Sunteți pe pagina 1din 6

Referat

ORGANIZAŢIA SI MANAGEMENTUL BAZATE PE CUNOSTINŢE :


CONCEPT, TRĂSĂTURI, CERINŢE.

CONCEPT.

În esenta, este organizatia care a parcurs etapele cresterii si utilizarii,


ca avantaj competitiv, a cunostintelor. Este, de asemenea, o organizatie care
are functiuni noi, în plus fata de cele traditionale, si anume: coordonarea,
protectia si integrarea cunostintelor. Are, apoi, o tipologie noua de manageri,
managerii de cunostinte.

ALTE TRĂSĂTURI SPECIFICE .

Este o organizatie care învata, care se caracterizeaza prin ,, învatarea


schimbarii", ,, prin a învata sa înveti" si prin ,, învatarea permanenta,
continua".

Se caracterizeaza, apoi, prin accentuarea externalizarii activitatilor


specializate explicit, cu ajutorul firmelor mici si internalizarea activitatilor
înalt specializate.

Afirmarea organizatiei bazate pe cunostinte, sustenabile, care, pe baza


abordarii echilibrate din punct de vedere economic, ecologic si social,
valorifica la nivel superior cunostintele si celelalte resurse de care dispune si
pe care le atrage, generând pentru perioade îndelungate, eficienta si
performanta, multidimensionala, validate de piata si recunoscute de
societate.

Redimensionarea resurselor si activitatilor, în sensul restrângerii celor


traditionale, bazate pe resurse fizice si maximizarii celor bazate pe resurse
intelectuale, intangibile, pe un alt tip de relatii cu clientii, furnizorii si
resursele umane externe.
Adopta un nou mod de organizare, cu retele mai putin structurate, cu
echipe semiautonome, cu o mai mare mobilitate si initiativa, prin
simplificarea nivelelor ierarhice.

Diminuarea barierelor dintre diferite categorii de resurse umane, dintre


munca de la firma si munca de acasa, dintre individ si organizatie, etc.

Regândirea activitatilor de training, în sensul directionarii cunostintelor


catre nivelele de vârf si mai putin la periferie, cele de la periferie urmând sa
se pregateasca prin forte proprii, toate acestea dublate de o remodelare a
sistemelor de motivare, cu o polarizare expresa a motivarii globale si a celei
personale, etc.

CERINŢE.

Pe acest fond si într-o asemenea perspectiva, vom asista la o tipologie de


organizatii, tot mai complexa, menita sa ofere solutii de adaptare la cerintele
economiei bazate pe cunostinte, care trebuie adoptata si adaptata nevoilor
specifice, în functie de oameni, cunostinte si oportunitati. Deci, nu o firma
ideala, ci o combinatie de avantaje oferite de întreprinderea inteligenta,
întreprinderea flexibila, organizatia circulara, organizatia reconfigurabila,
organizatia policelulara, organizatia virtuala, organizatia privita ca
organism viu, organizatia de tip satelit, organizatiile front - back, ambidextra,
sau sense - and - respond, etc.

Economia si organizatia bazate pe cunostinte, sunt construite din


sisteme si, firesc, trebuie sa fie abordate, în continuare, sistemic. Or, este
cunoscut si recunoscut faptul ca principala caracteristica a sistemelor este ca
se autoregleaza, iar autoreglarea se realizeaza prin management. Este, deci,
indubitabil, ca sunt de ne abordat, economia si organizatia bazate pe
cunostinte, fara un management bazat pe cunostinte. Definirea, conceptuala,
a acestui nou tip de management, însa, este mult mai complicata si mai
dificila, cumulând dificultatile din abordarea celor doua concepte noi,
mentionate ( economia si organizatia bazate pe cunostinte) si
din acumularile de pâna acum si din mutatiile previzibile în managementul
organizatiei, pornind de la acceptiunea larg însusita în zilele noastre,
respectiv de la faptul ca managementul a devenit principala cale de crestere
economica.

Asistam, deja, deci, la abordari multiple si din unghiuri de vedere


diferite, a managementului bazat pe cunostinte. De pilda, în abordarea
informatica, managementul bazat pe cunostinte este un proces cheie, prin
care, în cadrul firmelor, industriilor si, în ultima instanta, tarilor, se obtine
performanta economica superioara pentru populatia implicata, prin
valorificarea deplina a câstigurilor potentiale ale transformarilor generate de
tehnologiile digitale si internet, prin difuzarea cunostintelor si prin inovare.

Specialistii în management definesc managementul bazat pe cunostinte


ca fiind dedicarea organizatiilor pentru a dezvolta productia si fluxul de
cunostinte, de a transmite si utiliza cunostintele pentru a crea valoare
economica.

Distinsul nostru specialist în domeniu, Ovidiu Nicolescu, abordeaza mai


larg si mai profund problematica managementului bazat pe cunostinte,
definindu-l, firesc, în primul rând, ca stiinta, apoi ca activitate practica, ca
obiect, functii si principii si ca implicatii în componentele sistemului de
management al organizatiei.

Managementul bazat pe cunostinte, ca stiinta, în acceptiunea mentionata


,, consta în studierea proceselor si relatiilor manageriale bazate pe
cunostinte, în descoperirea legitatilor care le guverneaza si în conceperea de
noi sisteme, metode, tehnici, etc, în vederea cresterii performantelor si
functionalitatii organizatiilor, valorificând marile

valori ale cunostintelor".

Managementul bazat pe cunostinte, ca practica, în aceiasi


acceptiune, ,,consta în utilizarea cunostintelor, prin care se asigura o
valorificare superioara, comparativ cu perioada precedenta, cu multiple
valente ale cunostintelor". În acelasi timp, a formulat 14 principii noi ale
managementului bazat pe cunostinte, dintre care exemplificam:

- ,, tratarea cunostintelor ca element determinant al functionalitatii si


performantei organizatiei";

- ,, cunostintele reprezinta sursa principala de putere pentru indivizi si


organizatii;

- ,, managementul bazat pe cunostinte este scump, dar asa este si


ignorarea acestuia;

- ,, accesarea cunostintelor este numai începutul tratarii


cunostintelor;
- ,, managementul bazat pe cunostinte necesita manageri si organisme
manageriale specializate în acest domeniu";

- ,, transformarea firmei într-o organizatie care învata permanent".

Din aceiasi sursa, enumeram si principalele procese de tratare a


cunostintelor:

- evaluarea cunostintelor disponibile si accesibile firmei;

- previzionarea necesitatilor si surselor de cunostinte;

- obtinerea cunostintelor necesare;

- gestionarea, utilizarea si dezvoltarea cunostintelor;

- valorificarea cunostintelor.

Managementul bazat pe cunostinte are nevoie virtuala de astfel de


manageri, care :

- sa participe la difuzarea cunostintelor la cei interesati si capabili sa


asigure succesul afacerii ( T= partea orizontala);

- sa-si exercite atributiile de conducere directa a subordonatilor ( T =


partea verticala).

Rolul T managerilor devine important prin modul în care actioneaza,


pentru:

- transferul celor mai bune practici în cadrul organizatiei;

- cresterea calitatii deciziilor, prin transferul de cunostinte si experiente


de la managerii aflati pe posturi ierarhice similare;

- folosirea experientelor specialistilor din alte compartimente;

- generarea de oportunitati de afaceri si de utilizarea cunostintelor prin


contributia

,, încrucisata "a specialistilor din alte compartimente.

ALTE CERINŢE.
Promovarea inovarii reprezinta cheia de bolta a edificiului
managementul bazat pe cunostinte. Inovarea înseamna, firesc, cunostinte noi
si mai valoroase. Inovarea are, în amonte, managementul stimularii
creativitatii oamenilor si în aval managementul valorificarii noilor cunostinte
generate prin inovare.

Pragmatismul managementului american a conturat unele reguli


capabile sa dinamizeze procesul de inovare, dintre care enumeram:

- reguli de stimularea creativitatii:

- asumarea riscului, respectiv acceptarea posibilitatii esecului;

- recompensare schimbarilor ( mai cu seama încurajarea schimbarii


benefice a individului);

- ,, deschiderea umana", respectiv fluidizarea comunicatiilor si a


transferului informatiilor, un nou mod de ascultare a opiniilor si de
stimularea lor, încurajarea gândirii colaterale în raport cu profilul
obiectului oficial, o mai atenta luare în seama a opiniilor clientilor,
temperarea reactiilor adverse, etc.

- reguli pentru implementarea creativitatii


: - stabilirea de obiective comune,
mândria de a apartine colectivului, flexibilitatea în posturi, conducerea
interdependentelor, construirea consensului, respectul si încrederea
reciproca, etc;

- autonomia decizionala si operationala, descentralizare decizii si proceduri,


libertate de actiune, delegare de competente si responsabilitati, sublinierea
rolului fiecaruia în demersurile întreprinse si derulate, diminuare
birocratie, etc;

- focalizarea pe actiune, furnizarea numai a detaliile care se cer, accentul pe


rezultate, consecventa în promisiuni, aprecierea la timp si convingator a
lucrului bine facut, accentul permanent pe calitate, etc.

FUNCŢIILE NOI ALE MANAGEMENTULUI BAZAT PE


CUNOsTINŢE.

Consideram ca se pot constitui în functii noi ale managementului


bazat pe cunostinte, urmatoarele:
- previzionarea necesarului de cunostinte si a surselor disponibile pentru
organizatie;

- dobândirea sau obtinerea cunostintelor necesare;

- crearea de noi cunostinte;

- dezvoltarea si consolidarea cunostintelor;

- utilizarea si valorificarea cunostintelor.

Este necesar un efort de cercetare stiintifica pentru a se defini


continutul fiecarei functii si instrumentarul de realizare, precum si modul de
integrare a lor cu celelalte functii, în sistemul de functii al managementului
organizatiilor moderne.