Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele: ____________________________________ Data: _________________

1) Scrie fracțiile corespunzătoare părților colorate și necolorate din fiecare desen.

_________ ________ _________ __________

2) Colorează părțile conform fracției date.

𝟏 𝟒 𝟑
𝟐 𝟔 𝟒

3) Compară fracțiile următoare:

𝟐 𝟕 𝟗 𝟔 𝟒 𝟖 𝟑 𝟓 𝟕 𝟏 𝟑 𝟑
; ; ; ; ;
𝟓 𝟓 𝟏𝟎 𝟏𝟎 𝟖 𝟖 𝟔 𝟔 𝟕 𝟕 𝟑 𝟑

4) Scrie fracțiile:

𝟑
________________________________ ; trei pătrimi;
𝟓

𝟕
________________________________ ; două treimi;
𝟖

1
________________________________ ; o zecime;
2
5) Calculează:

𝟒 𝟐 𝟗 𝟓 𝟗 𝟕 𝟑
+ = − = − + =
𝟔 𝟔 𝟖 𝟖 𝟏𝟎 𝟏𝟎 𝟏𝟎

6) Ordonează fracțiile:
𝟕 𝟐 𝟏𝟎 𝟓 𝟏 𝟒 𝟑
a. crescător: ; ; ; ; ; ; ; ____________________________________
𝟖 𝟖 𝟖 𝟖 𝟖 𝟖 𝟖

𝟔 𝟐 𝟓 𝟏 𝟒 𝟕 𝟑
b. descrescător: ; ; ; ; ; ; ; ____________________________________
𝟕 𝟕 𝟕 𝟕 𝟕 𝟕 𝟕

7) Scrie adevărat (A) sau fals (F), în dreptul propozițiilor următoare.

Fracția reprezintă o parte dintr-un întreg împărțit în părți egale. ____


Numitorul indică câte părți egale s-au luat dintr-un întreg. ____
𝟖
Fracția este fracție subunitară. ____
𝟓
Numărătorul indică câte părți egale s-au luat dintr-un întreg. ____
𝟒
Fracția este fracție echiunitară ____
𝟒
Dintre două fracții care au numitorul egal, este mai mică fracția cu numărătorul
mai mic. ____

𝟓 𝟏
8) Dintr-o tavă cu prăjituri, au trecut la o petrecere . din partea rămasă, mama a
𝟗 𝟗
trimis-o bunicii.
Ce parte din prăjitură a rămas familiei?
Rezolvați problema, apoi reprezentați pe un segment fracțiile corespunzătoare
problemei.