuale

 Anexă la Ofertă

 Specificaţii & Planşe

 Lista de Cantităţi & Metoda de Măsurare


FIDIC

Forma scurtă Execuţie Proiectare La cheie


& Execuţie
FIDIC

Proiectul
Angajatorului
Simplu Roşu –
Nu
Verde – numai execuţie
forma scurtă
Nu

Preţ fixat Echipamente sau


Argintiu – Nu risc ridicat
Preţ estimat / La Galben –
cheie proiectare şi execuţie
CERINŢE UE (GHIDUL PRACTIC)

 Contractorii si sub-contractorii trebuie să fie “eligibili”;

 Utilajele, matrialele şi mâna de lucru trebuie să fie “eligibile”;

 Evitarea corupţiei. Clauze etice;

 Formarea Consorţiilor trebuie aprobată;

 Puterea Inginerului privind alocarea costurilor suplimentare şi a


timpului către Contractor, este limitată.
CE ALTCEVA AFECTEAZA UN CONTRACT

 Jurisdicţia tării;

 Cerinţele juridice şi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii;

 Rolul Proiectantului;

 Un compromis mic este mai bun decât un proces mare


UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, MASTER INGINERIE HIDRAULICA
CURS PROCEDURI DE CONTRACTARE SI ACHIZITIE

CURS NR. 2
CONTRACTELE DE CONSTRUIRE.
PROCEDURI DE CONTRACTARE SI
ACHIZITIE
PRINCIPII GENERALE ALE CONDITIILOR CONTRACTUALE

 Aplicabilitate – Pentru contracte de dimensiuni importante, care atrag Antreprenori


internationali. “Dimensiunile” sunt evaluate in masuri precum valoarea financiara,
si/sau complexitate, si/sau specializari multi si interdisciplinare, cum ar fi lucrari
pentru executia unor statii de tratare automatizate pentru mase largi de populatie.
 Prezentare in forma standardizata – Asigura cunoasterea si familiarizarea cu
detaliile contractuale a tuturor partilor contractuale, precum si a institutiilor
financiare implicate si poate fi utilizata la nivelul oricarei tari;
 Flexibilitate – Formatul standardizat pentru Conditiile Specifice ale Contractelor
asigura flexibilitate in abordarea problemelor contractuale si permitand aplicarea la
majoritatea tipurilor de contracte, inclusiv cele care prevad proiectarea de catre
Beneficiar (conform Cartii Rosii), proiectarea de catre Antreprenor (in baza Cartii
Galbene) sau contractele la cheie (in baza Cartii Argintii). In mod normal, perioada
de executie a acestor contracte va depasi sase luni.
 Risc – Contractul distribuie riscurile intre partile contractuale. Aceasta distributie
poate fi modificata in baza Conditiilor Contractuale Specifice fiecarui Contract in
parte.
 Achizitii – Orice decizie privind achizitia va avea sustinere in clauzele de Contract
disponibile pentru implementarea Proiectelor.
PRINCIPALELE PARTI

 Termenul “Angajator” desemneaza persoana numita astfel in Anexa la


Oferta, precum si succesorii legali la preluarea acestui titlu de la
persoana desemnata initial.

 Termenul “Antreprenor” denumeste persoana (persoanele) numite


astfel in Scrisoarea de Oferta aprobata de catre Angajator, precum si
succesorii legali la preluarea acestui titlu de la persoana (persoanele)
in cauza.

 Termenul “Inginer” desemneaza acea persoana numita de catre


Angajator pentru a actiona in calitate de Inginer, in cadrul contractului
si nominalizata clar in Anexa la Oferta, precum si orice alte persoane
numite in unele ocazii de catre Angajator si a carei identitate i-a fost
adusa la cunostinta Antreprenorului in baza prevederilor Sub-Clauzei
3.4 [Inlocuirea Inginerului]. Evidentiem utilizarea termenilor “persoana”
si “inlocuire”.
PRINCIPALELE PARTI

 Sintagma “Personalul Angajatorului” se refera la Inginer, la asistentii


acestuia la care se face referire in sub-clauza 3.2 [Delegarea
responsabilitatilor de catre Inginer, precum si orice alti membri ai
personalului Inginerului si ai Angajatorului, fie ei experti tehnici, forta
de munca sau orice alte tipuri de angajati, precum si orice alte tipuri de
membri ai personalului, a caror identitate a fost facuta cunoscuta
Antreprenorului ca atare, fie de catre Angajator, fie de catre Inginer.

 In aceasta categorie intra membrii Unitatii de Implementare a


Proiectului, odata Antreprenorul instiintat cu privire la identitatea
acestora, in scris.

 Sintagma “Reprezentantul Antreprenorului” desemneaza persoana


numita de catre Antreprenor in Contract, sau orice alta persoana
nominalizata cu anumite ocazii de catre Antreprenor, in baza clauzei
4.3 [Reprezentantul Antreprenorului], pentru a actiona in numele sau.
CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE Definiţii, legi, documente etc.


2. BENEFICIARUL Acces, autorizaţii, personal propriu şi fonduri
3. INGINERUL Sarcini, autoritate şi asistenţi
4. ANTREPRENORUL Sarcini şi responsabilităţi
5. SUBANTREPRENORI NOMINALIZATI Modalitate de angajare şi plată
6. PERSONALUL SI FORTA DE MUNCA Salarii, facilităţi, supervizare, siguranţă
7. UTILAJE, MATERIALE SI EXECUTIA Forţă de muncă, testare, respingere şi reparaţii
8. INCEPEREA, INTARZIEREA SI SUSPENDAREA Începere, program, întârzieri, suspendare lucrari
9. TESTELE LA TERMINARE Testări, retestări şi teste nereuşite
10. RECEPŢIA LUCRARILOR DE BENEFICIAR Recepţie lucrări sau secţiuni de lucrari
CUPRINS

11. PERIOADA DE GARANTIE Durata Garanţie, reparaţii efect. de Antreprenor


12. MASURAREA SI EVALUAREA Metodă de măsurare, evaluarea lucrărilor
13. MODIFICARI SI ACTUALIZARI Modificări lucrări, preţuri noi, fluctuaţii
14. PRETUL CONTRACTULUI SI PLATILE Plata avansului, plăţi lunare şi plăţi finale
15. REZILIEREA DE CATRE BENEFICIAR Rezilierea de către Beneficiar
16. SUSPENDAREA SI REZILIEREA DE ANTREPRENOR Rezilierea de către Antreprenor
17. RISCURI SI RESPONSABILITATI Obligaţii Antreprenor şi riscuri Beneficiar
18. ASIGURĂRI Pt Lucrări, echipamente, personal si Terţi
19. FORŢA MAJORĂ Definiţie şi consecinţe
20. REVENDICĂRI, DISPUTE SI ARBITRAJ Reclamaţii, dispute şi arbitraj
PREZENTARE GENERALA A CONTINUTULUI CARTII ROSII/GALBENE

 Acordul contractual
Exista un format tip al acestuia, anexat la Cartea Rosie/Galbena. Nu este
recomandabila modificarea acestuia fara consultarea unui expert in domeniu. Orice
posibila schimbare va trebui introdusa astfel incat sa nu creeze neclaritati sau
diferente fata de alte documente care formeaza Contractul. Acest Acord va identifica
si nominaliza si restul documentelor care vor alcatui Contractul si va specifica asupra
caror aspecte au convenit partile – in sensul ca Antreprenorul se angajeaza sa
execute lucrarile definite, iar Angajatorul, sa il retribuie in consecinta.
 Conditiile Generale ale Contractului (CG)
Aceste conditii sunt standardizate si vor fi utilizate in totalitatea lor, cu exceptia
cazurilor in care unele sunt modificate prin Conditiile Specifice. Conditiile Generale nu
trebuie sa fie neaparat anexate la Documentele contractuale, dar este obligatoriu sa se
faca referire la acestea in cadrul Contractului, cu mentionarea precisa si completa a
titlului si numarului editiei corespunzatoare. Conditiile Generale, impreuna cu
Conditiile Specifice (a se vedea mai jos) stabilesc obligatiile contractuale ale partilor,
precum si pe cele Inginerului nominalizat in cadrul Contractului, fara a include cerinte
specifice de nici un fel in privinta aspectelor tehnice mentionate in caietul de sarcini
(cum ar fi, in privinta tipurilor de materiale folosibile), ci doar obligatii generale in
privinta materialelor si a calitatii lucrarilor.
PREZENTARE GENERALA A CONTINUTULUI CARTII ROSII/GALBENE

 Conditiile Specifice ale Contractului – CS


Scopul Conditiilor Specifice este acela de a suplimenta, modifica sau detalia Conditiile
Generale standardizate, astfel incat sa corespunda unor prevederi contractuale unice si
specifice, elaborate pentru un anumit Contract in parte. Conditiile Generale vor face referiri
la Conditiile Specifice ale Contractului, iar respectivele sub-clauze vor trebui introduse in
consecinta, in Conditiile Specifice.
Conditiile Specifice vor fi elaborate doar de catre persoane cu experienta vasta in domeniul
intocmirii contractelor, pentru ca nu este deloc usor de realizat corespondenta si corelarea
corecta cu Conditiile Generale. Antreprenorii vor profita de asemenea neclaritati pentru a
emite renvendicari si pretentii suplimentare. Cu conditia sa fie folosite corect, Conditiile
Specifice ale Contractului constituie o parte imortanta a documentatiei contractuale.
 Anexa la Oferta
Anexa va detalia informatii specifice referitoare la Contract, care nu necesita modificarea
Conditiilor Generale sau redactarea si includerea unor sub-clauze suplimentare in
Conditiile Specifice. Se va utiliza formatul-tip anexat la Conditiile Generale, cu eventuale
suplimentari necesare. Acolo unde, in Conditiile Generale, se face referire la aceasta
Anexa, este esential sa se indice exact detaliul respectiv, in caz contrar, Contractul putand
deveni ambiguu in aceasta privinta, iar sub-clauza respectiva putand deveni chiar nula si
neaplicabila. Anexa va fi intocmita cu aceeasi atentie si grija necesare si la elaborarea
Conditiilor Specifice.
ORDINEA DE PRIORITATE A DOCUMENTELOR CONTRACTUALE
 Unul dintre obiectivele de avut in vedere la momentul intocmirii contractelor consta in
evitarea neclaritatilor si contradictiilor, indiferent daca acestea apar in Conditiile
Specifice, caietul de sarcini, preambulul la graficul de preturi, cerintele Angajatorului,
etc.,
 Ordinea de prioritate a documentelor este importanta pentru stabilirea acelor documente
a caror importanta primeaza asupra altora, in cazul unor contradictii in termeni, in scopul
interpretarii.
 In cazul in care sunt emise anexe sau clarificari in perioada de ofertare, sau daca se
solicita clarificari suplimentare in timpul perioadei de evaluare a Ofertelor, este important
ca partile contractuale sa cunoasca si sa convina asupra ordinii de prioritate cu care se
vor aplica aceste clarificari. Acesta este un caz in care Conditiile Specifice vor trebui sa
indice faptul ca aceste clarificari vor beneficia de acelasi grad de importanta ca subiectul
clarificarii in sine (sau Anexa) – de exemplu o clarificare a unei specificatii tehnice va
avea aceeasi importanta ca si specificatia in sine.
 Daca un anumit document contine neclaritati sau contradictii, prin insasi formularea
acestuia, Inginerul va decide daca este necesara emiterea unor clarificari sau instructiuni
suplimentare. Inginerul va lua masurile necesare pentru a se asigura ca, in cazul in care
emiterea respectivelor clarificari sau instructiuni ar putea antrena revendicari ulterioare,
sau conduce catre emiterea unor ordine de modificare ulterioare, Angajatorul este
informat in prealabil, mai ales daca aceste urmari posibile ar putea duce la schimbarea
scopului lucrarilor si/sau Ia cresterea resurselor materiale implicate.
ORDINEA DE PRIORITATE A DOCUMENTELOR CONTRACTUALE
Pentru Contractul de Constructii (FIDIC Rosu), ordinea de prioritate poate fi:
1. Agrementul de Contract
2. Scrisoarea de Acceptare (daca exista)
3. Formularul de Oferta completat si Anexa la Oferta
4. Conditiile Particulare de Contract
5. Conditiile Generale de Contract
6. Specificatii Tehnice
7. Desene
8. Lista de Cantitati (Devizul Lucrarii) inclusiv Preambulul
9. Grafice (propuneri/raspunderi) din Oferta antreprenorului

Pentru Contractul design/build (FIDIC galben), ordinea de prioritate poate fi:


1. Agrementul de Contract
2. Memorandumul de Clarificari/Negocieri (daca exista)
3. Formularul de Oferta
4. Anexa la Oferta
5. Adendumul la Documentele de Oferta (daca exista)
6. Procesul Verbal de Sedinta/Clarificari ale Documentelor de Oferta
7. Conditiile Particulare de Contract
8. Conditiile Generale de Contract
9. Desenele
10. Cerintele Angajatorului
11. Programe
12. Oferta Antreprenorului
PREZENTARE GENERALA A RESPONSABILITATII
PARTILOR CONTRACTUALE
 Partile contractuale – Beneficiarul si Antreprenorul. In functie existenta unor mentiuni in
Conditiile Specifice care sa indice acest lucru, poate sa apara, in calitate de cosemnatar,
impreuna cu Beneficiarul si Angajatorul mai ales in cazul in care Beneficiarul va deveni
utilizatorul si proprietarul final sau operatorul lucrarilor, dupa finalizarea acestora.
 Beneficiarul - Aproba garantia de buna executie, garantia pentru plata avansului si asigurarile
prezentate de Antreprenor (cel mai probabil, cu recomandarea Inginerului). Procura finantarile
necesare pentru plata catre Antreprenor a oricaror sume certificate de catre Inginer. Asigura
amplasamentul necesar executiei lucrarilor. Asigura proiectarea (numai in Cartea Rosie).
Desemneaza Inginerul. Acestuia ii revine responsabilitatea de a incheia asigurari pentru
lucrarile receptionate si de a aproba emiterea de catre Inginer a certificatelor de receptie
partiala, la finalizarea unor sectiuni de lucrare. In cazul in care Conditiile Specifice o prevad,
acestuia ii poate reveni si responsabilitatea de a aproba emiterea de catre Inginer a ordinelor de
modificare, a certificatelor de receptie, precum si aprobarea eventualelor extensii de timp
pentru finalizarea executiei lucrarilor. Decide daca este cazul sa se rezilieze Contractul (in
situatii extreme). Poate asigura materiale cu libera circulatie, daca o prevad Conditiile
Specifice.
 Antreprenorul - Procura materialele, executa si finalizeaza lucrarile, executa inclusiv probele si
testarile specificate, in perioadele prevazute pentru executie si finalizare. Este raspunzator
pentru asigurarea nivelul calitativ al lucrarilor specificat in Contract. Pune la dispozitie toate
lucrarile temporare si echipamentele (utilajele) necesare. Asigura proiectarea si exploateaza
instalatiile daca este necesar pana la preluarea (receptionarea) acestora (numai in cazul Cartii
Galbene). Responsabil pentru respectarea normelor de protectia muncii.
ROLUL INGINERULUI

 Inginerul poate sa fie un reprezentant al Angajatorului, o persoana fizica autorizata sau o


persoana juridica. Alegerea Inginerului din acest punct de vedere va fi facuta cu atentia
necesara pentru a se asigura ca Inginerul are experienta si resursele necesare pentru a-si
indeplini activitatile conform rolului care ii revine.
 Acesta isi va indeplini sarcinile care ii revin in baza contractului. Inginerul nu are
autoritatea necesara pentru a modifica prevederile contractuale (clauze Generale si
Clauze Specifice), dar va trebui sa actioneze in numele Angajatorului, pentru a proteja
interesele acestuia (Cl. 3.1(a) din Conditiile Generale). De aceea, el nu va fi un intermediar
complet nepartinitor (cu impartialitate totala), decat daca nu se prevede astfel in
Conditiile Generale, in schimb, va trebui sa se comporte si sa actioneze in orice conditii
de maniera profesionista.
 Acesta va trebui sa ceara in unele cazuri aprobarea prealabila a Angajatorului inainte de a
actiona in baza sub-clauzelor specifice ale Conditiilor Generale, iar daca aceste aprobari
prealabile necesare nu reies clar din Conditiile Generale, cazurile in care aprobarea
prealabila este necesara vor fi explicit prevazute in Conditiile Specifice.
 Supravegheaza executia lucrarilor pe baza cerintelor contractuale, inclusiv certifica
platile datorate Antreprenorului, emite certificatul de receptie si certificatul de buna
executie.
 Desi aceasta nu este o cerinta contractuala expresa, Inginerul va avea o abordare
proactiva si va asigura implicarea in administrarea aspectelor de orice fel aparute intre
partile contractuale, in scopul de a asigura progresul adecvat al executiei lucrarilor.
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, MASTER INGINERIE HIDRAULICA
CURS PROCEDURI DE CONTRACTARE SI ACHIZITIE

CURS NR. 3
TIPURI DE CONTRACTE DE CONSTRUIRE.
PROCEDURI DE CONTRACTARE SI
ACHIZITIE
Care sunt principalele diferenţe dintre
Contractele FIDIC ROŞU şi FIDIC GALBEN ?
 Cartea Rosie
Contractul Cartea Rosie include proiectul Angajatorului, specificatiile
Angajatorului si Listele de Preturi impreuna cu Preambulul. Proiectul a
fost deja verificat in conformitate cu Legea 10.

 Cartea Galbena
Cartea Galbena nu include, de obicei, cele mentionate mai sus. Include
Cerintele Angajatorului (Obiectivele, probabil parametrii care trebuie
aplicati, si in general specificatiile globale), plus o lista de preturi care
sunt simple sume globale).
Contractorul trebuie sa intocmeasca proiectul, se fac de obicei
demersuri din partea Consultantului pentru verificarea proiectului
conform Legii 10 in numele Angajatorului/Beneficiarului. Proiectul
initial este folosit pentru ca Angajatorul/Beneficiarul sa pregateasca
Proiectul pentru Autorizatia de Construire si sa obtina Autorizatiile de
Construire si de Demolare.
1999 FIDIC Cartea Roşie

Condiţii Contractuale pentru


CONSTRUCŢIE

PENTRU CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI


DE PROIECTARE EFECTUATE DE
CĂTRE ANGAJATOR
 CONDIŢII GENERALE
 ÎNDRUMARE PENTRU
PREGĂTIREA CONDIŢIILOR
PARTICULARE
 FORME ALE SCRISORII DE
OFERTARE, CONTRACTULUI
CADRU ŞI ACORD PRIVIND
ADJUDECAREA DISPUTELOR
1999 FIDIC Cartea Roşie

 Acord între Angajator şi Contractor


 Rolul Contractorului este de a executa Lucrările în
conformitate cu un proiect de detaliu
 Lista de Cantităţi cuprinzătoare şi Specificaţii detaliate
furnizate de către Angajator
 Scheme de Asigurare a Securităţii şi Calităţii din partea
Contractorului
 Rolul Angajatorului este de a plăti Contractorul pentru
Lucrările efectuate, pe baza unei re-măsurări
1999 FIDIC Cartea Roşie

 Este o Valoare acceptată a Contractului, dar lucrarea este


măsurată şi plătită la Preţurile Unitare pe care Contractorul
le-a prezentat în Lista de Cantităţi cotată
 Variaţii din Lucrările în Regie sau cotaţii execuţie sau noi
cotaţii agreate
 Plăţile lunare sunt efectuate, de regulă, pe baza Lucrărilor
Permanente Executate
 Este permisă o plată procentuală a meterialelor livrate în
şantier
 Sunt permise ajustări pentru fluctuaţiile de preţ, corectarea
greşelilor precedente, Ordine de Variaţie, Solicitări,
penalităţi
1999 FIDIC Cartea Roşie

 Contractul este administrat de o entitate separată, “Inginerul”.


Îndatoririle Inginerului se rezumă scurt la:

 Administrarea Contractului
 Monitorizarea lucrării de construcţie
 Certificarea plăţilor

 Inginerul nu are dreptul de a interveni pe Şantier, pentru a face


variaţii, sau pentru a da dispoziţii

 Contractorul trebuie să finalizeze lucrarea in limita Perioadei de


Execuţie şi după, să garanteze şi să repare defectiunile, în timpul
Perioadei de Notificare a Defectelor
1999 FIDIC Cartea Galbenă

Condiţii Contractuale pentru


PROIECTARE ŞI EXECUŢIE

PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI


MECANICE, ŞI PENTRU LUCRĂRI DE
EXECUŢIE ŞI PROIECTARE EFECTUATE
DE CĂTRE CONTRACTOR
 CONDIŢII GENERALE
 ÎNDRUMARE PENTRU PREGĂTIREA
CONDIŢIILOR PARTICULARE
 FORME ALE SCRISORII DE OFERTARE,
CONTRACTULUI CADRU ŞI ACORD
PRIVIND ADJUDECAREA DISPUTELOR
1999 FIDIC Cartea Galbenă

 Acord între Angajator şi Contractor

 Rolul Contractorului este de a proiecta şi executa Lucrările în


conformitate cu Cerinţele Angajatorului

 Cerinţele Angajatorului cuprinzătoare (incluzând Specificaţii)


furnizate de către Angajator

 Scheme de Asigurare a Securităţii şi Calităţii din partea


Contractorului

 Rolul Angajatorului este de a plăti Contractorul pentru lucrările


executate pe baza unei “sume globale ajustabile”. Intervalele
sunt definite în Programul de Plăţi
1999 FIDIC Cartea Galbenă

 Angajatorul îşi defineşte “Cerinţele”

 Ofertanţii furnizează idei de proiect preliminar (Propuneri)


împreună cu Oferta lor

 Contractorul proiectează, procură, construieşte, instalează,


testează şi pune în funcţiune. Trebuie să fie “adecvat pentru
scopul propus”

 Angajatorul efectuează “Testele după Finalizare”. Lucrările


sunt acceptabile dacă în urma testelor, sunt trecute criteriile
cerute. Garanţia Contractorului continuă in Perioada de
Notificare a Defectelor
1999 FIDIC Cartea Galbenă

 Contractul este administrat de o entitate separată, “Inginerul”.


Îndatoririle Inginerului se rezumă scurt la:

 Administrarea Contractului
 Aprobarea Documentelor de Proiect ale Contractorului
 Monitorizarea lucrării de construcţie
 Certificarea plăţilor

 Contractorul trebuie să finalizeze lucrarea in limita Perioadei de


Execuţie şi după, să garanteze şi să repare Lucrarile, în timpul
Perioadei de Notificare a Defectelor
GRUP & Nr. din CARTEA ROSIE CARTEA GALBENA
CG

1, 2, 3, 4 Aspecte generale, Angajator, Aspecte generale,


Inginer si Antreprenor Angajator, Inginer si
Antreprenor
5 Subantreprenori nominalizati Proiectare

6, 7 Personal, Instalatii, Materiale Personal, Instalatii,


si Manopera Materiale si Manopera
8, 9, 10, 11 Intarzieri in atacarea Intarzieri in atacarea
Plus 12 lucrarilor, suspendare, teste lucrarilor, suspendare, teste
(Cartea la finalizare, receptionarea la finalizare, receptionarea
Galbena) de catre Angajator, perioda de catre Angajator, perioda
de notificare a defectelor de notificare a defectelor
12 (Cartea Masuratori si evaluari, modificari (variatii) si
Rosie) plus modificari (variatii) si ajustari, pretul contractului
13,14 ajustari, pretul contractului si proceduri de plata
si proceduri de plata
GRUP & Nr. din CARTEA ROSIE CARTEA GALBENA
CG

15, 16 Reziliere initiata de Angajator, Reziliere initiata de


suspendarea lucrarilor si Angajator, suspendarea
rezilierea Contractului de catre lucrarilor si rezilierea
Antreprenor Contractului de catre
Antreprenor
17, 18, 19 Riscuri si responsabilitati, Riscuri si
asigurari, forta majora responsabilitati,
asigurari, forta majora

20 Revendicari, litigii si proceduri Revendicari, litigii si


de arbitraj proceduri de arbitraj
DOCUMENTE CONTRACTUALE (Cl. 5.2 din CG)

 Documentele Contractuale includ:


 Agrementul semnat de Angajator si Antreprenor
 Scrisoarea de Acceptare (daca exista; in definirea FIDIC
scrisoarea de acceptare inseamna Scrisoarea de Oferta semnata
de Angajator)
 Formularul de oferta completat si Anexa la Oferta (denumirea
FIDIC,
 Scrisoarea Ofertei Antreprenorului)
 Conditiile Generale de Contractare
 Conditiile Particulare (amplifica sau amendeaza Conditiile
Generale)
 Clarificarile la documentatia de oferta
 Garantia de buna executie si garantia avansului, in formatul
cerut
DOCUMENTE CONTRACTUALE (Cl. 5.2 din CG)

 In cazul executiei lucrarilor in conformitate cu FIDIC Rosu:

 Specificatiile Tehnice
 Desenele
 Devizul lucrarilor (Lista de cantitati)
 Metoda de Masurare

 In cazul executiei lucrarilor in conformitate cu FIDIC Galben:

 Cerintele Angajatorului
 Devizul Lucrarilor (Sume forfetare) si defalcarea costurilor
 Oferta Antreprenorului
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, MASTER INGINERIE HIDRAULICA
CURS PROCEDURI DE CONTRACTARE SI ACHIZITIE

CURS NR. 4
ETAPA INITIALA
TINTE

 Lucrări la calitatea specificată

 Lucrări finalizate la timp

 Plata corectă (Lista de Cantităţi/ Program de Plăţi/ Program


Activităţi)

 Rezolvarea Solicitărilor/Claim-urilor

 Stabilirea ordinelor de variaţie

 Rezolvarea disputelor şi a conflictelor


OBLIGATII SPECIFICE ALE ANGAJATORULUI

 Sa emita aprobarile catre Inginer LA TIMP, inainte de anuntarea


Contractorului, pentru

 Acordul privind orice situatie care va mari Pretul Contractului

 Consimtamantul privind inlocuirea Subcontractorului numit in


Contract

 Acordul privind Prelungirea Perioadei de Lucrari

 Sa dea dispozitii privind emiterea unui Ordin de Variatie


ETAPA INITIALA

 Angajatorul/Beneficiarul a incheiat toate acordurile de


implementare aplicabile.

 Odata Contractul semnat, se vor intreprinde urmatoarele


activitati CHEIE:
ETAPA INITIALA
Antreprenorului ii revin urmatoarele atributiuni:
 Inceperea lucrarilor – GCC 8.1
 Prezentarea Garantiei de Buna Executie– GCC 4.2
 Prezentarea actelor doveditoare privind incheierea
asigurarilor si semnarea politelor – GCC 17/18
 Prezentarea Garantiei pentru Plata Avansului– GCC 14.2
 Prezentarea Planului de Sanatate si Securitate – GCC 4.8
(PCC)
 Prezentarea documentelor de Asigurarea Calitatii – GCC 4.9
(PCC)
 Prezentarea Planului de Protectie a Mediului – CCS
 Desemnarea Reprezentantului sau– GCC 4.3
 Daca contractul se deruleaza pe baza Cartii Galbene,
inceperea
 Proiectului pentru Autorizatia de Construire si aprobarea
acestuia – GCC 5.1, 5.2 (PCC)
ETAPA INITIALA

Angajatorului ii revin urmatoarele atributiuni:


 Nominalizarea Ofiterului de Proiect

 Desemnarea Inginerului (in cazul in care acesta nu a fost deja


numit in Anexa la Oferta) - GCC 3.1 (PCC)

 Aprobarea garantiilor si asigurarilor prezentate de Antreprenor –


GCC 4.2, 14.2, 17/18)

 Solutionarea si aplicarea dreptului de acces la amplasament –


GCC 2.1
ETAPA INITIALA

Angajatorului ii revin urmatoarele atributiuni:

 Daca Contractul se deruleaza pe baza Cartii Rosii, inaintarea


versiunii finale a proiectului tehnic catre Inginer, in vederea
emiterii

 Daca Contractul se deruleaza pe baza Cartii Galbene, obtinerea


Certificatului de Urbanism – GCC 1.13 (PCC)

 Plata avansului (numai dupa certificarea sumei datorate si dupa


aprobarea garantiilor)– GCC 14.7

 Daca Contractul se deruleaza pe baza Cartii Galbene,


procesarea Proiectului pentru Autorizatia de Construire dupa
primirea acestuia de la Antreprenor – GCC 1.13 (PCC)
ETAPA INITIALA

Inginerului ii revin urmatoarele atributiuni:


 Delegarea autoritatii – Cl. 3.2 CG

 Emiterea Datei de Incepere – Cl. 8.1 CG

 Verificarea garantiilor si asigurarilor si informarea Angajatorului,


daca acestea sunt acceptabile – Cl. 17 & 18 CG

 Stabilirea liniilor de comunicare intre toate partile

 Pregatirea agendei (ordinii de zi) Sedintei Initiale si prezidarea


intrunirii – CCS

 Revizuirea sau aprobarea documentelor inaintate de catre


Antreprenor – diverse clauze, inclusiv Cl. 5.2 CG, in cazul Cartii
Galbene

 Redactarea manualului intern de supervizare – conform


Termenilor de Referinta pentru contractul de Asistenta Tehnica
ETAPA INITIALA

 Revizuirea Graficului de Executie


 GCC 8.1 Inceperea lucrarilor
 Inginerul emite instiintarea privind Data de Incepere a lucrarilor
(cu 7 zile inainte de Data de Incepere planificata)
 La cel mult 42 zile de la primirea de catre Antreprenor a Scrisorii
de Acceptare (cu exceptia cazului in care Conditiile Contractuale
Specifice prevad altceva: spre exemplu, ca acest interval maxim
incepe sa decurga din momentul semnarii Acordului
Contractual)
 Antreprenorul ataca lucrarile cat mai curand posibil dupa Data
de Incepere specificata – in cazul Contractelor derulate pe baza
Cartii Galbene, se va scurge o perioada semnificativa de timp
pana la stabilirea efectiva a organizarii de santier.
 Antreprenorul va incepe lucrarile cu promptitudinea cuvenita,
fara intarziere.
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, MASTER INGINERIE HIDRAULICA
CURS PROCEDURI DE CONTRACTARE SI ACHIZITIE

CURS NR. 5
ETAPA DE MIJLOC
ETAPA DE MIJLOC

 GCC 8.6 Actualizari ale graficului de executie


 Inginerul se va orienta spre identificarea unor contradictii,
omisiuni, verificand daca graficul este realist (d.p.d.v. al
conditiilor meteorologice, etc.), drumul critic, evitarea unor
revendicari inutile.
 Planificarea unor metode de recuperare a intarzierilor
 Prelungiri ale Duratei de Executie
CARTEA GALBENA – DOCUMENTELE ANTREPRENORULUI

 Documentatia Tehnica specificata in Cerintele Angajatorului

 Documentatia necesara pentru obtinerea tuturor avizelor si


aprobarilor reglementate prin lege

 Planse si desene conforme cu executia

 Manualele de Exploatare si Intretinere (Inclusiv intreaga


documentatie aferenta – planse, calcule, etc. pe care o
presupune lista de documente de mai sus – toate documentele
care alcatuiesc documentatia Antreprenorului vor fi elaborate de
catre Antreprenor.
DOCUMENTELE ANTREPRENORULUI

VERIFICAREA SI APROBAREA DE CATRE INGINER


Prevederile Contractuale trebuie sa specifice clar pentru care dintre
Documentele Antreprenorului se impune:
 Verificarea
 Aprobarea

Daca nu se stipuleaza clar acest lucru, Antreprenorul nu este


obligat sa inainteze documentia nici pentru analiza si nici pentru
aprobare.
VERIFICARE SI APROBARE DOCUMENTE ANTREPRENOR

Fiecare document inaintat va fi intocmit in limba contractului si va fi


insotit de o nota care sa specifice urmatoarele:
 Documentul Antreprenorului (DA) este gata de VERIFICARE

Sau, daca se specifica, documentul este gata de APROBARE

 Documentul respecta prevederile cl. 5.2 din CG.

 Documentul este gata de utilizare/aplicare.

 Documentul se conformeaza prevederilor contractuale.

 Sau detalierea modului in care documentul incalca prevederile


contractuale
REVIZUIREA DOCUMENTELOR ANTREPRENORULUI

 Perioada pusa la dispozitie pentru verificare este de 21 zile, daca nu s-


a specificat o alta perioada in Cerintele Angajatorului, intervalul
incepand sa decurga din momentul primirii documentului.
 Inginerul se va angaja la verificarea materialului inaintat.
 In perioada pusa la dispozitia sa pentru a verifica Documentele
Antreprenorului, Inginerul POATE:

 Sa instiinteze Antreprenorul ca documentul prezentat nu


corespunde prevederilor contractuale, caz in care
 Va indica si in ce fel anume incalca documentul prevederile
aplicabile. Antreprenorul isi va corecta documentul in
consecinta si apoi il va retransmite, iar perioada de verificare
aferenta va incepe sa decurga din nou, din acel moment.
REVIZUIREA DOCUMENTELOR ANTREPRENORULUI

 Perioada aferenta verificarii documentor se va considera a fi expirat in


momentul in care: fie s-a scurs intervalul specificat, fie Inginerul i-a
raspuns Antreprenorului in legatura cu documentele predate, in functie
de care dintre acestea intervine mai repede.
 Asadar, Inginerul va incerca sa raspunda cat mai curand posibil,
indiferent daca are intentia de a aproba sau de a respinge documentul
respectiv.
 Executia acelor lucrari la care face referire un astfel de document,
inaintat spre verificare de catre Inginer, nu va putea incepe inainte de
scurgerea perioadei respective de verificare.
REVIZUIREA DOCUMENTELOR ANTREPRENORULUI

 Antreprenorul va actiona pe baza variantei verificate a


documentelor sale.
 In cazul in care Antreprenorul doreste sa modifice un document
revizuit de catre Inginer, el va trebui:

 Sa instiinteze imediat Inginerul cu privire la intentia sa, si


 Sa inainteze noul document, pentru repetarea procedurii
de verificare.
APROBAREA DOCUMENTELOR ANTREPRENORULUI

 Perioada pentru verificare este de 21 zile, daca nu s-a specificat


o alta perioada in Cerintele Angajatorului, intervalul incepand sa
decurga din momentul primirii documentului.
 Inginerul se va angaja la verificarea materialului inaintat.
 In perioada pusa la dispozitia sa pentru a verifica Documentele
Antreprenorului, Inginerul TREBUIE:

 Sa aprobe documentul, cu sau fara comentarii;


 Sa instiinteze Antreprenorul ca documentul prezentat nu
corespunde prevederilor contractuale, caz in care
 Va indica si in ce fel anume incalca documentul
prevederile aplicabile.

 Antreprenorul va corecta documentul in consecinta si apoi il va


retransmite, iar perioada de aprobare aferenta va incepe sa
decurga din nou, din acel moment.
APROBAREA DOCUMENTELOR ANTREPRENORULUI

 Perioada aferenta aprobarii documentor se va considera a fi


expirat in momentul in care: fie s-a scurs intervalul specificat, fie
Inginerul i-a raspuns Antreprenorului in legatura cu
documentele predate, in functie de care dintre acestea intervine
mai repede.

 Asadar, Inginerul TREBUIE sa raspunda cat mai curand posibil,


indiferent daca are intentia de a aproba, sau de a respinge
documentul respectiv.

 Executia acelor lucrari la care face referire un astfel de


document, inaintat spre revizuire de catre Inginer, nu va putea
incepe inainte ca Inginerul sa fi dat aprobarea.
APROBAREA DOCUMENTELOR ANTREPRENORULUI

 In eventualitatea in care Inginerul nu reuseste sa dea aprobarea


in perioada de timp specificata, atunci se va considera ca
documentul respectiv este aprobat iar Antreprenorul poate trece
la executia lucrarii pe baza documentului inaintat.

 Aceasta prevedere nu se aplica in cazul in care Inginerul a


respins documentul in perioada specificata.
APROBAREA DOCUMENTELOR ANTREPRENORULUI

 Antreprenorul va actiona pe baza variantei aprobate a


documentelor sale.
 In cazul in care Antreprenorul doreste sa modifice un document
aprobat de catre Inginer, el va trebui:

 Sa instiinteze imediat Inginerul cu privire la intentia sa, si


 Sa inainteze noul document, pentru repetarea procedurii
de aprobare.
REVIZUIREA SI ANALIZA DOCUMENTELOR
ANTREPRENORULUI – CONSIDERENTE PRIVIND PERIOADELE

VERIFICARE – In cazul in care Inginerul nu raspunde in perioada


prevazuta pentru verificare iar apoi isi da seama ca ar fi trebuit sa
respinga documentul si, in consecinta, il respinge si/sau

APROBARE – In cazul in care Inginerul raspunde dupa expirarea


pusa la dispozitie pentru aprobare, respingand documentul,
Atunci, in ambele cazuri,
Antreprenorul va avea motiv sa emita o reclamatie/revendicare.
Deci,
(ANGAJATORUL si) INGINERUL trebuie sa actioneze LA TIMP.
APROBAREA DIN PERSPECTIVA LEGII 10

Este esential, in vederea evitarii oricaror neintelegeri sau reclamatii

(revendicari), in cazul in care Angajatorul/Investitorul se va ocupa

de procedurile de aprobare in baza Legii 10 si/sau Inginerul este

insarcinat sa efectueze aceste proceduri, in numele

Angajatorului/Investitorului, perioadele necesare derularii acestui

proces vor fi definite in Conditiile Contractuale Specifice, dat fiind

faptul ca respectarea prevederilor legislative in vigoare cade sub

incidenta GCC 5.4, care nu trateaza deloc problema timpului.


UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, MASTER INGINERIE HIDRAULICA
CURS PROCEDURI DE CONTRACTARE SI ACHIZITIE

CURS NR. 6
ETAPA FINALA
ETAPA FINALA

 Testare

 In cazul contractelor derulate in baza Cartii Galbene FIDIC:


instruire, manuale, planse si desene conforme cu executia

 Receptia lucrarilor

 Certificatul de buna executie


ETAPA FINALA

 Testare – (diverse clauze din Conditiile Generale si Specifice)

 Teste de rutina, efectuate pe intreaga durata a contractului - se


va stabili formularul standard care va fi utilizat in vederea
inregistrarii rezultatelor (raport, proces-verbal de testare)

 Standarde de testare – S-ar putea sa existe diferente intre


legislatia romaneasca si legea Contractului. In acest caz, se vor
aplica prevederile mai stricte.

 Cartea Galbena:

 Teste de garantie, daca este cazul


 Teste de performanta, daca este cazul
ETAPA FINALA

 Elemente din Cartea Galbena (sau Cartea Rosie, in cazul in care


contractul, desi derulat in baza Cartii Rosii, are si o componenta de
proiectare) necesare pentru emiterea Certificatului de Receptie

 Instruire – (Cl 5.5 CG) (CCS)


 Instructaj de specialitate destinat personalului de exploatare
 Necesita un proiect de manual de instruire, aprobat (varianta Draft
aprobata)

 Manuale – (Cl 5.7 CG) (CCS)


 Ar trebui sa constea din cerinte complete, enumerate in Cerintele
Anagajatorului, si sa fie redactate in varianta bilingva.
 Acestea nu se vor limita la a reda informatii din cataloagele de
produse ale furnizorilor
 Atentie la o eventuala subestimare a implicarii necesare din partea
Antreprenorului si a Inginerului (in scopul verificarii), pentru a
garanta realizarea unor manuale adecvate.

 Planse conforme cu executia – (Cl 5.6 CG) (CCS)


 Cuprind, in general, desene
 Se vor verifica marcarile facute pe planse de-a lungul executiei
lucrarilor
ETAPA FINALA
 Receptie – Cl. 10 CG (CCS)
 Sunt necesare: concretizarea componentei de instruire, varianta finala a
manualelor si plansele conforme cu executia
 Se va asigura claritatea Documentelor Contractuale in privinta necesitatii
efectuarii testelor la finalizare. Se va raporta separat cu privire la rezultatele
acestora.
 Este necesara efectuarea testelor de performanta? Se va raporta separat asupra
acestui aspect.
 Atentie la partile de lucrare, sectiunile de lucrare, si lucrarile in totalitatea lor,
avand in vedere ca se aplica, pentru fiecare dintre acestea, conditii diferite:
 Parte – daca este ocupata si exploatata, trebuie receptionata. In caz contrar, acest
lucru ramane la latitudinea Angajatorului.
 Sectiuni de lucrare sau Lucrarile in intregime – raspunderea emiterii Certificatului
de Receptie ii revine Inginerului.
 Se vor enumera, in cadrul Certificatului de Receptie, lucrarile ramase de executat
– insa, atentie la prevederile legislatiei romanesti in vigoare cu privire la plata.
 Se vor enumera lucrarile defecte – acest lucru nu se face, in mod normal, in
cadrul Certificatului de Receptie, insa este posibil.
 Perioada de Notificare a Defectelor (de obicei, 365 zile) incepe sa decurga de la
momentul emiterii Certificatului de Receptie pentru toate lucrarile.
ETAPA FINALA

 Certificatul de Buna Executie – Cl. 11.9 CG

 Acesta va fi emis de catre Inginer in termen de 28 zile de la


expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor.

 Acest document atesta faptul ca Antreprenorul si-a indeplinit


obligatiile care ii reveneau in baza contractului.
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, MASTER INGINERIE HIDRAULICA
CURS PROCEDURI DE CONTRACTARE SI ACHIZITIE

CURS NR. 7
ORDINE DE MODIFICARE, AJUSTARI DE
PRETURI SI INSTRUCTIUNI ALE INGINERULUI
PRINCIPII DE BAZA ALE MODIFICARILOR

 Modificarile (variatiile) sunt initiate de catre Inginer, in scopul de face


amendamente la lucrari necesare pentru finalizarea Contractului.

 Orice Ordin de Modificare va trebui emis inainte de eliberarea


Certificatului de Receptie

 Modificarile trebuie sa fie absolut necesare pentru finalizarea


Lucrarilor Permanente

 Nu vor fi emise Modificari in cazul omiterii vreunei lucrari incluse in


Contract, in cazul in care lucrarea respectiva va fi preluata spre
executie de o alta organizatie (inclusiv Beneficiarul). In acest caz,
daca omisiunea respectiva a fost convenita cu Antreprenorul, se
poate ajunge la situatia in care pierderea profitului si a cheltuielilor
indirecte corespunzatoare lucrarii omise sa ii fie cuvenite
Antreprenorului si sa fie platite.
PRINCIPII DE BAZA ALE MODIFICARILOR

 Antreprenorul va trebui sa execute si sa respecte fiecare Ordin de


Modificare emis. Totusi, in cazul in care Antreprenorul se afla in
imposibilitatea de a procura sau achizitiona bunurile necesare, el va
putea sa-l instiinteze pe Inginer de aceasta, urmand ca acesta sa
anuleze, sa reconfirme sau sa modifice instructiunea initiala.

 Antreprenorul nu este indreptatit sa faca modificari sau sa aduca


amendamente la Lucrarile Permanente, cu exceptia cazului cand (si
din momentul in care) Inginerul a emis Ordinul de Modificare
corespunzator. Micile schimbari de cantitati (Cartea Rosie) NU
necesita emiterea unor Ordine de Modificare. Conform prevederilor
Cartii Galbena, Modificarile sunt schimbari efective ale cerintelor
Angajatorului. Plata acordata in urma unei revendicari in baza Sub-
Clauzei 20.1 din CG nu va face obligatoriu obiectul unui Ordin de
Modificare.

 Toate ordinele de Modificare vor fi in scris si formulate cat mai clar si


explicit posibil cu privire la schimbarea introdusa, mentionand
motivatia platii.
PRINCIPII DE BAZA ALE ACTUALIZARILOR

 Actualizarile nu necesita emiterea unor Ordine de Modificare.

 Schimbarile de cantitati (conform Cartii Rosii) constituie Actualizari si


nu necesita emiterea unor Ordine de Modificare, cu exceptia cazurilor
in care schimbarea este de o asemenea importanta, incat scopul
lucrarilor a fost modificat. De exemplu, asemenea situatii ar putea
interveni in cazul in care cantitatea de armaturi a fost semnificativ
subevaluata in Lista de Cantitati la momentul ofertarii iar detaliile de
executie pentru structura de rezistenta nu au fost disponibile decat
dupa semnarea Contractului.
PRINCIPII DE BAZA ALE ACTUALIZARILOR

 Modificari in legislatie - Sub-Clauza 13.7 din CGC. In cazul in care


legislatia aplicabila a suferit schimbari dupa Data Initiala din Oferta (28
zile de la ultimul termen de predare a Ofertei) iar Antreprenorul este
serios afectat de aceste schimbari, Pretul Contractului va fi marit sau
redus in consecinta. Pentru a obtine cresterea pretului, Antreprenorul
va trebui sa ceara suplimentarea in baza Sub-Clauzei 20.1 din CGC.
Antreprenorul ar putea fi indreptatit sa obtina si prelungirea duratei de
executie, cu conditia sa emita o revendicare in acest sens.

 Ajustari de preturi – Sub-Clauza 13.8 din CGC – In cazul in care Anexa


la Oferta mentioneaza ca aceasta Sub-Clauza va fi inclusa in Contract,
Pretul Contractului va fi modificat in functie de inflatie, pe baza
indicilor si a formulelor de calcul specificate in respectiva Sub-Clauza.
INSTRUCTIUNILE INGINERULUI – ELEMENTE GENERALE

 Elemete valabile pentru Cartea Rosie dar si pentru Cartea Galbena

o Instructiunile vor putea fi emise in orice moment, fie in legatura cu


lucrari suplimentare sau modificate, fie pentru remedierea unor
defecte aparute, fie vor fi emise pur si simplu in scopul clarificarii
unor aspecte din documentatie cu conditia ca acestea sa fie
necesare pentru executia lucrarilor.

o Persoana care emite instructiunile va trebui sa fie autorizata sa


actioneze in baza Contractului (Reprezentant Delegat), in caz
contrar, Antreprenorul fiind indreptatit sa refuze sa se conformeze.

o Antreprenorul este obligat sa respecte instructiunile emise de


persoanele autorizate. Aici sunt incluse si instructiunile emise de
Angajator sau de Beneficiarul Local.
INSTRUCTIUNILE INGINERULUI – ELEMENTE GENERALE

o Este recomandabil ca instructinile sa fie intotdeauna formulate in


scris (Conform Cartii Galbene, aceasta nu mai este o recomandare,
ci o obligatie);

o O instructiune poate face obiectul unei Modificari;

o Nu se vor face plati care nu au fost transmise ca instructiuni la


lucrari suplimentare sau modificate.

 Elemente valabile numai pentru Cartea Rosie:


o Se vor putea emite instructiuni pentru reactualizarea (revizuirea)
planselor proiectului de executie;

o Instructiunile verbale vor fi confirmate in scris, in caz contrar


devenind nule. Antreprenorul poate confirma instructiunea verbala
si, daca nu este contestata, instructiunea se considera a fi fost
emisa in scris.
OBLIGATIILE ANGAJATORULUI

 In cazul in care Inginerul are obligatia, in baza Conditiilor Contractuale


Specifice sau a Termenilor de Referinta pentru contractul de Asistenta
Tehnica, sa obtina aprobarea anterioara a Angajatorului pentru ordine
de modificare care antreneaza o majorare a Pretului Contactului sau
pentru introducerea unor schimbari semnificative in scopul lucrarilor,
se vor aplica urmatorele recomandari, cu exceptia cazului in care
exista o procedura alternativa, specificata clar in diversele acorduri de
implementare:

 Inginerul va intocmi o nota justificativa pentru respectiva Modificare,


va obtine aprobarea Beneficiarului iar apoi o va prezenta Angajatorului,
justificand validitatea pretului si intervalul de timp in care se va putea
face modificarea, fara a impune o prelungire a duratei de executie
(daca este cazul).
OBLIGATIILE ANGAJATORULUI

 Angajatorul va emite aprobarea oficiala in intervalul de timp pus la


dispozitie in acest scop sau va respinge cererea Inginerului de a:
o Emite Ordinul de Modificare in cauza – Aprobarea nu va fi
tergiversata in mod nejustificat, pentru ca in acest fel
Antreprenorul ar putea avea motive de a inainta o
reclamatie/revendicare, pe motivul ca Inginerul i-a provocat
intarzieri. Solutia este sa se asigure o buna cooperare intre parti,
pe tot parcursul derularii Contractului, pentru a se evita un astfel
de scenariu.

 Obtinerea aprobarii preliminare nu este necesara in cazul schimbarilor


de rutina ale cantitatilor de lucrari, in cazul in care Contractul se
deruleaza pe baza Cartii Rosii. Spre exemplu, se va exclude de la
obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobari situatia in care este
necesara o lungime a conductei pozate cu 3 m mai mare decat s-a
preconizat initial, pentru ca aceasta sa isi indeplineasca scopul pentru
care a fost proiectata.
SOLUTIILE TEHNICE ALE INGINERULUI

 Optimizarea proiectului (evaluarea inginereasca) este un “instrument”


eficient daca este folosit adecvat si este o solutie din care ambele parti
au de castigat. De obicei, acestea sunt initiate de catre Antreprenor,
prin intermediul Inginerului, pentru a oferi Angajatorului anumite
avantaje – economii de costuri sau timp, alte beneficii in exploatare,
imbuntatirea Valorii Lucrarilor, sau orice alte avantaje de care ar putea
profita Angajatorul.

 Propunerea va fi pregatita de catre Antreprenor pe cheltuiala sa iar


Inginerul si Angajatorul nu vor fi obligati sa accepte o asemenea oferta.
Inginerul va informa Angajatorul despre propunere si va da un raspuns
cat mai curand posibil Antreprenorului, fara ca acesta sa-si neglijeze,
intre timp, restul indatoririlor contractuale sau sa intarzie executia altor
lucrari.
SOLUTIILE TEHNICE ALE INGINERULUI

 Inginerul se va asigura ca economiile propuse nu vor indreptati


Antreprenorul sa obtina o prelungire a duratei de executie (de exemplu,
in cazul unui proiect revizuit, cu cheltuieli mai mici, dar cu durata de
procurare si achizitie a elementelor mai mare), decat daca posibila
prelungire este atractiva datorita unor economii directe. Cheltuielile
indirecte pentru perioada de extensie corespunzatoare vor fi negociate
intre parti, dar ar putea sa fie zero. Perioada de extensie va decurge de
la momentul emiterii Ordinului de Modificare care sa includa respectiva
solutie, de aceea analizarea acestora se va face cu promptitudine.

 In cazul in care aceste situatii apar la Contracte intocmite dupa Cartea


Rosie, Antreprenorul ar putea prelua responsabilitatea proiectarii, caz
in care Inginerul va trebui sa verifice respectivul proiect emis de
Antreprenor. Conform legislatiei romane, ar putea fi necesara
revizuirea DTAC/Autorizatiei de construire iar intarzierile pe care le-ar
putea cauza o astfel de revizuire vor trebui si ele avute in vedere. In
unele cazuri, daca economiile propuse depasesc o anumita valoare,
Antreprenorului ar putea sa i se acorde un onorariu pentru respectiva
propunere, care va fi hotarat de catre Inginer, pe baza Sub-Clauzei 3.5.
SUME DE REZERVA

 Sumele de Rezerva vor fi incluse in Documentele Ofertei de catre


Angajator pentru acele articole de lucrare care vor fi probabil necesare
si cerute de catre Angajator, dar care nu au fost definite la momentul
ofertarii. Consideratii de natura generala asupra tipului si scopului
intentionat al articolelor respective vor fi mentionate in descrierea
fiecarei sume provizorii prevazute.

 Acestea (fie partial, fie in totalitate) se vor aplica numai pe baza unei
instructiuni emise de Inginer in acest sens. Aceasta instructiune va lua
forma unui Ordin de Modificare, cu costuri evaluate ca pentru oricare
alta variatie. Nu e nevoie insa sa se emita instructiuni care sa excluda
Sumele de Rezerva pentru ca, oricum, acestea nu au fost incluse in
Pretul Contractului. Se va avea in vedere faptul ca orice lucrari
suplimentare comandate pe baza unor sume provizionate ar putea
indreptati Antreprenorul sa ceara prelungirea duratei de executie si/sau
cheltuieli indirecte corespunzatoare.
SUME DE REZERVA

 Nici Angajatorul si nici Inginerul nu au dreptul de a adauga, de a


suplimenta sumele de rezerva (decat in cazul in care s-a negociat cu
Antreprenorul pentru incheierea unui act aditional la Contract in acest
sens).

 Cheltuielile diverse si neprevazute sunt uneori incluse in Contracte.


Acestea vor putea fi folosite in acelasi fel ca si sumele de rezerva, dar
nu vor fi limitate la un anume articol de lucrare, cu conditia ca variatia
rezultata sa fie posibila si permisa in cadrul Contractului. Cheltuielile
diverse si neprevazute pot fi de asemenea folosite ca resurse pentru
plata acordata in urma reclamatiilor.
LUCRARI IN REGIE

 Lucrarile in Regie sunt o metoda de plata pentru lucrari incidentale,


care sunt greu de evaluat cantitativ sau financiar prin alte metode.
Pentru exemplificare, amintim sondajele de proba. Inginerul emite o
instructiune pentru ca o anume lucrare care face obiectul unei variatii
sa fie executata pe aceasta baza (lucrari in regie);

 Plata nu se va face fara sa existe o instructiune in acest sens (de obicei


o dispozitie de santier);

 Contractul va trebui sa includa o lista de lucrari in regie. Daca aceasta


lista nu include un anumit articol pentru care s-a recurs la aceasta
solutie, ca de exemplu, in cazul unui anumit echipament urmand a fi
utilizat, partile vor conveni in prealabil asupra unui pret unitar care va fi
aplicat. Daca este necesara punerea in opera a unor materiale, va fi
posibil ca ofertele de preturi respective sa fie verificate si aprobate de
catre Inginer.
LUCRARI IN REGIE

 In mod normal, platile cuvenite pentru munca cu ziua in regie nu vor fi


folosite ca reper pentru evaluarea reclamatiilor/revendicarilor.

 Antreprenorul va intocmi fise de inregistrare zilnice, care vor trebui


contrasemnate de catre Antreprenor si Inginer zilnic. Fisele de
inregistrare zilnice nu vor include valori, ci vor consta doar in
inregistrarea exacta a activitatilor desfasurate, utilajelor, fortei de
munca, materialelor si echipamentelor utilizate. Apoi, datele din
rapoartele zilnice de activitate vor fi introduse intr-o singura fisa pentru
lucrari in regie, care va include totalul articolelor din fisele de
inregistrare zilnice, la care se vor aplica preturile pentru lucrari in regie
din Lista de Lucrari in Regie, pentru a se ajunge la un total al platii
cuvenite. Se vor folosi Fise diferite pentru fiecare instructiune emisa in
acest sens. In cazul in care lucrarile respective se desfasoara pe o
perioada mai lunga de o luna, se vor folosi mai multe Fise pentru
Lucrari in Regie, care sa corespunda Cererilor (Aplicatiilor) de plata
lunare.
PRINCIPII DE BAZA PENTRU EVALUAREA MODIFICARILOR

 Se vor folosi preturile existente, daca este posibil. In cazul contractelor


care au fost intocmite pe baza Cartii Galbene FIDIC, acest lucru nu va fi
posibil, asa ca va fi nevoie ca Inginerul sa analizeze propunerea
(oferta) Antreprenorului in cele mai mici detalii, stabilind cantitati si
preturi corespunzatoare care vor trebui sa includa cheltuielile
indirecte, chiar si pe cele ale subantreprenorilor, daca este cazul.

 Totusi, preturile existente sunt aplicabile numai in cazul in care


activitatea care trebuie desfasurata este similara ca natura si cantitate
cu cea indicata la preturile existente. Pot aparea insa modificari ale
naturii lucrarilor, precum: executarea unor lucrari care se desfasoara in
mod normal vara pe timp de iarna, efectuarea unor sapaturi in nisip in
loc de argila, activitati de cofrare efectuate la inaltime mai mare, etc.
Diferentele cantitative semnificative - sa spunem, de peste ±15% – pot
antrena modificari ale costurilor.
PRINCIPII DE BAZA PENTRU EVALUAREA MODIFICARILOR

 Costurile pot fi influentate de asemenea si de momentul in care se


executa lucrarea – astfel, daca lucrarea a fost prevazuta initial sa se
desfasoare in faza incipienta a derularii Contractului, iar modificarea
lucrarii respective intervine si este aplicata efectiv mult mai tarziu, este
posibil ca instalatiile, echipamentele si utilajele necesare sa fie
remobilizate iar in cazul Contractelor care se desfasoara pe o durata
lunga si la care nu se aplica Sub-Clauza 13.8 din CGC, va trebui
recunoscuta si aplicata rata inflatiei. In cazul Contractelor care includ
Sub-Clauza 13.8 din CGC, se va specifica clar daca aceasta se va
aplica si la noile preturi, sau nu – oricare dintre cele doua posibilitati
este acceptabila, cu conditia sa fie clar specificata.

 Costurile directe vor fi evaluate separat de costurile antrenate de


eventuale prelungiri ale duratei de executie, daca este cazul.
PRINCIPII DE BAZA PENTRU EVALUAREA MODIFICARILOR

 Se va acorda atentia cuvenita aplicarii cheltuielilor indirecte. Daca se


folosesc preturile existente, nu se vor mai aplica cheltuieli indirecte
suplimentare la costurile directe.

 Variatiile in cazul Contractelor intocmite pe baza Cartii Galbene FIDIC


vor fi evaluate in sume globale. In cazul Contractelor intocmite pe baza
Cartii Rosii FIDIC, vom avea cantitati cu preturile corespunzatoare
(desi este posibil sa apara si “Articole de lucrare” cu pretul stabilit si
evaluat in suma globala).
MASURATORI INTERMEDIARE – CARTEA GALBENA

 Este esential, pentru a asigura un management adecvat al contractului


si pentru a putea satisface pretentiile Curtii de Conturi Romane, sa se
aplice urmatoarele reguli, in momentul in care Inginerul certifica iar
Beneficiarul aproba Certificatele de Plata Intermediara:
 Inginerul sa fi primit si revizuit Raportul Lunar al Antreprenorului,
pregatit in conformitate cu prevederile Clauzei 4.21 din CG.
 Antreprenorul sa fi inaintat toate documentele justificative
necesare pentru a sustine veridicitatea cererii sale de plata. Aceste
documente justificative ar putea include: calcule, note de predare,
facturi pentru materialele puse in opera si pentru utilajele deplasate
pe amplasament.
 Inginerul sa fi pastrat inregistrari cu privire la atingerea
procentajului aferent din Suma Globala care reprezinta Pretul
Contractului. Evaluarea vizuala nu este suficienta.
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, MASTER INGINERIE HIDRAULICA
CURS PROCEDURI DE CONTRACTARE SI ACHIZITIE

CURS NR. 8
INTARZIERI, SUSPENDAREA LUCRARILOR
INTARZIERI CAUZATE DE AUTORITATI

 In cazul in care autoritatile publice locale sau nationale legal


constituite, intarzie, impiedica sau intrerup activitatea
Antreprenorului, in ciuda faptului ca Antreprenorul a indeplinit cu
rigurozitate procedurile stabilite de aceste autoritati iar respectivele
intarzieri sau intreruperi nu au putut fi prevazute, se vor aplica
urmatoarele:

o Intarzierea sau intreruperea respectiva va fi considerata cauza de


intarziere in baza paragrafului (b) din Sub-Clauza 8.4, prin urmare
Antreprenorul va avea dreptul sa obtine o extensie de timp pentru
finalizarea lucrarilor.
INTARZIERI CAUZATE DE AUTORITATI

o In conformitate cu Ghidul pentru UIP:


o “Se va asigura ca Beneficiarul Local, in colaborare cu
Proiectantul Lucrarilor, a convenit cu furnizorii de utilitati si
autoritatile corespunzatoare, asupra oricaror eventuale devieri
care ar putea fi necesare pentru a permite executia lucrarilor.
Costurile unor asemenea devieri vor fi si ele convenite din
timp. Informatiile in aceasta privinta vor fi transmise catre
Minister, care se va asigura ca datele respective sunt incluse
in Contractul de Lucrari (in lista de cantitati de lucrari).”

 In mod normal, o asemenea abordare va duce, cel putin, la reducerea


posibilitatii aparitiei unor astfel de intarzieri sau intreruperi.
RITMUL LUCRARILOR

In cazul in care:
a. Ritmul efectiv in care avanseaza executie lucrarilor este prea lent
pentru a asigura finalizarea la termenul stabilit, (fie Data de
Finalizare initiala, fie cea extinsa, in urma acordarii unei extensii in
baza Sub-Clauzei 8.4);
b. Ritmul in care avanseaza executia lucrarilor este deja (sau urmeaza
curand sa fie) in urma ultimului grafic de executie aprobat, conform
Sub-Clauzei 8.3.

Atunci:
• Inginerul va putea sa ceara Antreprenorului sa predea un grafic de
executie revizuit (actualizat) si metode de lucru care sa accelereze
ritmul de executie, astfel incat sa faca posibila finalizarea lucrarilor
la termen. Orele de lucru si resursele umane si materiale
suplimentare (personal, echipamente, utilaje, materiale) necesare
pentru a face posibila accelerarea Ritmului vor fi pe riscul si
cheltuiala Antreprenorului.
PENALITATI PENTRU INTARZIERI

• Daca accelerarea ritmului lucrarilor de catre Antreprenor atrage dupa


sine costuri suplimentare din partea Angajatorului, Antreprenorul va
trebui sa acopere aceste costuri survenite, in baza procedurilor
stipulate in cadrul Sub-Clauzei 2.5, in plus fata de penalitatile datorate
pentru intarziere (daca este cazul) in baza Sub-Clauzei 8.7.

• In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa finalizeze lucrarile sau


anumite sectiuni de lucrare (daca este cazul) pana la termenele
stabilite (fie Data de Finalizare initiala, fie cea extinsa, in urma
acordarii unor extensii in baza Sub-Clauzei 8.4), el va trebui sa ii
plateasca Angajatorului penalitati pentru intarzierile respective, in
baza procedurilor stipulate in cadrul Sub-Clauzei 2.5. Proportia
acestor penalitati va fi specificata in Anexa la Oferta, ca suma
cuvenita pe zi de intarziere, aplicabile pentru intervalul de la
momentul cu care s-a depasit termenul stabilit si pana la data
mentionata in Certificatul de receptie.
PENALITATI PENTRU INTARZIERI

• Penalitatile pentru intarziere nu vor putea depasi o anumita valoare-


limita specificata in Anexa la Oferta. Penalitatile pentru intarziere sunt
singurele daune imputabile Antreprenorului in astfel de cazuri si
platibile Angajatorului iar aplicarea acestora nu scuteste
Antreprenorul de celelalte obligatii care ii revin in cadrul Contractului,
inclusiv obligatia de a finaliza lucrarile.

• Penalitatile pentru intarziere vor fi estimari rezonabile ale pierderilor


efective suferite de Angajator. Daca sunt excesiv de mari, ele pot fi
contestate.

• Termenul de “penalitati” se foloseste, numai daca legislatia locala o


permite, altfel formularea va fi modificata in consecinta.
SUSPENDAREA ACTIVITATII

 Inginerul ii poate cere Antreprenorului sa suspende o parte a lucrarilor,


sau lucrarile in totalitate. Antreprenorul va asigura paza, protectia,
pastrarea si depozitarea acestora in timpul perioadei de suspendare,
pentru a evita deteriorarea, pierderea, sau defectarea.

 Inginerul il poate instiinta sau nu pe Antreprenor cu privire la cauza


suspendarii lucrarilor. Totusi, este recomandabil si rezonabil sa i se
comunice Antreprenorului motivul suspendarii, precum si intervalul
estimativ pentru care va fi valabila suspendarea respectiva pentru a-I
permite acestuia sa stabileasca cat mai exact cum anume sa “asigure
paza, protectia, pastrarea si depozitarea lucrarilor” de maniera optima.

 In cazul si in masura in care cauza suspendarii i se datoreaza


Antreprenorului iar responsabilitatea pentru aceasta ii revine lui, Sub-
Clauzele 8.9, 8.10 si 8.11 nu se aplica.
CONSECINTE ALE SUSPENDARILOR

 In cazul in care Antreprenorul sufera pierderi financiare si/sau se


confrunta cu intarzieri in finalizarea lucrarilor datorita instructiunilor
Inginerului de a suspenda lucrarile si/sau de a relua lucrarile,
Antreprenorul are dreptul sa fie compensat in baza procedurilor
prevazute in Sub-Clauza 20.1, urmand sa obtina:
a) O extensie de timp in baza Sub-Clauzei 8.4;
b) Acoperirea costurilor suplimentare;

o Antreprenorul nu este indreptatit sa ceara extensii de timp sau


acoperirea costurilor suplimentare in cazul in care motivul
suspendarii s-a datorat rezolvarii unor aspecte din proiectul deficient
al Antreprenorului, utilizarii de materiale si manopera
necorespunzatoare, refuzului sau incapacitatii de a asigura paza,
protectia, pastrarea si depozitarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 8.8.
CONSECINTE ALE SUSPENDARILOR

 Plata Materialelor si Utilajelor in cazul Suspendarii (a se vedea Sub-


Clauza 8.10)

o Antreprenorul va fi indreptatit sa obtina plata valorii, la data la


care a survenit suspendarea, a instalatiilor, utilajelor si/sau
materialelor comandate, dar care nu au fost livrate pe santier,
daca:
(a) Lucrarile corespunzatoare instalatiilor si materialelor respective
au fost suspendate pentru mai mult de 28 zile si
(b) Antreprenorul a marcat respectivele materiale si instalatii ca fiind
proprietatea Angajatorului, conformandu-se instructiunilor
Inginerului.
SUSPENDAREA PRELUNGITA

 Daca suspendarea lucrarilor in baza prevederilor Sub-Clauzei 8.8


dureaza mai mult de 84 zile, atunci:

1. Antreprenorul poate cere permisiunea Inginerului sa reinceapa


lucrarile

 Daca Inginerul nu isi da acordul pentru reluarea executiei in termen de


28 zile, atunci:
1. Antreprenorul va putea trata suspendarea respectiva ca o
excludere a partilor (sectiunilor) de lucrare la care se refera
aceasta (conform Clauzei 13), instiintandu-l pe Angajator in
consecinta, sau
2. Daca suspendarea respectiva afecteaza lucrarile in totalitate,
Antreprenorul va putea anunta intentia sa de reziliere a
Contractului, in baza Sub-Clauzei 16.2.

 Suspendarea prelungita a lucrarilor poate avea serioase urmari


negative care vor afecta atat Angajatorul, cat si Antreprenorul. De
aceea se va face tot posibilul pentru ca astfel de situatii sa fie evitate.
RELUAREA LUCRARILOR

 Imediat ce permisiunea sau instructiunea de reincepere a fost emisa,


Antreprenorul si Inginerul vor examina impreuna acele lucrari,
instalatii si materiale afectate de suspendarea respectiva iar
Antreprenorul va remedia, in urma constatarii, posibilitatea aparitiei
unor pierderi, stricaciuni, deteriorari sau pagube.
COMPENSATII SI INDEMNIZATII

 Antreprenorul isi va asuma raspunderea si va compensa Angajatorul,


personalul Angajatorului precum si agentii acestuia impotriva oricaror
reclamatii, pagube, pierderi si costuri (inclusiv cheltuieli de judecata),
cauzate de:
(a) Ranirea, boala, incapacitatea de munca sau decesul oricarei
persoane provocate de executia lucrarilor;
(b) Pagube materiale antrenate de executia lucrarilor, si cauzate de
neglijenta in serviciu, actiunile voluntare sau incalcarea
Contractului de catre Antreprenor, personalul Antreprenorului sau
agentii acestuia.
Acestea sunt motivele majore pentru care Antreprenorul va trebui
instiintat cu privire la identitatea personalului Angajatorului, astfel
incat, in cazul unui eveniment de acest caz, sa poata fi aplicate
compensatiile corespunzatoare.
COMPENSATII SI INDEMNIZATII

 In mod similar, si Angajatorul isi va asuma raspunderea si va


compensa Antreprenorul, personalul Antreprenorului, precum si
agentii acestuia, impotriva oricaror reclamatii, pagube, pierderi si
costuri (inclusiv cheltuieli de judecata), cauzate de: ranirea, boala,
incapacitatea de munca sau decesul oricarei persoane cauzate de
neglijenta in serviciu, actiunile voluntare sau incalcarea Contractului
de catre Angajator, personalul Angajatorului sau agentii acestuia.

 Prin “Personalul Antreprenorului” se va intelege si personalul


Subantreprenorilor, precum si orice alt personal care colaboreaza cu
Antreprenorul la executia lucrarilor.
PROTEJAREA LUCRARILOR DE CATRE ANTREPRENOR

 Responsabilitatea pentru paza si protectia lucrarilor de la Data de


incepere pana la data la care a fost emis Certificatul de receptie pentru
toate lucrarile sau pentru anumite sectiuni de lucrare. Dupa aceea,
responsabilitatea pentru paza lucrarilor (sau a sectiunilor de lucrare)
respective va fi preluata de catre Angajator.
 In cazul in care apar pagube sau pierderi in legatura cu Lucrarile
Bunurile, sau Documentele Antreprenorului in intervalul in care
responsabilitatea pentru protejarea acestora ii revine Antreprenorului,
Antreprenorul va remedia pagubele sau compensa pierderile
respective pe propriul sau risc si cu propria sa cheltuiala (cu exceptia
cazului in care pierderea respectiva este un risc direct al Angajatorului
in baza prevederilor Sub-Clauzei 17.3).
PROTEJAREA LUCRARILOR DE CATRE ANTREPRENOR

 Chiar si dupa receptie, Antreprenorul ramane raspunzator pentru orice


pagube sau stricaciuni la lucrarile ramase de executat, pentru orice
activitati desfasurate de Antreprenor in timpul perioadei de Notificare a
Defectelor, precum si pentru orice pierderi sau pagube datorate unor
evenimente anterioare de care s-a facut raspunzator Antreprenorul.
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, MASTER INGINERIE HIDRAULICA
CURS PROCEDURI DE CONTRACTARE SI ACHIZITIE

CURS NR. 9
RISCURI SI RESPONSABILITATI
RISCURI ALE ANGAJATORULUI

 Riscuri ale Angajatorului (Sub-Clauza 17.3):

 Razboi, conflicte;
 Revolte, activitati de terorism, revolutii;
 Greve, tulburari, dezordine sociala, altele decat cele provocate
de angajatii Antreprenorului;
 Descoperirea unor munitii de razboi, explozibili, zone cu radiatii
 Unde de presiune (aviatie);
 Utilizarea sau ocuparea de catre Angajator a oricarei parti a
lucrarilor pemanente, cu exceptia cazurilor prevazute in
Contract;
 Proiectarea de catre Angajator;
 Interventia unor forte de natura neprevazuta, impotriva carora
nici un Antreprenor cu experienta nu ar fi avut cum sa ia masuri
de prevenire sau precautii suplimentare din timp.
CONSECINTE ALE RISCURILOR ANGAJATORULUI

 In cazul si in masura in care oricare din riscurile enumerate anterior


au ca rezultat pagube sau stricaciuni ale Lucrarilor, Bunurilor sau
Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va instiinta Inginerul in
consecinta si va remedia respectiva paguba sau stricaciune conform
instructiunilor acestuia.
 In cazul in care Antreprenorul se confrunta cu intarzieri sau sufera
pierderi financiare datorate remedierii pagubelor sau stricaciunilor
respective, el va fi indreptatit, in baza procedurilor stipulate in Sub-
Clauza 20.1, sa obtina:
(a) O extensie de timp in baza Sub-Clauzei 8.4;
(b) Acoperirea oricaror costuri suplimentare rezultate din cele
mentionate mai sus; in cazul in care se aplica paragrafele (f) si
(g), Antreprenorului ii va fi datorata si plata unei rate de profit
rezonabile.
DREPTURI DE AUTOR

 “Incalcare” si “reclamatii pretinzand incalcarea” se refera la patente,


studii si marci inregistrate si orice alte drepturi de proprietate
intelectuala sau industriala in legatura cu lucrarile de executat. Daca
oricare dintre parti nu instiinteaza cealalta parte de existenta unei
reclamatii in termen de 28 zile de la primirea acesteia, va pierde
dreptul de a obtine orice compensatii in baza Sub-ClauzeI 17.5.

 Angajatorul va compensa Antreprenorul impotriva oricaror


reclamatii care au la baza:
a) Rezultatul inevitabil al respectarii cerintelor Angajatorului;
b) Utilizarea lucrarilor de catre Angajator in alte scopuri decat cele
indicate in Contract sau cele rezultate din acesta.
DREPTURI DE AUTOR

 Antreprenorul va compensa Angajatorul impotriva oricaror


reclamatii care au la baza:
a) Proiectul, metodele sau modul de executie a lucrarilor de catre
Antreprenor;
b) Utilizarea echipamentelor, utilajelor si instalatiilor
Antreprenorului;
c) Utilizarea corespunzatoare a lucrarilor.

 Compensatiile acordate de parti vor acoperi costurile rezultate in


urma reclamatiilor primite de cealalta parte de catre terti care
sustin ca le-au fost incalcate drepturile.
LIMITAREA RASPUNDERII

 Nici una dintre parti nu este raspunzatoare fata de cealalta parte pentru
nefunctionalitatea lucrarilor, pierderi de profit, imposibilitatea de a
incheia alte Contracte, precum si orice alte pierderi sau pagube
indirecte sau rezultate ale partilor in legatura cu derularea Contractului,
altele decat cele stipulate in Sub-Clauzele 16.4 and 17.1.

 Raspunderea totala a Antreprenorului fata de Angajator in cadrul


Contractului (cu exceptia Sub-Clauzelor 4.19, 4.20, 17.1, 17.5) nu va
putea depasi suma prevazuta in Conditiile Specifice ale Contractului
sau, in cazul in care nu se prevede nici o suma, Pretul convenit al
Contractului. In cazul Angajatorului, nu exista o limitare similara a
raspunderii.

 Limitarea raspunderii nu se aplica in caz de frauda, greseala deliberata,


sau comportamente cu rea vointa ale oricareia dintre parti, caz in care
se vor aplica prevederile legale in vigoare.
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, MASTER INGINERIE HIDRAULICA
CURS PROCEDURI DE CONTRACTARE SI ACHIZITIE

CURS NR. 10
REVENDICĂRILE ANTREPRENORULUI
DEFINITIE

 Ce este o revendicare?
 Condiţiile FIDIC nu definesc “revendicarea”, însă dacă oricare
dintre Părţile contractante se consideră îndreptăţită să primească
plăţi suplimentare sau o extindere a termenului contractual, aceasta
poate să emită o revendicare către cealaltă parte.
 Cine poate emite revendicări şi către cine?
 Angajatorul poate emite revendicări către Antreprenor (sub-clauza
2.5 [Revendicările Angajatorului])
 Antreprenorul poate emite revendicări către Angajator (sub-clauza
20.1 [Revendicările Antreprenorului ]).
 Cum şi când se emite o revendicare?
 Prin notificare către cealaltă Parte cât de repede posibil după
constatarea evenimentului sau a circumstanţelor care generează
revendicarea şi, pentru Antreprenor, până la maxim 28 de zile după
constatare.
 Notă: O revendicare nu este o dispută. Este o procedură contractuală
normală, concepută pentru a proteja interesul ambelor Părţi.
REVENDICARILE ANTREPRENORULUI

 Condiţiile potenţiale care determină o revendicare din partea


Antreprenorului sunt:
1.9 Proiecte sau instrucţiuni întârziate;
2.1 Lipsa sau întârzierea accesului în şantier;
4.6 Colaborarea cu alte lucrări (dacă nu este menţionată în contract);
4.7 Erori în identificarea reperilor de trasare a lucrărilor;
4.12 Condiţii fizice imprevizibile;
4.24 Costuri sau Întârzieri determinate de existenţa siturilor
arheologice, etc.;
7.4 Lucrări suplimentare sau întârzieri în realizarea testelor (care nu
se produc din vina Antreprenorului);
8.4 Variaţii:
- Întârzieri în conformitate cu anumite Clauze;
- Condiţii meteorologice extrem de neprielnice;
- Lipsuri imprevizibile;
- Întârzieri cauzate de Angajator, personalul sau antreprenorii săi;
8.5 Întârzieri cauzate de autorităţi.
REVENDICARILE ANTREPRENORULUI

8.9 Suspendare care nu se produce din vina Antreprenorului;


9.2 Testări întârziate (nu din vina Antreprenorului);
10.2 Costuri rezultate din preluarea sau utilizarea de către Angajator a
unei părţi din lucrări (daca nu este prevazuta in Contract);
10.3 Întârzieri în testări la finalizarea lucrărilor, care nu se produc din
vina Antreprenorului;
11.2 Costul remedierii defectelor care nu sunt produse din vina
Antreprenorului;
11.8 Costul unor cercetari, dacă se dovedeşte că defectul care a
condus la cercetari nu este din vina Antreprenorului;
13.7 Schimbări de legislaţie;
16.1 Costurile suspendării de către Antreprenor;
17.4 Orice pierdere, daună sau întârziere cauzată de un eveniment cu
potenţial de risc produs de Angajator;
18.1 Recuperarea sumelor neasigurate;
19.4 Forţă Majoră.
REVENDICARILE ANTREPRENORULUI

 Aşadar, există cel puţin 20 de motive pentru care un Antreprenor poate


emite o revendicare. Cum trebuie să-şi susţină Antreprenorul
revendicarea?

 Potrivit Sub-clauzei 20.1 ar trebui să:


 păstreze inregistrari la zi după cum este necesar şi să permită
Inginerului să inspecteze toate aceste inregistrari;
 în termen de 42 de zile de la constatarea evenimentului sau
circumstanţelor, să trimită Inginerului o revendicare detaliată,
inclusiv cu materiale doveditoare, şi dacă situaţia continuă, la
intervale lunare.

 Ce ar trebui să facă Inginerul ?


 Potrivit Sub-clauzei 20.1:
 în termen de 42 de zile sau în termenul agreat, Inginerul ar trebui să
răspundă aprobând sau dezaprobând, cu comentarii detaliate
asupra principiilor revendicării.
REVENDICARILE ANTREPRENORULUI

 Care sunt rezultatele posibile ale unei revendicări a Antreprenorului?

 Extinderea termenului de finalizare a lucrărilor (ET);

 ET de finalizare cu recuperarea costurilor suplimentare suportate


de Antreprenor;

 Revizuirea preţului (preţ nou).


REVENDICARILE ANTREPRENORULUI
REVENDICARILE ANTREPRENORULUI
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, MASTER INGINERIE HIDRAULICA
CURS PROCEDURI DE CONTRACTARE SI ACHIZITIE

CURS NR. 11
REVENDICĂRILE ANGAJATORULUI
REVENDICARILE ANGAJATORULUI

Care sunt motivele posibile pentru o revendicare a Angajatorului?

7.5 Testări suplimentare ale utilajelor, materialelor sau echipamentului


de lucru refuzat
7.6 Antreprenorul nu reuşeşte să efectueze lucrările de remediere
8.6 Costurile suportate pentru accelerarea evoluţiei lucrărilor
8.7 Întârziere faţă de termenul de finalizare. Penalităţi de întârziere
9.4 Valoare redusă a lucrărilor datorită imposibilităţii de a trece
testele repetate la finalizare
11.3 Lucrarile in totalitate, o porţiune sau o instalaţie importantă din
staţie nu sunt de o calitate acceptabilă
11.4 Costuri datorate neremedierii unor defecte de către Antreprenor
15.4 Rezilierea contractului
18.1 Recuperarea sumelor neasigurate
REVENDICARILE ANGAJATORULUI

Cum trebuie să susţină Angajatorul o revendicare?

 Potrivit sub-clauzei 2.5:


 Inginerul sau Angajatorul trebuie să dea Antreprenorului o
notificare şi informaţii detaliate cât de repede posibil după
constatarea evenimentului sau circumstanţelor care determină
revendicarea;
 Suma poate fi inclusă ca o reducere a Preţului Contractului şi în
Certificatele de Plată.

 Ce ar trebui să facă Inginerul?

 Potrivit sub-clauzei 2.5:


 Inginerul trebuie să aprobe sau să decidă (conform sub-clauzei 3.5)
suma sau extinderea (dacă este cazul) a perioadei de notificare a
defectelor.
REVENDICARILE ANGAJATORULUI

Care sunt rezultatele posibile ale unei revendicări a Angajatorului?

 Recuperarea costurilor suportate sau a banilor datoraţi de către


Antreprenor
 Extinderea Perioadei de Notificare a Defectelor
 Refacerea calităţii lucrării
 Activarea clauzei privind penalităţile de întârziere
 Reducerea sumei folosită pentru plata subantreprenorilor aleşi.
 Recuperarea sumelor din Garantia de buna Executie în cazul
rezilierii contractului.
REVENDICARILE ANGAJATORULUI
PRELUNGIREA DURATEI DE EXECUTIE

 Determinarea extensiilor de timp (prelungirilor Duratei de Executie), in


baza Sub-Clauzei 8.4 din CGC, este o problema complexa.
 Daca Antreprenorul nu instiinteaza Inginerul de intentia sa de a cere
prelungirea Duratei de Executie in termenul de 28 zile prevazut in Sub-
Clauza 20.1 din CGC, el va pierde dreptul de a mai revendica extensia
respectiva sau plata corespunzatoare acesteia (pentru respectivul
eveniment reclamat), iar Inginerul va trebui sa respinga cererea
acestuia. Aceasta este o prevedere obligatorie fara exceptie.
 Cererile de prelungire a Duratei de Executie vor fi luate in considerare
numai daca au la baza cele 5 motive enumerate in Sub-Clauza 8.4 din
CGC. Paragraful (b) din aceeasi Sub-Clauza face referire si la alte sub-
clauze aplicabile dar, pentru ca reclamatia/revendicare respectiva sa
poata fi luata in considerare este necesar sa se faca referire la Clauzele
aplicabile, care motiveaza asemenea cereri.
PRELUNGIREA DURATEI DE EXECUTIE

 De obicei, o lucrare intarziata trebuie sa fie pe drumul critic din


Programul de Lucrari pentru a justifica acordarea unei extensii de timp.
Extensiile de timp intermediare, daca sunt bine motivate, trebuie
acordate cat mai curand posibil, pentru ca, in caz contrar, exista
pericolul ca intarzierea in emiterea extensiei intermediare sa fie folosita
ca motiv pentru reclamatii. Se va avea in vedere ca extensiile de timp
intermediare pot afecta drumul critic.
 Daca intarzierea survenita nu atrage dupa sine necesitatea acordarii
unei extensii de timp, pentru ca Antreprenorul are suficient timp in
graficul sau de executie pentru a repara situatia, extensia de timp nu va
trebui acordata, in schimb, aceasta nu il impiedica pe Antreprenor sa
fie indreptatit la remuneratia corespunzatoare orelor suplimentare de
munca, in cazul in care cauza intarzierii o permite/justifica.
 Inginerul va raspunde prompt unor reclamatii in acest sens. Este
comuna situatia in care Instiintarea de reclamatie nu contine detaliile
necesare, de aceea Inginerul va trebui sa ceara Antreprenorului sa i le
prezinte.
PRELUNGIREA DURATEI DE EXECUTIE

 Daca este cazul, o revendicare privind natura neprevazuta a terenului


de fundare pentru lucrari care sunt in desfasurare si nu pot fi evaluate
imediat, Inginerul va instrui Antreprenorul sa inregistreze zilnic datele
privind forta de munca si materialele, urmand ca el sa verifice si sa
aprobe respectivele inregistrari la intervale regulate, deoarece ii vor fi
de un real ajutor la momentul la care va trebui stabilit exact impactul
respectivului eveniment. Daca Antreprenorul nu se conformeaza cererii
Inginerului in acest sens, refuzul va fi interpretat ca impiedicandu-l pe
acesta sa evalueze complet revendicarea Antreprenorului si va avea ca
rezultat reducerea timpului sau a costurilor suplimentare la care este
indreptatit, datorita imposibilitatii Inginerului de a aprecia corect
impactul evenimentului.
 Extensiile de timp intermediare nu pot fi retrase sau scurtate, dar pot fi
prelungite.
PRELUNGIREA DURATEI DE EXECUTIE

 Se va avea in vedere ca, de exemplu, o Companie de Apa (in Romania)


poate fi simultan Angajator in cadrul unui Contract, dar si autoritate
publica (furnizor de utilitati) iar Antreprenorul are dreptul ca reclame
intarzierile provocate de aceasta in calitate de furnizor de utilitati, chiar
daca Compania are si calitatea de Angajator. Aceasta prevedere se
aplica in mod similar si celorlaltor autoritati publice.
 Se va avea in vedere faptul ca prevederile FIDIC nu stipuleaza
intreprinderea nici unei actiuni in cazul in care Antreprenorul intarzie,
si nu se acorda nici o extensie de timp, decat in cazul in care
Angajatorul doreste sa i se plateasca daune de intarziere, pe care nu le
poate obtine decat daca emite in prealabil o reclamatie/revendicare in
acest sens (Sub-Clauza 2.5 din CGC).
RESTRICTII APLICABILE IN CAZUL INGINERULUI

• In general, toate revendicarile se conformeaza prevederilor Sub-


Clauzei 3.5, impunand ca Inginerul sa consulte ambele parti, pentru ca
acestea sa ajunga la o intelegere iar in cazul in care nu este posibil ca
partile sa se puna de acord, sa isi faca propria sa determinare.
• In cazul in care Conditiile Contractuale Specifice prevad ca Inginerul
trebuie sa aiba aprobarea Angajatorului inainte de a decide asupra
unui aspect referitor la Contract, aceasta prevedere va fi interpretata ca
reprezentant aprobarea inainte de transmiterea determinarii catre
Antreprenor.
• Trebuie, totusi, sa se inteleaga faptul ca aceasta Clauza stipuleaza in
mod clar faptul ca determinarea in cauza va trebui sa aiba un caracter
“echitabil, nepartinitor”, ceea ce impune, in mod automat, ca Inginerul
sa isi exercite dreptul de a emite o parere impartiala cu privire la
aspectul asupra caruia trebuie sa se pronunte. In consecinta, dupa
finalizarea determinarii sale, Inginerul ii va cere Angajatorului
aprobarea pentru a o emite – si nu aprobarea in privinta continutul sau
implicatiilor determinarii. Doar in acest fel se vor putea evita
eventualele acuzatii ulterioare de tratament partinitor, in cazul in care
neintelegerea respectiva ajunge sa fie transata de catre Consiliul
pentru Solutionarea Litigiilor sau prin arbitraj.
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, MASTER INGINERIE HIDRAULICA
CURS PROCEDURI DE CONTRACTARE SI ACHIZITIE

CURS NR. 12
RECEPTIA LUCRARILOR
CERTIFICATUL DE RECEPTIE
Ce este un Certificat de Receptie?

Este acel document emis de catre Inginer in baza prevederilor Clauzei


10 [Receptionarea de catre Angajator], care atesta faptul ca
Lucrarile, in totalitatea lor, sau o sectiune a acestora, a fost finalizata
si testata in conformitate cu prevederile Contractuale, cu exceptia
unor lucrari minore si a unor defectiuni nesemnificative, si sunt gata
de utilizare (pot fi exploatate de catre Angajator).

 In baza prevederilor Sub-Clauzei10.1 [Receptia Lucrarilor si a


Sectiunilor de Lucrare], Antreprenorul poate inainta o cerere scrisa,
solicitand eliberarea Certificatului de Receptie, insa cu cel mult 14
zile inainte de data in care lucrarile urmeaza asa fie finalizate si gata
de receptie.

 De asemenea, in baza prevederilor aceleiasi Sub-Clauze, Inginerul va


trebui, in termen de 28 zile de la primirea cererii Antreprenorului in
acest sens, fie:
CERTIFICATUL DE RECEPTIE
“(a) – sa emita un Certificat de Receptie catre Antreprenor, specificand
data la care Lucrarile in totalitatea lor, sau Sectiunea de Lucrare
preluata, au fost finalizate in conformitate cu prevederile
contractuale, cu exceptia unor lucrari minore ramase de executat si
a unor defecte nesemnificative, in niciun caz de natura a afecta
utilizarea Lucrarilor sau a Sectiunilor de Lucrare in scopul pentru
care au fost proiectate (exploatarea se va putea face fie pana in
momentul in care lucrarile ramase de executat sunt finalizate si
defectele sunt rectificate, fie chiar in timp ce se lucreaza la
solutionarea acestora);

Fie

(b) – sa respinga cererea, indicand motivele pentru care solicitarea este


respinsa si specificand activitile necesar a fi intreprinse de catre
Antreprenor pentru a face posibila emiterea Certificatului de
Receptie. Antreprenorul urmeaza apoi sa finalizeze toate aceste
activitati inainte de a emite o noua cerere similara, in baza aceleiasi
Sub-Clauze.
CERTIFICATUL DE RECEPTIE

Trebuie mentionat faptul ca procedurile de emitere a Certificatului de


Recetie, in baza conditiilor contractuale FIDIC trebuie efectuate in
paralel cu prevederile privind receptionarea lucrarilor de constructie,
conform Legii romanesti 10/1995 si Ordonantei 273/1994, privind Cartea
Tehnica a Constructiei, etc.

NE-EMITEREA CERTIFICATULUI DE RECEPTIE

Mai apoi, in baza prevederilor Sub-Clauze 10.1 [Receptia Lucrarilor si


Sectiunilor de Lucrare], in cazul in care Inginerul isi neglijeaza obligatia
de emiterea Certificatului de Receptie, in conditiile in care nu si-a
exprimat decizia de respingere a solicitarii in acest sens a
Antreprenorului, in termenul prevazut de 28 zile, iar lucrarile
indeplinesc aceasta conditie, de a fi “substantial” finalizate, conform
prevederilor contractuale, Certificatul de Receptie va fi considerat a fi
fost emis in ultima zi (cea de 28-a zi) a respectivei perioade.
CAND ANUME POATE AVEA LOC RECEPTIA
 In baza prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata Executiei], “Antreprenorul
va completa toate Lucrarile, ………. pana la Data de Finalizare indicata
pentru executia Lucrarilor…”
 In baza Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Tuturor Lucrarilor si a Sectiunilor de
Lucrare], “Antreprenorul poate solicita, prin inaintarea unei instiintari
scrise catre Inginer in acest sens, emiterea unui Certificatul de
Receptie, insa nu mai devreme de 14 zile inainte de data la care, dupa
parerea Antreprenorului, Lucrarile vor fi finalizate si gata de a fi
preluate”. Acest lucru implica faptul ca Lucrarile vor fi complete si gata
de utilizare, in conformitate cu prevederile Contractului, cu exceptia
unor lucrari restante minore si a unor defecte nesemnificative, inclusiv
ca au trecut Testele la Finalizare.
 Planificarea momentului in care se vor initia procedurile de receptie
ramane, asadar, la latitudinea Antreprenorului, nedecurgand in mod
direct din Data de Finalizare, sau din eventualele prelungiri ale duratei
de executie acordate, pentru totalitatea Lucrarilor sau pentru anumite
sectiuni de lucrare. Ele se pot initia inainte de Data de Finalizare, ba
chiar ar fi preverabil sa se procedeze astfel, insa daca sunt taraganate
dincolo de aceasta data, intarzierea ar putea avea ca rezultat aplicarea
de daune interese, platibile Antreprenorului, precum si alte potentiale
probleme decurgand din data limita de efectuare a platilor, in cadrul
Acordului de Finantare.
SECTIUNI (SECTOARE) DE LUCRARE
 Conform prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si
Sectiunilor de Lucrare], Angajatorul poate prelua o sectiune pre-definita
a Lucrarilor, inainte de emiterea Certificatului de Receptie pentru
totalitatea Lucrarilor. Angajatorul poate recurge la aceasta varianta in
faza de elaborare a proiectului tehnic / documentelor contractuale, daca
ajunge la concluzia ca ar fi practic sa se procedeze in acest fel sau ca,
spre exemplu s-ar satisface prin aceasta metoda o cerere stringenta de
exploatare a unei componente a lucrarilor, pentru a solutiona o
problema locala, sau pentru a raspunde unei necesitati la nivel local.
 Astfel de Sectiune de Lucrare trebuie sa fie definita anterior, in Anexa la
Oferta, conform prevederilor Sub-Clauzei 10.1, incluzandu-se suficiente
detalii precise (se recomanda si introducerea unor informatii de natura
geografica) pentru a face posibila identificarea Sectiunii. Ar trebui, de
asemenea, inclus in Anexa la Oferta, un tabel care sa precizeze datele
de finalizare aferente fiecarei astfel de sectiuni, precum si penalitatile de
intarziere care le corespund, in caz de nevoie.
 Perioada de notificare a defectelor pentru fiecare Sectiune incepe sa
decurga din momentul in care a fost receptionata aceasta. Totusi, se va
putea emite un singur Certificat de Buna Executie (conform Sub-Clauzei
FIDIC 11.9), in termen de 28 zile de la expirarea ultimei Perioade de
Notificare a Defectelor (pentru sectiunea receptionata cel mai tarziu),
astfel incat procedurile pentru transferul de proprietate asupra unei
anumite Sectiuni sa se efectueze concomitent cu transferul proprietatii
pentru intreaga lucrare.
PARTI DE LUCRARE
 Sub-Clauza 10.2 [Receptionarea unor Parti de Lucrare] ii permite
Angajatorului sa preia orice parte a Lucrarilor Permanente (termenul
“Parte avand un inteles diferit, fata de “Sectiune”), inainte de emiterea
Certificatului de Receptie pentru intreaga lucrare.
 O parte a Lucrarilor inseamna orice componenta a acestora, pe care
Angajatorul doreste sa o receptioneze in orice moment de pe parcursul
derularii perioadei de constructie, la discretia sa si pentru care Inginerul
a emis un Certificat de Receptie. Conform prevederilor Sub-Clauzei
10.2, in eventualitatea in care Angajatorul doreste sa utilizeze o anume
parte a Lucrarilor, chiar si fara emiterea unui Certificat de Receptie,
respectiva parte de lucrare va fi considerata a fi receptionata incepand
cu data la care a fost utilizata pentru prima data de catre Angajator.
 Totusi, unei astfel de actiuni i se aplica anumite conditii. Raspunderea
Antreprenorului pentru partea respectiva de lucrare va inceta, insa
Antreprenorului i se va permite sa isi efectueze testele la finalizare,
acesta fiind despagubit pentru orice costuri suplimentare antrenate ca
urmare a receptiei acelei parti, iar daunele interese platibile pentru
totalitatea Lucrarilor vor fi reduse in mod proportional. Nu este o
varianta la care sa se recurga fara motive solide, si fara o viziune clara
asupra implicatiilor ulterioare.
PROCEDURI LA RECEPTIE
RESPONSABILITATI GENERALE PE PARCURSUL RECEPTIEI
UIP (in baza prevederilor din Acordul Cadru sau din Ghid):
 UIP va proteja interesele Beneficiarului dupa cum va fi necesar, prin
participarea la testele la finalizare, prin aprobarea Certificatului de
Receptie si a Listei cu Lucrari Restante sau Defecte de Remediat
(anexa la certificat).

ANTREPRENOR (in baza prevederilor FIDIC):


 Elaborarea si prezentarea Documentelor Antreprenorului (planse
conforme cu executia, manuale de exploatare si intretinere, etc.);
 Finalizarea Lucrarilor si organizarea Testelor la Finalizare;
 Instiintarea Inginerului cu privire la data la care poate sa aiba loc
fiecare Test la Finalizare;
 Inaintarea catre Inginer a unui raport verificat cu privire la
rezultatele testelor, imediat ce lucrarile au trecut testele la finalizare;
 Daca este necesar solicitarea, prin trasmiterea unei cereri in scris
catre Inginer, de emitere a Certificatului de Receptie.
RESPONSABILITATI GENERALE PE PARCURSUL RECEPTIEI

INGINER (in baza prevederilor FIDIC):


 Participarea la Testele la Finalizare;
 Emiterea Certificatului de Receptie sau respingerea solicitarii
Antreprenorului in acest sens.

ANGAJATOR (in baza prevederilor FIDIC):


 Nu va utiliza nicio parte a Lucrarilor (cu exceptia unor masuri
temporare, fie specificate prin Contract, fie convenite de partile
contractuale) decat cu conditia ca Inginerul sa fi emis un Certificat
de Receptie pentru respectiva parte (si nicidecum mai devreme de
acest moment);
 Va avea in grija Lucrarile, odata emis certificatul de receptie.
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, MASTER INGINERIE HIDRAULICA
CURS PROCEDURI DE CONTRACTARE SI ACHIZITIE

CURS NR. 13
SOLUTIONAREA SI ARBITRAREA
DISPUTELOR
DISPUTA
 Ce este o dispută?

 Cum apare?

 Care sunt procedurile ce se aplică pentru soluţionarea sa?

 Condiţiile Generale FIDIC General Conditions nu definesc “disputa”,


însă sub-clauza 20.4 prevede:

 “Dacă o dispută (de orice fel) apare între Părţi în legătură cu sau
derivând din Contract sau execuţia lucrărilor, inclusiv orice dispută
legată de vreun certificat, decizie, instrucţiune, opinie sau evaluare a
Inginerului, ……. oricare dintre Părţi poate supune disputa în scris
atenţiei CSD pentru a obţine o decizie, transmiţând copii celeilalte
Părţi şi Inginerului. Aceste referinţe trebuie să menţioneze faptul că
se înscriu în prevederile acestei sub-clauze.”
PROCEDURERI PRIVIND DISPUTELE
SOLUŢIONAREA DISPUTELOR ŞI ARBITRAJUL
 Sub-clauza 20.2 – Numirea Consiliului de Soluţionare a Disputelor
(CSD)
 Disputele sunt adjudecate de un CSD în concordanţă cu prevederile
sub-clauzei 20.4. CSD este numit împreună de către Părţi până la data
prevăzută în Anexa la Documentatia de Licitaţie (Cartea Roşie) sau în
termen de 28 de zile de la notificarea unei dintre Părţi privind intenţia
de a aduce o dispută în atenţia unui CSD (Cartea Galbenă)
 CSD este compus din unul sau trei membrii, după cum este prevăzut în
Anexa la Licitaţie.
 Acordul dintre Părţi şi fiecare membru include Condiţiile Generale ale
Acordului de Soluţionare a Disputelor (o anexă FIDIC), care poate fi
amendată după cum se agrează.
 Fiecare Parte plăteşte jumătate din remuneraţia membrilor, care este
agreată ca parte din actul de numire a membrilor.
 Membrii pot fi înlocuiţi sau mandatul unui membru poate fi retras cu
acordul ambelor Părţi, însă nu unilateral de către Angajator sau
Antreprenor acţionând singuri
 Acordul Cadru – Responsabilităţile Ministerului
 Articolul 6(1): Ministerul (AC) ca numi Consiliul de Soluţionare a
Disputelor, în conformitate cu Anexa la Licitaţie (dacă este cazul)
SOLUŢIONAREA ŞI ARBITRAREA DISPUTELOR

 Sub-clauza 20.4 – Obţinerea unei rezoluţii din partea Consiliului de


Soluţionare a Disputelor
 Orice dispută între Părţi în legătură cu Contractul sau cu execuţia
Lucrărilor poate fi prezentată de către oricare dintre Părţi CSD
pentru a obţine o rezoluţie
 Ambele Părţi vor pune cu promptitudine la dispoziţia CSD toate
informaţiile relevante şi vor facilita accesul la Şantier şi la instalaţii,
după cum va solicita CSD.
 CSD va lua o decizie în termen de 84 de zile de la data la care
Preşedintele primeşte cererea de a adjudeca o dispută.
 Decizia CSD se aplică ambelor Părţi dacă nu este şi până când nu
este revizuită într-o înţelegere amiabilă sau o decizie de arbitraj.
 Dacă oricare dintre Părţi nu este satisfăcută de decizia CSD,
aceasta poate, în tremen de 28 de zile de la primirea deciziei CSD,
să notifice cealaltă parte în legătură cu acest fapt. Dacă CSD nu va
da o rezoluţie la termenul stabilit, oricare dintre Părţi poate, în
termen de 28 de zile de la termenul stabilit, să notifice cealaltă parte
în legătură cu faptul că nu este satisfăcută.
SOLUŢIONAREA ŞI ARBITRAREA DISPUTELOR
 Sub-clauza 20.4 – Obţinerea unei rezoluţii din partea Consiliului de
Soluţionare a Disputelor (continuare)
 Notificarea privind nemulţumirea trebuie să specifice problema
în dispută şi motivele de nemulţumire. Nici una dintre părţi nu
are dreptul de a recurge la arbitraj dacă nu s-a transmis întâi o
notificare de nemulţumire (cu excepţia cazurilor prevăzute de
sub-clauzele 20.7 şi 20.8) . Dacă nici una dintre Părţi nu a
transmis o notificare de nemulţumire, decizia CSD devine finală
şi obligatorie pentru ambele Părţi la 28 de zile după ce este
primită de acestea.

 Sub-clauza 20.5 – Înţelegerea Amiabilă


 Părţile vor încerca să ajungă la o înţelegere amiabilă după ce o
notificare de nemulţumire referitoare la decizia CSD a fost
transmisă de oricare dintre Părţi, înainte de începerea procedurii
de arbitraj. Totuşi, dacă Părţile nu convin altfel, procedura de
arbitraj poate începe la 56 de zile după transmiterea notificării de
nemulţumire, chiar dacă nu s-a făcut nici un demers pentru
ajungerea la o înţelegere amiabilă.
SOLUŢIONAREA ŞI ARBITRAREA DISPUTELOR
 Sub-clauza 20.6 – Arbitrajul
 Dacă nu a fost soluţionată pe cale amiabilă, o dispută care conform
unei rezoluţii a CSD (dacă există) nu a devenit finală şi obligatorie,
va fi soluţionată în cele din urmă prin arbitraj internaţional. Dacă
Părţile nu au convenit altfel, disputa se va soluţiona în cele din urmă:
a) Potrivit Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internaţionale de
Comerţ
b) De către trei arbitrii numiţi conform acestor Reguli
c) În limba de comunicare prevăzută în sub-clauza 1.4
 Arbitrii vor avea jurisdicţie să deschidă, analizeze şi să revizuiască
toate deciziile şi evaluările Inginerului relevante pentru dispută.
Inginerul poate fi citat ca martor pentru a furniza probe în faţa
arbitrilor.
 Decizia CSD poate fi admisă ca o dovadă.
 În procesul de arbitraj Părţile nu sunt limitate la utilizarea dovezilor
sau argumentelor prezentate CSD sau la motivele de nemulţumire
incluse în notificare.
 Obligaţile Părţilor, ale Inginerului şi ale CSD nu vor fi modificate din
cauza vreunei proceduri de arbitraj ce are loc în timpul execuţiei
Lucrărilor.
SOLUŢIONAREA ŞI ARBITRAREA DISPUTELOR
Anexă – Acordul privind Condiţiile Generale de Soluţionare a Disputelor
(rezumat)

 Articolul 1 – Definiţii
Acordul privind Soluţionarea Disputelor (“Acordul”) reprezintă un
acord tripartit între Angajator, Antreprenor şi Membru (i). Membrul
unic sau cei trei membri reprezintă Consiliul de Soluţionare a
Disputelor (“CSD”)

 Articolul 2 – Prevederi generale


Acordul intră în vigoare atunci când este semnat de către Angajator,
Antreprenor şi fiecare Membru.
Angajarea unui Membru reprezintă o numire individuală şi nu este
permisă atribuirea sarcinilor altei persoane sau subcontractarea.

 Articolul 3 – Garanţii
Membrul garantează că va acţiona imparţial şi independent de
Angajator, Antreprenor sau Inginer. Garantează de asemenea că are
experienţă în activitatea prestată în cadrul Contractului, în
interpretarea documentaţiei contractuale şi este fluent în limba de
comunicare.
SOLUŢIONAREA ŞI ARBITRAREA DISPUTELOR

Anexă – Acordul privind Condiţiile Generale de Soluţionare a Disputelor


(rezumat) (continuare)

 Obligaţiile generale ale Membrului


 Să nu aibă nici un interes financiar faţă de vreuna dintre Părţi, de
Inginer sau de Contract
 Să nu fi fost angajat anterior de una dintre Părţi sau de Inginer
 Să nu fie angajat în timpul/după soluţionare de una dintre Părţi
sau de Inginer
 Să nu ofere consultanţă privind implementarea Contractului
 Să respecte regulile procedurale de soluţionare
 Să se asigure că va fi disponibil pentru activităţile CSD
 Să trateze Contractul şi activităţile CSD ca fiind private şi
confidenţiale
SOLUŢIONAREA ŞI ARBITRAREA DISPUTELOR

Anexă– Acordul privind Condiţiile Generale de Soluţionare a Disputelor


(rezumat) (continuare)

 Articolul 5 – Obligaţiile generale ale Angajatorului şi ale


Antreprenorului
 Nu va solicita consultanţă de la vreun Membru
 Un Membru nu va fi numit arbitru in cadrul Contractului
 Un Membru nu va fi citat ca martor în procedurile de arbitraj
 Un Membru nu va fi pasibil faţă de vreo revendicare în
execritarea funcţiilor sale în cadrul CSD, cu excepţia cazurilor în
care se dovedeşte că a acţionat cu rea credinţă

 Angajatorul şi Antreprenorul vor acţiona împreună pentru a se


asigura că Membrul nu va fi pasibil şi nu va fi afectat de nici o
revendicare

 Articolul 6 – Plăţi
 Procedurile de plată sunt stabilite în detaliu. Dacă plăţile nu se
fac la timp, membru îşi poate suspenda activitatea în cadrul
CSD.
SOLUŢIONAREA ŞI ARBITRAREA DISPUTELOR

 Articolul 7 – Culpa Membrului – CSD

 Dacă Membrul nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la articolul


4, nu are dreptul la nici o plată sau rambursare a cheltuielilor şi
va rambursa Angajatorului şi Antreprenorului orice sumă primită
de el şi de ceillalţi Membri, în cazul deliberărilor sau deciziillor
CSD care devin nule sau nu intră în vigoare.

 Articolul 8 – Disputele

 Disputele care se vor soluţiona de către un singur arbitru potrivit


Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ.
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, MASTER INGINERIE HIDRAULICA
CURS PROCEDURI DE CONTRACTARE SI ACHIZITIE

CURS NR. 14
LEGEA 10 / 1995
PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII
Legea 10/95

Legea 10/95 trateaza problematica implementarii proiectelor de


constructii, impunand ca anumite aspecte ale fazei de proiectare si ale
etapelor ulterioare de constructie si montaj sa fie supuse unui proces
de aprobare in conformitate cu prevederile articolelor cuprinse in
aceasta lege.
In ce cazuri anume se aplica Legea 10?

Lucrari noi sau obiecte existente care sunt modificate sau


reabilitate
Articolele de lucrari tipice pe care o Companie de Apa le-ar putea
avea in proprietate sau exploata si care ar trebui sa se supuna
prevederilor Legii 10 include urmatoarele:
 Majoritatea lucrarilor de constructie (inclusiv cladiri)
 Instalatii mecanice
 Instalatii electrice
 Norme de protectia muncii pentru executie sau exploatare,
inclusiv intretinerea obiectelor
 Norme de prevenire si stingere a incendiilor in cazul
articolelor mai sus mentionate, inclusiv riscul de explozie
 Drumuri de acces pana la amplasamentul pus la dispozitie
de Investitor.

Trebuie mentionat ca procesul tehnologic in sine, in cazul unei


statii tipice de tratare sau epurare a apei, nu trebuie sa se
conformeze prevederilor Legii 10.
Legea 10 – Protagonistii Principali

In etapa de proiectare:
 Investitorul (de obicei, proprietarul de drept al Bunului sau
Obiectului in cauza, sau compania asociata acestuia)
 Proiectantul Obiectului
 Verificatorul de proiecte autorizat in baza Legii 10
 Inspectia de Stat in Constructii (numai in cazul lucrarilor de
reabilitare)
 Expert tehnic independent (numai daca sunt necesare
interventii la un obiect existent)

In etapa de executie a lucrarilor si/sau de instalare a utilajului :


 Investitorul
 Proiectantul
 Verificatorul de proiecte autorizat in baza Legii 10
 Antreprenor
 Inspectia de Stat in Constructii
Legea 10/95 ETAPE – Rezumat pentru LUCRARI NOI
 Incepe procesul de proiectare, inclusiv prin pregatirea proiectului tehnic
propriu-zis
 Certificat de urbanism – emis de catre Consiliul Local (Judetean) catre
Investitor, cu copie catre Proiectant – acesta defineste avizele si autorizatiile
necesare (Sanepid, pompieri, aviz de mediu, etc.) pentru elaborarea proiectului
pentru obtinerea autorizatiei de construire (PAC) pentru proiectul respectiv.
 Proiectul este substantial finalizat si aprobat in principiu de catre Investitor.
 Investitorul inainteaza proiectul spre aprobare verificatorului de proiecte
autorizat in baza Legii 10 (sau Investitorul il imputerniceste pe Proiectant sa
faca acest lucru in numele sau).
 Verificatorul autorizat aproba proiectul, sau il respinge, emitand un raport in
acest sens.
 Proiectantul, daca i se cere de catre Investitor, obtine, cu implicarea
Investitorului, conform prevederilor legale aplicabile toate avizele si
autorizatiile necesare pentru finalizarea PAC.
 Investitorul solicita Consiliului Local (Judetean) sa emita autorizatia de
constructie pe baza PAC.
 Autorizatia de constructie ii este inmanata Investitorului.
 Trebuie mentionat ca fiecare entitate/institutie implicata are la dispozitie o
perioada reglementata prin lege in care trebuie sa raspunda: maximum 15 zile
(in cazul permiselor) si 30 zile (in cazul autorizatiilor).
Legea 10/95 ETAPE - Rezumat pentru MODIFICARI LA LUCRARI EXISTENTE

Implicatiile sunt identice procesului deja descris pentru Lucrarile Noi, cu


urmatoarele completari:
 Proiectantul decide daca Lucrarile Noi constituie o “interventie”, in
acceptiunea atribuita acestui termen in Lege.
 In general, termenul “interventie” se refera la orice modificare de
structura la un obiect existent sau la reabilitarea semnificativa, diferita
de “cosmetizarea” obiectului. Aici vor intra orice majorari ale
“incarcarii statice sau dinamice”, modificari importante ale destinatiei
lucrarii, care ii afecteaza clasa sau categoria de importanta, sau, spre
exemplu, introducerea unor utilaje cu vibratie.
 Investitorul trebuie sa angajeze un expert tehnic independent care sa
intocmeaza Raportul de expertiza tehnica, instrument legal prin care i
se cere proiectantului sa utilizeze solutia de proiectare de maniera care
i-a fost indicata de catre expert. Este posibil sa fie necesar a se elabora
o tehnologie speciala de executie in momentul efectuarii lucrarii.
 Proiectantului i se impune prin Lege sa inglobeze in proiectul sau
concluziile si/sau recomandarile din raportul de expertiza tehnica.
 Inspectia de Stat in Constructii are si ea indatorirea de a aproba solutia
de proiectare pentru “interventie” inainte de finalizarea PAC.
Legea 10 – Raspunderea partilor in privinta proiectarii
Investitor:
(Se presupune ca studiul de fezabilitate, daca s-a cerut, a fost finalizat)

 Intocmeste Termenii de Referinta pentru serviciile de proiectare – aici


pot fi incluse, spre exemplu:
 Proiectul general
 Parti ale proiectului (spre exemplu, proiect pe specialitati)
 Etapele ulterioare proiectarii, pana la momentul obtinerii autorizatiei
de construire
 Participarea si efectuarea de indatoriri pe parcursul executiei de
lucrari sau instalarii de utilaje.
 Desemneaza un proiectant (fie extern, fie din cadrul organizatiei sale),
care sa presteze servicii de proiectare in conformitate cu prevederile
Termenilor de Referinta).
 Asigura finantarea si plateste proiectarea, inclusiv orice remuneratii
datorate tertelor parti, printre care autorizatia de constructie sau taxele
procentuale percepute de Inspectia de Stat in Constructii.
Legea 10 – Raspunderea partilor in privinta proiectarii
 Proiectant:
 Elaborarea proiectului in asa fel incat sa se respecte obiectivele Termenilor de Referinta
intocmiti de catre Investitor.
 Intocmirea proiectului in conformitate cu standardele si normativele in vigoare, in functie de
cerintele Investitorului.
 Decizia privind clasa si categoria de importanta a lucrarilor.
 Luarea unei hotarari cu privire la oportunitatea efectuarii “interventiei” (este sau nu cazul de
o interventie).
 Luarea unei decizii cu privire la acele domenii din cadrul proiectului sau care necesita
aprobare in baza legii 10.
 Prezentarea urmatoarelor documente in vederea aprobarii proiectului sau de catre un
verificator de proiecte autorizat in baza Legii 10: (Articolul 5 de mai jos nu necesita
aprobare de catre verificatorul de proiecte, insa face parte din setul de documente indicat)
 Planse si desene
 Breviare de calcul (daca i se cere de catre verificator)
 Memorii tehnice, inclusiv rapoarte de expertiza tehnica, acolo unde este cazul si un
deviz al principalelor cantitati
 Specificatii tehnice
 Program (sau grafic preconizat) al inspectiilor pe santier (Faze Determinate, lucrari
ascunse, etc)
 Finalizeaza pachetul de documente necesar in vederea PAC si il inainteaza catre Investitor.
Legea 10 – Raspunderea partilor in privinta proiectarii
Verificator de proiecte autorizat in baza Legii 10
 Verifica proiectul in forma in care i-a fost acesta inaintat, pe baza standardelor si
normativelor relevante. De retinut ca verificatorul de proiecte nu poate sugera solutii
“mai bune”.
 Emite un raport in care specifica ce anume i s-a inmanat, ce anume a verificat si care
anume sunt concluziile la care a ajuns. Aprobarea implica stampilarea cu stampila sa
oficiala, conform autorizatiei sale. Documentele respinse nu vor fi stampilate.
 Concluziile sale pot include remarci cu caracter obligatoriu, carora Investitorul &
Proiectantul trebuie sa li se conformeze, sau remarci cu caracter de recomandare, a
caror punere in practica este lasata la latitudinea Investitorului..
 Trebuie mentionat ca proiectul pentru fiecare specialitate va fi verificat de un
verificator de proiecte care are o autorizatie valabila pentru domeniul respectiv.
 Verificatorii de proiecte nu isi pot aproba propriul proiect si trebuie sa evite
conflictele de interese, in cazul in care li se solicita sa emita recomandari in calitate
de expert. Apar in plus urmatoarele cerinte in cazul obiectelor existente, daca este
cazul:
Inspectorul de Stat in Constructii
 Verifica si aproba proiectul acordand atentie deosebita metodologiei.
Expert Tehnic Independent
 Elaboreaza expertiza tehnica, daca este cazul sau daca este necesar in vederea
“interventiei”.
Legea 10 – Responsibilitatile partilor in etapa de executie
Investitor
 Emite proiectul (aprobat, acolo unde Legea 10 o impune) catre Antreprenor (prin
intermediul Inginerului, conform FIDIC).
 Aproba modificarile aduse la proiect de catre Proiectant, atunci cand evolutia lucrarilor a
impus asemenea modificari.
 Numeste dirigintii de santier care sa-i reprezinte interesele pe santier. Aceste persoane
vor fi autorizate in baza legii sa actioneze in aceasta calitate, sa semneze procesele
verbale la fazele determinante, si orice alte rapoarte de inspectare (de rutina sau
speciale), pentru a asigura conformitatea cu cerintele de calitate impuse prin contractul
de lucrari.
 Pune laolalta Cartea Tehnica a Constructiei, in momentul finalizarii Lucrarilor.
 Convoaca comisia de receptie si organizeaza receptionarea lucrarilor la finalizare si
dupa perioada de garantie (nu pe baza FIDIC).

Proiectant
 Participa la toate inspectiile de santier relevante, acolo unde Legea 10 o impune – intra
in aceasta categorie si fazele determinante si alte momente cheie, in functie de caz.
 “Instructiunile de santier ale Proiectantului” – Se ocupa de orice modificari care pot sa
apara la varianta orgininala a proiectului, ingrijindu-se de repetarea procesului de
aprobare a acestora de catre verificatorii de proiecte autorizati in baza Legii 10.

Verificator de proiecte
 Verifica si aproba toate modificarile de proiecte care apar fata de varianta aprobata
initial, repetand procedurile aplicate pentru proiectul original.
Legea 10 – Responsibilitatile partilor in etapa de executie

Antreprenor
 Efectueaza lucrari de constructii + montaj in conformitate cu proiectul emis de catre
Investitor si in conformitate cu prevederile din Contractul pe care l-a semnat.
 Nu i se cere sa intreprinda niciun fel de lucrari care, desi fac obiectul unei aprobari in
baza Legii nr. 10, nu au fost aprobate, iar daca le intreprinde totusi este pasibil de
pedepsele prevazute pentru munca ilegala.
 Inainteaza programul de inspectii al Proiectantului catre Inspectia de Stat in Constructii
in vederea aprobarii si respecta apoi versiunea aprobata a acestuia.
 Convoaca toate partile implicate pentru fiecare inspectie reglementata prin lege (Faze
Determinate)
 Angajeaza RTE – Responsabili Tehnici cu Executia – persoanele trebuie sa fie autorizate
in baza legii sa semneze procese-verbale de inspectie.
 Pastreaza inregistrari ale tuturor documentelor de calitate, conform prevederilor
contractuale
 Pe parcursul derularii contractului, intocmeste si pastreaza documentele care cad in
sarcina sa si care urmeaza sa fie incluse in Cartea Tehnica a Constructiei si le inainteaza
catre Angajator, odata cu finalizarea lucrarilor. In aceasta categorie sunt incluse si
plansele si desenele conforme cu executia.
 Este responsabil pentru inaintarea “Proiectului pentru Organizarea Executiei” (POE)
catre Consiliul Local, in vederea obtinerii autorizatiei pentru organizarea sa de santier.
Legea 10 – Responsibilitatile partilor in etapa de executie

Inspectia de Stat in Constructii


 Aproba, sau respinge, sau modifica, prin suplimentare sau excludere, programul de
inspectii in faze determinante al Proiectului.
 Inspecteaza lucrarile pe amplasament, in cadrul fazelor determinanta sau in orice alt
moment.
 Are autoritatea legala de a opri lucrarile sau o parte a lucrarilor in urmatoarele cazuri:
 Nu exista sau a expirat autorizatia de constructie.
 Antreprenorul nu este in legalitate, spre exemplu, utilizeaza proiecte si planse care,
desi ar fi trebuit, nu au fost aprobate (stampilate) de un verificator autorizat de
proiecte.
 Antreprenorul nu are proceduri de lucru sigure, nu foloseste echipamente adecvate,
etc.
 Nu s-au luat masurile prealabile necesare de catre Antreprenor in vederea lucrului in
conditii de vreme rece, iar calitatea lucrarilor este pusa in pericol din cauza lipsei
unor prevederi corespunzatoare pentru lucrul la temperaturi scazute.
Legea 10 – Responsibilitatile partilor in etapa de executie

Demolarea lucrarilor existente (daca este cazul )


 Nu se vor incepe niciun fel de lucrari de demolare fara o Autorizatie de Demolare (AD)
emisa de Consiliul Local (Judetean).
 Investitorul intocmeste solicitarea pentru AD (pe baza solutiei Proiectantului din
Proiectul pentru Autorizatia de Demolare-PAD) si o inainteaza catre Consiliul Local
(Judetean) in vederea eliberarii AD.
 Lucrari de demolare de complexitate mica si care nu prezinta un risc semnificativ din
punct de vedere al protectiei muncii, nu necesita in general propuneri specifice sau
tratate in amanuntime.
 Lucrarile de demolare de alta natura decat cea specificata mai sus ar putea necesita un
proiect tehnic detaliat si/sau o tehnologie de executie, dupa cum urmeaza, fara a se
limita doar la acestea:
 Proiect pentru lucrarile demolate prin explozie, aprobat de autoritatile relevante, iar
lucrarile vor trebuie efectuate de o compania autorizata sa lucreze cu explozibil.
 Metodologie pentru dezmembrarea structurilor din beton post si pre-comprimat.
 Structuri continand azbest
 Structuri cu inaltime mare
 Structuri care prezinta risc de mediu
LEGEA 10 – INTERFERENTA cu FIDIC
CARTE ROSIE
Nu exista niciun conflict, inainte de etapa de constructie propriu-zis.
Pe parcursul executiei, nu ar trebui in mod normal sa existe contradictii flagrante, insa
este necesar sa se actioneze cu grija:
 In vederea minimalizarii intarzierilor si, in consecinta, de reducere a riscului de
reclamatii/revendicari, in cazul “Instructiunilor de Santier ale Proiectantului”, datorita
perioadei de verificare necesara in vederea aprobarii de catre verificatorul de proiecte
autorizat in baza Legii 10. De retinut ca, in conformitate cu prevederile FIDIC, o astfel
de “Instructiune de Santier emisa de Proiectant” nu poate fi pusa in practica decat cu
conditia sa fie implementata printr-un Ordin de Modificare al Inginerului.

CARTEA ROSIE si CARTEA GALBENA (pe parcursul executiei)


 Unii dintre pasii formali impusi de legislatia romaneasca suplimenteaza in unele
cazuri prevederile FIDIC (cum ar fi “planuri de trasare si excavatii”, eliberarea unor
parti ale santierului, “faze determinante”).
 Articole similare, ca de exemplu “metodele de lucru” in FIDIC si “procedurile de
lucru” conform Legii 10 inseamna lucruri diferite, implicand o documentatie
(informatie) diferita.
 Articolele de la punctele (2) si (3) de mai sus vor fi tratate pe larg in cadrul Etapei 2 a
Instruirii.
LEGEA 10 – INTERFERENTA cu FIDIC
CARTEA GALBENA
Contractul include etapa de proiectare si etapa de executie, iar in etapa preliminara
constructiei propriu-zisa, apar mai multe potentiala conflicte.
 Antreprenorul, in calitatea sa de Proiectant, trebuie sa prezinte suficiente documente
doveditoare pentru a convinge toate partile implicate ca PAC este adecvat, astfel incat
autorizatia de construire sa se poata emite, astfel incat sa se poata trece la executia
lucrarilor. (Daca AD este in ordine, se pot executa lucrarile de demolare).
 Unul dintre avantajele pe care il presupune metoda traditionala “Proiectare si Executie”
este acela ca executia poate incepe cu mult inainte ca proiectul sa fie finalizat. In
consecinta, in Romania, acest lucru necesita cooperarea verificatorilor autorizati de
proiecte, a Inspectiei de Stat in Constructii (daca sunt necesare “interventii”), a
autoritatilor competente care emit avize si autorizatii si a Consiliilor locale, pentru a face
posibila acceptarea unui proiect preliminar sau a unui proiect incomplet in stadiu PAC,
in cazul in care Antreprenorul se gandeste la aceasta abordare. Proiectul preliminar este
urmat de catre un Proiect tehnic detaliat (conform FIDIC) si aprobat de un verificator de
proiecte autorizat in baza Legii 10. (in eventualitatea ca plansele si desenele prezentate
de catre Antreprenor in etapa de ofertare sunt de calitate buna, acestea pot fi utilizate in
cadrul PAC).
 Un proiect deja aprobat si considerat corespunzator de catre un verificator autorizat de
proiecte (din punct de vedere al respectarii prevederilor legale aplicabile) poate fi
respins de catre Inginer, daca proiectul nu corespunde Cerintelor Angajatorului
(respectarea prevederilor contractuale aplicabile).
 Se mentioneaza ca Investitorul va avea studiul de impact asupra mediului deja finalizat,
inainte de faza de licitatie, acesta putand face parte din contract daca este cazul.
LEGEA 10 – INTERFERENTA cu FIDIC
CARTEA GALBENA (continuare)
 Investitorul este obligat sa prezinte un studiu topo certificat de un topometrist autorizat
in baza legii romanesti in vigoare. Toate aceste studii aprobate sunt valabile doar pentru
o perioada de 6 luni, iar Planul Investitorului, efectuat in etapa de licitatie, va trebui sa fie
refacut, iar apoi re-aprobat in cadrul procedurii PAC. Orice intarzieri in efectuarea
acestor activitati va putea da nastere la o reclamatie/revendicare valabila.
 Pana in anul 2007, Consultantului pentru asistenta tehnica i se cerea sa administreze si
procesul de aprobare de catre verificatorul autorizat de proiecte, in numele
Investitorului. In cazul acestui contract de asistenta tehnica pentru Caras Severin,
Guvernul a decis, prin emiterea acelor Conditii Contractuale Specifice, ca procesul de
aprobare de catre verificatorul de proiecte va fi derulat de catre Antreprenor. In acest
caz, Antreprenorul trebuie sa se asigure ca proiectul satisface si prevederile Cerintelor
Angajatorului, aplicandu-se, dintre criteriile de proiectare din Legea 10 si respectiv
prevederile din Cerintele Angajatorului, se vor aplica acelea care sunt mai stricte.
 Pe parcursul executiei, nu apar conflicte semnificative. Totusi:
 Trebuie sa se asigure ca documentatia pentru executie este complet detaliata, iar
proiectul este aprobat de verificatorul autorizat de proiecte.
 O modificare initiata printr-o instructiune a Inginerului ar putea impune ca Antreprenorul
sa inceapa un proces de obtinere a unei “Instructiunii de Santier a Proiectantului”, ceea
ce ar putea atrage anumite reclamatii/revendicari.
 In cazul in care Antreprenorul doreste sa aduca o modificare la un proiect deja aprobat,
cu conditia ca Inginerul sa fi fost de acord, el va trebui sa se ocupe si de obtinerea
“Instructiunii aferente de Santier a Proiectantului”, insa acest lucru nu va constitui motiv
de emitere a unei reclamatii/revendicari pentru sume suplimentare sau o prelungire a
duratei de executie.