Sunteți pe pagina 1din 12

Teorii despre organizații moderne

ANALIZA ORGANIZAȚIEI ORIFLAME

SIBIU
Februarie 2018

Cuprins
1. Introducere .................................................................................................................................. 3
MISIUNEA Oriflame.................................................................................................................. 4
VIZIUNEA Oriflame .................................................................................................................. 4
I. Structura fizică și cea socială....................................................................................................... 4
II. Tehnologia .................................................................................................................................. 6

1
III. Cultura organizațională ............................................................................................................. 6
IV. Concluzii ................................................................................................................................. 11

2
1. Introducere
În economia modernă, organizațiile reprezintă „forţa motrică” a progresului, a dezvoltării,
fiind cele ce asigură necesarul de supravieţuire al societăţii.

Studiind organizațiile, evidenţiem polarizarea acestora în două categorii: unele care obţin
succese apreciabile, prosperă şi se dezvoltă constant, iar altele care se luptă cu greu pentru
supravieţuire sau înregistrează performanţe economico-financiare modeste.

Societatea comercial ă ,, COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S.R.L.” , este persoana


juridică română având formă juridică de societate cu reducere limitată. Această îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu statul sau legile române. Este înregistrată în registrul comerţului
sub nr. J 40/26518/1994 şi are codul fiscal R 6769403 şi un capital social de 11.121.050 lei.

Obiectul de activitate al societăţii constă în toate activităţile legate de vânzarea şi


promovarea parfumurilor, produselor cosmetice şi a altor produse prin folosirea unui sistem de
vânzari pe mai multe nivele dacă este necesar, operaţiuni de import–export, orice activitate
decisă de Adunarea Generală, orice activitate necesară desfăşurării oricăreia din activităţile
societăţii menţionate mai sus, orice activitate care are legătură directă sau indirectă cu activităţile
menţionate mai sus.

Oriflame Cosmetics este o companie care vinde produse cosmetice pentru o îngrijire
naturală a pielii prin intermediul unei forțe de muncă independente, în afara circuitului tradițional
al magazinelor de desfacere, adică prin vânzare directă. Acestea permit clienților să beneficieze
de sfaturile și entuziasmul unor oameni pe care îi cunosc și în care au încredere. Compania
Oriflame este caracterizată de un spirit întreprinzător, conducere descentralizată și o atmosferă
tinerească și plină de entuziasm. Compania Oriflame oferă tuturor accesul la produse cosmetice
într-un mod simplu și inteligent, dar și ocazia de a-și îmbunătăți viața prin intermediul unei
afaceri dinamice.

Pe scurt S.C. Cosmetics Oriflame România S.R.L. comercializeaz ă produse cosmetice prin
intermediul sistemului de vânzare direct ă.

3
MISIUNEA Oriflame
Misiunea Oriflame este de a permite oamenilor să își îndeplinească visurile. Poate părea o
misiune ambițioasă, dar când auzi poveștile incredibile de succes create de către oportunitatea
noastră de afaceri de-a lungul anilor, realizezi dintr-o dată că este o misiune foarte realistă.

VIZIUNEA Oriflame
Oriflame dorește să fie ompania de frumusețe numărul 1 în vânzarea directă.

I. Structura fizică și cea socială


Cosmetics Oriflame România SRL este înființată în România din anul 1995, aparține în
proporție de 100% Oriflame Cosmetics SA, are un total de 97 de angajați, înregistrează o cota de
piață de 14%, dorind pe viitor să investească în mărirea depozitului principal cu încă 5 etaje, și
urmărind să mărească volumul vânzărilor online la 25% din cifra actuală de afaceri a companiei
din România care este de 24,7 milioane de dolari.

Cosmetics Oriflame România SRL are un sediu central la București și încă 3 branchuri cu
depozite în țară amplasate strategic la Iași, Cluj și Timișoara. Mai există răspândite în țară un
număr de aproximativ 120 de Pick-up Point-uri, locuri de ridicare a comenzilor. În momentul
sosirii unei comenzi din partea unui client direct, vânzător direct sau consultant, sediul central o
repartizează celui mai apropiat branch, care facturează, ambalează și expediază marfă către cel
care a solicitat-o fie la cel mai apropiat Pick-up Point, fie prin curier rapid sau sistemul de Poștă
Română, așa cum a solicitat clientul.

Compania Oriflame își organizează forță de vânzare după criteriul geografic. În fiecare țară
există o subsidiară a companiei Oriflame care conține 4 departamente: vânzări, marketing,
finanțe și activități. Oamenii care lucrează în subsidiarele companiei Oriflame sunt:

 Manager General (câte unul pentru fiecare țară)


 Manager de Vânzări
 Manager de Vânzări Regional
 Asistent al Managerului Regional

4
 Interni (persoane care se pregătesc în cadrul companiei pentru o perioada de 2 luni
și care pot primi apoi un loc permanent de muncă, la terminarea studiilor
academice, în compania Oriflame).

În afară de aceste locuri de muncă, compania mai are în exteriorul ei alți agenți comerciali
care au rolul de a comercializa produsele companiei. Aceștia sunt denumiți:

 Directori Oriflame
 Consultanți Oriflame
 Clienți DIrecți Oriflame

Între participanții la procesul distribuției, se stabilesc relații ce reflectă diferite grade de


independența. Cel mai scăzut nivel de dependență este specific canalelor de tip convențional.
Evoluția relațiilor de dependență dintre membrii canalelor de marketing a determinat apariția
unei varietăți de sisteme de marketing verticale și orizontale.

Un canal convențional este constituit din participanți primari (producători, angrosiști și


detailiști) care își desfășoară activitățile în mod independent și au un comportament autonom.
Fiecare membru al unui astfel de canal îndeplinește „un anumit set de funcții definite în mod
tradițional” fiind preocupat doar de distribuția produselor până la nivelul imediat următor din
structura canalului.

Că rezultat al preocupărilor de îmbunătățire a eficienței canalelor în practică internațional


au apărut sistemele de marketing vertical. Ele au fost definite că rețele raționalizate și capital-
intensive, proiectate pentru realizarea de economii tehnologice, managerial și promoționale prin
integrarea, coordonarea și sincronizarea fluxurilor de marketing, de la punctele de producție la
cele de utilizare finală. Gradele diferite de interdependență și cooperare dintre firmele care
acționează că un sistem unificat conduc la delimitarea mai multor tipuri de sisteme de marketing
verticale: corporative, contractuale și administrative.

Firma Oriflame este la curent cu obiceiurile, tradiţiile, credinţele şi normele care


guvernează statutul oamenilor în societate.

5
II. Tehnologia
Compania Oriflame încearca să sesizeze şi să exploateze consecinţele apariţiei unor
tehnologii noi. Departamentele de cercetare-dezvoltare sunt alcătuite din experţi în majoritatea
domeniilor stiinţifice. Noile descoperiri tehnico-ştiintifice modifică capacitatea şi structura
producţiei, evoluţia nevoilor societaţii şi ca urmare şi structura consumului creează noi moduri
de satisfacere a nevoilor consumatorilor, descoperă noi consumatori, schimbă modelele cererii,
condiţiile pieţei, raportul şi natură concurenţei de care întreprinderea trebuie să ţină seama, poate
contribui la creşterea eficienţei activităţii de marketing.

Atitudinea favorabilă a firmei faţă de afaceri poate fi caracterizată de o politică de credite


mai puţin restrictivă, o politică fiscală mai puţin dură şi un climat permisiv pentru afaceri întrucât
climatul politic intern şi internaţional afectează activitatea întreprinderii, deoarece are implicaţii
atât directe cât şi indirecte, manifestate prin: gradul de implicare a statului în economie,
organizarea şi guvernarea statală.

Compania Oriflame urmareşte factorii care influenţează puterea de cumpărare a


consumatorului. Cum piaţa este principala modalitate prin care se verifică concordanţa dintre
nivelul şi structura populaţiei cu nevoile sociale reflectate în cerere, analiza situaţiei pieţei, a
elementelor ei componente, cererea-oferta-concurenţa constituie punctul de pornire în evaluarea
corectă a potenţialului pe care poate să se bazeze întreprinderea în elaborarea unei strategii şi
politici realiste, care să ţină seama atât de particularităţile sistemului economic, cât şi de
tipologia mecanismelor concurenţiale proprii, precum şi de riscurile pe care atât mediul naţional
cât şi cel internaţional le generează întreprinderilor.

III. Cultura organizațională


Diferențierea pe verticală

Că rezultat al preocupărilor de îmbunătățire a eficienței canalelor în practica internațională


au apărut sistemele de marketing vertical. Ele au fost definite că „rețele raționalizate și capital-
intensive, proiectate pentru realizarea de economii tehnologice, managerial și promoționale prin
integrarea, coordonarea și sincronizarea fluxurilor de marketing, de la punctele de producție la
cele de utilizare finală”. Gradele diferite de interdependență și cooperare dintre firmele care
6
acționează că un sistem unificat conduc la delimitarea mai multor tipuri de sisteme de marketing
verticale: corporative, contractuale și administrative.

Sistemul corporativ

Acest sistem vertical rezultă din integrarea a două sau mai multe niveluri succesive ale
canalului de marketing pentru un anumit produs sub proprietatea unei singure organizații.
Integrarea verticală se poate realiza fie în aval, fie în amonte față de nivelul din canalul de
distribuție ocupat de firma inițiatoare.

Sistemul contractual

Spre deosebire de sistemul corporativ, în cazul căruia coordonarea operațiunilor din cadrul
canalului este bazată pe proprietatea unică, sistemul de marketing vertical de tip contractual pune
accentul pe legitimitatea conferită de contract pentru a asigura cooperarea și controlul în canalul
de distribuție. Acest sistem rezultă nu din integrarea în aceeași organizație a funcțiilor
corespunzătoare mai multor niveluri ale canalului, ci din integrarea pe baze contractual a
programelor unor întreprinderi independente, de la diferite niveluri de producție și distribuție cu
scopul de a obține economii de sistem și un impact sporit pe piață.

Diferențierea pe orizontală

Alături de sistemele verticale, în canalele de distribuție s-au dezvoltat sisteme de marketing


orizontal. Conceptul care descrie această tendința este cel de marketing simbiotic. Un sistem
orizontal este rezultatul cooperării a două sau mai multe firme care urmăresc realizarea unui
proiect comun, care ar fi prea costisitor sau riscant pentru a fi desfășurat de fiecare organizație în
mod separat. Contribuția întreprinderilor participante poate consta în capital, experiență în
domeniul producției sau marketingului. Această relație orizontală între firme independente nu
trebuie confundată cu integrarea orizontală care constă în extinderea activității unei firme aflate
la un anumit nivel al canalului, prin cuprinderea mai multor unități de la același nivel. Frecvent,
integrarea inițială de către o organizație la nivel orizontal, în canalul de marketing, se realizează
prin fuziuni și achiziții de firme.

7
Putem spune despre Cosmetics Oriflame S.A. – divizia „mama” că folosește un sistem de
tip corporativ, aceasta producând bunurile și transferând dreptul de proprietate la companiile
regionale care le solicită. Cosmetics Oriflame România S.R.L. este o filiala a companiei care
solicită produsele al căror drept de proprietate este transferat acesteia. În acest fel se prezintă
sistemul de marketing vertical al companiei.

De-a lungul timpului, Cosmetics Oriflame S.A. s-a dezvoltat și pe plan orizontal, prin
achiziționarea mai multor fabrici de accesorii sau cosmetice. Un astfel de exemplu ar putea fi
fabrica de produse cosmetice din Polonia sau fabrica de accesorii din Suedia. Dezvoltarea și
expansiunea numărului de fabrici reprezintă un punct important pentru companie, întrucât anual
cererea crește, numai în anul 2017 capacitățile de producție au crescut cu 10%.

Macromediul întreprinderii

Activitatea oricărei întreprinderi, ca și a celorlalți agenți din cadrul micromediului se află


sub influență altor factori de mediu, care acționează pe o arie mai largă. Legătura ce se stabilește
între întreprindere și acești factori este, de regulă, indirectă, influența lor exercitându-se pe
termen lung. Ansamblul factorilor care acționează indirect, pe termen lung și cu o intensitate mai
slabă asupra activității întreprinderii formează macromediul acesteia.

Componentele macromediului întreprinderii sunt de o mare diversitate. Majoritatea


lucrărilor de specialitate le delimitează în următoarele grupe: mediul demografic, economic,
tehnologic, cultural, politic, instituțional și natural.

Mediul demografic se referă la populația aflată în zona de activitate a întreprinderii.

Pentru compania Oriflame Cosmetics SA mediul demografic nu impune nici un fel de


granițe, datorită forțelor de vânzare, care se împânzesc în toate regiunile, fiecare vânzător direct
și fiecare consultant direct adresându-se publicului din care face și el parte. Este suficient pentru
companie să își motiveze oamenii financiar și să le livreze marfă în toate zonele în care există
cerere, restul venind de la sine.

8
Cosmetics Oriflame România SRL are că obiectiv în anul 2018 dezvoltarea rețelelor de
vânzare în zonele rurale, unde piața este încă în curs de dezvoltare, neexistând foarte multe
magazine. În echipa directorilor coordonatori ai Oriflame-ului din România există oameni de
toate vârstele, etniile, de ambele sexe, atât din mediul urban, cât și din mediul rural, mai mult sau
mai puțin educați. Toți acești directori reprezintă structuri puternice, de consultanți, clienți direcți
și vânzători direcți, rețelele construite de ei, din oameni asemănători lor.

Mediul economic este alcătuit din ansamblul elementelor ce compun viață economică a
spațiului în care acționează întreprinderea.

Stabilitatea economică proastă a țării noastre influențează negativ activitatea firmelor de


produse cosmetice din toată țară, salariul mediu în multe cazuri nu poate acoperi nici măcar
cheltuielile generate de stisfacerea nevoilor de baza ale populației, acest lucru motivând oamenii
să nu își achiziționeze decât produsele de strictă necesitate, pentru igienă personală și a familiei.

În condițiile date, societatea comercială Cosmetics Oriflame România S.R.L. își vinde
produsele la prețuri foarte mici, pentru a atrage cât mai mulți consumatori. Cu același scop,
societatea, prin campaniile pe care le desfășoară, promovează pachete de produse, care au la baza
produsele pentru igienă, și vin cu produse auxiliare de make-up sau creme, în felul acesta
obișnuind consumatorul român cu astfel de produse și educandu-l spre a le folosi.

Mediul tehnologic, în care operează întreprinderea, este constituit din componente care
explică, în esență, „cum” se obțin produsele de care se folosește societatea la un moment dat.

Mediul cultural este format din ansamblul elementelor care privesc sistemul de valori,
obiceiurile, tradițiile, credințele și normele care guvernează statutul oamenilor în societate.

La nivelul socio-cultural al fiecărei țări, trebuie să apreciem că produsele Oriflame


Cosmetics S.A. nu ar avea succes chiar pe fiecare piață. Spre exemplu, în timp ce pe piața
musulmană femeilor le este interzis să folosească produse de make-up, pe piață românească
aceste produse sunt foarte bine primite

9
Mediul politic reflectă structurile societății, clasele sociale și rolul lor în societate, forțele
politice și relațiile dintre ele, gradul de implicare a statului în economie, gradul de stabilitate a
climatului politic intern, zonal și internațional.

Oriflame Cosmetics S.A. a început încă din anul 1996 să investească în țară noastră și a
înființat primul sediu Cosmetics Oriflame România S.R.L. în București, care s-a dovedit a fi
purtător de succese. Unul dintre motivele care au determinat compania să investească în țară
noastră a fost potențialul de resurse superior mediei mondiale.

Statul se implică în economie, și implicit în activitatea firmei prin intermediul nivelului


taxelor și impozitelor aplicate anumitor venituri și cheltuieli. În ultimul timp, s-a observat o
motivare din partea statului față de investițiile făcute de firmă, prin acordarea de facilități la
obținerea creditelor bancare și a unor subvenții pentru investiții, oportunități de care a beneficiat
și Cosmetics Oriflame România S.R.L.

Instabilitatea legislativă și politică, împreună cu nivelul ridicat al fiscalității și al birocrației


împiedică compania mama Oriflame Cosmetics S.A. să deschidă o fabrică în țară noastră, subiect
discutat de mai mulți oficiali ai companiei.

Mediul instituțional este constituit din ansamblul reglementărilor de natură juridică prin
care este vizată direct sau indirect activitatea de piață a întreprinderii.

Activitățile de cumpărare a materiilor prime, materialelor, componentelor sau produselor


finite necesare îndeplinirii obiectivelor firmei sunt operațiuni de natură logistică. Această
componentă a sistemului logistic se referă la relațiile ce se stabilesc între firma și furnizorii ei,
respectiv nivelurile situate în amonte față de întreprindere.

Eficientă logisticii presupune corelarea celor trei componente ce reunesc activități


desfășurate deopotrivă în interiorul întreprinderii (activitățile de susținere a producției), cât și la
interfață cu secvențele din aval și amonte, în cadrul canalelor de marketing (aprovizionarea și
distribuția fizică). Conceptul de logistică este deopotrivă aplicabil întreprinderilor producătoare,
angrosiste, detailiste. În cazul intermediarilor implicați în distribuția cu ridicată și cu amănuntul,
structura sistemul logistic diferă însă în raport cu cea ce specifică întreprinderilor producătoare,

10
cuprinzând numai două dintre cele trei componente prezentate, respectiv aprovizionarea și
distribuția fizică. Prin operațiunile logistice specifice, aceste firme creează la rândul lor valoare
semnificativă pentru clienți. De asemenea, conceptul de logistică își găsește aplicabilitate atât în
cazul organizațiilor care oferă bunuri de consum sau bunuri de uz industrial, cât și în cazul
firmelor furnizoare de servicii.

IV. Concluzii
Făcând o analiză referitoare la politicile de marketing din cadrul Companiei Oriflame
Cosmetics putem observa faptul că aceasta depune eforturi considerabile pentru a găsi cele mai
eficiente combinaţii ale mixului, astfel încât să îşi atingă obiectivele.

Cum filozofia firmei este că numai prin clienţi mulţumiţi şi fideli poate rezista, aceasta se
străduieşte să satisfacă fără reproş şi punctual dorinţele clientului, să fie un partener de încredere.

Majoritatea materiilor prime pe care le foloseşte Oriflame la fabricare produselor sale


provin din surse naturale, iar agenţii de curăţire sunt în totalitate biodegradabili. Majoritarea
noilor formule ale produselor cosmetice Oriflame sunt testate dermatologic de către experţi în
domeniu. Compania Oriflame utilizează ambalaje care au un impact minim asupra mediului
înconjurător. Ambalajele majorităţii produselor cosmetice Oriflame pot fi reciclate, acolo unde
există astfel de posibilităţi.

Oriflame International nu testează produsele sale pe animale. Nici unul dintre produsele
cosmetice fabricate de Oriflame sau provenite de la subcontractori nu au fost testate pe animale.
Pentru că siguranţa produselor este principala preocupare a companiei. Formulele sunt puse la
punct printr-o atentă selecţie doar a acelor ingrediente care au fost îndelung folosite şi s-au
dovedit sigure. În plus, formulele noi sunt testate pe voluntari umani sub supravegherea unui
cunoscut profesor medic dermatolog. Toate acestea duc la concluzia că produsele Oriflame sunt
sigure şi de calitate înaltă. Propun ca această companie să aducă îmbunătăţiri fiecărei game de
produse şi să diversifice produsele.

11
Bibliografie
1. 1.Doval E., Analiza strategica a mediului concurential, Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2003, reeditare 2008;
2. DUMITRESCU Mihail, Strategii si management strategic, Editura Economica,
Bucuresti, 2002;
3. Paina, N., Pop, M. D. (1998), Politici de marketing , Editura Presa Universitară
Clujeană, Cluj Napoca;
4. 4.Kotler, Ph., Armstrong, G. (2003), Principiile marketingului, ed. a II-a, Teora,
București;
5. 5. www.oriflame.com.

12