Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data: 21.11.2019

Instituția: Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Cahul

Profesor: Zaporojenco Ion

Clasa: a X-a „A”

Disciplina : Educația pentru societate

Subiectul lecției: CE ESTE DEMOCRAȚIA

Tipul lecției : Mixtă

Durata: 45 min

Obective operaționale:

O1 – Să definească noțiunile: democrație, stat democratic, normă de comportament, lege .

O2– Să determine principalele caracteristici ale unui stat democratic.

O3–Să determine importanța democrației pentru societate .

O4- Să indentifice diferența dintre un stat democratic și unul în care lipsește democrația .

O5- Să formuleze câteva concluzii referitoare la tema studiată.

O6- Să elaboreze un eseu alegând una din temele propuse: Democrația e puterea poporului; Istoria democrației;

Competențe specifice:

1.Identificarea aspectelor importante referitoare la tema discutată.

2.Înțelegerea și reprezentarea tabloului unui stat democratic.

3.Înțelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.

Strategii didactice :

1. Metode și procedee didactice: conversația dirijată, exemple , argumentarea, audiția, jocul didactic, explicația, jocul de rol;
2. Materiale didactice: fișe de lucru, carioci, foi de hârtie, surse video;
3. Forme de organizare: activitate individuală și în grup, interogarea frontală, verificarea;
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu,, din Cahul.

Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice

Specilitatea: Istorie şi Educaţie Civică

PROIECT DIDACTIC
Clasa a X-a „A”
TEMA: ,,CE ESTE DEMOCRAȚIA ”

Realizat : Zaporojenco Ion


Grupa : IEC 1601

Metodist : Ghelețchi Ion ______

Profesor: Ghelețchi Ion ______

Cahul 2019