Sunteți pe pagina 1din 11

Nr: Secvențele lecției Timp Ob.

Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode folosite Forme de


organizare
Ctr: Op.

1 Evocarea 5min Analiza evaluări Elevii răspund la întrebări Conversația Activitate frontală

Profesorul anunță tema nouă elevii notează tema nouă


,CE ESTE DEMOCRAȚIA”.
Activitate individuală
Profesorul pune un video
10min elevii vizualizează filmul și Explicarea
Profesorul pune următoarele răspund la întrebări
întrebări:
Sarcina elevilor e de a comenta
Ce semnificație are cuvântul motoul dat .
democrație?

O1 Cum explicați cuvântul


democrație?
Coversația

∞Sarcina copiilor e să unească Explicarea Activitate individuală


Profesorul le pune pe tablă
un motto: ,,Încerc să înțeleg prin săgeți termenul de difiniție,
comportamentele, atitudinile și să explice de ce, apoi să îl
O2 și opiniile altora, chiar și noteze în caiet
atunci când sunt diferite de
ale mele”
∞Sarcina elevilor e să scrie pe
stickere sub forma unu-i măr,
∞Profesorul pune pe tablă o principalele caracteristici ale
foaie albă A3, pe care sunt acestuia completând crengile
prezenți termenii și definiția copacului.
lor. (Anexa1)
3

∞Profesorul le pune pe tablă


Argumentarea Activitate frontală
un arbore la tulpina cărui este ∞ Elevii au în fața lor studiul
cuvântul ,,Stat democratic. de caz, lecturează și răspund la Explicarea Activitate individuală
Această metodă permite întrebările textului. (Anexa 3)
reflectarea la acest subiect Lucru cu textul
10min ∞ Le propune să lectureze
studiul de caz: (Anexa 2)
O3
,,Copii votează”
Realizarea sensului

4 Reflecția 5min ∞Profesorul le pune pe tablă ∞Sarcina elevilor e să scrie pe Explicarea Activitate
două scheme în centru căror ele diferențele dintre cele două . individuală
O4 sunt două cuvinte : Stat
democratic, Stat în care
lipsește democrația (Anexa 3)

5 Extensia 10min O5 ∞Profesorul aplică metoda ∞ Copii îndeplinesc sarcinile Aprecierea verbală Activitate frontală
Joc de rol: Înparte clasa în 3 propuse de profesor. Sarcina
grupe folosind trei fișe copiilor este să aleagă șeful Activitate individuală
numerotate, fiecare grup își grupului de joc. Apoi deschid
alege șeful. Profesorul plicul și unesc cuvântul. După
împarte la fiecare grup câte ce fac acest lucru, un copil din
un plic. Profesorul pune grup scrie cuvintul pe foaie și
condiția să se prezinte și să iese în fața clasei. Elevii
explice de ce e important în îndeplinesc sarcina. Ceilalți
societate (omul, statul, ascultă cu atenție și mai adaugă
democrația). informații dacă este necesar.

∞Elevii notează tema pentru Activitate individuală


acasă.
∞Profesorul le dă sarcină
pentru lecția viitoare să
elaboreze un poster cu un
O6 simbol ce ar exemplifica
democrația.
Anexe
Anexa1:
Democrație- Regulă imperativă stabilită de autoritatea supremă

Lege - Formă de guvernare în care supremația aparține poporului

Stat democratic- fel de a se purta, atitudine în societate, deprinderi morale

Normă de comportament- Stat în care se respectă toate normele, principiile democrației


Anexa 3:

Stat ?
democratic!
Stat
democratic!
?

Democrație- Regulă imperativă stabilită de autoritatea supremă


Lege - Formă de guvernare în care supremația aparține poporului

Stat democratic- fel de a se purta, atitudine în societate, deprinderi morale

Normă de comportament- Stat în care se respectă toate normele, principiile democrației

Anexa 2.

Copii Votează

În 1988 în statul Arizona, S.U.A.,s-a desfășurat un program de prezentare a modelului de alegere pentru copii. Programul
conține activități instructive în cadrul cărora copii își însușesc cunoștințe despre democrație, principiile democrației, își dezvoltă
abilitățile de analiză a programelor partidelor politice, de determinare a factorilor care pot influența alegerile, de apreciere a
calităților valorice ale candidaților, de formulare a cerințelor vizavi de activitatea reprezentanților în caz ca vor fi aleși.

Programul educativ se desfășoară în ziua alegerilor în satul respectiv. Copii alegătorilor merg la secțiile de votare îpreună
cu părinții și votează ca ei, în urne aparte. Acest program are un impact pozitiv asupra dezvoltării democrației: copii capătă o
experiență reală de activitate democratică și își mobilizează părinții să participe activ la alegei. În acest program activează 95%
din copii statului Arizona.
 Cum crezi, dece dreptul la vot este limitat prin censul de vârstă?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________
 Expune-ți opinia vizavi la acest caz! Ai vrea să particepi la un program asemănător?
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Data: _______

Numele/Prenumele ________

Copii Votează

În 1988 în statul Arizona, S.U.A.,s-a desfășurat un program de prezentare a modelului de alegere pentru copii. Programul
conține activități instructive în cadrul cărora copii își însușesc cunoștințe despre democrație, principiile democrației, își dezvoltă
abilitățile de analiză a programelor partidelor politice, de determinare a factorilor care pot influența alegerile, de apreciere a
calităților valorice ale candidaților, de formulare a cerințelor vizavi de activitatea reprezentanților în caz ca vor fi aleși.
Programul educativ se desfășoară în ziua alegerilor în satul respectiv. Copii alegătorilor merg la secțiile de votare îpreună
cu părinții și votează ca ei, în urne aparte. Acest program are un impact pozitiv asupra dezvoltării democrației: copii capătă o
experiență reală de activitate democratică și își mobilizează părinții să participe activ la alegei. În acest program activează 95%
din copii statului Arizona.

 Cum crezi, dece dreptul la vot este limitat prin censul de vârstă?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________
 Expune-ți opinia vizavi la acest caz! Ai vrea să particepi la un program asemănător?
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________