Sunteți pe pagina 1din 18

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

OPŢIONAL

CLASA A III-A
AN ŞCOLAR: 2016 – 2017
Înv.

VIZAT:
DIRECTOR,………………………………………………….

RESPONSABIL COMISIA METODICĂ,………………………….


ARGUMENT

,,Nu e alta mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului


zăbavă , decăt cetitul cărţilor.”
(Miron Costin)
Literatura pentru copii este o componentă însemnată a literaturii, marea
varietate a creaţiilor artistice aparţinând unor genuri şi specii literare diferite
care se integrează în sfera literaturii pentru copii, evidenţiază receptivitatea
copiilor faţă de frumos, cu condiţia ca aceasta să fie accesibil.
În condiţiile educaţiei permanente, şcolii îi revine misiunea de a-i înarma
pe elevi cu deprinderi temeinice de autoinstruire şi autoperfecţionare prin
intermediul tuturor mijloacelor: televizor, calculator, internet şi nu în ultimul
rând, prin mijlocirea cărţii.
Am decis să aleg ca disciplină opţională ,,Literatura pentru copii”
pornind de la următoarele întrebări : Ce citesc copii? Cum citesc ? Când şi
unde citesc? Cum îşi selectează lecturile? Cum contribuie lectura la formarea
lor?
Literatura pentru copii are o deosebită importanţă pentru elevi:
 permite copiilor trăirea emoţională-reflexivă a conţinutului
operei prin intuirea şi conştientizarea mesajului etic şi estetic al
acestuia;
 conduce la precizarea,activizarea, îmbogăţirea şi nuanţarea
vocabularului, însuşirea exprimării corecte,coerente şi
expresive, elevii având ca model permanent operele literare
îndrăgite din repertoriul naţional şi universal;
 aprecierea frumosului artistic se realizează prin continua
solicitare a sensibilităţii, gândirii, memoriei, atenţiei voluntare
şi, mai ales a imaginaţiei creatoare.
,,De copilărie este legată splendoarea imaginaţiei, de imaginaţia vie,
plasticitatea gândirii. Poporul român a avut o copilărie de geniu căreia i se
datoreşte acea putere de sensibilizare, de concretizare a imaginilor”
(B.Şt. Delavrancea)
Literatura pentru copii investighează universul propriu de cunoaştere al
copilului, năzuinţele aspiraţiile lui cele mai înalte, relevă eroismul oamenilor
printr-o ingenioasă transformare artistică.
Micii cititori trebuie iniţiati şi deprinşi cât mai de timpuriu cu utilizarea
concomitentă a cărţii şi a mijloacelor audio-vizuale ca premisă esnţială a
învăţării eficiente.
Menirea noastră ca educatori este să trezim interesul elevilor pentru citit,
să-i îndrumăm, să-i stimulăm în acest scop, pentru ca aceştia să facă o pasiune
permanentă pentru citit, pentru cunoaştre, pentru lărgirea orizontului lor cultural
ceea ce se va răsfrânge pozitiv asupra vieţii şi activităţii lor de mai tărziu.
Opţional integrat la nivelul ariilor curriculare:
 Limbă și comunicare (Limba şi literatura română)
 Arte și tehnologii (Muzică și mișcare, Arte vizuale si
abilitati practice)
 Om şi societate (Educaţie civică)
 Matematică şi ştiinţe ale naturii (Ştiinţe ale naturii)

Discipline vizate:
- Limba şi literatură română,
- Muzică şi mişcare,
- Arte vizuale şi abilităţi practice,
- Ştiinţe ale naturii
- Educaţie civică

 COMPETENTE SPECIFICE SI EXEMPLE DE


ACTIVITATI DE INVATARE :

Competente specifice Activitati de invatare:


1. Dezvoltarea capacitatii de audiere si receptare a unui text literar:
1.1. – inteleagerea semnificatiei -citirea expresiva a unor texte literare(povesti,
globale a mesajului oral; ovestiri,poezii...)atractive, accesibile;
-exercitii de ordonare logica a momentelor
principale ale lecturii, cu utilizarea mijloacelor
didactice auxiliare;
-exercitii de sesizare a elementelor “surpriza”
introduse in lectura;
-exercitii de stabilire a momentelor principale ale
lecturii;
1.4. – sesizarea sensului cuvintelor -exercitii de recunoastere a personajelor lecturii;
intr-un sens dat; -jocuri didactice pentru recunoasterea
personajelor;

2.Dezvoltarea capacitatii de a reproduce continutul unui text literar:


2.1. – formularea clara si corecta a -exercitii de construire corecta a unor propozitii
enunturilor verbale potrivite unor situatii folosind cuvinte si expresii noi;
date; -exercitii de povestire a continutului literar-cu
2.2. – integrarea cuvintelor noi in puncte de sprijin;
enunturi; -exercitii de povestire in maniera proprie;
-exercitii de recunoastere a principalelor
personaje, in ordinea intrarii in actiune;
-exercitii de interceptare a personajului preferat;
-exercitii de alcatuire a unor propozitii (enunturi
cu cuvintele si expresiile noi);
-exercitii de sesizare a personajelor pozitive sau
negative.

Competente specifice Activitati de invatare:


3. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala:
3.2. –sesizarea legaturii dintre enunturi -alcatuire de enunturi dezvoltate cu introducerea
si imaginile care le insotesc; cuvintelor si expresiilor;
3.4. –desprinderea semnifictiei gobala -exercitii de povestire de catre mai multi elevi;
a unui text audiat; -povestirea continutului lecturii cu expresivitate;
-exercitii de extindere a insusirilor personajelor,
a temelor textelor audiate/citite;

 CONTINUTUL INVATARII :

1. Literatura pentru copii – universul fantastic al copilariei:


-povesti si povestiri din literatura romana;
-povesti si povestiri din literatura universala.

2. Vocabularul – mijloc de comunicare cu lumea inconjuratoare.


-exercitii de exprimare corecta, expresiva, nuantata… .

3. Biblioteca scolara – sursa de cunoastere .


 STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANTA :

Competente specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


1. Dezvoltarea capacitatii de audiere si -receptarea unui mesaj din textul literar
receptare a unui text literar. audiat pe baza unor diferite materiale
didactice;
-sesizarea momentelor principale ale lecturii,
a personajelor si a unor elemente ale
mediului in care se desfasoara actiunea;
-reproducerea continutului unui text literar
2. Dezvoltarea capacitatii de a reproduce cu ajutorul intrebarilor sau independent;
continutul unui text. -reproducerea din memorie a unor scurte
fragmente in versuri, proverbe;
-reluarea continutului unui text sub forma
unor desene, schite, gesturi;
- exerciţii de construire a unor enunturi cu
ajutorul cuvintelor si expresiilor din textele
audiate;
- exerciţii de alcatuire a unor povestiri pe
baza unor fragmente, imagini;
3. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala. - exerciţii de schimbare a finalului unor
povestiri, pe baza imaginatiei si a gandirii
creative;
4. Dezvoltarea capacitatii de a citi texte - exerciţii de citire in ritm propriu a unor
literare adecvate varstei. texte recomandate;
-consultarea in bibloteca scolii a listei de
lecturi recomandate si efectuarea
imprumutului de carte.

RESURSE MATERIALE:

Culegerile/Antologiile de texte materiale pentru ciclul primar;


Planse didactice;
Albume, reviste, atlase scolare;
Reproduceri de arta cu anotimpuri ale diferitlor pictori.
MODALITATI DE EVALUARE:

1. Teste.
2. Dezbateri privind povestile/povestirile audiate.
3. Alcatuirea portofoliului (colectii de imagini cu aspecte din
natura ce pot sugera texte literare recomandate).
4. Evaluarea orala – reproducerea din memorie a unor scurte
fragmente.
5. Recitarea unor poezii.
6. Dezbaterile unor proverbe.

BIBLIOGRAFIE :

1. Literatura clasica romana – vol. III, Ed. Fundatiei Romane


de Maine.
2. Gh. Alexandru, Eugenia Sincan – “Lecturi literare pentru
ciclul primar” vol. III, Ed. Gheorghe Alexandru, Craiova.
3. “Antologie de texte literare pentru ciclul primar” – Ed.
Aramis, 2004.
4. “Literatura pentru copii” – indrumator metodic.
Disciplina: Literatura pentru copii
Clasa: a III-a
Număr ore/săptămană: 1
An şcolar: 2016 - 2017
Învăţătoare: Vîlcan Simona - Petronela
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Sem I
Nr. Unitatea de Ob. Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.
crt. învăţare ref. ore
1. Legende populare 1.1  Prietenii omului 3 I – III
1.2  Cuza – Vodă
2.1  Aprofundarea textelor
2. Texte despre 2.2  Părinţii mei, de Elena Dragoş 4 IV – VII
părinţi, bunici şi 3.1  Făt – Frumos Măzărean, de Mihail Sadoveanu
copii 4.1  Bunicul, de Barbu Ştefănescu Delavrancea
4.2  Aprofundarea textelor
4.3
3. Basmele 1.1  Omul de piatră, de Vladimir Colin 4 VIII – XI
copilăriei 1.2  Izvorul fermecat, de Călin Guia
2.1  Pomul cu merele de aur de Fratii Grimm
2.2  Aprofundarea textelor
4. Texte în versuri 3.1  Colindătorii, de George Coşbuc 3 XII – XIV
despre sărbătorile 3.2  Pluguşorul românesc
de iarnă 4.1  Aprofundarea textelor
5. Povestiri despre 4.2  George Enescu, după Viorica Huber 4 XV – XVIII
români cu care ne 4.3  Aurel Vlaicu, de I. M. Ştefan
mândrim  Emil Racoviţă, de Dan Agrigoroae
 Aprofundarea textelor şi evaluare
Sem II

6. Texte despre 1.1  Aventurile lui Habarnam şi ale prietenilor săi, de 3 XIX – XXI
călătorii şi 1.2 Nikolai Nosov (fragmente)
aventuri 2.1  Alice înŢara Minunilor, de Lewwis Carrol (fragment)
2.2  Aprofundarea textelor
7. Texte cu 3.1  Mireasa albastră, de Petre Ghelmez 3 XXII – XXIV
personaje 4.1  Cartea cu Apolodor, de Gellu Naum
-animale 4.2  Aprofundarea textelor
8. Snoave 4.3  Păcală şi Tândală (snoavă românească) 3 XXV –
 Ciocârlia, vulpea şi ogarul (snoavă românească) XXVII
 Aprofundarea textelor
9. Texte cu jocuri de  Poveste cu oi, de Tudor Arghezi 3 XXVIII –
imaginaţie sau  Face oricine ce vrea, de Ana Blandiana XXX
„Jucăria de  Aprofundarea textelor
vorbe”
10. Poveşti create de 1.1  Ţara fericirii , de Diana Dima 3 XXXI -
copii 1.2  În împărăţia şoriceilor binecrescuţi, de Ştefania Anişca XXXIII
4.3  Aprofundarea textelor
LITERATURA PENTRU COPII
Proiectarea unităţilor de învăţare
Semestrul I
Unitatea de învăţare: Legende populare
Număr de ore: 3

Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare


crt. ref. ore
1. Prietenii omului - exerciţii de introducere a cuvintelor şi expresiilor noi în 1 Materiale: Observarea
enunţuri; Literatura pentru sistematică a
1.1 - ordonarea logică a întâmplărilor textului şi povestirea acestora; copii, de Dan elevilor
1.2 - intuirea personajului principal, a caracteristicilor acestuia; Agrigoroae, fişe
2.1 - descoperirea întâmplărilor reale şi a celor imaginare din text, de lucru, planşe
2.2 explicând termenul de legendă; ilustrative.
3.1 - crearea prin jocuri a unei legende populare.
2. Cuza-Vodă 4.1 - - exerciţii de introducere a cuvintelor şi expresiilor noi în 1 Fişe de lucru, Probă orală
4.2 enunţuri; planşe ilustrative. Temă în
4.3 - ordonarea logică a întâmplărilor textului şi povestirea acestora; clasă
- intuirea personajului principal, a caracteristicilor acestuia;
- descoperirea întâmplărilor reale şi a celor imaginare din text,
explicând termenul de legendă;
- crearea prin jocuri a unei legende populare.
- întrebări şi răspunsuri despre faptele personajului
- redarea prin desen a domnitorului Cuza Vodă
3. Evaluare - recunoaşterea textelor populare şi a personajelor acestora 1 Evaluare frontală Test sumativ
Unitatea de învăţare: Texte despre părinţi, bunici şi copii
Număr de ore: 4

Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare


crt. ref. ore
1. Părinţii mei, de 1.1 - găsirea cuvintelor ce au legătură cu „familia” (ciorchinele); 1 - activitate pe Chestionare
Elena Dragoş 1.2 - exerciţii de introducere a cuvintelor noi în enunţuri; grupe: recitare de orală
2.1 - identificareaformei textului în versuri; versuri cunoscute;
2.2 - exerciţii de recitare a versurilor cunoscute; - jocuri de rol
3.1 - exerciţii de creaţie
2. Făt-Frumos 4.1 - îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii noi; 1 Fişe de lucru, Probă orală
Măzărean, de Mihail 4.2 - exerciţii de descriere a unui personaj literar; planşe ilustrative. Temă în
Sadoveanu 4.3 - identificarea personajelor/întâmplărilor reale şi ireale din text; clasă
- exerciţii de comparare a personajelor literare cu cele reale;
- exerciţii de creaţie.
3. Bunicul, de Barbu - îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii noi; Fişe de lucru, Observare
Ştefănescu - exerciţii de descriere a unui personaj literar; planşe ilustrative. sistematică
Delavrancea - analiza textului din punct de vedere literar;
- întocmirea unei liste cu însuşirile bunicului;
- exerciţii de creaţie.
4. Evaluare - itemi de evaluare 1 Fişe de evaluare Test sumativ

Unitatea de învăţare: Basmele copilăriei


Număr de ore: 4
Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare
crt. ref. ore
1. Omul de piatră, de 1.1 - exerciţii de introducere a noilor cuvinte în enunţuri; 1 Planşe ilustrative, Observarea
Vladimir Colin 1.2 - formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza textului; fişe de lucru sistematică
2.1 - descoperirea însuşirilor personajului principal;
2.2 - identificarea faptelor şi întâmplărilor reale / fantastice din text;
3.1 - însuşirea limbajului literar basmul şi a termenului de
4.1 comparaţie;
4.2 - exerciţii de creaţie.
2. Izvorul fermecat, de 1.1 - exerciţii de introducere a noilor cuvinte în enunţuri; 1 Planşe ilustrative, Probă orală
Călin Gruia 1.2 - formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza textului; fişe de lucru Dezabatere
2.1 - descoperirea însuşirilor reale şi fantastice ale personajului Culegere de texte
2.2 principal; literare.
3.1 - identificarea faptelor şi întâmplărilor reale / fantastice din text;
4.1 - însuşirea limbajului literar personificarea;
4.2 - exerciţii de creaţie.
3. Pomul cu merele de 4.3 - exerciţii de introducere a noilor cuvinte în enunţuri; 1 Planşe ilustrative, Dezbatere
aur, de Fratii Grimm - formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza textului; fişe de lucru
- descoperirea însuşirilor reale şi fantastice ale personajului Culegere de texte
principal; literare.
- identificarea faptelor şi întâmplărilor reale / fantastice din text;
- însuşirea limbajului literar personificarea;
- exerciţii de creaţie.
3. Evaluare - identificarea termenilor de comparaţie şi de personificare. 1 Fişe de evaluare Test

Unitatea de învăţare: Texte în versuri despre sărbătorile de iarnă


Număr de ore: 3
Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare
crt. ref. ore
1. Colindătorii, de 1.1 - găsirea cuvintelor ce au legătură cu expresia „sărbători de 1 Planşe ilustrative, Observarea
George Coşbuc 1.2 iarnă” (ciorchinele); fişe de lucru sistematică
2.1 - îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii noi; Desene
2.2 - identificarea temei poeziei şi a stărilor sufleteşti pe care le
3.1 trăiesc copii;
4.1 - formularea de răspunsuri la întrebări folosind expresiile
4.2 artistice din poezie,
4.3 - memorarea de versuri din poezie;
- realizarea unei povestiri prin desen
2. Pluguşorul românesc 1.1 - îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii noi; 1 Planşe ilustrative, Probă orală
1.2 - identificarea temei poeziei şi a stărilor sufleteşti pe care le fişe de lucru
2.1 trăiesc copii; Diafilme cu
2.2 - memorarea de versuri din poezie; obiceiuri populare
3.1 - compunerea unor urări de Noul An.
3. Evaluare 4.1 - imaginarea de întâmplări şi fapte prezentate în texte literare 1 Fişe de evaluare test
4.2
4.3

Unitatea de învăţare: Povestiri despre români cu care ne mândrim


Număr de ore: 4
Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare
crt. ref. ore
1. George Enescu, - exerciţii de introducere a noilor cuvinte în enunţuri; 1 Planşe ilustrative, Observare
după Viorica Huber - formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza textului; fişe de lucru sistematică
- descrierea personajului principal; Diafilme cu Dramatizare
1.1 - dramatizare liberă după text. George Enescu
2. Aurel Vlaicu, de 1.2 - exerciţii de introducere a noilor cuvinte în enunţuri; 1 Planşe ilustrative, Probă orală
I.M. Ştefan 2.1 - formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza textului; fişe de lucru
2.2 - descrierea personajului principal; Diafilme cu Aurel
3.1 - identificarea grupurilor de cuvinte care exprimă imagini Vlaicu
4.1 vizuale, auditive şi în mişcare;
4.2 - povestirea orală a textului;
4.3 - exerciţii de creaţie.
3. Emil Racoviţă, de - exerciţii de introducere a noilor cuvinte în enunţuri; 1 Planşe ilustrative, Probă orală
Dan Agrigoroae - formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza textului; fişe de lucru
- descrierea personajului principal; Diafilme cu Emil
- identificarea cuvintelor cu acelaşi înţeles; Racoviţă
- povestirea orală a textului;
- exerciţii de creaţie.
4. Ştiiaţi că ... - exerciţii joc Fişe Evaluare

LITERATURA PENTRU COPII


Proiectarea unităţilor de învăţare
Semestrul al II-lea

Unitatea de învăţare: Texte despre călătorii şi aventuri


Număr de ore: 3

Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare


crt. ref. ore
1. Aventurile lui 1.1 - exerciţii de imaginare a unei călătorii pe hartă; 1 Planşe ilustrative, Test de 5
Habarnam şi ale 1.2 - dezvoltarea vocabularului folosind cuvinte şi expresii noi; fişe de lucru minute
prietenilor săi, de 2.1 - formularea de răspunsuri la întrebările puse; Diafilme Observarea
Nikolai Nosov 2.2 - exerciţii de împărţire a personajelor în două grupe: serioase şi sistematică
(fragmente) 3.1 care stârnesc hazul;
4.1 - identificarea înţelesului numelui fiecărui personaj, pa baza
4.2 unor însuşiri sau a felului de a se comporta cu ceilalţi;
4.3 - identificarea cuvintelor asemănătoare, a expresiilor,
comparaţiilor, repetărilor alintate şi a ideilor principale;
2. Alice înŢara 1.1 - dezvoltarea vocabularului folosind cuvinte şi expresii noi; 1 Planşe ilustrative, Proba orală
Minunilor, de 1.2 - formularea de răspunsuri la întrebările puse; fişe de lucru, cărţi
Lewwis Carrol 2.1 - identificarea ideilor principale din text, a însuşirilor obişnuite/ cu poveşti
(fragment) 2.2 imaginare ale fetiţei, a însuşirilor fizice/slufeteştiale iepuraşului Diafilme
3.1 şi a faptelor reale/imaginare întâlnite în text;
4.1 - exerciţii de creaţie.
3. Aprofundarea 4.2 - exprimarea trăirilor interioare ale personajelor 1 fişe Evaluare
textelor 4.3
Unitatea de învăţare: Texte cu personaje-animale
Număr de ore: 3
Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare
crt. ref. ore
1. Mireasa albastră, de 1.1 - exerciţii de realizare a unor jocuri de imaginaţie; 1 Planşe ilustrative, Dezbatere
Petre Ghelmez 1.2 - identificarea răspunsurilor la întrebările puse de autor; fişe de lucru, cărţi
2.1 - exerciţii de identificare a personajelor, a însuşirilor acestora şi cu poveşti
2.2 a defectelor; Diafilme
3.1 - identificarea procedeului artistic personificarea şi a
4.1 explicaţiilor expresiilor din text;
4.2 - exerciţii de creaţie;
4.3 - exerciţii de identificare a învăţăturilor desprinse din text.
2. Cartea cu Apolodor 1.1 - exerciţii de îmbogăţire a vocabularului folosind expresii şi 1 Planşe ilustrative, Observare
de Gellu Naum 1.2 cuvinte noi în contexte; fişe de lucru, cărţi sistematică
2.1 - identificarea însuşirilor fizice şi sufleteşti ale personajelor; cu poveşti
2.2 - exerciţii de creaţie;
3.1 - exerciţii de identificare a învăţăturilor desprinse din text
3. Aprofundarea 4.1 - identificarea termenilor de comparaţie şi personificare din text 1 Fişe de evaluare Test sumativ
textelor. Evaluare 4.3

Unitatea de învăţare: Snoave


Număr de ore: 3
Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare
crt. ref. ore
1. Păcală şi Tândală 1.1 - exerciţii de realizare a unei scurte povestiri hazlii; 1 Fişe de lucru, Probă orală
2.1 - exerciţii de îmbogăţire a vocabularului folosind expresii şi planşe ilustrative. Temă în
2.2 cuvinte noi în contexte; clasă
3.1 - formularea de răspunsuri la întrebările date;
4.1 - identificarea personajului principal;
4.2 - identificarea structurii textului;
4.3 - exerciţii de creaţie.
2. Ciocârlia, vulpea şi 1.1 - exerciţii de îmbogăţire a vocabularului folosind expresii şi 1 Fişe de lucru, Temă în
ogarul 1.2 cuvinte noi în contexte; planşe ilustrative, clasă
2.1 - identificarea însuşirilor bune sau rele ale personajelor; cărţi cu poveşti.
2.2 - exerciţii de creaţie;
3.1 - exerciţii de identificare a învăţăturilor desprinse din text
4.1
4.2
4.3
3. Aprofundarea - identificarea întâmplărilor asemănătoare snoavei 1 Fişe de evaluare Test
textelor. Evaluare

Unitatea de învăţare: Texte cu jocuri de imaginaţie sau “Jucăria de vorbe”


Număr de ore: 3
Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare
crt. ref. ore
1. Poveste cu oi, de 1.1 - realizarea unei poveşti hazlii folosind cuvinte la întâmplare; 1 Fişe de lucru, Observarea
Tudor Arghezi 1.2 - îmbogăţirea vocabularului folosind cuvinte noi; planşe ilustrative, sistematică
2.1 - formularea de răspunsuri la întrebări; cărţi cu poveşti.
2.2 - identificarea personajelor adevărate şi pe cele născocite;
3.1 - exerciţii de analizare a compunerii textului;
2. Face oricine ce 4.1 - îmbogăţirea vocabularului folosind cuvinte noi; 1 Fişe de lucru, Temă de
vrea, de Ana 4.2 - formularea de răspunsuri la întrebări; planşe ilustrative, lucru în
Blandiana 4.3 - identificarea construcţiei poeziei; cărţi cu poezii. clasă
- exerciţii de identificare a învăţăturilor desprinse din text
3. Aprofundarea - imaginarea unor întâmplări şi fapte neobişnuite, ciudate 1 Fişe de evaluare Test sumativ
textelor. Evaluare

Unitatea de învăţare: Poveşti create de copii


Număr de ore: 3
Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare
crt. ref. ore
1. Ţara fericirii, de 1.1 - exerciţii de creare a unui text propriu respectând anumite 1 Poveştile copiilor Observarea
Diana Dima 1.2 reguli; sistematică
4.3 - identificarea elementelor specifice poveştirii create de copii;
- caracterizarea personajului principal;
- identificarea învăţăturii desprinsă din text.
2. În împărăţia 1.1 - exerciţii de îmbogăţire a vocabularului folosind cuvintele noi 1 Poveştile copiilor Observarea
şoriceilor 1.2 în enunţuri proprii; sistematică
binecrescuţi, de 4.3 - identificarea elementelor specifice poveştirii create de copii;
Ştefania Anişa - identificarea învăţăturii desprinsă din text.
3. Aprofundarea - exerciţii de imaginare de întâmplări şi fapte fantastice 1 Fişe Evaluare
textelor.

S-ar putea să vă placă și