Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: ...............................................

VIZAT DIRECTOR
Disciplina: Limba Engleză
Clasa: a X-a (L1 – 2 ore/săptămână)
Profil: Tehnic VIZAT ŞEF CATEDRĂ
Manual: Mission 2
Anul Şcolar: 2019-2020
Profesor: ......................................
OMEC: 4598 / 31.08.2004
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a X-a I– filiera tehnologică
Nr. CONTINUTURI ALE UNITATII DE INVATAT COMPETENTE SPECIFICE VIZATE Nr. ORE SAPTAMANA OBSERVATII
U.I. ALOCATE
1 RECAPITULARE 4 1-2
Exerciții de verificare a cunoștințelor
Test inițial
2 Aspecte din viata contemporana 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 8 3-6 Planificarea nu
Profesiuni 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes include săptămâmile
Pets 2.4 Completarea de formulare de practică
Jobs and Lifestyles 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul unei
Fashion and clothes discuţii / în mesaje de răspuns
Vehicles 4.1 Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire
Infinitive /-ing form, Constructii infinitivale, indirectă (relatarea la prezent a unor mesaje audiate)
participiale si gerundivale Valori şi atitudini
Comparisons Conştientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de acces la piaţa
A exprima acordul/dezacordul internaţională a muncii şi la patrimoniul culturii universale;
A compara actiunile prezente cu cele trecute Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale
A folosi stilul formal/informal specifice, prin receptarea unei varietăţi de texte în limba modernă şi
A comenta pareri prin raportarea la civilizaţia spaţiului cultural anglo-saxon.
EVALUAREA SUMATIVA 1 7
3 Universul adolescentei 1.4 Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul 7 7-10
Aspecte din viata contemporana îndeplinirii unei sarcini structurate de lucru
Places 2.2 Relatarea conţinutului unui film/ a unei povestiri, pe baza unui
People's Feelings & Emotions plan de idei dat
Sports and Games 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
Crime and Prevention 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul unei
The Passive discuţii / în mesaje de răspuns
∙a compara actiunile prezente cu cele trecute 4.1 Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire
∙a exprima surpriza, curiozitatea, teama, indoiala indirectă (relatarea la prezent a unor mesaje audiate)
∙a comenta pareri Valori şi atitudini
Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul
lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare
EVALUARE SUMATIVA 1 11
4 Aspecte din viata contemporana 1.1Anticiparea elementelor de conţinut ale unui text pe baza titlului 9 11-15 zile libere (30 nov si 1
Viata personala / unui stimul vizual dec)

1
Pests 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj
Sociology 2.2 Relatarea conţinutului unui film, pe baza unui plan de idei dat
Technology 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
Entertainment 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul unei
Modals discuţii / în mesaje de răspuns
Tenses 4.3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui
Clauses of concession and addition text scris
A exprima grade de certitudine Valori şi atitudini
A-si exprima acordul/dezacordul Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul
A compara actiunile prezente cu cele trecute lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare;
a exprima teama, indoiala Conştientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de acces la piaţa
a avertiza pe cineva internaţională a muncii şi la patrimoniul culturii universale.
5 Domeniul educational 1.1Anticiparea elementelor de conţinut ale unui text pe baza titlului 6 1-3 zi liberă (24 ian)
Viata culturală si lumea artelor (arte vizuale, arte / unui stimul vizual
interpretative) 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj
Aspecte din viata contemporana 2.2 Relatarea conţinutului unui film, pe baza unui plan de idei dat
Relatii interpersonale 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
Viata personala 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul unei
Ancient Civilizations discuţii / în mesaje de răspuns
Human Relations 4.3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui
Unemployment text scris
Art Valori şi atitudini
Prepozitii Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul
a exprima satisfactia/insatisfactia fata de un punct lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare;
de vedere Conştientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de acces la piaţa
a folosi stilul formal/informal internaţională a muncii şi la patrimoniul culturii universale.
a comenta pareri
Revision 2 4
5 Domeniul educational 1.1Anticiparea elementelor de conţinut ale unui text pe baza titlului 6 5-7
Viata culturală si lumea artelor (arte vizuale, arte / unui stimul vizual
interpretative) 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj
Aspecte din viata contemporana 2.2 Relatarea conţinutului unui film, pe baza unui plan de idei dat
Relatii interpersonale 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
Viata personala 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul unei
Ancient Civilizations discuţii / în mesaje de răspuns
Human Relations 4.3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui
Unemployment text scris
Art Valori şi atitudini
Prepozitii Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul
a exprima satisfactia/insatisfactia fata de un punct lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare;
de vedere Conştientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de acces la piaţa
a folosi stilul formal/informal internaţională a muncii şi la patrimoniul culturii universale.
a comenta pareri
Viata personala 1.1 Anticiparea elementelor de conţinut ale unui text pe baza 8 8-11
Mass-media titlului / unui stimul vizual
Activitati din viata cotidiana 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj
Shopping 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes

2
Weather 2.5 Redactarea de texte funcţionale simple
Conditionals 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul unei
A exprima acordul/dezacordul discuţii / în mesaje de răspuns
a exprima satisfactia/insatisfactia fata de un punct 4. 3 Utilizarea dicţionarului bilingv pentru traducerea unor texte
de vedere funcţionale scurte din limba engleză în limba română
a exprima curiozitatea Valori şi atitudini
a comenta pareri Conştientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de acces la piaţa
internaţională a muncii şi la patrimoniul culturii universale;
Activităţi extracurriculare „Să ştii mai multe, să 30.03-03.04.2020
fii mai bun!”
8 Democratie,civism,drepturile omului 1.1 Anticiparea elementelor de conţinut ale unui text pe baza 8 12-15
Aspecte din viata contemporana titlului / unui stimul vizual
Terrorism 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj
Dwellings 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
Disasters 2.5 Redactarea de texte funcţionale simple
Comparative/Superlative 4. 1 Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire
Substantivul-cazul genitiv indirectă (relatarea la prezent a unor mesaje audiate)
A exprima grade de certitudine 4. 2 Utilizarea dicţionarului bilingv pentru traducerea unor texte
A-si exprima acordul/dezacordul funcţionale scurte din limba engleză în limba română
A compara actiunile prezente cu cele trecute Valori şi atitudini
A exprima teama Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul
A incuraja, a avertiza pe cineva lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare;
Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru
manifestarea toleranţei prin abordarea critică a diferenţelor şi a
stereotipurilor culturale.
9 Viata personala 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 6 16-18 zile libere (28 mai, 1
Activitati din viata cotidiana 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes iunie)
Viata culturala si lumea artelor 2.4 Completarea de formulare
Pollution 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul unei
City life-Country life discuţii / în mesaje de răspuns
Modale(prezent) 4.1 Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire
Pronouns indirectă (relatarea la prezent a unor mesaje audiate)
A exprima grade de certitudine Valori şi atitudini
A exprima satisfactia/insatisfactia fata de un Conştientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de acces la piaţa
punct de vedere internaţională a muncii şi la patrimoniul culturii universale;
A compara actiunile prezente cu cele trecute Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale
a exprima/argumenta refuzul specifice, prin receptarea unei varietăţi de texte în limba modernă şi
a exprima indoiala prin raportarea la civilizaţia spaţiului cultural anglo-saxon.
a comenta pareri
a cere permisiunea de a intrerupe o conversatie
FINAL REVISION 2 19