Sunteți pe pagina 1din 1

Taxa aferentă anului universitar 2019-2020 va fi achitată în cel mult 4 (patru) rate, după cum

urmează:
Rata I 800 RON (300 RON An I) - 15.11.2019

Rata II 800 RON - 17.01.2020

Rata III 800 RON - 15.03.2020

- 27.04.2020 ( An III licență si II Master )


Rata IV 700 RON
- 25.05.2020 (Ani I, II licență și I Master )

Plățile se vor face în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060,
Cod fiscal UB 4505502 pentru studenții la învățământ cu frecvență și
contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod
fiscal UB 4505502, pentru învățământ la distanță.

Confirmarea plăților se va face NUMAI on-line, la adresele dedicate:


if.taxe@gmail.com, pentru învățământ cu frecvență
id.taxe@gmail.com, pentru învățământ la distanță
Se poate trimite orice tip de dovadă a plății (copie după chitanță, ordin de plată, extras de
cont, etc). Este obligatoriu ca documentul de plată să conțină numele studentului, CNP-ul,
anul de studii (I, II, III) și specializarea (JUR, CRP, PUB)

CONFIRMAREA PLĂȚILOR ESTE OBLIGATORIE. Orice plată neconfirmată va fi


considerată restantă.