Sunteți pe pagina 1din 1

Definirea unor programe pentru studiul parametrilor curgerii in echipa

mentele hidraulice de actionare.


1.3.1. Modelarea matematica a unui servo sistem electrohidraulic de control
al pozitiei
In acest subcapitol ,folosind metoda analitica de modelarea matematica,
a fost descris un servo-sistem de control al pozitiei elctrohidraulic. In cadrul lucrarii
ne –am axat pe controlul incarcarii mecanioce si se va discuta varietatea de factori
care afecteaza performantele unui servomecanism pentru controlul pozitiei tipic si se
dezvolta expresii pentru a estima cei mai importanti parametrii de performanta. Se
vor analiza factorii implicati in selectarea presiunii de intrare, determinarea
dimensiunii servovalvelor si a servomotorului hidraulic pentru un servositem.
Sunt parcurse etapele de proiectare si analiza a unui servosistem
electrohidraulic de control in bucla inchisa, sistem prezentat in schema functionala
si schema bloc: alegerea presiunilor de intrare, alegerea servovalvelor
electrohidraulice, alegerea servomotorului hidraulic si a sistemului de control
electrohidsraulic de pozitie, Pentru definirea functiei de transfer sunt date ecuatiile
controlului curgerii in componentele sistemului, ecuatiile de echilibru a fortelor
Pornind de la schema bloc a servosistemului rezulta functia de transfer a sistemului.
Se prezinta functia de transfer in bucla deschisa si inchisa de forma:

Care permite determinarea performantelor sistemului in regim dynamic. Au rezultat


astfel: erorile sistemului definite prin: erorile de stare, erorile de incarcare, erorile
perturbatilor interne si erorile de masurare a traductorului de pozitie. In concluzie se
poate arata ca s-au folosit metode analitice si modele matematice al servo
sistemelor de control electrohidraulice de pozitiei ce au fost derivate . S-au
analizat amplificatorul si efectul servovalvei dinamice, servo sistemul
electrohidraulic de control al pozitiei, pentru functia de transfer de tipul 1. Acuratetea
sistemului depinde de castigul in bucla deschisa a sistemului, cu cat deschiderea
buclei este mai mare, cu atat eroarea este mai mica.