Sunteți pe pagina 1din 27

MAȘINĂ

 DE  FĂCUT  PÂINE   RO  


                                                                             Manualul  Utilizatorului  
 

 
Înainte  de  prima  utilizare  vă  rugăm  citiți  integral  manualul  de  utilizare  chiar  dacă  sunteți  familiarizați  deja  cu  
genul  de  aparat  sau  ați  mai  folosit  produse  similare.  Folosiţi  aparatul  în  conformitate  cu  instrucţiunile  descrise  
în  manualul  de  utilizare.  Păstraţi  manualul  de  utilizare  într-­‐un  loc  sigur,  unde  poate  fi  cu  usurinţă  revizuit.  
 
Vă   recomandăm   să   păstraţi   ambalajul   original,   incluzând   materialul   de   împachetare   din   interior,   cardul   de  
garanţie  şi  dovada  achitării  cel  puţin  pe  toată  perioada  de  valabilitate  a  garanţiei.  Dacă  veţi  transporta  acest  
produs,   împachetaţi-­‐l   în   ambalajul   original   pentru   a   asigura   o   protecţie   maximă   în   timpul   transmiterii   sau  
transportului  (ex.    când  vă  mutaţi  sau  când  trimiteţi  acest  produs  la  reparat)  
 
 
 
 
 
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  

 
 
CUPRINS  
MĂSURI  IMPORTANTE  PRIVIND  SIGURANŢA…………………………………....................................................................3  

DESCRIEREA  MAȘINII  DE  FĂCUT  PÂINE….………………….…………………………………………………………………………………….5  

DESCRIEREA  PANOULUI  DE  CONTROL…………………………………………………………………………………………………………….6  

ÎNAINTE  DE  PRIMA  UTILIZARE………………………………………………………………………………………………………………………..7  

DESCRIEREA  PROGRAMELOR…………………………………………………………………………………………………………………….…..7  

TRECERE  ÎN  REVISTĂ  A  SEMNALELOR  SONORE……………………………………………………………………………………………..9  

UTILIZAREA  TEMPORIZATORULUI………………………………………………………………………………………………………………….9  

ÎNTRERUPEREA  ALIMENTĂRII  CU  CURENT…………………………………………………………………………………………………..10  

FELIEREA  ȘI  DEPOZITAREA  PÂINII…………………………………………………………………………………………………………………..10  

CURĂŢAREA  ȘI  MENTENANȚA…………………………………………..……………………………….……………………………….…………11  

TRECERE  ÎN  REVISTĂ  A  STADIILOR  INDIVIDUALE  ALE  PROGRAMELOR……………………………………………………………12  

COACEREA  PÂINII……………………………………………………………………………………………………………………………………………15  

REȚETE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17  

         GHID  DE  DEPANARE……………………………………………………………………………………………………………………………………….26  

SPECIFICAŢII  TEHNICE……………………………………………………………………….……..........................................................28  

RECICLAREA  CORECTĂ  A  AMBALAJELOR……………………………………………………………..……………………….………………...28  

RECICLAREA  CORECTĂ  A  APARATELOR  ELECTRICE  ŞI  ELECTROCASNICE………………………………………………..…………28  

 
 
 

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  

MĂSURI  IMPORTANTE  DE  SIGURANȚĂ  

Acest   produs   nu   se   va   folosi   de   catre   nicio  


personă   (inclusiv   copii)   cu   deficienţe   mentale  
sau   de   către   persoane   fără   experienţă,   decât  
dacă   au   fost   învăţate   în   vederea   folosirii   în  
siguranţă   a   acestui   produs,   fie   sunt  
supravegheate   de   către   o   persoană  
responsabilă.   Copii   trebuie   supravegheati   astfel  
încât  să  nu  se  joace  cu  acest  aparat    Operațiunile  
de   curățarea   și   mentenanță   ale   acestui   aparat  
care   se   pot   face   de   către   utilizator,   nu   trebuie  
effectuate   de   copii   nesupravegheați.   Nu  
permiteți   copiilor   să   se   joace   cu   aparatul.Țineți  
acest   aparat   și   accesoriile   sale   departe   de  
accesul  copiilor  mai  mici  de  8  ani.  

 
 
 
 
RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  

MĂSURI  IMPORTANTE  DE  SIGURANȚĂ  


 
1. Înainte  de  a  pune  acest  aparat  în  funcțiune,  citiți  cu  atenție  întreg  manualul  de  utilizare.  
2. Verificaţi  dacă  voltajul  aparatului  coincide  cu  voltajul  sursei  dumneavoastră  de  curent.  
3. Nu   utilizați   niciodată   aparatul   dacă   cablul   de   alimentare   sau   ștecherul   este   deteriorate   (de  
exemplu  de  obiecte  ascuțite  sau  fierbinți,  o  flacără  deschisă,  etc),  este  rupt,  dacă  aparatul  a  căzut  
pe  joss  au  a  fost  stricat,  sau  este  în  orice  fel  deteriorat.  În  astfel  de  situații,  nu  încercați  niciodată  
să  reparați  singuri  aparatul,  duceți-­‐l  la  un  centru  de  service  autorizat.  
4. Vă  rugăm  să  luați  aminte  de  faptul  că,  în  timpul  coacerii  este  emis  abur  fierbinte  de  către  aparat,  
iar  suprafața  aparatului  este  fierbinte.  
5. Nu  scufundați  niciodată  aparatul  sub  apă.  
6. Dacă   nu   utilizați   aparatul,   decpnectați-­‐l   de   la   priză.   Deasemenea,   deconectați   cablul   de   alimentare  
din  priză  atunci  când  curățați  aparatul.  
7. Nu   lăsați   cablul   de   alimentare   să   atârne   peste   marginea   unei   mese   sau   să   atingă   o   suprafață  
fierbinte  (de  exemplu  o  plită).  Deasemenea,  nuamplasați  aparatul  pe  o  suprafață  fierbinte.  
 
 
Notă  
Acest   aparat   nu   este   conceput   să   fie   controlat   folosind   un   dispozitiv   programat,   temporizator   extern   sau  
telecomandă.  
 
8. În  timpul  operării,  nu  atingeți  nicio  componentă  a  aparatului  aflată  în  mișcare  sau  în  rotație.  
9. Nu   încercați   niciodată   să   porniți   aparatul   dacă   recipientul   de   coacere   cu   ingredientele   dorite   nu  
este  corect  introdus.  
10. Nu   încercați   niciodată   să   scoateți   recipientul   pentru   coacere   lovindu-­‐l   deasupra   sau   pe   laterale  -­‐  
acest  lucru  îl  poate  deteriora.  
11. Este  interzis  să  puneți  folii  metalice  sau  alte  materiale  în  aparat.  Dacă  aceasta  avertizare  nu  este  
respectată,  există  pericolul  unui  incendiu  sau  șoc  elecric.  
12. În  direcția  emisiilor  fiebinți,  trebuie  păstrată  o  distanță  de  siguranță  a  materialelor  inflamabile  de  
minim  50cm  și  de  10cm  în  celelalte  direcții.  
13. Nu   acoperiți   niciodată   aparatul   cu   o   cârpă,   prosop   sau   alte   materiale  -­‐   căldura   și   aburul   trebuie   să  
poată  să  fie  emise.  Dacă  acoperiți  aparatul  sau  ia  contact  cu  produse  inflamabile,  se  poate  produce  
un  incendiu.  
14. Nu  utilizați  acest  aparat  pentru  alte  scopuri  decât  cel  pentru  care  a  fost  conceput.  
15. Acest  aparat  este  conceput  numai  pentru  uzul  casnic.  
16. Nu  utilizați  aparatul  pentru  scopul  de  a  încălzi  un  spațiu  interior.  
17. Nu  utilizați  aparatul  afară.  
18. Producătorul  nu  este  responsabil  pentru  deteriorările  cauzate  de  utilizarea  incorectă  a  aparatului  
sau   a   accesoriilor   acestuia.   Astfel   de   deteriorări   includ   stricarea   mâncării,   arsuri,   răniri,   incendiu,  
etc.  

 
 
 
 
 
 
 

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  

 
DESCRIEREA  MAȘINII  DE  FĂCUT  PÂINE  
 
 

 
1. Mânerul  capacului  
2. Capac  cu  geam  de  vizualizare  
3. Lamă  de  frământare  
4. Mâner  pliabil  al  recipientului  pentru  coacere  
5. Recipient  pentru  coacere  
6. Cadran  de  control  cu  ecran  
7. Piciorușe  anti-­‐alunecare  
8. Cană  măsurătoare  
9. Lingură  măsurătoare  
10. Cârlig  pentru  ridicarea  mânerului  recipientului  pentru  coacere  
 
 
 

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  

DESCRIEREA  CADRANULUI  DE  CONTROL  


 
 

 
1. Indicatorul  de  control  al  culorii  crustei  
2. Butonul  de  selectare  al  programului  
3. Ecran  
4. Butonul  de  setare  a  dimensiunii  pâinii  
5. Butonul  de  pornire  întârziată  
6. Indicatorul  setării  dimensiunii  pâinii  
7. Butonul  START/STOP  
8. Butonul  de  selectare  a  culorii  crustei  
9. Butonul  de  pornire  întărziată  
 
 
ÎNAINTE  DE  PRIMA  UTILIZARE  
 
Înainte  de    prima  utilizare,  vă  rugăm  să  vă  luați  câteva  minute  pentru  a  citi  manualul  de  utilizare  și  pentru  a-­‐l  
depozita   într-­‐un   loc   potrivit,   astfel   încât   să   vă   fie   la   îndemână   când   aveți   nevoie.   Acordați   atenție  
instrucțiunilor  de  siguranță.  
1. Despachetați  cu  grijă  mașina  de  făcut  pâine  și  îndepărtați  toate  materialele  de  ambalare.  
2. Îndepărtați  praful  care  este  posibil  să  se  fi  strâns  în  timpul  procesului  de  ambalare.  
3. Curățați   recipientul   pentru   coacere,   lama   de   frământare   și   suprafața   exterioară   a   mașinii   cu   o  
cârpă  curată  și  umedă.  Recipientul  pentru  coacere  are  n  strar  non-­‐aderent.  Nu  utilizați  bureți  de  
sârmă  sau  orice  alt  obiect  cu  efect  abrazic  pentru  a  curăța  părțile  mașinii  de  făcut  pâine.  
4. La   prima   utilizare,   ungeți   recipientul   de   pâine   cu   ulei,   unt   sau   margarină   și   coaceți   fără   alte  
ingrediente,  pentru  o  perioadă  de  nu  mai  mult  de  3-­‐5  minute  (selectați  programul  de  Coacere).  
5. Permiteți  mașinii  de  făcut  pâine  să  se  răcorească  și  curățați  din  nou.  
6. Amplasați  lama  de  frământare  pe  ax  în  recipientul  pentru  coacere.  
 
 
 

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  

DESCRIEREA  PROGRAMELOR  
1  BASIC  (COACERE  STANDARD)  
Acest  program  este  pentru  coacerea  standard  a  tipurilor  de  pâine  din  făină  de  grău  albă.  
 
2  FRENCH  (PÂINE  FRANCEZĂ)  
Acest  program  este  utilizat  pentru  coacerea  pâinii  albe  tradiționale  franceze  cu  miez  pufos  și  coajă  crocantă.  
Recomandare:  
Pâinea  în  stil  francez  nu  are  valabilitate  mare,  se  consumă  în  aceeași  zi  în  care  o  coaceți.  
 
3  SWEET  (PÂINE  DULCE)  
Acest  program  se  utilizează  pentru  coacerea  pâinii  dulci,  cu  conținut  ridicat  de  grăsime  și  zahăr  și  cu  adaosuri  precum  fructe  
uscate,  nuci,  cipsuri  de  ciocolată,  coajă  dulce  de  portocală,  etc.  
 
4  CAKE  
Acest  program  este  utilizate  pentru  coacerea  pandispanurilor  și  coacerea  dulciurilor  făcute  din  aluat  care  conține  praf  de  copt.  
Recomandare:  
Nu  recomandăm  folosirea  funcției  de  pornire  întârziată  pentru  acest  program.  În  caz  contrar,  calitatea  pâinii  poate  să  fie  
afectată  negativ.  
 
6  SANDWICH  (PÂINE  PENTRU  SANDWICH)  
Acest  program  este  utilizat  pentru  coacerea  pâinii  pufoase  pentru  sandwich-­‐uri.  
 
7  FRĂMÂNTARE  
Acest  program  este  utilizat  pentru  amestecarea/frământarea  ingredientelor.  În  cadrul  acestui  program  este  imposibil  de  
selectat  culoarea  crustei  sau  greutatea  pâinii  deoarece  nu  are  și  stadiul  de  coacere.  Atunci  când  programul  se  finalizează,  
scoateți  aluatul  din  recipientul  de  coacere  și  permiteți-­‐i  să  se  odihnească  aproximativ  10  minute  înainte  de  a  lucra  cu  el.  
 
8  DULCEAȚĂ  
Acest  program  este  utilizat  pentru    a  face  gem  din  diferite  fructe.  Gătiți  gemul  în  tranșe  de  cantități  mai  mici  deoarece  își  
mărește  volumul  în  timpul  coacerii.  Gemul  este  lipiciosși  dacă  curge  din  recipientul  de  coacere  este  dificil  de  curățat.  
 
9  IAURT  (PÂINE  CU  IAURT)  
Acest  program  este  utilizat  pentru  coacere  pâinii  care  are  în  componență  iaurt.  
 
10  ALUAT  
Acest  program  este  utilizat  pentru  amestecarea/frământarea  ingredientelor  și  apoi    dospirea  aluatului  de  exemplu  pentru  pizza,  
chifle,  etc.  Nu  include  însă  stadiul  de  coacere.  
 
11  COACERE  RAPIDĂ  
Acest  program  este  o  alternativă  mai  rapidă  a  programului  de  coacere  Basci/  Standard  
 
12  COACERE    
Programul  Bake  (coacere)  transformă  mașina  de  făcut  pâine  într-­‐un  mic  cuptor.  În  cadrul  acestui  program,  timpul  de  coacere  
este  presetat  la  o  oră.  Timpul  presetat  de  coacere  se  poate  micșora  prin  apăsarea  butonului  TIME  -­‐.  Confirmați  setarea  utilizând  
butonul  START/STOP.  Acest  program  este  utilizat  de  obicei  pentru  a  coace  aluat  pregătit  în  avans,  direct  din  comerț  sau  pentru  
coacerea  în  plus  a  unei  pâini  deja  coacpte,  atunci  când  vi  se  pare  că  nu  este  îndeajuns  coaptă  crusta.  
 

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  

UTILIZAREA  MAȘINII  DE  FĂCUT  PÂINE  


1  Scoateți  recipientul  
Deschideți  capacul  și  scoateți  recipientul  pentru  coacere  ridicându-­‐l  de  mâner  -­‐  scoateți-­‐l  cu  o  mișcare  fermă  de  tragere  în  sus.  
Puneți-­‐l  pe  o  suprafață  de  lucru.  Este  important  ca  recipientul  pentru  coacere  să  fie  umplut  cu  ingrediente  atunci  când  este  scos  
din  cadrul  mașinii  de  făcut  pâine,  astfel  încât  dacă  ingredientele  se  varsă  din  greșeală,  să  nu  curgă  direct  în  mașina  de  făcut  
pâine.  
2  Atașați  lama  de  frământare  
Împingeți  în  jos  lama  de  frământare  pentru  a  o  atașa  axului  care  este  poziționat  pe  fundul  recipientului  oentru  coacere  
3  Măsurarea  ingredientelor  
Măsurați  ingredientele  necesare  așa  cum  este  descris  în  secțiunea  dedicată  și  puneți-­‐le  în  recipientul  pentru  coacere  (vezi  
capitolul  "COACEREA  PÂINII"    în  următoarea  parte  a  manualului  de  utilizare)  
4  Introduceți  recipientul  pentru  coacere  la  loc  în  mașina  de  făcut  pâine  
Introduceți  recipientul  pentru  coacere  la  loc  în  mașina  de  făcut  pâine  și  apăsați-­‐l  în  jos  ferm  astfel  încât  veți  auzi  un  clic  sonor  al  
poziționării  corecte.  Închideți  capacul.  
5  Conectați  mașina  de  făcut  pâine  la  priză  
Conectați  ma1ina  de  făcut  pâine  prin  introducerea  cablului  de  alimentare  în  priză.  Conectarea  la  rpiză  este  indicată  printr-­‐un  
sunet.  Ecranul  va  afișa  "1"  și  "2:50"  ceea  ce  înseamnă  că  mașina  de  făcut  pâine  este  presetată  la  programul  1  (Coacere  
basic/standard)  care  durează  2:50  ore  pentru  a  coace  o  pâine  de  450g.  
6  Selectați  programul  
Apăsați  butonul  MENU  pentru  a  selecta  numărul  programului  dorit  din  lista  de  programe.  
7  Setarea  greutății  
Apăsați  butonul  LOAF  SIZE  (dimensiunea  pâinii)  pentru  a  selecta  dimensiunea  pâinii  (450g/700g/900g)  
 
Atenţie:  
 Aveți  în  vedere  că  selectați  întotdeauna  greutatea  totală  a  pâinii  și  nu  doar  greutatea  ingredientelor  pentru  pâine!  
 
8  Selectarea  culorii  crustei  
Apăsați  butonul  COLOUR  (Culoare)  pentru  a  selecta  culoarea  dorită  a  crustei  (Light  -­‐  pală,  Dark  -­‐  închisă)  
9  Selectarea  pornirii  întârziate  
dacă  doriți  să  coaceți  mai  târziu  pâinea,  setați  pornirea  întărziată  -­‐  vezi  capitolul  dedicat.  
10  Pornirea  mașinii  de  făcut  pâine  
Apăsați  butonul  Start/STOP  pentru  a  porni  mașina  de  făcut  pâine.  Lumina  de  fundal  a  ecranului  va  începe  să  lumineze  
intermitent  la  intervale  de  5  secunde.  Timpul  rămas  va  descrește  în  minute.  
11  Stadiile  de  coacere  
Mașina  de  făcut  pâine  va  parcurge  automat  fazele  programului  individual.  În  timpul  procesului  de  frămțntare  (numai  în  cazul  
anumitor  programe)  este  emis  un  sunet  (10  bip-­‐uri),  ceea  ce  indică  opțiunea  introducerii  de  nuci,  fructe  uscate,  etc.  
12  Finalizarea  coacerii  
Atunci  cțnd  programul  se  sfârșește,  va  apărea  pe  ecran  "0:00"  și  se  va  emite  un  sunte  (12  bip-­‐uri)  
13  Păstrarea  la  cald  
Funcția  de  păstrare  la  cald  va  asigura,  la  majoritatea  programelor,  circularea  aerului  cald  pentru  încă  60  de  minute  (vezi  
capitolul  "Trecerea  în  revistă  a  programelor  individuale").  Un  sunet  se  va  emite  atunci  cțnd  este  finalizată  funcția  de  păstrare  la  
cald.  Pentru  a  finaliza  funcția  de  păstrare  la  cald  anticipat,  apăsați  butonul  START/STOP  și  țineți-­‐l  apăsat  până  ce  auziți  un  bip  
sonor.  
14  Scoaterea  recipientului  pentru  coacere  
Apăsați  butonul  START/STOP  și  țineți-­‐l  apăsat  până  ce  auziți  un  bip  sonor,  apoi  ridicați  capacul  și  folosiți  cârligul  pentru  a  scoate  
recipientul  pentru  coacere.  Folosiți  o  mănușă  de  bucătărie  pentru  a  scoate  recipientul  pentru  coacere  din  mașina  de  făcut  
pâine.  
15  Scoaterea  pâinii  

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  
Permiteți  pâinii  să  se  răcească  1-­‐15  minute  în  recipientul  pentru  coacere,  apoi  răsturnați  recipientul  pentru  coacere  invers  și  
trageți  afară  pâinea  pentru  a  o  lăsa  să  se  răcească.  
16  După  ce  terminați  de  folosit  mașina  de  făcut  pâine,  deconectați  întotdeauna  cablul  de  alimentare  de  la  priză.  
 
TRECEREA  ÎN  REVISTĂ  A  SEMNALELOR  SONORE  
1  bip  lung  
-­‐ conectarea  mașinii  de  făcut  pâine  la  prize  de  alimentare  
1  bip  scurt  
-­‐ este  apăsat  un  buton  pe  cadranul  de  control  
-­‐ indică  faptul  că  un  program  este  pornit  în  modul  de  pornire  întârziată  
5  bipuri  
Temperatura  în  interiorul  mașinii  de  făcut  pâine  este  prea  mare.  Înainte  de  a  o  porni  din  nou,  este  necesar  să  așteptați  până  
când  mașina  de  făcut  pâine  se  răcește.  
 
10  bipuri  
Puteți  adăuga  ingredient  preum  fructe  uscate,  nuci,  în  stdiul  2  de  frământare  în  programele  BASIC,  FRENCH,  SWEET,  WHOLE  
WHEAT  sau  SANDWICH.  
 
12  bipuri  
Anunțarea  finalizării  programului.  Stadiul  de  păstrare  la  cald  va  urma  în  cadrul  tuturor  programelor  care  include  stadiul  de  
coacere  
 
UTILIZAREA  TEMPORIZATORULUI  
 
Utilizați  temporizatorul  dacă  doriți  să  aveți  pâinea  gata  mai  târziu.  Nu  utilizați  această  funcție  pentru  rețete  care  conțin  
ingredient  care  se  strică  repede,  de  exemplu  ouă  proaspete,  lapte,  brânză,  smântână,  etc.  
 
Exemplu:  
Este  ora  9:00p.m  și  doriți  să  aveți  gata  o  pâine  albă  din  făină  de  grâu  alba,  de  greutate  700g,  a  doua  zi  dimineață,  la  ora  8:0  a.m  
(adică  cu  o  diferență  de  11  ore)  
 
Puneți  ingredientele  în  recipientul  pentru  coacere  și  punețI  recipientul  în  mașina  de  făcut  pâine.  
Utilizați  butonul  MENU  pentru  a  seta  programul  1  (Coacere  Basic/Standard)  
Utilizați  butonul  LOAF  SIZE  (dimensiunea  pâinii)  pentru  a  selecta  dimensiunea  de  700g.  
Utilizați  butonul  COLOUR  (Culoare)  pentru  a  selecta  culoarea  crustei.  
Ecranul  va  arăta  timpul  total  al  programului,  de  2  ore  și  55  minute  (2:55).  Utilizați  butonul  TIME+  și  TIME-­‐  pentru  a  ajusta  timpul  
astfel  încât  11:0  să  fie  afișat  pe  ecran.  Aceasta  este    timpul  după  care  pâinea  va  fi  gata  de  scos  din  mașina  de  făcut  pâine.  De  
fiecare  data  când  butonul  TIME+  sau  TIME-­‐  este  apăsat,  timpul  afișat  va  crește  sau  va  descrește  cu  10  minute.  
Pentru  a  porni  programul  în  modul  de  pornire  decalată,  apăsați  butonul  START/STOP.  Timpul  va  începe  să  descrească  pe  ecran.  
 
Notă:  
Începerea  programului  se  poate  decala  cu  maxim  10  ore.  
 
De  îndată  ce  programul  setat  pornește,  verificați  în  mod  regulat  mașina  de  făcut  pâine.  În  timpul  programului  de  Frământare  al  
doilea  stadiu  (timpul  2:15  afișat  pe  ecran)  un  sunet  se  va  produce  (10  bipuri  sonore)  care  indică  opțiunea  de  adăugare  a  nucilor,  
fructelor  uscate,  etc.  Dacă  doriți  să  adăugați  aceste  ingrediente,  deschideți  capacul  și  adăugați  nucile,  fructele  uscate,  etc.  
Mașina  de  făcut  pâine  va  continua  programul  setat.  Atunci  când  programul  se  finalizează,  este  emis  un  sunet  (12  bipuri  sonore)  

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  
și  mașina  comută  automat  pe  modul  de  păstrare  la  cald.  
ÎNTRERUPEREA  ALIMENTĂRII  CU  ELECTRICITATE  
După  o  scurtă  pană  de  curent  (max.  20  de  minute),  mașina  de  făcut  pâine  va  relua  automat  programul  setat  odată  ce  revine  
alimentarea  cu  curent.  
După  o  pană  de  curent  mai  îndelungată,  mașina  de  făcut  pâine  va  reveni  la  timpul  de  pornire.  
• Dacă  stadiul  1  de  creștere  nu  a  început  încă,  selectați  programul  dorit  din  nou  și  apăsați  butonul  START/STOP.  
• Dacă  programul  a  terminat  stadiul  1  de  creștere,  atunci  va  trebuie  să  reporniți  cu  ingrediente  proaspete.  
 
FELIEREA  ȘI  DEPOZITAREA  PÂINII  
Pentru  a  atinge  cele  mai  bune  rezultate,  permiteți  păinii  să  se  răcească  pentru  o  perioadă  de  30-­‐40  de  minute  înainte  de  a  o  
felia.  
Pentru  a  obține  felii  uniforme,  folosiți  un  cuțit  electric  sau  un  cuțit  cu  marginea  zimțată.  
Pâinea  care  nu  a  fost  consumată  poate  să  fie  strâns  împachetată  într-­‐o  pungă  de  plastic  și  depozitată  la  temperature  camerei  
pentru  o  perioadă  de  până  la  3  zile.  Dacă  mediul  este  cald  și  umed,  atunci  lăsați  peste  noapte  pâinea  în  frigider.  
Dacă  doriți  să  depozitați  pâinea  pentru  o  perioadă  mai  lungă  de  timp  (până  la  1  lună),  puneți-­‐o  într-­‐un  recipient  ermetic  și  
puneți  recipientul  în  congelator.  
Dacă  ați  pus  pâinea  în  frigider,  așteptați  până  ce  revine  la  temperatura  camerei  înainte  de  a  o  servi.  
Deoarece  pâinea  făcută  în  casă  nu  conține  conservanți,  aceasta  are  tendința  să  se  usuce  și  întărească  mai  repede  decât  pâinea  
din  comerț.  
 
CURĂŢARE  ŞI  MENTENANŢĂ  
Înainte  de  curățare,  deconectați  aparatul  de  la  alimentarea  cu  curent  și  permiteți-­‐I  să  se  răcească.  
Recipientul  pentru  coacere:  Curățați  dinspre  interior  spre  exterior  folosind  o  cârpă  umedă.  Pentru  a  preveni  deteriorarea  
stratului  non-­‐aderent,  nu  utilizați  niciun  produs  de  curățare  abraziv  sau  ascuțit.  Recipientul  pentru  coacere  trebuie  să  fie  
complet  uscat  înainte  de  a-­‐l  reinstala.  
Lama  de  frămțntare:  dacă  este  dificil  de  scos  lama  de  frământare  de  pe  ax,  umpleți  vasul  cu  apă  caldă  și  lăsați  să  își  facă  e fectul  
cam  30  de  minute.  Dupa  30  de  minute  ar  trebui  să  puteți  scoate  cu  ușurință  lama  de  frământare.  Curățați  cu  grijă  lama  de  
frământare  cu  ajutorul  unei  cârpe  de  bumbac.    
Capacul  și  vizorul:  curățați  suprafața  exterioară  a  capacului  cu  o  cârpă  umedă.  Nu  utilizați  produse  de  curățare  abrazice  
deoarece  suprafața  se  poate  deteriora.  Nu  scufundați  niciodată  capacul  în  apă  atunci  când  îl  curățați.  
Înainte  de  a  strange  mașina  de  făcut  pâine  în  vederea  depozitării,  asigurați-­‐vă  că  s-­‐a  răcit  complet,  că  este  curate  și  uscată  și  că  
are  capacul  închis.  
 
Atenţie:  
Pot   apărea   pete   de   culoare   maro   închis   pe   interiorul   suprafeței   capacului   și   a   fantelor   de  
ventilație.   Acestea   sunt   reziduurile   vaporilor   din   ingrediente,   care   au   ajuns   în   aburul   emis   în  
timpul  coacerii.  Acestea  nu  au  niciun  effect  negative  asupra  mașinii  de  făcut  pâine  sau  calității  pâinii  coapte.  
Pur  și  simplu,  după  fiecare  utilizare  (sau  atunci  când  apar)  îndepărtați-­‐le  cu  o  cârpă  sau  un  burete  înmuiat  în  
apă  caldă.  
După  o  perioadă  îndelungată  de  utilizare,  stratul  de  la  suprafața  recipientului  de  coacere  își  poate  schimba  
culoarea   –   acest   lucru   se   datorează   căldurii   și   umidității.   Schimbarea   culorii   nu   afectează   negative  
funcționalitatea  mașinii  de  făcut  pâine  sau  calitatea  pâinii  coapte.  
 
 
Pont  
 
După  curățare,  puneți  o  picătură  de  ulei  de  gătit  în  Fanta  din  mijlocul  lamei  de  frământare  și  
puneți  lama  înapoi  în  ax,  în  recipientul  pentru  coacere.  
 

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  

TRECERE  ÎN  REVISTĂ  A  STADIILOR  PROGRAMELOR  INDIVIDUALE  

 
 
 
 
 
 
 
RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  

 
 
 
 
 
 
 
 
RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  

 
RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  

COACEREA  PÂINII  
Scurtă  descriere  a  celor  mai  uzuale  ingrediente  pentru  coacerea  pâinii  
1  Făina  pentru  pâine  
Făina   pentru   pâine   are   un   conținut   ridicat   de   gluten   (ca   urmare   o   putem   numi   făină   cu   mult   gluten,   care  
conține  o  cantitate  mare  de  proteine),  are  proprietăți  elastic,  iar  dup  ce  pâinea  crește  are  abilitatea  de  a  o  
păstra  pufoasă,  fără  să  se  prăbușească.    Deoarece  conținutul  de  gluten  este  mai  ridicat  față  de  cel  din  făina  
obișnuită,   este   posibil   să   o   utilizați   pentru   a   coace   pâini   mai   mari   cu   fibre   interne   mai   bune.   Făina   pentru  
pâine  este  cel  mai  important  ingredient  atunci  când  coaceți  pâine.  
 
2  Făina  simplă  
Făina  simplă  este  produsă  din  grâu  tare  și  moale,  atent  selectat  și  este  potrivită  pentru  coacerea  rapidă  sau  
pentru  coacerea  de  pandispanuri  sau  produse  de  patiserie.  
 
3  Făina  integrală  
Făina  integral  este  produsă  din  grâu  măcinat  și  conține  huști  de  grâu  și  gluten.  Făina  integral  este  mai  grea  și  
mai   nutritive   decât   făina   simplă.   Pâinea   coaptă   din   făină   integral   este   de   regulă   mai   mica.   De   aceea  
majoritatea  rețetelor  folosesc  combinație  între  făina  integrală  și  făina  pentru  pâine,  pentru  obținerea  celor  
mai  bune  rezultate.  
 
4  Făină  de  grău  neagră  
Această   făină   este   o   făină   cu   conținut   ridicat   de   fibre,   similar   celei   integrale.   Pentru   a   obține   pâine   de  
dimensiune  mai  mare  după  ce  crește,  este  necesar  să  se  folosească  în  combinație  cu  o  cantitate  mai  mare  de  
făină  pentru  pâine.  
 
5  Făină  de  secară  
Făina   de   secară   este   concepută   în   special   pentru   coacerea   de   pâine   neagră.   Conține   o   cantitate   mare   de  
compuși   minerali.   Are   mai   puțin   gluten   decât   făina   de   grâu   și   din   acest   motiv   este   de   obicei   folosită   în  
combinație  cu  făina  de  grâu.  
 
6  Praful  de  copt  
Praful   de   copt   este   făcut   din   grâu   măcinat   fi   sau   grâu   cu   conținut   redus   de   proteine   și   este   utilizat   în   special  
pentru  coacerea  pandișpanurilor.  Diferitele  tipuri  de  făină  arata  similar,  eficiența  drojdiilor  sau  capacitatea  
de   absobție   a   diferitelor   tipuri   de   făină   variază   în   mod   semnificativ   în   funcție   de   unde   au   fost   dospitee,  
condițiile   de   dospire,   procesul   de   măcinare   și   condițiile   de   depozitare.   Încercați   diferite   mărci   de   făină  
disponibile   pe   piață,   gustați   și   comparați   rezultatele   -­‐   selectați   făina   care,   în   conformitate   cu   experiența  
dumneavoastră,  dă  cele  mai  bune  rezultate.  
 
7  Făina  de  porumb  și  de  ovăz  
Făina   de   porumb   și   de   ovăz   sunt   făcute   din   măcinarea   porumbului   și   ovăzului/   Ambele   sunt   ingrediente  
suplimentare   pentru   coacerea   unei   pâini   mai   rustice   și   se   utilizează   pentru   a   îmbunătăți   gustul   și   textura  
pâinii.  
 
8  Zahărul  
Zahărul   este   un   ingredient   foarte   important   pentru   obținerea   unui   gust   dulceag   și   pentru   culoarea   pâinii.  
Zahărul  alb  ajută  pâinea  să  crească  și  este  larg  utilizat  ca  element  nutritiv.  În  cazuri  speciale,  zahărul  brun,  
zahărul  pudră  sau    vata  pe  băț  se  pot  utiliza.  
 
9  Drojdia  
Drojdia  susține  rocesul  de  creștere  al  aluatului  și  produce  dioxid  de  carbon,  ceea  ce  ajută  la  creșterea  pâinii  
în  volum     si  face  mai  fine  fibrele  exterioare.  Creșterea    rapidă,  totuși,  necesită  carboditrați  în  zahăr  și  făină.  
1  linguriță  de  drojdie  uscată  activă  =  3/4  linguriță  de  drojdie  instant  
5  lingurițe  de  drojdie  uscată  activă  =  1  linguriță  de  drojdie  instant  
2  lingurițe  de  drojdie  uscată  activă  =  1.5  linguriță  de  drojdie  instant  
 
Drojdia   trebuie   depozitată   în   frigider   deoarece   temperatura   ridicată   o   alterează;   verificați   data   de  
valabilitate   înainte   de   utilizare.   După   fiecare   utilizare,   puneți   înapoi   în   frigider   cât   de   repede   posibil.  
Incapacitatea  pâinii  de  a  crește  este  rezultatul  unei  drojdii  care  nu  mai  este  bună.  
 
 
 

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  
 
 
Pont  
Cu   ajutorul   procedurii   descrise   mai   jos   puteți   afla   dacă   drojdia   dumneavoastră   este   sau   nu  
activă:  
Într-­‐o  cana  de  măsurat  turna'i  1/2  cană  de  apă  caldă  (45-­‐50C)  
Adăugați  1  linguriță  de  zahăr  alb  și  amestecați.  Apoi  presărați  2  lingurițe  de  drojdie.  
Puneți  cana  de  măsurat  într-­‐un  loc  cald  pentru  10  minute.  Nu  amestecați  în  compoziție.  
Spuma  ar  trebuie  să  ajungă  până  la  marginea  cănii.  Dacă  acest  lucru  nu  se  întâmplă,  drojdia  este  inactivă  sau  
expirată.  
 
10  Sarea  
Sarea   este   necesară   pentru   îmbunătățirea   aromei   pâinii   și   colorarea   crustei.   În   același   timp,   sarea   previne  
eficacitatea  drojdiei.  Nu  utilizați  prea  multă  sare  în  rețete.  Dacă  nu  doriți  să  utilizați  sare,  puteți  să  nu  puneți  
deloc,  iar  pâinea  va  crește  mai  mult  decât  dacă  ați  adăuga  și  sare.  
 
11  Ouă  
Ouăle   pot   îmbunătăți   structura   pâinii,   pot   face   pâinea   mai   nutritivă   și   mai   mare   și   pot   adăuga   o   aromă  
specifică   de   ou.   Dacă   doriți   să   utilizați   ouă,   trebuie   să   îndepărtați   coaja   ouălelor   și   să   amestecați   pentru  
omogenizare.  
 
12  Grăsime,  unt,  ulei  vegetal  
Grăsimea  poate  face  pâinea  mai  fină  și  o  poate  face  să  se  mențină  proaspătă  un  timp  mai  îndelungat.  Înainte  
de   a   utiliza   untul,   acesta   ar   trebui   topit   sau   tăiat   în   bucăți   mici   după   ce   l-­‐ați   scos   din   frigider   pentru   a   se  
putea  îngloba  uniform.  
 
13  Praful  de  copt  
Praful   de   copt   este   utilizat   în   special   atunci   când   se   coace   pâine   sau   pandispan   în   cadrul   programului   Foarte  
rapid.  Mulțumită  principiilor  chimice  nu  are  nevoie  de  timp  pentru  dospire  si  creează  un  gaz  care  face  bule  
sau  conferă  o  structură  mai  fină  pâinii.  
 
14  Bicarbonatul  de  sodiu  
Se  aplică  aceleași  principii  ca  în  cazul  prafului  de  copt.  Se  poate  utiliza  de  asemenea  împreună  cu  praful  de  
copt.  
 
15  Apa  și  alte  lichide  
Apa  este  un  ingredient  necesar  pentru  prepararea  pâinii.  În  mod  general,  temperatura  cea  mai  potrivită  a  
apei   este   în   intervalul   20-­‐25   C.   Pentru   creșterea   în   cadrul   programelor   rapide,   temperatura   apei   ar   trebui   să  
fie   în   intervalul   45-­‐50C.   În   locul   apei,   puteți   utiliza   lapte   proaspăt   sau   apă   amestecată   cu   pudră   de   lapte   2%,  
ceea  ce  poate  îmbunătăți  aroma  pâinii;  se  poate  utiliza  și  suc  (de  exemplu  de  mere,  portocale,  lămâie,  etc)  
 
 
Ordinea  adăugării  ingredientelor  
În  toate  rețetele  este  important  să  urmați  ordinea  generală  atunci  când  adăugați  ingredientel  individuale:  
Mai  întâi  se  adaugă  ingredientele  lichide  în  recipientul  pentru  coacere  (apă,  lapte,  bere,  unt,  iaurt,  ouă,  etc)  
Apoi  se  adaugă  ingredientele  afânate  (făină,  ierburi,  condimente  pentru  pâine,  fulgi,  semințe,  etc)  
Se  pune  sare  într-­‐un  colț  
Se  pune  zahăr  în  al  doilea  colț  
Se  toarnă  condimente  în  al  treilea  
În   mijlocul   recipientului   pentru   coacere   se   face   o   gaură   mică,   se   așază   drojdia   sau   praful   de   copt   și   se  
acoperă   cu   făină.   Dacă   solosiți   drojdie   proaspătă,   este   mai   bine   să   adăugați   zahăr   direct   deodată   cu   drojdia.    
Așezați  întotdeauna  drojdia  sau  praful  de  copt  pe  făina  uscată!  
 
 
 
Pont  
Pentru  a  obține  rezultate  mai  bune  cu  aluatul  care  conține  o  cantitate  mare  de  făină  de  secară  
sau   componente   integrale,   vă   recomandăm   să   inversați   ordinea   adăugării   de   ingrediente,  
adică  mai  întâi  adăugați  drojdia  uscată  și  făina,  apoi  ingredientele  lichide.  
 

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  
Se   adaugă   nuci,   fructe   uscate,   etc,   în   timpul   stadiului   de   Frământare   2   după   ce   mașina   de   făcut   pâine   emite  
un  sunet  (10  bipuri).  Aceasta  funcție  este  valabilă  numai  la  anumite  programe.  
 
Rețineți  încă  câteva  puncte  importante  atunci  cân  vine  vorba  despre  coptul  pâinii  la  mașina  de  făcut  pâine:  
Sarea  și  drojdia  nu  trebuie  să  intre  în  contact  direct!  
Cerealele  se  lasă  la  hidratat  peste  noapte  înainte  de  coacere  
În  cazul  unui  start  decalat,  folosiți  întotdeauna  ingrediente  reci  
Atunci   când   coaceți   cu   start   decalat,   nu   utilizați   ingrediente   care   se   alterează   ușor,   precum   ouă,   lapte  
proaspăt,  fructe,  ceapă,  etc.  
După   ce   scoateți   pâinea   din   mașina   de   făcut   pâine,   permiteți-­‐i   să   se   răcească   pe   o   suprafață   potrivită   (de  
exemplu  pe  un  tocător  de  lemn  sau  de  nylon)  
 
REȚEȚE  
 
Atenţie:  
 
Vă   rugăm   să   luați   toate   gramajele,   volumele   și   conținuturile   ingredientelor   individuale   din  
rețetele  de  mai  jos  ca  un  ghid  orientativ.  Rezultatul  coacerii  depinde  de  mai  mulți  factori:  
Duritatea  apei  (atunci  când  folosiți  apă  care  este  prea  puțin  dură,  aluatul  crește  mai  repede)  
Umiditatea  aerului  din  bucătărie  (în  cazul  unei  umidități  ridicate,  este  necesar  să  scădeți  cantitatea  de  apă  
cu  1-­‐2  linguri)  
Deasupra  nivelului  apei  (la  o  altitudine  deasupra  mării  de  750m  aluatul  crește  mai  repede)  
Consistența  ingredientelor  
 
Din  cauza  motivelor  mai  sus  menționate,  vă  recomandăm  să  modificați  rețeta  aleasă  în  funcție  de  condițiile  
situației  actuale  în  care  vă  regăsiți.  
 
Accesoriile  standard  ale  mașinii  de  făcut  pâine  includ  o  lingură  de  măsurat  și  o  cană  de  măsurat.  Lingura  de  
măsurat   este   dublu-­‐fațetată   cu   un   capăt   mic   și   unul   mare.   Capacitatea   lingurii   mici   este   de   5ml.   Capacitatea  
lingurii   mari   de   măsurat   este   de   15ml.   Capacitatea   cănii   de   măsurat   este   de   250ml.   O   cană   de   măsurat  
nivelată   este   echivalentul   a   150g   de   făină   sau   250ml   de   apă.   O   lingură   mică   de   măsurat   nivelată   este  
echivalentul  a  6g  de  sare,  3.5g  de  drojdie  uscată,  4.5g  de  agent  de  afânare  pentru  făină,  3.5g  de  cremă  tartar  
sau  6g  de  bicarbonat  de  sodiu.  
O   lingură   mare   de   măsurat   nivelată   este   echivalentul   a   14g   de   zahăr,   7g   de   stafide,   6g   de   nuci,   6.5g   de   lapte  
praf,  16g  de  ulei.  Un  ou  întreg  cântărește  aproximativ  50-­‐60g.  
Atunci   când   măsurați   ingredientele,   țineți   lingura/cana   de   măsurat   pe   o   suprafață   plană.   Puteți   verifica  
cantitatea  precisă  de  lichide  atunci  când  cana/lingura  de  măsurat  se  află  la  nivelul  ochilor  dumneavoastră.  
 
 
 
Pont  
Dacă  din  indiferent  ce  motiv  nu  doriți  să  urmați  rețetele,  puteți  achiziționa  mix-­‐uri  de  pâine  de  
la  magazin.  Cu  aceste  premixuri  urmați  întotdeauna  instrucțiunile  de  pe  ambalaj.  Luați  aminte  
vă  rugăm  că  chiar  și  în  cazul  acestor  premixuri,  unele  sortimente  necesită  adăugarea  drojdiei  
ca  ingredient  separat.  
 
Rețeta  de  pâine  clasică  
Ingrediente:  
 
340ml  de  apă  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  sare  
3  linguri  mari  de  măsurat  de  zahăr  alb  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  ulei  vegetal  
3  3/4  cană  de  măsurat  de  făină  pentru  pâine  
2  1/2  linguri  mari  de  măsurat  de  lapte  praf  degresat  
1  1/4  linguri  mici  de  măsurat  de  drojdie  uscată  
Setările   mașinii   de   făcut   pâine:   Program   1   -­‐   BASIC   (coacere   standard),   dimensiunea   pâinii   900g,   crusta   -­‐  
selectați  DARK  sau  LIGHT,  în  funcție  de  gust.  

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  
 
 
 
 
Pâine  franceză  
Ingrediente:  
340ml  de  apă  
1  1/2  lingură  mică  de  măsurat  de  sare  
2  1/2    linguri  mari  de  măsurat  de  zahăr  alb  
1  1/4  linguri  mari  de  măsurat  de  ulei  vegetal  
3  3/4  cană  de  măsurat  de  făină  pentru  pâine  
2  1/2  linguri  mari  de  măsurat  de  lapte  praf  degresat  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  ameliorator  de  făină  
1  1/4    linguri  mici  de  măsurat  de  drojdie  uscată  
Setările   mașinii   de   făcut   pâine:   Program   2   -­‐   FRENCH   (pâine   franceză),   dimensiunea   pâinii   900g,   crusta   -­‐  
selectați  DARK  sau  LIGHT,  în  funcție  de  gust.  
 
 
Pâine  dulce  
Ingrediente:  
240ml  de  apă  
2  ouă  
1/2  cană  de  măsurat  de  zahăr  alb  
1/2  lingură  mică  de  măsurat  de  sare  
1  1/2  linguri  mari  de  măsurat  de  ulei  vegetal  
3  cani  de  măsurat  de  făină  pentru  pâine  
2  1/2  linguri  mari  de  măsurat  de  lapte  praf  degresat  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  ameliorator  de  făină  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  
Setările   mașinii   de   făcut   pâine:   Program   3   -­‐SWEET   (pâine   dulce),   dimensiunea   pâinii   900g,   crusta   -­‐   selectați  
DARK  sau  LIGHT,  în  funcție  de  gust.  
 
 
Pandișpan  
Ingrediente:  
4  ouă  
80ml  de  lapte  
1  lingură  mare  de  măsurat  de  unt  topit  
1/2  lingură  mică  de  măsurat  de  sare  
2  1/2  linguri  mari  de  măsurat  de  zahăr  brun  
3  3/4  cană  de  măsurat  de  făină    
1  1/2  lingură  mică  de  măsurat  de  cremă  tartar  (bitartrat  de  potasiu)  
1/2  lingură  mică  de  măsurat  de  bicarbonat  de  sodiu  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  drojdie  uscată  
 
Notă  
Mai  întâi  bateți  ouăle  separat  și  abia  apoi  adăugați-­‐le  la  celelalte  ingrediente  în  recipientul  pentru  coacere.  
 
Setările   mașinii   de   făcut   pâine:   Program   4   -­‐CAKE   (pandișpan),   dimensiunea   pâinii   900g,   crusta   -­‐   selectați  
DARK  sau  LIGHT,  în  funcție  de  gust.  
 
Pâine  din  făină  integrală  
Ingrediente:  
340ml  de  apă  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  sare  
2  1/2    linguri  mari  de  măsurat  de  zahăr  alb  
1  1/2  linguri  mari  de  măsurat  de  ulei  vegetal  

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  
1  3/4  cană  de  măsurat  de  făină  integrală  
2  cană  de  măsurat  de  făină  de  pâine  
2linguri  mari  de  măsurat  de  lapte  praf  degresat  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  ameliorator  de  făină  
1  1/4    linguri  mici  de  măsurat  de  drojdie  uscată  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  5  -­‐  PÂINE  INTEGRALĂ,  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  selectați  
DARK  sau  LIGHT,  în  funcție  de  gust.  
 
Pâine  pentru  sandwich  
Ingrediente:  
240ml  de  apă  
1  ou  
1/2  lingură  mică  de  măsurat  de  sare  
2  1/2    linguri  mari  de  măsurat  de  zahăr  alb  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  ulei  vegetal  
3  1/2  cană  de  măsurat  de  făină  pentru  pâine  
2linguri  mari  de  măsurat  de  lapte  praf  degresat  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  ameliorator  de  făină  
1  1/4    linguri  mici  de  măsurat  de  drojdie  uscată  
Setările   mașinii   de   făcut   pâine:   Program   6   -­‐   SANDWICH   (pâine   pentru   toast),   dimensiunea   pâinii   900g,  
crusta  -­‐  selectați  DARK  sau  LIGHT,  în  funcție  de  gust.  
 
Pâine  cu  iaurt  
Ingrediente:  
150ml  de  apă  
200g  de  iaurt  
2  1/2    linguri  mari  de  măsurat  de  zahăr  alb  
2/3  lingură  mică  de  măsurat  de  sare  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  ulei  vegetal  
3  3/4  cană  de  măsurat  de  făină  pentru  pâine  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  ameliorator  de  făină  
1  1/4    linguri  mici  de  măsurat  de  drojdie  uscată  
Setările   mașinii   de   făcut   pâine:   Program   9   -­‐   IAURT   (pâine   cu   iaurt),   dimensiunea   pâinii   900g,   crusta   -­‐  
selectați  DARK  sau  LIGHT,  în  funcție  de  gust.  
 
Pâine  fină  cu  graham  
Ingrediente:  
350ml  de  apă  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  ulei  vegetal  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  sare  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  semințe  de  chimen  
1  lingură  marede  măsurat  de  lapte  praf  degresat  
2  1/2    linguri  mari  de  măsurat  de  zahăr  alb  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  ulei  vegetal  
350g  de  fâină  
100g  de  făină  de  secară  
100g  de  făină  de  graham  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă.  
Setările   mașinii   de   făcut   pâine:   Program   1   -­‐   BASIC   (coacere   standard)/   dimensiunea   pâinii   900g,   crusta   -­‐  
LIGHT.  
 
Pâine  albă  cu  chimen  
Ingrediente:  
300ml  de  apă  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  zahăr  alb  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  sare  

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  semințe  de  chimen  
500g  de  făină  fină  
 
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă.  
Setările   mașinii   de   făcut   pâine:   Program   1   -­‐   BASIC   (coacere   standard)/   dimensiunea   pâinii   900g,   crusta   -­‐  
DARK.  
 
Pâine  cu  bere  
Ingrediente:  
250ml  de  bere  
100ml  de  apă  
2.5  lingură  mică  de  măsurat  de  semințe  de  chimen  măcinate  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  sare  
350g  de  fâină  
150g  de  făină  integrală  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  ulei  vegetal  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă.  
semințe  după  gust  (de  exemplu  semințe  de  floarea  soarelui)  
Setările   mașinii   de   făcut   pâine:   Program   1   -­‐   BASIC   (coacere   standard)/   dimensiunea   pâinii   900g,   crusta   -­‐  
DARK.  
 
Pâine  spelta  
Ingrediente:  
350ml  de  lapte  bătut  
50ml  de  apă  
1  lingură  mare  de  măsurat  de  oțet  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  ulei  vegetal  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  sare  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  zahăr  
2.5  lingură  mică  de  măsurat  de  semințe  de  chimen  măcinate  
250g  de  fâină  fină  
250g  de  făină  spelta  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă.  
semințe  de  floarea  soarelui  decojite,  după  gust  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  DARK  
 
Pâine  sumava  
Ingrediente:  
320ml  de  apă  
1  lingură  mare  de  măsurat  de  oțet  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  ulei  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  semințe  de  chimen  
2.5  linguri  mici  de  măsurat  de  sare  
220g  de  fâină  fină  
230g  de  făină  de  grâu  
100g  de  făină  integrală  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă.  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  semințe  de  floarea  soarelui    
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  DARK  
 
Pâine  cu  bacon  
Ingrediente:  
200ml  de  lapte  bătut  (sau  smântână)  
150ml  de  apă  (posibil  să  fie  necesar  să  mai  adăugați,  în  funcție  de  cât  de  gros  este  iaurtul)  
1  lingură  mare  de  măsurat  de  oțet  

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  
1  lingură  de  carne  de  porc  crocantă,  măcinată  
1.5  lingură  mică  de  măsurat  de  sare  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  zahăr  
1    lingură  mică  de  măsurat  de  semințe  de  chimen  măcinate  
150g  de  fâină  de  secară  integrală  
350g  de  făină  fină  
1  1/4  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă.  
semințe  de  floarea  soarelui  decojite,  după  gust  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  DARK  
 
Pâine  de  floarea-­‐soarelui  
Ingrediente:  
330ml  de  apă  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  ulei  
1  lingură  mare  de  măsurat  de  oțet  
280g  de  fâină  fină  
120g  de  făină  integrală  
60g  de  făină  spelta  
80g  de  făină  de  grâu  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  sare  
5  linguri  mari  de  măsurat  de  semințe  de  floarea  soarelui,  decojite.  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă.  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  DARK  
 
Pâine  cu  bacon  și  usturoi  
Ingrediente:  
320ml  de  apă  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  ulei  
1  lingură  mare  de  măsurat  de  oțet  
1.5  linguri  mici  de  măsurat  de  sare  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  zahăr  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  piure  de  cartofi  praf  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  usturoi  pulbere  (sau  1-­‐2  căței)  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  semințe  de  chimen  
3  linguri  mari  de  carne  de  porc  crocantă,  măcinată  sau  fin  tăiată  cuburi  
350g  de  fâină  fină  
150g  de  făină  de  secară  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă.  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  DARK  
 
Pâine  cu  miere  și  semințe  de  floarea-­‐soarelui  
Ingrediente:  
280ml  de  apă  
15g  de  unt  
1  lingură  mare  de  măsurat  de  lapte  praf  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  sare  
1.5  lingură  mică  de  măsurat  de  miere  
200g  de  făină  
200g  de  făină  Granary  (făină  integrală  cu  adaos  de  grău  măcinat  și  semințe  de  secară)  
1/2  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  semințe  de  floarea  soarelui,  decojite  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  700g,  crusta  -­‐  DARK  
 
 
RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  

 
 
 
Pâine  cu  banană  
Ingrediente:  
6  linguri  mari  de  măsurat  de  lapte  
200g  de  banane  (piure  sau  zdrobite  cu  o  furculiță)  
1  ou  
70g  de  unt  topit  
70g  de  zahăr  
450g  de  făină  fină  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă.  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐LIGHT  
 
Pâine  cu  praz  și  brânză  
Ingrediente:  
200ml  de  apă  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  ulei  
1  ou  bătut  
150g  de  brânză  de  vaci  
200g  de  făină  semi-­‐fină  
100g  de  făină  spelta  
100g  de  făină  integrală  de  secară  
100g  de  făinăde  grâu  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  sare  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  zahăr  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/2  din  drojdie  proaspătă  
După  ce  se  emite  sunetul  în  timpul  stadiului  2  de  Frământare,  adăugați  1  praz  mic  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  DARK  
 
Pâine  cu  brânză  și  ketchup  
Ingrediente:  
200ml  de  apă  călduță  
1  ou  bătut  
1  lingură  mare  de  măsurat  de  ulei  de  măsline  
2  linguri  maride  măsurat  de  ketchup  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  sare  
1/4  1  lingură  mică  de  măsurat  de  piper  negru  măcinat  
300g  de  făină  de  grâu  
100g  de  făină  spelta  
100g  de  făină  integrală  de  secară  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă.  
După  ce  se  emite  sunetul  în  timpul  stadiului  2  de  Frământare,  adăugați  250g  de  brânză  rasă  Edam  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  DARK  
 
Pâine  Old  Bohemian  
Ingrediente:  
230ml  de  apă  călduță  
1  lingură  mare  de  măsurat  de  oțet  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  sare  
75g  de  cartofi  fieți  
450g  de  făină  fină  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  semințe  de  chimen  măcinat  

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  
1/4  lingură  mică  de  măsurat  de  fenicul  măcinat  
 
1/4  lingură  mică  de  măsurat  de  anason  măcinat  
1/4  lingură  mică  de  măsurat  de  coriandru  măcinat  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  zahăr  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă.  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  DARK  
 
Pâine  cu  măsline  și  oregano  
Ingrediente:  
300ml  de  apă  călduță  
puțin  zahăr  presărat  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  sare  
1  lingură  mare  de  măsurat  de  ulei  de  măsline  
1  ceapă  tăiată  cubulețe  
540g  de  făină  fină  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă.  
1/4  1  lingură  mică  de  măsurat  de  piper  negru  proaspăt  măcinat  
50g  de  măsline  negre,  fără  sâmburi,  tăiate  grosier  
1  lingură  mare  de  măsurat  de  oregano  proaspăt  tocat  (sau  1  linguriță  de  oregano  uscat)  
1  lingură  mare  de  măsurat  de  pătrunjel  proaspăt  tocat  
Procedură:  Căliți  ceapa  în  ulei  până  devine  aurie.  Puneți  în  recipientul  pentru  coacere  apă,  ceapa  călită  cu  
uleiul,  fărina,  condimentele,  zahărul,  sarea  și  drojdia.  Adăugați  măslinele  numai  după  ce  auziți  sunetul  emis  
în  timpul  stadiului  2  de  Frământare.  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  DARK  
 
Pâine  cu  ierburi  și  lapte  bătut  
Ingrediente:  
110ml  de  apă  călduță  
150ml  de  lapte  bătut  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  zahăr  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  sare  
piper  
3  linguri  mari  de  măsurat  de  ulei  
250g  de  făină  fină  
250g  de  făină  semi-­‐fină  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă.  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  pătrunjel    
2  linguri  mari  de  măsurat  de  chives  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  mărar  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  DARK  
 
Pâine  cu  brânză  
Ingrediente:  
300ml  de  apă    
1  lingură  mare  de  măsurat  de  ulei  
2  albușuri  și  1  ou  întreg  
4  linguri  mari  de  măsurat  de  ketchup  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  sare  
300g  de  făină  de  grâu  
100g  de  făină  spelta  
70g  de  făină  fină  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă  
50g  de  tărâțe  
170g  de  brânză  rasă  

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  DARK  
 
Pâine  cu  usturoi  și  legume  
Ingrediente:  
375ml  de  apă    
2  linguri  mari  de  măsurat  de  ulei    
2  linguri  mari  de  măsurat  de  oțet  balsamic  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  sare  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  zahăr  
3  linguri  mici  de  măsurat  de  usturoi  granulat  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  ierburi  de  Provence  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  semințe  de  in  
200g  de  făină  fină  de  grâu  
100g  de  făină  integrală  
100g  de  făină  spelta  de  grâu  
200g  de  făină  de  secară  
1.5  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/2  din  drojdie  proaspătă  
50g  de  tărâțe  
170g  de  brânză  rasă  
Umpluturi:  
mazăre  sterilizată  
praz  proaspăt  tăiat  rondele  
ardei  iute,  ceapă  tânără,  roșii  uscate  
Procedură:   Puneți   ingredientele   de   bază   în   mașina   de   făcut   pâine   ca   în   mod   obișnuit.   Puneți   ierburile   și  
usturoiul  direct  în  apă,  amestecați  semințele  de  in  direct  în  făină.  După  ultima  frământare,  scoateți  aluatul  
din  mașina  de  făcut  pâine,  scoateți  lama  de  frământare  și  puneți  umplutura  în  aluat.  Apoi  introduceți  repede  
mixul  înapoi  în  mașina  de  făcut  pâine  pentru  frământarea  finală.  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  DARK  
 
Pâine  cu  boabe  
Ingrediente:  
300ml  de  apă    
2  linguri  mari  de  măsurat  de  tărâțe  de  grâu  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  semințe  de  in  
1  lingură  mare  de  măsurat  de  sare  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  semințe  de  chimen  măcinat  
400g  de  făină  fină  
100g  de  făină  de  secară  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă  (+1  lingură  mică  de  măsurat  de  
zahăr)  
150g  de  fasole  boabe,  din  conservă  
Procedură:  Adăugați  boabele  de  fasole  după  ce  procesul  de  frământare  este  finalizat.  De  îndată  ce  stadiul  de  
creștere  începe,  scoateți  aluatul  din  mașina  de  făcut  pâine  (lăsați  mașina  cu  capacul  închis  și  pornită),  rulați  
aluatul,  presărați  boabele  scurse  de  zeama  și  rulați.  Scoateți  lama  de  frămțntare  și    puneți  aluatul  înapoi  în  
mașina  de  făcut  pâine.  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  DARK  
 
Pâine  neagră  cu  cârnați  
Ingrediente:  
400ml  de  apă    
1  lingură  mare  de  măsurat  de  oțet  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  aluat  fermentat  
250g  de  făină  specială  din  grâu  integral  
150g  de  făină  neagră  de  secară  
180g  de  făină  de  grâu  
1  lingură  mare  de  măsurat  de  semințe  de  chimen    

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  
2  linguri  mari  de  măsurat  de  semințe  de  in  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  usturoi  granulat  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  zahăr  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  sare  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  DARK  
 
Pâine  cu  usturoi  și  blue  cheese  
Ingrediente:  
350ml  de  apă    
1  lingură  mică  de  măsurat  de  sare  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  zahăr  
1.5  lingură  mare  de  măsurat  de  ulei  
1/2  cană  de  blue  cheese  zdrobită  
4-­‐5  căței  de  usturoi  zdrobiți  
140g  de  făină  fină  
200g  de  făină  integrală  
200g  de  făină  integrală  de  secară  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/4  din  drojdie  proaspătă  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  WHOLEWEAT  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  DARK  
 
Pâine  cu  ciocolată  neagră  
Ingrediente:  
400  ml  de  apă  
4  linguri  mari  de  măsurat  de  zahăr  pudră  
1.5  lingură  mică  de  măsurat  de  sare  
400g  de  făină  fină  
100g  de  pudră  de  cacao  
2  linguri  mici  de  măsurat  de  drojdie  uscată  sau  1/2  din  drojdie  proaspătă.  
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Program  1  -­‐  BASIC  (coacere  standard)/  dimensiunea  pâinii  900g,  crusta  -­‐  DARK  
 
Rețetă  pentru  marmeladă  
Ingrediente:  
500g  de  fruct  
165g  de  zahăr  cu  gelatină  
1  lingură  mică  de  măsurat  de  zeamă  de  lămâie  
Procedură:   Spălați   bine   fructele,   în   funcție   de   tipul   de   piele   pe   care   în   au,   îndepărtați-­‐o   (de   exemplu   la  
piersici),   scoateți   sâmburii   (de   exemplu   la   cireșe)   și   amestecați   cu   un   mixer.   Apoi   turnați   amestecul   în  
recipientul   pentru   coacere,   adăugați   restul   ingredientelor   și   porniți   programul.   După   ce   programul   se  
finalizează,   turnați   marmelada   în   borcane,   care   au   fost   sterilizate   pentru   20   de   minute   în   cuptor,   la   150C  
înainte.   Apoi   puneți   capacul   la   fiecare   borcan   și   întoarceți   borcanele   invers,   astfel   încât   capacul   să   se  
preseze.    
Setările  mașinii  de  făcut  pâine:  Programul  JAM  
 
 
 
 
 
 
 
 

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  

 
GHID  DE  DEPANARE  AL  MAȘINII  DE  FĂCUT  PÂINE  
NR.   Problemă   Cauză   Soluție  
1   Iese   fum   prin   fantele   de   ventilație   în   Unele   elemente   au   rămas   blocate   Deconectați   mașina   de  
timpul  coacerii.   în   elementul   de   încălzire   sau   au   făcut   pâine   de   la  
ajuns   în   apropierea   lui.   În   cazul   alimentarea   cu   curent   și  
primei   utilizări,   poate   să   fie   vorba   curățați   elementul   de  
de   uleiul   rămas   pe   suprafața   încălzire.   Fiți   atenți   pentru  
elementului  de  încălzire.   a  preveni  arsurile.  La  prima  
utilizare  uscați  prin  operare  
și  deschideți  capacul.  
2   Crusta  de  jos  a  pâinii  este  prea  groasă.   Folosiți   funcția   de   păstrare   la   cald   Scoateți   pâinea   mai   repde,  
a  pâinii  și  lăsați  pâinea  prea  mult  în   sau   nu   folosiți   funcția   de  
recipientul   pentru   coacere   astfel   păstrare  la  cald.  
încât  se  deshidratează  prea  tare.  
3   Este  dificilă  scoaterea  pâinii  din  aparat.   Lama   de   frământare   este   blocată   După   ce   scoateți   pâinea,  
pe   ax   în   interiorul   recipientului   umpleți   recipientul   cu   apă  
pentru  coacere.   caldă  și  scufundați  lama  de  
frământare   timp   de   10  
minute,   apoi   scoateți-­‐o   și  
curățați-­‐o.  
4   Ingredientele  nu  sunt  bine  amestecate   1.  Programul  este  selectat  incorect   1.   Selectați   programul  
și  sunt  incorect  coapte.   2.   După   pornirea   programului   ați   corect.  
deschis  capacul  de  mai  multe  ori  și   2.  Nu  deschideți  capacul  în  
pâinea   este   uscată   și   nu   are   timpul   ultimului   stadiu   de  
îndeajuns  crustă   creștere.  
3.  Rezistența  în  timpul  amestecării   3.  Inspectați  fanta  din  lama  
este  prea  mare  astfel  încât  lama  de   de   frământare.   Scoateți  
frământare   abia   se   miscă   și   nu   recipientul   pentru   coacere  
poate   amesteca   ingredientele   și   porniți   procesul   de  
uniform.   frământare  fără  aluat.  Dacă  
aparatul   pare   să   nu  
funcționeze   corespunzător,  
contactați   un   service  
autorizat.  
5   Se   aude   motorul   mergând   dar   aluatul   Recipientul   de   coacere   este   Verificați   dacă   recipientul  
nu  este  frământat.   incorect   așezat   sau   aluatul   este   pentru   coacere   este   corect  
prea   mare   pentru   a   putea   fi   atașat,   dacă   aluatul   este  
amestecat.   preparat   comform   cu  
rețeta   sau   dacă  
ingredientele   au   greutatea  
potrivită.  
6   Pâinea   este   atât   de   mare   încât   Prea   multă   drojdie,   aluat   sau   apă,   Verificați   factorii   mai   sus  
presează  capacul  mașinii.   sau   temperatura   ambientală   este   menționați,  reduceți  cu  cât  
prea  mare.   este   necesar   cantitatea   de  
ingrediente   sau  
temperatura.  
7   Pâinea   este   prea   mică   sau   nu   a   crescut   Nu   ați   pus   drojdie   sau   este   prea   Verificați   cantitatea   și  
deloc.   puțină   drojdie   sau   este   o   drojdie   activitatea   drojdiei,   creșteți  
care   nu   este   activă     datorită   corespunzător  
temperaturii   excesive   a   apei   sau   temperatura  ambientală.  
drojdia   a   fost   amestecată   cu   sare  
sau   temperatura   ambientală   este  
prea  scăzută.  
8   Aluatul   este   prea   mare   și   curge   din   Prea   mult   lichid   face   aluatul   prea   Reduceți   cantitatea   de  
recipientul  pentru  coacere.   moale   și   deasemenea   prea   multă   lichide   și   îmbunătățiți  
drojdie.   drojdia.  
9   În   timpul   coacerii,   pâinea   se   1.  Făina  folosită  nu  are  compoziția   1.  Folosiți  făină  mai  bună.  
prăbușește  în  interior.   potrivită   și   nu   este   capabilă   să   facă   2.   Drojdia   trebuie   folosită  
aluatul  să  crească.   la  o  temperatură  mai  joasă  
2   Procesul   de   creștere   este   prea   decât   temperatura  

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  
rapid   sau   temperatura   drojdiei   ambientală  a  camerei.  
este  prea  mare.   3.   În   concordanță   cu  
3  Prea  multă  apă  face  aluatul  prea   capacitatea   de   absorbtie   a  
lichid  sau  moale.   apei,   modificați   cantitatea  
de  apă  din  rețetă.  
 
10   Pâinea  este  prea  grea  și  structura  prea   1.  Prea  multă  făină  sau  prea  puțină   1.   Reduceți   cantitatea   de  
densă.   apă.   făină   sau   creșteți  
2.   Prea   multe   ingrediente   fructate   cantitatea  de  apă.  
sau   prea   multă   făină   de   grâu   2.   Reduceți   cantitatea   de  
integrală.   lichide  și  creșteți  cantitatea  
de  drojdie.  
 
11   După  feliere,  mijlocul  feliei  este  gol.   1.   Prea   multă   apă,   prea   multă   1.   În   manieră  
drojdie  sau  sare  insuficientă.   corespunzătoare,   scădeți  
2.   Temperatura   apei   este   prea   cantitatea   de   apă   sau  
mare.   drojdie   și   verificați   dacă   a  
fost  adăugată  sare.  
2.   Verificați   temperatura  
apei.  
12   Pudră  uscată  este  întărită  pe  suprafața   1.   Pâinea   conține   ingrediente   1.   Nu   adăugați   ingrediente  
pâinii.   gelatinoase   precum   unt   sau   prea  gelatinoase.  
banane   2.   Verificați   apa   și  
2.   Din   cauza   lipsei   apei,   construcția   mecanică   a  
amestecarea  nu  este  suficientă   mașinii.  
13   În   timpul   coacerii   de   pandișpanuri   sau   Mai   multe   rețete   sau   ingrediente   Dacă   culoarea   crustei   cu   o  
preparate   cu   un   conținut   de   zahăr   au  un  mare  impact  asupra  coacerii   rețetă   cu   o   cantitate   mare  
ridicat,  crusta  este  prea  groasă  și  prea   pâinii,  culoarea  crustei  este  închisă   de   zahăr   este   prea   închisă  
închisă  la  culoare.   datorită   conținutului   ridicat   de   la   culoare,   apăsați   butonul  
zahăr.   START/STOP   pentru   a   opri  
programul   cu   5-­‐10   minute  
înaintea   finalizării  
programate   a   programului.  
Înainte   de   a   scoate   pâinea  
sau   pandișpanul   afară   din  
recipientul  pentru  coacere,  
ar   trebui   să   lăsați   pâinea  
aproximativ   20   de   minute  
cu  capacul  închis.  
14   Atunci   când   este   apăsat   butonul   Temperatura   în   interiorul   mașinii   Apăsați   butonul  
START/STOP,  "H:HH"  apare  pe  ecran  și   de  făcut  pâine  este  prea  mare.   START/STOP   și   țineți-­‐l  
se  produce  un  sunet  (5  bipuri)   apăsat   până   ce   auziți   un  
bip   sonor.   Deconectați  
mașina  de  făcut  pâine  de  la  
alimentarea   cu   curent   și  
deschideți   capacul.  
Scoateți   recipientul   pentru  
coacere   și   înainte   de   a  
porni   din   nou   mașina,  
permiteți-­‐i  să  se  răcească.  
 
 
SPECIFICAŢII  TEHNICE  
Voltaj  nominal………………………………………………………………………………………………………………………………220  -­‐  240  V  AC  
Frecvenţă  nominală……………………………………………………………………………………………………………………………………50  Hz  
Puterea  nominală……………………………………………………………………………………………………………………….………480-­‐580W  
Nivelul  de  zgomot  ………………………………………………………………………………………………………………………………65dB(A)l  
     
Nivelul  declarat  de  zgomot  pentru  acest  aparat  este  65  dB(A),  care  reprezintă  nivelul  A  al  capacităţii  acustice  

RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013
                                                 MAȘINĂ        VENTILATOR   DE  FĂCUT  
CU  PPICIOR  
ÂINE   RO  
                                                                                                                                         S    BR   1031  WU
Manualul   H/   SBR  1032SS  
tilizatorului  
raportată  la  capacitatea  acustică  de  referinţă  de  1  pW.  
 
Producătorul   își   rezervă   dreptul   de   a   aduce   modificări   textului   și   parametrilor   tehnici   fără   o   notificare  
prealabilă.  

RECICLAREA  CORECTĂ  A  AMBALAJELOR  


Duceți  ambalajele  la  un  centru  de  reciclare  hârtie.  
 
RECICLAREA  CORECTĂ  A  APARATELOR  ELECTRICE  ŞI  ELECTROCASNICE  
Semnificaţia   simbolului   de   pe   produs,   de   pe   accesoriile   sale   sau   de   pe   ambalaj   indică   faptul   că  
acest   produs   nu   trebuie   tratat   ca   deşeu   menajer.   Vă   rugăm   casați   acest   aparat   la   centrul   de  
colectare   pentru   reciclarea   deşeurilor   electrice   şi   electronice   din   zona   dvs.   Alternativ,   în   unele  
state   ale   Uniunii   Europene   sau   în   alte   state   europene,   puteţi   returna   produsele   la  
distribuitorul   local   atunci   când   achiziţionaţi   un   produs   nou   echivalent.   Casarea   corectă   a  
acestui   aparat   va   contribui   la   economisirea   de   resurse   naturale   valoroase   şi   la   prevenirea  
impactului   potenţial   negativ   asupra   mediului   şi   al   sănătăţii   umane   care   poate   apărea   ca  
rezultat   al   tratării   necorespunzătoare   a   deşeurilor.   Interesaţi-­‐vă   la   autorităţile   locale   sau   la   cel  
mai   apropiat   centru   de   colectare   a   deşeurilor   pentru   detalii   suplimentare.   Casarea   incorectă   a  
acestui  tip  de  deşeuri  poate  fi  sancţionată  prin  amenzi,  conform  normelor  naţionale  
 
Pentru  persoanele  juridice  din  Uniunea  Europeană  
Dacă  doriţi  să  casaţi  un  dispozitiv  electric  sau  electronic,  solicitaţi  informaţiile  necesare  de  la  
distribuitorul  sau  furnizorul  dvs.  
 
Reciclarea  în  țări  din  afara  Uniunii  Europene  
Dacă   doriţi   să   casaţi   acest   produs,   solicitaţi   informaţiile   necesare   despre   metoda   corectă   de  
casare  de  la  departamentele  autorităţilor  locale  sau  de  la  distribuitorul  dvs.  

Acest  produs  îndeplineşte  toate  cerinţele  legislative  de  bază  ale  UE  care  îl  vizează.  

 
 
RO  -­‐  1  
Copyright  ©  2013,  Fast  CR,  a.s.                                          Revision  07/2013