Sunteți pe pagina 1din 5

Etapele lecției Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Timpul

didactice
1. Evocarea -Salutul clasei Elevul de serviciu motivează
-Notez absențele și pregătesc absențele unor elevi; 7 min
mijloacele de învățare;
-Verific tema de acasă;
1. Definiți funcțiile familiei? 1. Funcțiile familiei-totalitatea Expunerea
responsabilităților ce le revin
membrilor unei familii.
2. Numiți cele mai importante funcții 2. - Funcția de reproducere Conversația
în familie? - funcția de socializare a examinatorie
individului
- funcția de control social
primar
-funcția economic
- funcția identitar-spirituală
- funcția existențial-emoțională
- funcția de asigurare a
agrementului

3. Ce responsabilitate se află în 3. Resposabilitatea de a transmite


spatele funcției identitar-spirituală? valorile moștenite: nume, resurse,
istorii de familie, tradiții și
obiceiuri. Deprinderea acestor
valori determină atitudinea
persoanei față de un model
cultural dominant
4. În ce constă funcției existențial- 4.Constă în susținerea emoțională
emoțională? a membrilor săi și asigurarea
securității sociale și psihologige.

5. Numiți-mi cîteva calități 5. Respect, Dragoste, Înțelegere


importante de care dau dovadă
membrii familiei pentru a impărți
echitabil responsabilitățile?
6. Dați-mi definiția la cuvîntul 6. Responsabilitate- simț de
responsabilitate? răspundere față de obligațiile
proprii

Anunț subiectul și obiectivele 2 min


2. Realizarea orei:
sensului ”Părinți și copii. Rolul familiei în Notează tema în caiete
educația calităților de bun părinte”

Fac o mică introducere la temă:


În educarea copiilor, pe primul loc ca
importanță se situează dragostea
necondiționată, dar este nevoie și de
Ascultă cele expuse de profesor
răbdare, respect reciproc, Explicația
perseverență și știință de a fi un bun
ascultător. Este foarte important să
existe iubire, pentru că în familiile în
care exista iubire, există și dispoziția
de a rezolva conflicte conjugale.
Există răbdarea de a asculta și de a
ajuta copilul. Există armonie și
aceasta îi dă copilului un sentiment
de stabilitate, îl face fericit.

 Acord elevilor câteva minute


pentru a citi independent textul Elevii citesc atent textul Lucrul cu
din manual de la pag. 23 pînă la manualul 3 min
pag. 25 Lectura
Acordarea cîtorva întrebări: Răspund la întrebările
1. Ce stă la baza unei relații frumoase profesorului Conversația 5 min
între părinți și copii? 1-iubirea necondiționată, respectul euristică
reciproc, comunicarea
O1 2. Cum vedeți dvs rolul de părinte în permanentă…
educarea copiilor? 2- ambii părinți sunt responsabili
de creșterea și educarea copilului.
Dragostea și stima reciprocă a
soților îl învață pe copil să fie
afectuos, iar sinceritatea și
încrederea îi formează un
comportament echilibrat, lipsit de
complexe și inhibiții.
Completarea posterului cu
O3 calitățile unui bun părinte si Merg la tablă și completează
calitățile unui părinte posterele
neglijent 7 min
Calitățile unui bun părinte:
Înțelegător, onest, iubitor,
bunăvoitor,încurajator,
Calitățile unui corectitudine, prieten, răbdatori,
bun părinte consecvenți, sincere,
afectuoși……. Postere

Calitățile unui părinte neglijent:


Nervozitate exagerată, agresivitate
brutal, lipsă de afecțiune pentru
Calitățile unui copol, nerespectarea opiniei lor,
părinte neglijent lipsă totală de educație pentru
copil, indiferență, pesimism….
Prezentați-mi exemple în care 4 min
O2 drepturile copiilor în Republica Elevii prezintă cîteva exemple de
Moldova sunt încălcate? încălcare a drepturilor copiilor

 Împart clasa în cîte 2 elevi Conversația


pentru a lucra în grup și a Elevii completează fișele Anexa 1
O4 efectua sarcina de a propune cu sarcina propusă 8 min
acțiuni care pot consolida
relațiile dintre părinți și copii

Propun elevilor să întocmească un


mini-eseu pe tema ”Rolul unui Elevii scriu mini-eseul după care Scrierea liberă 7 min
3. Reflexia părinte” îl prezintă

Ofer tema pentru acasă, de la pag. 26, 3 min


exercițiul ”gîndesc critic” și „sunt Elevii notează în caiet tema pentru
erudit„, deasemenea de citit tema acasă;
4. Extinderea acasă

Apreciez elevii obiectiv pentru Ascultă cu atenție informația


munca depusă; expusă de către profesor, cu
privire la notare.
Anexa 1

Consolidarea
relațiilor dintre
părinți și copii